Bộ lọc:

Thương hiệu
Giá
Bộ sưu tập
Tuổi vàng
Loại đá chính
Chất liệu
Giới tính
Loại trang sức
Màu chất liệu
Nước kim cương
Kích thước kim cương
Độ tinh khiết
Nhẫn Kim cương Vàng trắng 14K Disney|PNJ Beauty & The Beast DDDDW003817
24.564.600đ
27.294.000đ (-10%)
5 (5)
442 đã bán
Nhẫn Kim cương Vàng trắng 14K PNJ DDDDW003710
43.495.200đ
48.328.000đ (-10%)
5 (2)
82 đã bán
Nhẫn nam Kim cương Vàng 18K PNJ DDDDC000001
40.783.500đ
45.315.000đ (-10%)
5 (6)
42 đã bán
Nhẫn nam Kim cương Vàng 18K PNJ DDDDC000007
43.193.700đ
47.993.000đ (-10%)
5 (4)
45 đã bán
Nhẫn Kim cương Vàng trắng 14K PNJ DDDDW002047
23.951.700đ
26.613.000đ (-10%)
5 (3)
500+ đã bán
Vỏ nhẫn Kim cương Vàng trắng 18K PNJ 00DDW002746
50.384.000đ
53.600.000đ (-6%)
5 (1)
385 đã bán
Vỏ lắc tay Kim cương Vàng trắng 18K PNJ 00DDW000052
101.565.120đ
108.048.000đ (-6%)
5 (3)
78 đã bán
Vỏ lắc tay Kim cương Vàng trắng 18K PNJ 00DDW000056
106.124.120đ
112.898.000đ (-6%)
5 (1)
94 đã bán
Dây cổ kim cương Vàng trắng 14K PNJ DDDDW000131
312.705.900đ
347.451.000đ (-10%)
5 (3)
7 đã bán
Nhẫn Kim cương Vàng trắng 14K PNJ DDDDW002044
21.449.700đ
23.833.000đ (-10%)
5 (4)
500+ đã bán
Dây cổ Kim cương Vàng Trắng 14K PNJ DDDDW000576
61.215.300đ
68.017.000đ (-10%)
4 (2)
10 đã bán
Nhẫn nam Bạch kim đính Kim Cương PNJ DDDDW060008
98.910.000đ
109.900.000đ (-10%)
5 (1)
1 đã bán
Nhẫn Bạch kim đính Kim Cương PNJ DD00W060018
35.010.000đ
38.900.000đ (-10%)
5 (2)
4 đã bán
Bông tai Bạch kim đính Kim Cương PNJ DD00W060002
56.610.000đ
62.900.000đ (-10%)
5 (2)
6 đã bán
Nhẫn Bạch kim đính Kim Cương PNJ DD00W060016
55.710.000đ
61.900.000đ (-10%)
5 (2)
2 đã bán
Dây cổ Kim cương Vàng trắng 18K PNJ DDDDW060090
82.530.000đ
91.700.000đ (-10%)
4 (2)
1 đã bán
Bông tai Kim cương Vàng trắng 18K PNJ DDDDW060289
78.930.000đ
87.700.000đ (-10%)
5 (3)
Lắc tay Kim cương Vàng trắng 14K PNJ DDDDW000592
40.412.700đ
44.903.000đ (-10%)
5 (4)
105 đã bán
Nhẫn Kim cương Vàng trắng 14K PNJ DDDDW060424
34.290.000đ
38.100.000đ (-10%)
5 (4)
24 đã bán
Nhẫn Kim cương Vàng trắng 14K PNJ DDDDW060421
19.440.000đ
21.600.000đ (-10%)
5 (4)
25 đã bán
Nhẫn Kim cương Vàng trắng 14K PNJ DDDDW060419
24.570.000đ
27.300.000đ (-10%)
5 (2)
49 đã bán
Nhẫn Kim cương Vàng trắng 14K PNJ DDDDW060414
31.500.000đ
35.000.000đ (-10%)
5 (1)
45 đã bán
Nhẫn Kim cương Vàng 18K PNJ DDDDH000009
86.636.700đ
96.263.000đ (-10%)
11 đã bán
Mặt dây chuyền Kim cương Vàng trắng 14K PNJ DDDDW060332 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Kim cương Vàng trắng 14K PNJ DDDDW060332
Mặt dây chuyền Kim cương Vàng trắng 14K PNJ DDDDW060332
26.730.000đ
29.700.000đ (-10%)
5 (3)
45 đã bán
