Bộ lọc:

Thương hiệu
Chất liệu
Loại trang sức
Giá
Tuổi vàng
Loại đá chính
Giới tính
Màu chất liệu
Mặt Dây Chuyền Kim Cương PNJ First Diamond Vàng Trắng 14K Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Kim cương Vàng trắng 14K PNJ First Diamond DDDDW000612
Mặt dây chuyền Kim cương Vàng trắng 14K PNJ First Diamond DDDDW000612
5.141.000 đ
Giảm 10% mặt dây khi mua cùng dây chuyền
5 (9)
1000+ đã bán
Mặt dây chuyền Kim cương Vàng 14K PNJ First Diamond DD00H000010 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Kim cương Vàng 14K PNJ First Diamond DD00H000010
Mặt dây chuyền Kim cương Vàng 14K PNJ First Diamond DD00H000010
5.295.000 đ
Giảm 10% mặt dây khi mua cùng dây chuyền
5 (2)
1000+ đã bán
Mặt dây chuyền Kim cương Vàng 14K PNJ First Diamond Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Kim cương Vàng 14K PNJ First Diamond DD00C000036
Mặt dây chuyền Kim cương Vàng 14K PNJ First Diamond DD00C000036
5.850.000 đ
Giảm 10% mặt dây khi mua cùng dây chuyền
5 (8)
1000+ đã bán
Mặt dây chuyền Kim cương Vàng 18K PNJ DDDDC000036 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Kim cương Vàng 18K PNJ DDDDC000036
Mặt dây chuyền Kim cương Vàng 18K PNJ DDDDC000036
8.211.000 đ
Giảm 10% mặt dây khi mua cùng dây chuyền
4 (2)
1000+ đã bán
Nhẫn Kim cương Vàng 18K PNJ DDDDC000145
10.860.000 đ
5 (4)
2000+ đã bán
Dây cổ Kim cương Vàng 18K PNJ DDDDC000020
11.808.000 đ
5 (10)
296 đã bán
Mặt dây chuyền Kim cương Vàng trắng 14K PNJ DDDDW000636 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Kim cương Vàng trắng 14K PNJ DDDDW000636
Mặt dây chuyền Kim cương Vàng trắng 14K PNJ DDDDW000636
14.746.000 đ
Giảm 10% mặt dây khi mua cùng dây chuyền
4 (6)
1000+ đã bán
Mặt Dây Chuyền Kim Cương PNJ First Diamond Vàng Trắng 14K 87602.500 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Kim cương Vàng trắng 14K PNJ First Diamond DDDDW000616
Mặt dây chuyền Kim cương Vàng trắng 14K PNJ First Diamond DDDDW000616
23.635.000 đ
Giảm 10% mặt dây khi mua cùng dây chuyền
5 (4)
500+ đã bán
Nhẫn Kim cương Vàng trắng 14K PNJ DDDDW002044
23.459.000 đ
5 (3)
469 đã bán
Nhẫn Kim cương Vàng trắng 14K PNJ DDDDW001071
15.006.000 đ
5 (73)
2000+ đã bán
Mặt dây chuyền Kim cương Vàng trắng 14K PNJ First Diamond DDDDW000547 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Kim cương Vàng trắng 14K PNJ First Diamond DDDDW000547
Mặt dây chuyền Kim cương Vàng trắng 14K PNJ First Diamond DDDDW000547
39.576.000 đ
Giảm 10% mặt dây khi mua cùng dây chuyền
5 (2)
1000+ đã bán
Bông tai Kim cương Vàng trắng 14K PNJ DD00W000200
13.652.000 đ
5 (3)
1000+ đã bán
Bộ trang sức Kim Cương PNJ First Diamond Vàng Trắng 14K Chưa kèm dây chuyền Bộ trang sức Vàng trắng 14K Kim cương PNJ First Diamond 00689-01980
Mặt dây chuyền Kim Cương PNJ Vàng trắng 14K Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Kim cương Vàng trắng 14K PNJ DDDDW000611
Mặt dây chuyền Kim cương Vàng trắng 14K PNJ DDDDW000611
11.466.000 đ
Giảm 10% mặt dây khi mua cùng dây chuyền
5 (2)
1000+ đã bán
Bộ trang sức Kim Cương PNJ First Diamond Vàng Trắng 14K Chưa kèm dây chuyền Bộ trang sức Vàng trắng 14K Kim cương PNJ First Diamond 00692-01986
Mặt dây chuyền Kim Cương PNJ Vàng trắng 14K Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Kim cương Vàng trắng 14K PNJ DDDDW000606
Mặt dây chuyền Kim cương Vàng trắng 14K PNJ DDDDW000606
14.395.000 đ
Giảm 10% mặt dây khi mua cùng dây chuyền
500+ đã bán
Bộ trang sức Kim cương PNJ Vàng 14K Chưa kèm dây chuyền Bộ trang sức Kim cương Vàng 18K PNJ First Diamond 00065-00157
Nhẫn Kim cương Vàng 18K PNJ DD00C000143
33.981.000 đ
5 (3)
500+ đã bán
Bông tai Kim cương Vàng trắng 14K PNJ First Diamond DDDDW000689
7.635.000 đ
Mua từ 2 giảm 10%
5 (2)
500+ đã bán
Mặt dây chuyền Kim cương Vàng 18K PNJ First Diamond DDDDC000038 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Kim cương Vàng 18K PNJ First Diamond DDDDC000038
Mặt dây chuyền Kim cương Vàng 18K PNJ First Diamond DDDDC000038
11.228.000 đ
Giảm 10% mặt dây khi mua cùng dây chuyền
5 (3)
1000+ đã bán