Bộ lọc:

Thương hiệu
Giá
Bộ sưu tập
Tuổi vàng
Loại đá chính
Chất liệu
Giới tính
Loại trang sức
Màu chất liệu
Mặt dây chuyền Kim cương Vàng trắng 14K PNJ DDDDW002172 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Kim cương Vàng trắng 14K PNJ DDDDW002172
Mặt dây chuyền Kim cương Vàng trắng 14K PNJ DDDDW002172
52.960.500đ
58.845.000đ (-10%)
5 (3)
116 đã bán
Mặt dây chuyền Vàng trắng Ý 18K PNJ 0000W000926 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng trắng Ý 18K PNJ 0000W000926
Mặt dây chuyền Vàng 18K đính đá CZ PNJ XMXMY005912 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng 18K đính đá CZ PNJ XMXMY005912
Mặt dây chuyền Vàng 18K đính đá CZ PNJ XMXMY005912
11.159.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
5 (3)
103 đã bán
Mặt dây chuyền Vàng 18K đính đá CZ PNJ XMXMY005871 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng 18K đính đá CZ PNJ XMXMY005871
Mặt dây chuyền Vàng 18K đính đá CZ PNJ XMXMY005871
4.945.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
5 (4)
304 đã bán
Mặt dây chuyền Vàng 18K đính đá Ruby PNJ RBXMY000581 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng 18K đính đá Ruby PNJ RBXMY000581
Mặt dây chuyền Vàng 18K đính đá Ruby PNJ RBXMY000581
10.783.950đ
12.687.000đ (-15%)
5 (3)
27 đã bán
Mặt dây chuyền Vàng 14K đính đá Đá Moon PNJ MOXMX000023 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng 14K đính đá Đá Moon PNJ MOXMX000023
Mặt dây chuyền Vàng 14K đính đá Đá Moon PNJ MOXMX000023
5.214.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
5 (3)
49 đã bán
Mặt dây chuyền Vàng trắng 14K Kim cương PNJ DDDDW060313 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Kim cương Vàng trắng 14K PNJ DDDDW060313
Mặt dây chuyền Kim cương Vàng trắng 14K PNJ DDDDW060313
18.260.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
5 (3)
107 đã bán
Mặt dây chuyền Vàng trắng 14K Kim cương PNJ DDDDW002168 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Kim cương Vàng trắng 14K PNJ DDDDW002168
Mặt dây chuyền Kim cương Vàng trắng 14K PNJ DDDDW002168
30.278.700đ
33.643.000đ (-10%)
5 (3)
160 đã bán
Mặt dây chuyền Vàng 14K Kim cương PNJ DDDDH000062 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Kim cương Vàng 14K PNJ DDDDH000062
Mặt dây chuyền Kim cương Vàng 14K PNJ DDDDH000062
31.534.200đ
35.038.000đ (-10%)
5 (3)
100 đã bán
Mặt dây chuyền Vàng trắng 14K Kim cương PNJ DD00W000477 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Kim cương Vàng trắng 14K PNJ DD00W000477
Mặt dây chuyền Kim cương Vàng trắng 14K PNJ DD00W000477
22.523.400đ
25.026.000đ (-10%)
5 (3)
31 đã bán
Mặt dây chuyền Vàng trắng 18K PNJ 0000W000995 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Kim Tiền Vàng trắng Ý 18K PNJ 0000W000995
Mặt dây chuyền Kim Tiền Vàng trắng Ý 18K PNJ 0000W000995
10.406.740đ
11.071.000đ (-6%)
5 (3)
172 đã bán
Mặt dây chuyền Vàng trắng 10K đính đá ECZ PNJ The Merrier XMXMW002310 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng trắng 10K đính đá ECZ PNJ The Merrier XMXMW002310
Mặt dây chuyền Vàng trắng 10K đính đá ECZ PNJ The Merrier XMXMW002310
4.016.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
5 (3)
61 đã bán
Mặt dây chuyền Vàng trắng 10K đính đá ECZ PNJ The Merrier XMXMW002309 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng trắng 10K đính đá ECZ PNJ The Merrier XMXMW002309
Mặt dây chuyền Vàng trắng 10K đính đá ECZ PNJ The Merrier XMXMW002309
4.617.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
5 (3)
60 đã bán
Mặt dây chuyền Vàng trắng 10K đính đá ECZ PNJ XMXMW060595 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng trắng 10K đính đá ECZ PNJ XMXMW060595
Mặt dây chuyền Vàng trắng 10K đính đá ECZ PNJ XMXMW060595
4.347.000đ
4.830.000đ (-10%)
5 (3)
67 đã bán
Mặt dây chuyền Vàng trắng 14K Kim cương PNJ DDDDW060327 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Kim cương Vàng trắng 14K PNJ DDDDW060327
Mặt dây chuyền Kim cương Vàng trắng 14K PNJ DDDDW060327
