Bộ lọc:

Thương hiệu
Giá
Bộ sưu tập
Tuổi vàng
Loại đá chính
Chất liệu
Giới tính
Loại trang sức
Màu chất liệu
Bông tai Vàng 18K đính ngọc trai Freshwater PNJ PFXMY000621
6.637.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
21 đã bán
Bông tai Vàng Trắng 14K đính Ngọc trai Freshwater PNJ PFXMW000415
6.396.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
20 đã bán
Bông tai Bạc đính Ngọc trai STYLE By PNJ Edgy PMMXW000003
895.000đ
Ưu đãi 20% khi mua combo trang sức
19 đã bán
Bông tai Vàng Trắng 14K đính Ngọc trai Freshwater PNJ PFXMW000311
7.030.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
15 đã bán
Bông tai Vàng Trắng 14K đính ngọc trai Akoya PNJ PAXMW000164
18.323.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
18 đã bán
Bông tai Vàng 14K đính ngọc trai Akoya PNJ PAXMY000070
11.204.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
7 đã bán
Bông tai Bạc đính ngọc trai STYLE By PNJ Feminine PFXMW060014
745.000đ
Ưu đãi 20% khi mua combo trang sức
56 đã bán
Bông tai Vàng 18K đính Ngọc trai Freshwater PNJ PF00Y000146
3.543.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
49 đã bán
Bông tai Vàng trắng 14K đính ngọc trai FreshWater PNJ PFXMW000353
5.112.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
77 đã bán
Bông tai Vàng 14K đính ngọc trai Freshwater PNJ Niềm tin PFXMC000017
7.578.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
19 đã bán
Bông tai Vàng trắng 14K đính Ngọc trai Akoya PNJ PAXMW000177
5.548.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
65 đã bán
Bông tai Vàng 14K đính Ngọc trai Akoya PNJ Audax Rosa PAXMH000009
21.533.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
4 đã bán
Bông tai Vàng 14K đính Ngọc trai Freshwater PNJ PF00X000011
7.263.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
5 (4)
21 đã bán
Bông tai Vàng Trắng 14K đính Ngọc trai Freshwater PNJ PFXMW000332
5.229.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
5 đã bán
Bông tai Vàng Trắng 14K đính Ngọc trai Akoya PNJ PAXMW000167
6.059.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
16 đã bán
Bông tai Vàng 14K đính Ngọc trai Freshwater PNJ PFMXC000005
7.855.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
9 đã bán
Bông tai Vàng Trắng 14K đính Ngọc trai Akoya PNJ PAXMW060004
15.800.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
5 (4)
11 đã bán
Bông tai Vàng Trắng 14K đính Ngọc trai Akoya PNJ PAXMW060002
16.430.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
5 (4)
8 đã bán
Bông tai Vàng Trắng 14K đính Ngọc trai Akoya PNJ PAXMW060001
14.740.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
5 (4)
6 đã bán
Bông tai Vàng Trắng 14K đính Ngọc trai Akoya PNJ PA00W060000
14.310.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
5 (4)
3 đã bán
Bông tai Vàng Trắng 14K đính Ngọc trai Akoya PNJ PAXMW000169
6.932.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
51 đã bán
Bông tai Vàng 18K đính Ngọc trai Akoya & đá Sapphire PNJ PAMXY000003
41.558.200đ
48.892.000đ (-15%)
4 (2)
10 đã bán
Bông tai Vàng trắng 14K đính Ngọc trai Akoya PNJ Audax Rosa PAXMW000184
19.202.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
23 đã bán
Bông tai Vàng 18K đính Ngọc trai Freshwater PNJ PF00Y000131
3.579.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
32 đã bán
Bông tai Vàng Trắng 14K đính Ngọc trai Freshwater PNJ PFXMW060011
6.350.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
4 (4)
33 đã bán
Bông tai Vàng Trắng 14K đính Ngọc trai Freshwater PNJ PFXMW060010
9.000.000đ
Giảm đến 20% khi mua từ 3 sản phẩm
5 (4)
17 đã bán
Bông tai Vàng Trắng 14K đính Ngọc trai Freshwater PNJ PFXMW060009
8.470.000đ
Giảm đến 20% khi mua từ 3 sản phẩm
5 (4)
9 đã bán
Bông tai Vàng Trắng 14K đính Ngọc trai Freshwater PNJ PFXMW060005
5.080.000đ
6.350.000đ (-20%)
5 (4)
31 đã bán
Bông tai Vàng trắng 14K đính ngọc trai Freshwater PNJ PFXMW000376
8.670.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
239 đã bán
Bông tai Vàng trắng 14K đính ngọc trai Freshwater PNJ PFXMW000361
7.062.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
5 (3)
20 đã bán
Bông tai Vàng Trắng 10K đính Ngọc trai Freshwater PNJ PFXMW000313
6.128.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
5 (3)
62 đã bán
Bông tai Vàng Trắng 14K đính Ngọc trai Akoya PNJ PAXMW000163
18.314.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
4 (3)
43 đã bán
Bông tai Vàng trắng 14K đính Ngọc trai Akoya PNJ PAXMW000170
6.897.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
37 đã bán
Bông tai Vàng trắng 14K đính Ngọc trai Akoya PNJ PAXMW000172
7.191.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
65 đã bán
Bông tai Vàng Trắng 14K đính Ngọc trai Freshwater PNJ PF00W000131
3.212.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
162 đã bán
Bông tai Vàng 14K đính ngọc trai Freshwater PNJ PFXMY000536
4.789.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
5 (4)
159 đã bán
Bông tai Vàng 14K đính ngọc trai FreshWater PNJ PFXMY000510
4.937.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
35 đã bán
Bông tai Vàng 18K đính ngọc trai Freshwater PNJ PFXMY000509
9.054.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
5 (4)
69 đã bán
Bông tai Vàng trắng 14K đính ngọc trai Freshwater PNJ PFXMW000320
7.518.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
5 (3)
92 đã bán
Bông tai Vàng Trắng 14K đính ngọc trai FreshWater PNJ PFXMW000317
6.866.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
5 (4)
51 đã bán
Bông tai Vàng 18K đính ngọc trai FreshWater PNJ PF00Y000129
3.691.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
4 (3)
139 đã bán
Bông tai Vàng 14K đính Ngọc trai Freshwater PNJ PF00Y000122
6.401.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
5 (2)
88 đã bán
Bông tai Vàng 18K đính ngọc trai Freshwater PNJ PFXMY000503
9.370.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
5 (4)
198 đã bán
 
1 2 3 4