Bộ lọc:

Thương hiệu
Giá
Bộ sưu tập
Tuổi vàng
Loại đá chính
Chất liệu
Giới tính
Loại trang sức
Màu chất liệu
Nước kim cương
Kích thước kim cương
Độ tinh khiết
Nhẫn Kim cương Vàng trắng 14K Disney|PNJ Sleeping Beauty DDDDW007498
15.750.240đ
17.898.000đ (-12%)
5 (2)
500+ đã bán
Nhẫn Kim cương Vàng trắng 14K Disney|PNJ Beauty & The Beast DDDDW007929
10.411.280đ
11.831.000đ (-12%)
5 (2)
270 đã bán
Nhẫn Kim cương Vàng trắng 14K PNJ Trịnh Collection DDDDW008393
32.123.771đ
40.154.714đ (-20%)
5 (3)
27 đã bán
Vòng tay Kim Cương Vàng 14K PNJ True Love DDDDH000016
19.816.800đ
24.771.000đ (-20%)
5 (2)
239 đã bán
Nhẫn Kim tiền Kim cương Vàng trắng 14K PNJ DDDDW007924
18.512.000đ
23.140.000đ (-20%)
5 (4)
234 đã bán
Vòng tay Kim cương Vàng trắng 14K PNJ DDDDW000303
146.418.400đ
183.023.000đ (-20%)
5 (3)
36 đã bán
Nhẫn Kim cương Vàng trắng 14K PNJ DDDDW005119
68.788.143đ
85.985.179đ (-20%)
5 (5)
154 đã bán
Nhẫn Kim cương Vàng trắng 14K PNJ DDDDW005036
83.585.873đ
104.482.341đ (-20%)
5 (3)
109 đã bán
Nhẫn Kim cương Vàng trắng 14K PNJ DDDDW006296
76.707.359đ
90.243.952đ (-15%)
5 (7)
69 đã bán
Nhẫn Kim cương Vàng trắng 14K PNJ DDDDW006295
58.107.337đ
72.634.171đ (-20%)
5 (6)
42 đã bán
Nhẫn Kim cương Vàng trắng 14K PNJ DDDDW005086
42.280.666đ
52.850.833đ (-20%)
5 (9)
160 đã bán
Nhẫn Kim cương Vàng 18K PNJ DDDDX000030
145.279.450đ
170.917.000đ (-15%)
5 (4)
26 đã bán
Vòng tay Kim cương Vàng trắng 14K PNJ DDDDW000313
146.319.850đ
172.141.000đ (-15%)
5 (1)
44 đã bán
Nhẫn Kim cương Vàng trắng 14K PNJ DDDDW004047
37.609.200đ
47.011.500đ (-20%)
5 (4)
34 đã bán
Nhẫn Kim cương Vàng trắng 14K PNJ DDDDW005089
80.789.059đ
100.986.324đ (-20%)
5 (3)
78 đã bán
Vòng tay Kim cương Vàng trắng 18K PNJ DDDDW000219
147.664.800đ
184.581.000đ (-20%)
5 (3)
71 đã bán
Vòng tay Kim cương vàng trắng 14K PNJ DDDDW000220
266.813.600đ
333.517.000đ (-20%)
5 (3)
20 đã bán
Nhẫn Kim cương Vàng trắng 14K PNJ DDDDW005085
41.460.550đ
51.825.688đ (-20%)
5 (10)
154 đã bán
Vòng tay Kim cương Vàng 18K PNJ DDDDH000001
138.965.650đ
163.489.000đ (-15%)
5 (8)
42 đã bán
Nhẫn Kim cương Vàng trắng 14K Disney|PNJ Cinderella DDDDW005569
64.981.600đ
81.227.000đ (-20%)
5 (4)
44 đã bán
Nhẫn Kim cương Vàng trắng 14K PNJ DDDD004224
85.290.291đ
106.612.864đ (-20%)
5 (4)
35 đã bán
Nhẫn Kim cương Vàng trắng 14K PNJ DDDDW004793
91.850.200đ
114.812.750đ (-20%)
5 (2)
149 đã bán
Nhẫn Kim cương Vàng trắng 14K PNJ DDDDW004992
39.790.618đ
49.738.273đ (-20%)
5 (3)
231 đã bán
Nhẫn Kim cương Vàng trắng 14K Disney|PNJ Cinderella DDDDW003843
64.437.600đ
80.547.000đ (-20%)
5 (3)
92 đã bán
Nhẫn Kim cương Vàng trắng 14K PNJ DDDDW001330
35.766.300đ
42.078.000đ (-15%)
5 (4)
500+ đã bán
Mặt dây chuyền Kim cương Vàng 14K PNJ DDDDH000046 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Kim cương Vàng 14K PNJ DDDDH000046
Mặt dây chuyền Kim cương Vàng 14K PNJ DDDDH000046
43.268.000đ
54.085.000đ (-20%)
5 (2)
77 đã bán
Bông tai Kim cương Vàng trắng 14K PNJ DDDDW002587
26.296.000đ
32.870.000đ (-20%)
5 (1)
