Bộ lọc:

Thương hiệu
Giá
Bộ sưu tập
Tuổi vàng
Loại đá chính
Chất liệu
Giới tính
Loại trang sức
Màu chất liệu
Nước kim cương
Kích thước kim cương
Độ tinh khiết
Vỏ mặt dây chuyền Kim cương Vàng trắng 18K PNJ 00DDW060428 Chưa kèm dây chuyền Vỏ mặt dây chuyền Kim cương Vàng trắng 18K PNJ 00DDW060428
Vỏ mặt dây chuyền Kim cương Vàng trắng 18K PNJ 00DDW060428
63.826.000đ
67.900.000đ (-6%)
4 (2)
1 đã bán
Nhẫn Kim cương Vàng Trắng 18K PNJ DDDDW060404
74.700.000đ
83.000.000đ (-10%)
5 (4)
21 đã bán
Nhẫn nam Kim cương Vàng Trắng 18K PNJ DDDDW060346
153.450.000đ
170.500.000đ (-10%)
5 (4)
8 đã bán
Nhẫn nam Kim cương Vàng Trắng 18K PNJ DDDDW060400
124.830.000đ
138.700.000đ (-10%)
5 (4)
14 đã bán
Nhẫn nam Kim cương Vàng trắng 18K PNJ DDDDW060399
154.080.000đ
171.200.000đ (-10%)
5 (4)
16 đã bán
Dây cổ Bạc đính Kim cương PNJSilver DD00W060002
1.134.250đ
1.745.000đ (-35%)
5 (3)
47 đã bán
Mặt dây chuyền Vàng trắng 14K Kim cương PNJ DDDDW002168 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Kim cương Vàng trắng 14K PNJ DDDDW002168
Mặt dây chuyền Kim cương Vàng trắng 14K PNJ DDDDW002168
30.276.000đ
33.640.000đ (-10%)
5 (3)
160 đã bán
Mặt dây chuyền Vàng trắng 14K Kim cương PNJ DD00W000477 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Kim cương Vàng trắng 14K PNJ DD00W000477
Mặt dây chuyền Kim cương Vàng trắng 14K PNJ DD00W000477
22.523.400đ
25.026.000đ (-10%)
5 (3)
31 đã bán
Vòng tay Bạch kim đính Kim cương PNJ DD00W060000
29.610.000đ
32.900.000đ (-10%)
5 (3)
64 đã bán
Dây cổ Bạch kim đính Kim cương PNJ DD00W060000
8.910.000đ
9.900.000đ (-10%)
5 (3)
50 đã bán
Mặt dây chuyền Kim cương Vàng trắng 14K PNJ DDDDW002172 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Kim cương Vàng trắng 14K PNJ DDDDW002172
Mặt dây chuyền Kim cương Vàng trắng 14K PNJ DDDDW002172
52.960.500đ
58.845.000đ (-10%)
5 (3)
115 đã bán
Nhẫn nam Kim cương Vàng 18K PNJ DDDDH000027
82.573.200đ
91.748.000đ (-10%)
5 (4)
27 đã bán
Nhẫn Kim cương Vàng trắng 14K PNJ The Merrier DDDDW010160
73.393.200đ
81.548.000đ (-10%)
5 (4)
60 đã bán
Bông tai Kim cương Vàng trắng 14K PNJ The Merrier DDDDW003276
50.540.400đ
56.156.000đ (-10%)
5 (4)
39 đã bán
Dây cổ Kim cương Vàng trắng 14K PNJ The Merrier DDDDW000519
42.353.100đ
47.059.000đ (-10%)
5 (12)
72 đã bán
Dây cổ Kim cương Vàng trắng 14K PNJ The Merrier DDDDW000516
307.693.800đ
341.882.000đ (-10%)
5 (3)
22 đã bán
Mặt dây chuyền Kim cương Vàng trắng 14K PNJ DDDDW001971 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Kim cương Vàng trắng 14K PNJ DDDDW001971
Mặt dây chuyền Kim cương Vàng trắng 14K PNJ DDDDW001971
34.694.100đ
38.549.000đ (-10%)
5 (2)
178 đã bán
Bông tai Kim cương Vàng trắng 14K PNJ DDDDW002591
71.878.500đ
79.865.000đ (-10%)
5 (4)
160 đã bán
Mặt dây chuyền Kim cương Vàng trắng 14K PNJ DDDDW001970 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Kim cương Vàng trắng 14K PNJ DDDDW001970
Mặt dây chuyền Kim cương Vàng trắng 14K PNJ DDDDW001970
48.523.500đ
53.915.000đ (-10%)
5 (3)
82 đã bán
Bông tai Kim cương Vàng trắng 14K PNJ Power of Nature DDDDW002604
38.877.300đ
43.197.000đ (-10%)
5 (4)
8 đã bán