Mặt dây chuyền Kim cương Vàng trắng 14K PNJ DDDDW060330 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Kim cương Vàng trắng 14K PNJ DDDDW060330
Mặt dây chuyền Kim cương Vàng trắng 14K PNJ DDDDW060330
39.420.000đ
43.800.000đ (-10%)
5 (5)
33 đã bán
Mặt dây chuyền Kim cương Vàng trắng 14K PNJ DDDDW060329 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Kim Cương Vàng Trắng 14K PNJ DDDDW060329
Mặt dây chuyền Kim Cương Vàng Trắng 14K PNJ DDDDW060329
51.390.000đ
57.100.000đ (-10%)
5 (4)
29 đã bán
Mặt dây chuyền Vàng 14K Kim cương PNJ DDDDH060000 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Kim Cương Vàng 14K PNJ DDDDH060000
Mặt dây chuyền Kim Cương Vàng 14K PNJ DDDDH060000
29.610.000đ
32.900.000đ (-10%)
5 (3)
16 đã bán
Lắc Kim cương Vàng trắng 14K PNJ DDDDW060087
100.305.000đ
111.450.000đ (-10%)
5 (3)
21 đã bán
Lắc tay Kim Cương Vàng Trắng 14K PNJ DDDDW060084
81.360.000đ
90.400.000đ (-10%)
5 (3)
19 đã bán
Lắc tay Kim cương Vàng trắng 14K PNJ DDDDW060079
108.990.000đ
121.100.000đ (-10%)
5 (3)
24 đã bán
Lắc tay Kim cương Vàng trắng 14K PNJ DDDDW060078
68.400.000đ
76.000.000đ (-10%)
5 (3)
32 đã bán
Lắc tay Kim Cương Vàng 14K PNJ DDDDH060001
49.140.000đ
54.600.000đ (-10%)
5 (3)
53 đã bán
Lắc tay Vàng 14K Kim cương PNJ DDDDC060000
73.350.000đ
81.500.000đ (-10%)
5 (4)
19 đã bán
Lắc tay Kim cương Vàng trắng 14K PNJ DD00W060028
30.510.000đ
33.900.000đ (-10%)
5 (3)
62 đã bán
Dây cổ Kim cương Vàng trắng 14K PNJ DDDDW060088
28.710.000đ
31.900.000đ (-10%)
5 (4)
80 đã bán
Dây cổ Kim cương Vàng trắng 14K PNJ DDDDW060085
25.020.000đ
27.800.000đ (-10%)
5 (3)
94 đã bán
Dây cổ Kim cương Vàng trắng 14K PNJ DDDDW060084
131.580.000đ
146.200.000đ (-10%)
5 (3)
30 đã bán
Dây cổ Kim cương Vàng trắng 14K PNJ DDDDW060083
171.720.000đ
190.800.000đ (-10%)
8 đã bán
Dây cổ Kim cương Vàng trắng 14K PNJ DDDDW060082
46.800.000đ
52.000.000đ (-10%)
5 (3)
13 đã bán
Bông tai Kim cương Vàng trắng 14K PNJ DDDDW060275
21.240.000đ
23.600.000đ (-10%)
5 (3)
77 đã bán
Bông tai Kim cương Vàng trắng 14K PNJ DDDDW060274
34.200.000đ
38.000.000đ (-10%)
5 (4)
31 đã bán
Bông tai Kim cương Vàng trắng 14K PNJ DDDDW060273
33.300.000đ
37.000.000đ (-10%)
5 (4)
26 đã bán
Bông tai Kim cương Vàng trắng 14K PNJ DDDDW060272
36.990.000đ
41.100.000đ (-10%)
18 đã bán
Bông tai Kim cương Vàng trắng 14K PNJ DDDDW060271
42.570.000đ
47.300.000đ (-10%)
5 (4)
31 đã bán
Bông tai Kim cương Vàng trắng 14K PNJ DDDDW060270
26.820.000đ
29.800.000đ (-10%)
5 (4)
36 đã bán
Mặt dây chuyền Kim cương Vàng trắng 14K PNJ DDDDW060325 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Kim cương Vàng trắng 14K PNJ DDDDW060325
Mặt dây chuyền Kim cương Vàng trắng 14K PNJ DDDDW060325
25.920.000đ
28.800.000đ (-10%)
48 đã bán
 
1 2 3 4 5 6