Bộ lọc:

Thương hiệu
Giá
Bộ sưu tập
Tuổi vàng
Loại đá chính
Chất liệu
Giới tính
Loại trang sức
Màu chất liệu
Mặt dây chuyền bạc đính đá PNJSilver hình thiên nga XMXMW060032 Chưa kèm dây chuyền
Mặt dây chuyền bạc đính đá PNJSilver hình chú mèo XMXMW060031 Chưa kèm dây chuyền
Mặt dây chuyền bạc đính đá PNJSilver XMXMW060029 Chưa kèm dây chuyền
Mặt dây chuyền Vàng 18K đính đá CZ PNJ XMXMY004885 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng 18K đính đá CZ PNJ XMXMY004885
Mặt dây chuyền Vàng 18K đính đá CZ PNJ XMXMY004885
6.271.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
5 (2)
175 đã bán
Mặt dây chuyền Vàng trắng 14K đính ngọc trai Freshwater PNJ PFXMW000252 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng trắng 14K đính ngọc trai Freshwater PNJ PFXMW000252
Mặt dây chuyền Vàng trắng 14K đính ngọc trai Freshwater PNJ PFXMW000252
6.410.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
5 (3)
28 đã bán
Mặt dây chuyền Vàng 14K đính Ngọc trai Akoya PNJ Trịnh Collection PAXMY000030 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng 14K đính Ngọc trai Akoya PNJ Trịnh Collection PAXMY000030
Mặt dây chuyền Vàng 14K đính Ngọc trai Akoya PNJ Trịnh Collection PAXMY000030
10.512.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
5 (2)
43 đã bán
Mặt dây chuyền Vàng 18K PNJ 0000Y001232 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng 18K PNJ Trịnh Collection 0000Y001232
Mặt dây chuyền Kim cương Vàng trắng 14K Disney|PNJ Snow White & the Seven Dwarfs DDDDW001758 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Kim cương Vàng trắng 14K Disney|PNJ Snow White & the Seven Dwarfs DDDDW001758
Mặt dây chuyền Kim cương Vàng trắng 14K Disney|PNJ Snow White & the Seven Dwarfs DDDDW001758
8.651.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
5 (3)
146 đã bán
Mặt dây chuyền Vàng trắng Ý 18K đính đá CZ PNJ XM00W000593 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng trắng Ý 18K đính đá CZ PNJ XM00W000593
Mặt dây chuyền Vàng trắng Ý 18K đính đá CZ PNJ XM00W000593
9.271.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
5 (2)
1000+ đã bán
Mặt dây chuyền Vàng trắng Ý 18K đính đá CZ PNJ XMXMW001850 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng trắng Ý 18K đính đá CZ PNJ XMXMW001850
Mặt dây chuyền Vàng trắng Ý 18K đính đá CZ PNJ XMXMW001850
13.909.180đ
14.797.000đ (-6%)
5 (3)
216 đã bán
Mặt dây chuyền đính ngọc trai STYLE by PNJ PFNHY000001 Chưa kèm dây chuyền
Mặt dây chuyền Vàng 10K đính đá STYLE by PNJ NHNHY000001 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng 10K đính đá PNJ STYLE x CHOU CHOU NHNHY000001
Mặt dây chuyền Vàng 10K đính đá PNJ STYLE x CHOU CHOU NHNHY000001
2.809.250đ
3.305.000đ (-15%)
5 (3)
21 đã bán
Mặt dây chuyền STYLE by PNJ Active NH00Y000001 Chưa kèm dây chuyền
Mặt dây chuyền Vàng trắng 10K đính đá ECZ PNJ XMXMW001896 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng trắng 10K đính đá ECZ PNJ Trịnh Collection XMXMW001896
Mặt dây chuyền Vàng trắng 10K đính đá ECZ PNJ Trịnh Collection XMXMW001896
3.505.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
5 (3)
500+ đã bán
Mặt dây chuyền Bạc PNJSilver ZTXMW060000 Chưa kèm dây chuyền
Mặt dây chuyền Bạc PNJSilver 0000W060071 Chưa kèm dây chuyền
Mặt dây chuyền Bạc PNJSilver 0000W060071
725.000đ
4 (2)
182 đã bán
Mặt dây chuyền Kim Cương Vàng 14K PNJ DDDDH000048 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Kim Cương Vàng 14K PNJ True Love DDDDH000048
Mặt dây chuyền Kim Cương Vàng 14K PNJ True Love DDDDH000048
10.382.000đ
Giảm 8% khi mua từ 2 sản phẩm
5 (2)
330 đã bán