Nhẫn Kim cương Vàng trắng 18K PNJ DDDDW060401
95.490.000đ
106.100.000đ (-10%)
4 (2)
27 đã bán
Vỏ nhẫn Kim cương Vàng trắng 18K PNJ 00DDW003670
69.325.000đ
73.750.000đ (-6%)
5 (4)
52 đã bán
Lắc tay Kim cương Vàng trắng 18K PNJ DDDDW060059
143.550.000đ
159.500.000đ (-10%)
5 (2)
13 đã bán
Mặt dây chuyền Kim cương Vàng Trắng 18K PNJ DDDDW060316 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Kim cương Vàng Trắng 18K PNJ DDDDW060316
Mặt dây chuyền Kim cương Vàng Trắng 18K PNJ DDDDW060316
69.030.000đ
76.700.000đ (-10%)
5 (3)
19 đã bán
Dây cổ Kim cương Vàng trắng 18K PNJ DDDDW060073
323.550.000đ
359.500.000đ (-10%)
5 (3)
17 đã bán
Bông tai Kim cương Vàng trắng 18K PNJ DDDDW060189
64.170.000đ
71.300.000đ (-10%)
5 (4)
12 đã bán
Nhẫn cưới Kim cương Vàng 18K PNJ The Moment DDDDY000728
27.198.000đ
30.220.000đ (-10%)
5 (2)
71 đã bán
Vỏ nhẫn Kim cương Vàng trắng 18K PNJ 00DDW001844
48.512.460đ
51.609.000đ (-6%)
5 (3)
136 đã bán
Lắc tay Kim cương Vàng trắng 18K PNJ DDDDW060058
70.650.000đ
78.500.000đ (-10%)
5 (3)
43 đã bán
Vỏ mặt dây chuyền Kim cương Vàng trắng 18K PNJ 00DDW000577 Chưa kèm dây chuyền Vỏ mặt dây chuyền Kim cương Vàng trắng 18K PNJ 00DDW000577
Vỏ mặt dây chuyền Kim cương Vàng trắng 18K PNJ 00DDW000577
78.577.420đ
83.593.000đ (-6%)
5 (2)
9 đã bán
Vỏ nhẫn Kim cương nam Vàng trắng 18K PNJ 00DDW004228
90.768.280đ
96.562.000đ (-6%)
5 (4)
22 đã bán
Vỏ nhẫn nam Kim cương Vàng trắng 18K PNJ 00DDW004229
50.671.640đ
53.906.000đ (-6%)
5 (4)
63 đã bán
Vỏ mặt dây chuyền Kim cương Vàng trắng 18K PNJ 00DDW000576 Chưa kèm dây chuyền Vỏ mặt dây chuyền Kim cương Vàng trắng 18K PNJ 00DDW000576
Vỏ lắc tay Kim cương Vàng trắng 18K PNJ 00DDW000108
161.492.000đ
171.800.000đ (-6%)
5 (3)
30 đã bán
Vỏ bông tai Kim cương Vàng trắng 18K PNJ 00DDW000952
82.531.060đ
87.799.000đ (-6%)
5 (4)
28 đã bán
Vỏ bông tai Kim cương Vàng trắng 18K PNJ 00DDW000930
58.326.060đ
62.049.000đ (-6%)
5 (4)
27 đã bán
Vỏ nhẫn Kim cương Vàng trắng 18K PNJ 00DDW004132
75.121.040đ
79.916.000đ (-6%)
19 đã bán
Vỏ nhẫn Kim cương Vàng trắng 18K PNJ 00DDW003872
76.221.780đ
81.087.000đ (-6%)
5 (4)
49 đã bán
Vỏ nhẫn nam Kim cương Vàng trắng 18K PNJ 00DDW003770
126.831.380đ
134.927.000đ (-6%)
49 đã bán
Nhẫn Kim cương Vàng trắng 18K PNJ DDDDW060352
89.910.000đ
99.900.000đ (-10%)
5 (4)
94 đã bán
Vỏ nhẫn Kim cương Vàng trắng 18K PNJ 00DDW062130
89.112.000đ
94.800.000đ (-6%)
5 (4)
21 đã bán
Vỏ nhẫn Kim cương Vàng trắng 18K PNJ 00DDW062393
130.378.000đ
138.700.000đ (-6%)
5 (2)
15 đã bán
Nhẫn nam Kim cương Vàng 18K PNJ DD00H000028
74.979.000đ
83.310.000đ (-10%)
22 đã bán
Nhẫn Kim cương Vàng trắng 14K PNJ Hoa của Mẹ DDDDW008936
38.701.800đ
43.002.000đ (-10%)
5 (2)
146 đã bán
Dây cổ Kim cương Vàng trắng 14K PNJ DDDDW000396
20.406.600đ
22.674.000đ (-10%)
5 (1)
172 đã bán
Vỏ vòng tay Kim cương Vàng trắng 18K PNJ 00DDW000149
80.255.320đ
85.378.000đ (-6%)
5 (3)
61 đã bán
Lắc tay Kim cương Vàng trắng 14K PNJ DDDDW000336
232.323.300đ
258.137.000đ (-10%)
5 (4)
32 đã bán
Dây cổ Kim cương Vàng trắng 14K PNJ Trịnh Collection DDDDW000417
67.977.900đ
75.531.000đ (-10%)
5 (2)
19 đã bán
 
1 2 3 4 5 6