Bộ lọc:

Thương hiệu
Giá
Bộ sưu tập
Tuổi vàng
Loại đá chính
Chất liệu
Giới tính
Loại trang sức
Màu chất liệu
Nước kim cương
Kích thước kim cương
Độ tinh khiết
Vỏ vòng tay Kim cương Vàng trắng 18K PNJ 00DDW000149
80.255.320đ
85.378.000đ (-6%)
5 (3)
61 đã bán
Lắc tay Kim cương Vàng trắng 14K PNJ DDDDW000336
232.281.000đ
258.090.000đ (-10%)
5 (4)
32 đã bán
Dây cổ Kim cương Vàng trắng 14K PNJ Trịnh Collection DDDDW000417
67.904.100đ
75.449.000đ (-10%)
5 (2)
19 đã bán
Vỏ vòng tay Kim cương Vàng trắng 18K PNJ 00DDW000359
161.304.000đ
171.600.000đ (-6%)
5 (3)
34 đã bán
Bông tai Kim cương Vàng 18K PNJ DDDDH000013
68.291.100đ
75.879.000đ (-10%)
4 (2)
34 đã bán
Vỏ Lắc tay Kim Cương Vàng trắng 18K PNJ 00DDW000098
184.710.000đ
196.500.000đ (-6%)
5 (2)
38 đã bán
Lắc tay Kim cương Vàng 14K Disney|PNJ Sleeping Beauty DDDDY000032
10.471.500đ
11.635.000đ (-10%)
5 (5)
252 đã bán
Nhẫn cưới Kim cương Vàng 18K PNJ DD00C000923
9.497.700đ
10.553.000đ (-10%)
5 (4)
147 đã bán
Nhẫn cưới Kim Cương Vàng 18K PNJ DDDDH000302
41.037.300đ
45.597.000đ (-10%)
5 (3)
96 đã bán
Vỏ nhẫn Nam Kim cương Vàng trắng 18K PNJ 00DDW062128
90.567.120đ
96.348.000đ (-6%)
5 (4)
34 đã bán
Vỏ vòng tay Kim cương Vàng trắng 18K PNJ 00DDW000354
135.642.000đ
144.300.000đ (-6%)
5 (3)
30 đã bán
Vỏ nhẫn nam Kim cương Vàng trắng 18K PNJ 00DDW003647
74.636.000đ
79.400.000đ (-6%)
5 (2)
75 đã bán
Nhẫn cưới nam Kim cương Vàng trắng 14K PNJ DD00W003224
10.016.100đ
11.129.000đ (-10%)
5 (4)
61 đã bán
Nhẫn cưới Kim cương Vàng trắng 14K PNJ DD00W003223
10.430.100đ
11.589.000đ (-10%)
5 (4)
46 đã bán
Vỏ nhẫn Kim cương Vàng trắng 18K PNJ 00DDW061826
51.230.000đ
54.500.000đ (-6%)
109 đã bán
Vỏ nhẫn Kim cương Vàng trắng 18K PNJ 00DDW061824
101.520.000đ
108.000.000đ (-6%)
4 (2)
37 đã bán
Vỏ nhẫn nam Kim cương Vàng trắng 18K PNJ 00DDW061829
82.062.000đ
87.300.000đ (-6%)
5 (4)
17 đã bán
Vỏ nhẫn nam Kim cương Vàng trắng 18K PNJ 00DDW061955
160.364.000đ
170.600.000đ (-6%)
5 (4)
52 đã bán
Vỏ nhẫn Kim cương Vàng trắng 18K PNJ 00DDW062002
46.436.000đ
49.400.000đ (-6%)
4 (2)
111 đã bán
Lắc tay Kim cương Vàng 14K PNJ DDDDH000007
24.829.200đ
27.588.000đ (-10%)
5 (3)
264 đã bán
Nhẫn Kim cương Vàng trắng 18K PNJ DDDDW060308
85.230.000đ
94.700.000đ (-10%)
4 (3)
66 đã bán
Vỏ nhẫn Kim cương Vàng trắng 18K PNJ 00DDW003134
97.886.900đ
104.135.000đ (-6%)
5 (4)
79 đã bán
Nhẫn Kim cương Vàng trắng 18K PNJ DDDDW060303
66.960.000đ
