Mặt dây chuyền Kim cương Vàng 14K PNJ First Diamond DD00H000010 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Kim cương Vàng 14K PNJ First Diamond DD00H000010
5.293.000 đ
Giảm 10% mặt dây khi mua cùng dây chuyền
5 (2)
1000+ đã bán
Mặt dây chuyền Kim cương Vàng trắng 14K PNJ DDDDW000279 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Kim cương Vàng trắng 14K PNJ DDDDW000279
41.582.000 đ
Giảm 10% mặt dây khi mua cùng dây chuyền
5 (6)
1000+ đã bán
Vỏ mặt dây chuyền Kim cương Vàng trắng 18K PNJ 00DDW000327 Chưa kèm dây chuyền Vỏ mặt dây chuyền Kim cương Vàng trắng 18K PNJ 00DDW000327
61.515.000 đ
Giảm 10% mặt dây khi mua cùng dây chuyền
5 (2)
120 đã bán
Vỏ mặt dây chuyền Kim cương Vàng trắng 18K PNJ 00DDW000382 Chưa kèm dây chuyền Vỏ mặt dây chuyền Kim cương Vàng trắng 18K PNJ 00DDW000382
35.000.000 đ
Giảm 10% mặt dây khi mua cùng dây chuyền
5 (3)
150 đã bán
Vỏ mặt dây chuyền Kim cương Vàng trắng 18K PNJ 00DDW000447 Chưa kèm dây chuyền
61.461.000 đ
Giảm 10% mặt dây khi mua cùng dây chuyền
56 đã bán

Diamond Collection

Blog & Tips