Bộ lọc:

Thương hiệu
Giá
Bộ sưu tập
Tuổi vàng
Loại đá chính
Chất liệu
Giới tính
Màu chất liệu
Nước kim cương
Kích thước kim cương
Độ tinh khiết
Vỏ vòng tay Kim cương Vàng trắng 18K PNJ 00DDW000100
70.001.800đ
74.470.000đ (-6%)
5 (3)
46 đã bán
Vòng tay Kim cương Vàng 18K PNJ DDDDH000003
135.567.000đ
5 (3)
43 đã bán
Vòng tay Bạch kim đính Kim cương PNJ DD00W060000
29.610.000đ
32.900.000đ (-10%)
5 (3)
63 đã bán
Vỏ vòng tay Kim cương Vàng trắng 18K PNJ 00DDW000149
80.255.320đ
85.378.000đ (-6%)
5 (3)
61 đã bán
Vỏ vòng tay Kim cương Vàng trắng 18K PNJ 00DDW000359
161.304.000đ
171.600.000đ (-6%)
5 (3)
33 đã bán
Vỏ vòng tay Kim cương Vàng trắng 18K PNJ 00DDW000354
135.642.000đ
144.300.000đ (-6%)
5 (3)
30 đã bán
Vỏ vòng tay Kim cương ổ 7.0 ly Vàng trắng 18K PNJ 00DDW000302
174.652.000đ
185.800.000đ (-6%)
5 (3)
28 đã bán
Vỏ vòng tay Kim cương Vàng trắng 18K PNJ 00DDW000063
136.569.780đ
145.287.000đ (-6%)
5 (3)
46 đã bán
Vỏ vòng tay Kim cương Vàng trắng 18K PNJ 00DDW000060
115.841.840đ
123.236.000đ (-6%)
5 (3)
43 đã bán
 
1 2