74.400.000đ (-10%)
222 đã bán
Vỏ nhẫn nam Kim cương Vàng trắng 18K PNJ 00DDW062113
91.086.000đ
96.900.000đ (-6%)
5 (4)
39 đã bán
Nhẫn kim cương Vàng trắng 18K PNJ DDDDW060307
103.590.000đ
115.100.000đ (-10%)
5 (2)
98 đã bán
Vỏ nhẫn Kim cương Vàng trắng 18K PNJ 00DDW062001
112.988.000đ
120.200.000đ (-6%)
5 (2)
90 đã bán
Vỏ vòng tay Kim cương ổ 7.0 ly Vàng trắng 18K PNJ 00DDW000302
174.652.000đ
185.800.000đ (-6%)
5 (3)
28 đã bán
Vỏ lắc tay Kim cương ổ 6.0 ly Vàng trắng 18K PNJ 00DDW000080
181.420.000đ
193.000.000đ (-6%)
5 (3)
48 đã bán
Vỏ lắc tay Kim cương ổ 6.0 ly Vàng trắng 18K PNJ 00DDW000079
173.148.000đ
184.200.000đ (-6%)
5 (3)
55 đã bán
Vỏ bông tai Kim cương ổ 4.5 ly Vàng trắng 18K PNJ 00DDW000834
63.057.080đ
67.082.000đ (-6%)
5 (4)
47 đã bán
Vỏ vòng tay Kim cương Vàng trắng 18K PNJ 00DDW000063
136.569.780đ
145.287.000đ (-6%)
5 (3)
46 đã bán
Nhẫn Nam Kim cương Vàng 18K PNJ DDDDH000014
86.262.300đ
95.847.000đ (-10%)
5 (3)
19 đã bán
Vỏ nhẫn nam Kim cương Vàng trắng 18K PNJ 00DDW061953
150.870.000đ
160.500.000đ (-6%)
5 (4)
44 đã bán
Vỏ nhẫn nam Kim cương Vàng trắng 18K PNJ 00DDW061954
101.520.000đ
108.000.000đ (-6%)
5 (4)
27 đã bán
Vỏ lắc tay Kim cương Vàng trắng 18K PNJ 00DDW000072
159.518.000đ
169.700.000đ (-6%)
5 (3)
18 đã bán
Mặt dây chuyền Kim cương Vàng trắng 18K PNJ 00DDW000378 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Kim cương Vàng trắng 18K PNJ 00DDW000378
Mặt dây chuyền Kim cương Vàng trắng 18K PNJ 00DDW000378
67.022.000đ
71.300.000đ (-6%)
5 (6)
31 đã bán
Vỏ vòng tay Kim cương Vàng trắng 18K PNJ 00DDW000060
115.841.840đ
123.236.000đ (-6%)
5 (3)
43 đã bán
Vỏ bông tai Kim cương Vàng trắng 18K PNJ 00DDW060820
60.254.000đ
64.100.000đ (-6%)
5 (4)
36 đã bán
Vỏ nhẫn Kim cương Vàng trắng 18K PNJ 00DDW000672
81.043.980đ
86.217.000đ (-6%)
5 (4)
30 đã bán
Vỏ bông tai Kim cương Vàng trắng 18K PNJ 00DDW000736
33.370.000đ
35.500.000đ (-6%)
5 (7)
56 đã bán
Vỏ vòng tay Kim cương Vàng trắng 18K PNJ 00DDW000051
78.140.320đ
83.128.000đ (-6%)
5 (4)
40 đã bán
Vỏ nhẫn Kim cương Vàng trắng 18K PNJ 00DDW000671
81.068.420đ
86.243.000đ (-6%)
5 (4)
130 đã bán
Nhẫn Nam Kim cương Vàng trắng 14K PNJ DDDDW002063
90.102.600đ
100.114.000đ (-10%)
4 (4)
44 đã bán
Nhẫn Nam Kim cương Vàng trắng 14K PNJ DDDDW002062
97.077.600đ
107.864.000đ (-10%)
4 (4)
220 đã bán
Nhẫn Kim cương Vàng 18K PNJ DDDDH000002
59.422.500đ
66.025.000đ (-10%)
5 (4)
37 đã bán
 
1 2 3 4 5 6