Bộ lọc:

Thương hiệu
Chất liệu
Loại trang sức
Giá
Tuổi vàng
Loại đá chính
Giới tính
Màu chất liệu
Mặt dây chuyền Kim cương Vàng trắng 14K PNJ First Diamond DDDDW000612 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Kim cương Vàng trắng 14K PNJ First Diamond DDDDW000612
Mặt dây chuyền Kim cương Vàng trắng 14K PNJ First Diamond DDDDW000612
5.136.000đ
Giảm 5% cho combo Dây chuyền & Mặt dây Vàng
5 (9)
1000+ đã bán
Mặt dây chuyền Kim cương Vàng 14K PNJ First Diamond DD00H000010 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Kim cương Vàng 14K PNJ First Diamond DD00H000010
Mặt dây chuyền Kim cương Vàng 14K PNJ First Diamond DD00H000010
5.286.000đ
Giảm 5% cho combo Dây chuyền & Mặt dây Vàng
5 (2)
1000+ đã bán
Nhẫn Kim cương Vàng 14K PNJ First Diamond DD00C000157
6.684.300đ
7.427.000đ (-10%)
5 (11)
1000+ đã bán
Mặt dây chuyền Kim cương Vàng 18K PNJ DDDDC000036 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Kim cương Vàng 18K PNJ DDDDC000036
Mặt dây chuyền Kim cương Vàng 18K PNJ DDDDC000036
8.200.000đ
Giảm 5% cho combo Dây chuyền & Mặt dây Vàng
5 (4)
1000+ đã bán
Nhẫn Kim cương Vàng 18K PNJ DDDDC000145
10.828.000đ
5 (5)
2000+ đã bán
Dây cổ Kim cương Vàng 18K PNJ DDDDC000020
11.808.000đ
5 (10)
300 đã bán
Mặt dây chuyền Kim cương Vàng trắng 14K PNJ DDDDW000636 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Kim cương Vàng trắng 14K PNJ DDDDW000636
Mặt dây chuyền Kim cương Vàng trắng 14K PNJ DDDDW000636
14.730.000đ
Giảm 5% cho combo Dây chuyền & Mặt dây Vàng
4 (7)
1000+ đã bán
Mặt Dây Chuyền Kim Cương PNJ First Diamond Vàng Trắng 14K 87602.500 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Kim cương Vàng trắng 14K PNJ First Diamond DDDDW000616
Mặt dây chuyền Kim cương Vàng trắng 14K PNJ First Diamond DDDDW000616
23.615.000đ
Giảm 5% cho combo Dây chuyền & Mặt dây Vàng
5 (4)
500+ đã bán
Nhẫn Kim cương Vàng trắng 14K PNJ DDDDW001071
14.965.000đ
5 (73)
2000+ đã bán
Mặt dây chuyền Kim cương Vàng trắng 14K PNJ First Diamond DDDDW000545 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Kim cương Vàng trắng 14K PNJ First Diamond DDDDW000545
Mặt dây chuyền Kim cương Vàng trắng 14K PNJ First Diamond DDDDW000545
41.010.000đ
Giảm 5% cho combo Dây chuyền & Mặt dây Vàng
57 đã bán
Mặt dây chuyền Kim Cương PNJ Vàng trắng 14K Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Kim cương Vàng trắng 14K PNJ DDDDW000611
Mặt dây chuyền Kim cương Vàng trắng 14K PNJ DDDDW000611
11.445.000đ
Giảm 5% cho combo Dây chuyền & Mặt dây Vàng
5 (2)
1000+ đã bán
Bộ trang sức Kim Cương PNJ First Diamond Vàng Trắng 14K Chưa kèm dây chuyền
Mặt dây chuyền Kim cương Vàng trắng 14K PNJ DDDDW000606 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Kim cương Vàng trắng 14K PNJ DDDDW000606
Mặt dây chuyền Kim cương Vàng trắng 14K PNJ DDDDW000606
14.386.000đ
Giảm 5% cho combo Dây chuyền & Mặt dây Vàng
5 (2)
500+ đã bán
Bộ trang sức Kim cương PNJ Vàng 14K Chưa kèm dây chuyền
Nhẫn Kim cương Vàng 18K PNJ DD00C000143
33.991.000đ
5 (5)
500+ đã bán
Mặt dây chuyền Kim cương Vàng 18K PNJ First Diamond DDDDC000038 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Kim cương Vàng 18K PNJ First Diamond DDDDC000038
Mặt dây chuyền Kim cương Vàng 18K PNJ First Diamond DDDDC000038
11.208.000đ
Giảm 5% cho combo Dây chuyền & Mặt dây Vàng
5 (3)
1000+ đã bán