103 đã bán
Lắc tay Kim cương Vàng trắng 14K PNJ DDDDW000440
62.355.200đ
77.944.000đ (-20%)
5 (2)
101 đã bán
Bông tai Kim cương Vàng trắng 14K PNJ DDDDW002590
45.078.400đ
56.348.000đ (-20%)
5 (4)
123 đã bán
Nhẫn Kim cương Vàng trắng 14K Disney|PNJ Sleeping Beauty DDDDC001106
11.240.240đ
12.773.000đ (-12%)
5 (3)
262 đã bán
Nhẫn Kim cương Vàng 14K Disney|PNJ Cinderella DDDDH000344
25.009.600đ
28.420.000đ (-12%)
5 (3)
1000+ đã bán
Dây cổ Kim cương Vàng 14K Disney|PNJ Sleeping Beauty DD00C000138
16.103.120đ
18.299.000đ (-12%)
5 (2)
144 đã bán
Mặt dây chuyền Kim Cương Vàng 14K PNJ DDDDH000048 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Kim Cương Vàng 14K PNJ True Love DDDDH000048
Mặt dây chuyền Kim Cương Vàng 14K PNJ True Love DDDDH000048
8.035.200đ
10.044.000đ (-20%)
5 (2)
322 đã bán
Mặt dây chuyền Kim cương Vàng trắng 14K PNJ DDDDW001653 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Kim cương Vàng trắng 14K PNJ DDDDW001653
Mặt dây chuyền Kim cương Vàng trắng 14K PNJ DDDDW001653
74.840.000đ
93.550.000đ (-20%)
5 (3)
42 đã bán
Bông tai Kim cương Vàng trắng 14K PNJ DDDDW001967
95.534.900đ
112.394.000đ (-15%)
5 (4)
1 đã bán
Mặt dây chuyền Kim cương Vàng trắng 14K PNJ DDDDW001340 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Kim cương Vàng trắng 14K PNJ DDDDW001340
Mặt dây chuyền Kim cương Vàng trắng 14K PNJ DDDDW001340
125.579.000đ
147.740.000đ (-15%)
5 (1)
75 đã bán
Nhẫn Kim cương Vàng trắng 14K PNJ DD00W002892
21.467.530đ
26.834.412đ (-20%)
5 (6)
199 đã bán
Nhẫn cưới Kim cương Vàng trắng 14K PNJ Long Phụng DD00W000641
7.424.100đ
8.249.000đ (-10%)
5 (5)
58 đã bán
Nhẫn cưới nam Kim cương Vàng 18K PNJ Chung Đôi DD00Y000585
12.578.300đ
14.798.000đ (-15%)
5 (6)
80 đã bán
Nhẫn Kim cương Vàng trắng 14K PNJ DD00W002894
35.551.266đ
44.439.082đ (-20%)
5 (10)
439 đã bán
Nhẫn Kim cương Vàng 14K PNJ DDDDH000135
75.243.400đ
94.054.250đ (-20%)
5 (4)
39 đã bán
Bông tai Kim cương Vàng trắng 14K PNJ DDDDW001702
71.378.400đ
89.223.000đ (-20%)
5 (4)
139 đã bán
Mặt dây chuyền Kim cương Vàng trắng 14K PNJ DDDDW001098 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Kim cương Vàng trắng 14K PNJ DDDDW001098
Mặt dây chuyền Kim cương Vàng trắng 14K PNJ DDDDW001098
71.582.400đ
89.478.000đ (-20%)
5 (4)
118 đã bán
Mặt dây chuyền Kim cương Vàng trắng 14K PNJ DDDDW001208 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Kim cương Vàng trắng 14K PNJ DDDDW001208
Mặt dây chuyền Kim cương Vàng trắng 14K PNJ DDDDW001208
61.613.100đ
72.486.000đ (-15%)
5 (3)
25 đã bán
Lắc tay Kim cương Vàng trắng 14K PNJ DDDDW000262
83.108.800đ
103.886.000đ (-20%)
5 (2)
151 đã bán
Bông tai Kim cương Vàng trắng 14K PNJ DDDDW001795
23.221.150đ
27.319.000đ (-15%)
5 (2)
137 đã bán
Mặt dây chuyền Kim cương Vàng trắng 14K PNJ DDDDW001173 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Kim cương Vàng trắng 14K PNJ DDDDW001173
Mặt dây chuyền Kim cương Vàng trắng 14K PNJ DDDDW001173
13.924.260đ
16.191.000đ (-14%)
5 (2)
195 đã bán
 
1 2 3 4 5 6 7 8