Mặt dây chuyền Vàng 10K đính đá ECZ PNJ XMXMY004970 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng 10K đính đá ECZ PNJ True Love XMXMY004970
Mặt dây chuyền Vàng 10K đính đá ECZ PNJ True Love XMXMY004970
3.175.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
5 (3)
165 đã bán
Mặt dây chuyền Vàng trắng 10K đính đá ECZ PNJ XMXMW001868 Chưa kèm dây chuyền
Mặt dây chuyền Vàng trắng 10K đính đá ECZ PNJ True Love XMXMW001868
1.428.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
5 (4)
2000+ đã bán
Mặt dây chuyền Kim tiền Vàng trắng Ý 18K đính đá CZ PNJ XMXMW001854 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Kim tiền Vàng trắng Ý 18K đính đá CZ PNJ XMXMW001854
Mặt dây chuyền Kim tiền Vàng trắng Ý 18K đính đá CZ PNJ XMXMW001854
12.970.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
5 (3)
500+ đã bán
Mặt dây chuyền Bạc đính đá PNJSilver hình Thánh Giá XMXMW060025 Chưa kèm dây chuyền
Mặt dây chuyền Vàng 14K đính ngọc trai Akoya PNJ PAXMX000001 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng 14K đính ngọc trai Akoya PNJ PAXMX000001
Mặt dây chuyền Vàng 14K đính ngọc trai Akoya PNJ PAXMX000001
6.788.000đ
Giảm đến 20% khi mua từ 3 sản phẩm
5 (3)
39 đã bán
Mặt dây chuyền Vàng 18K đính đá Ruby PNJ RB00Y000084 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng 18K đính đá Ruby PNJ RB00Y000084
Mặt dây chuyền Vàng 18K đính đá Ruby PNJ RB00Y000084
7.127.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
5 (8)
500+ đã bán
Mặt dây chuyền Vàng 18K PNJ 0000Y001222 Chưa kèm dây chuyền
Mặt dây chuyền Vàng 18K PNJ 0000Y001222
2.746.000đ
5 (3)
500+ đã bán
Mặt dây chuyền Vàng 18K PNJ 0000Y001220 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng 18K PNJ 0000Y001220
Mặt dây chuyền Vàng 18K PNJ 0000Y001220
3.255.000đ
3 (5)
1000+ đã bán
Mặt dây chuyền Kim cương Vàng trắng 14K PNJ DDDDW001684 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Kim cương Vàng trắng 14K PNJ DDDDW001684
Mặt dây chuyền Kim cương Vàng trắng 14K PNJ DDDDW001684
40.961.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
5 (3)
20 đã bán
Mặt dây chuyền Vàng trắng 14K đính ngọc trai Freshwater PNJ PFXMW000249 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng trắng 14K đính ngọc trai Freshwater PNJ PFXMW000249
Mặt dây chuyền Vàng trắng 14K đính ngọc trai Freshwater PNJ PFXMW000249
5.542.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
5 (3)
109 đã bán
Mặt dây chuyền Vàng trắng Ý 18K PNJ 0000W000502 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng trắng Ý 18K PNJ 0000W000502
Mặt dây chuyền Vàng trắng Ý 18K PNJ 0000W000502
6.425.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
5 (3)
500+ đã bán
Mặt dây chuyền Vàng trắng 14K đính đá Sapphire PNJ SPMXW000004 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng trắng 14K đính đá Sapphire PNJ SPMXW000004
Mặt dây chuyền Vàng trắng 14K đính đá Sapphire PNJ SPMXW000004
10.735.500đ
12.630.000đ (-15%)
5 (3)
45 đã bán
Mặt dây chuyền Vàng trắng Ý 18K PNJ 0000W000585 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng trắng Ý 18K PNJ 0000W000585
Mặt dây chuyền Vàng trắng Ý 18K PNJ 0000W000585
10.609.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
5 (2)
500+ đã bán
Mặt dây chuyền Vàng trắng Ý 18K PNJ 0000W000426 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng trắng Ý 18K PNJ 0000W000426
Mặt dây chuyền Vàng trắng Ý 18K PNJ 0000W000426
3.432.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
5 (3)
1000+ đã bán
Mặt dây chuyền Vàng 24K PNJ 0000Y001058 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng 24K PNJ 0000Y001058
Mặt dây chuyền Vàng 24K PNJ 0000Y001058
6.968.000đ
5 (3)
63 đã bán
Mặt dây chuyền Vàng trắng Ý 18K PNJ 0000W000535 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng trắng Ý 18K PNJ 0000W000535
Mặt dây chuyền Vàng trắng Ý 18K PNJ 0000W000535
5.836.460đ
6.209.000đ (-6%)
5 (2)
243 đã bán
Mặt dây chuyền Vàng trắng Ý 18K PNJ 0000W000530 Chưa kèm dây chuyền
Mặt dây chuyền Vàng trắng Ý 18K PNJ 0000W000530
2.749.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
5 (2)
500+ đã bán
Mặt dây chuyền Kim cương Vàng trắng 14K PNJ DDDDW001456 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Kim cương Vàng trắng 14K PNJ DDDDW001456
Mặt dây chuyền Kim cương Vàng trắng 14K PNJ DDDDW001456
78.353.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
5 (2)
116 đã bán
Mặt dây chuyền Vàng trắng 10K đính đá ECZ PNJ XMXMW001721 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng trắng 10K đính đá ECZ PNJ XMXMW001721
Mặt dây chuyền Vàng trắng 10K đính đá ECZ PNJ XMXMW001721
7.356.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
5 (3)
389 đã bán
Mặt dây chuyền trẻ em bạc đính đá ECZ Disney|PNJ Minnie XM00H000029 Chưa kèm dây chuyền
Mặt dây chuyền bạc đính đá PNJSilver XMXMW060022 Chưa kèm dây chuyền
Mặt dây chuyền bạc đính đá PNJSilver XMXMW060022
399.000đ
695.000đ (-43%)
5 (3)
221 đã bán
Mặt dây chuyền Bạc STYLE by PNJ XMXMW000031 Chưa kèm dây chuyền
Mặt dây chuyền Bạc STYLE by PNJ XMXMW000031
297.000đ
495.000đ (-40%)
5 (3)
186 đã bán
Mặt dây chuyền đính đá STYLE by PNJ XMXMX000005 Chưa kèm dây chuyền
Mặt dây chuyền đính đá STYLE by PNJ XMXMX000005
729.000đ
1.215.000đ (-40%)
5 (3)
25 đã bán
Mặt dây chuyền Vàng trắng Ý 18K PNJ 0000W000462 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng trắng Ý 18K PNJ 0000W000462
Mặt dây chuyền Vàng trắng Ý 18K PNJ 0000W000462
4.765.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
5 (3)
466 đã bán
Mặt dây chuyền Vàng trắng Ý 18K PNJ 0000W060398 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng trắng Ý 18K PNJ 0000W060398
Mặt dây chuyền Vàng trắng Ý 18K PNJ 0000W060398
3.510.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
5 (3)
351 đã bán
Mặt dây chuyền Vàng trắng Ý 18K PNJ 0000W060396 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng trắng Ý 18K PNJ 0000W060396
Mặt dây chuyền Vàng trắng Ý 18K PNJ 0000W060396
15.720.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
5 (3)
348 đã bán
Mặt dây chuyền Vàng trắng Ý 18K PNJ 0000W060397 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng trắng Ý 18K PNJ 0000W060397
Mặt dây chuyền Vàng trắng Ý 18K PNJ 0000W060397
4.060.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
5 (2)
319 đã bán
Mặt dây chuyền Vàng trắng 14K đính đá Topaz PNJ TPXMW000389 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng trắng 14K đính đá Topaz PNJ TPXMW000389
Mặt dây chuyền Vàng trắng 14K đính đá Topaz PNJ TPXMW000389
4.631.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
5 (3)
500+ đã bán
Mặt dây chuyền Vàng 18K PNJ 0000Y001149 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng 18K PNJ 0000Y001149
Mặt dây chuyền Vàng 18K PNJ 0000Y001149
7.646.000đ
5 (3)
328 đã bán
Mặt dây chuyền Vàng trắng 14K đính Ngọc trai Freshwater PNJ PFXMW000235 Mặt dây chuyền Vàng trắng 14K đính Ngọc trai Freshwater PNJ PFXMW000235 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng trắng 14K đính Ngọc trai Freshwater PNJ PFXMW000235
Mặt dây chuyển Vàng trắng Ý 18K PNJ 0000W000425 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyển Vàng trắng Ý 18K PNJ 0000W000425
Mặt dây chuyển Vàng trắng Ý 18K PNJ 0000W000425
5.436.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
5 (3)
460 đã bán

Sản phẩm gợi ý cho bạn