30.500.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
5 (4)
92 đã bán
Mặt dây chuyền Vàng 18K PNJ 0000Y001350 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng 18K PNJ 0000Y001350
Mặt dây chuyền Vàng 18K PNJ 0000Y001350
7.666.360đ
8.333.000đ (-8%)
5 (3)
29 đã bán
Mặt dây chuyền Vàng 18K PNJ 0000Y001349 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng 18K PNJ 0000Y001349
Mặt dây chuyền Vàng 18K PNJ 0000Y001349
6.256.000đ
5 (3)
37 đã bán
Mặt dây chuyền Kim cương Vàng trắng 14K PNJ DDDDW060284 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Kim cương Vàng trắng 14K PNJ DDDDW060284
Mặt dây chuyền Kim cương Vàng trắng 14K PNJ DDDDW060284
15.020.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
5 (20)
194 đã bán
Mặt dây chuyền Vàng 18K đính Ngọc trai Freshwater PNJ PFXMY000512 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng 18K đính Ngọc trai Freshwater PNJ PFXMY000512
Mặt dây chuyền Vàng 18K đính Ngọc trai Freshwater PNJ PFXMY000512
4.479.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
5 (2)
84 đã bán
Mặt dây chuyền Vàng 18K đính Ngọc trai Freshwater PNJ PFXMY000510 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng 18K đính Ngọc trai Freshwater PNJ PFXMY000510
Mặt dây chuyền Vàng 18K đính Ngọc trai Freshwater PNJ PFXMY000510
5.689.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
5 (3)
60 đã bán
Mặt dây chuyền Vàng 14K đính Ngọc trai Freshwater PNJ PFXMX000006 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng 14K đính Ngọc trai Freshwater PNJ hình túi tiền PFXMX000006
Mặt dây chuyền Vàng 14K đính Ngọc trai Freshwater PNJ hình túi tiền PFXMX000006
4.647.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
5 (2)
58 đã bán
Mặt dây chuyền Vàng trắng 14K đính Ngọc trai Freshwater PNJ PFXMW000264 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng trắng 14K đính Ngọc trai Freshwater PNJ PFXMW000264
Mặt dây chuyền Vàng trắng 14K đính Ngọc trai Freshwater PNJ PFXMW000264
5.037.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
5 (2)
98 đã bán
Mặt dây chuyền Vàng 18K đính đá Citrine PNJ CTXMY000306 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng 18K đính đá Citrine PNJ CTXMY000306
Mặt dây chuyền Vàng 18K đính đá Citrine PNJ CTXMY000306
9.123.900đ
10.734.000đ (-15%)
5 (2)
38 đã bán
Mặt dây chuyền Vàng 10K PNJ 0000H000046 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng 10K PNJ 0000H000046
Mặt dây chuyền Vàng 10K PNJ 0000H000046
3.253.000đ
5 (3)
44 đã bán
Mặt dây chuyền Vàng 18K đính đá ECZ PNJ ZT00Y000052 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng 18K đính đá ECZ PNJ ZT00Y000052
Mặt dây chuyền Vàng 18K đính đá ECZ PNJ ZT00Y000052
5.978.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
5 (3)
249 đã bán
Mặt dây chuyền Vàng 18K đính đá Ruby PNJ RB00Y000091 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng 18K đính đá Ruby PNJ RB00Y000091
Mặt dây chuyền Vàng 18K đính đá Ruby PNJ RB00Y000091
10.703.200đ
12.592.000đ (-15%)
5 (2)
78 đã bán
Mặt dây chuyền Bạc đính đá PNJSilver XMXMW060048 Chưa kèm dây chuyền
Mặt dây chuyền Bạc đính đá PNJSilver XMXMW060048
801.500đ
1.145.000đ (-30%)
5 (2)
90 đã bán
Mặt dây chuyền Bạc đính đá PNJSilver XM00W060004 Chưa kèm dây chuyền
Mặt dây chuyền Bạc đính đá PNJSilver XM00W060004
836.500đ
1.195.000đ (-30%)
5 (3)
86 đã bán
Mặt dây chuyền Vàng 18K PNJ 0000Y001364 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng 18K PNJ 0000Y001364
Mặt dây chuyền Vàng 18K PNJ 0000Y001363 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng 18K PNJ 0000Y001363
Mặt dây chuyền Vàng 18K PNJ 0000Y001363
5.701.000đ
5 (1)
351 đã bán
Mặt dây chuyền Vàng trắng 10K đính đá ECZ PNJ XMXMW002220 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng trắng 10K đính đá ECZ PNJ XMXMW002220
Mặt dây chuyền Vàng trắng 10K đính đá ECZ PNJ XMXMW002220
4.865.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
5 (3)
1000+ đã bán
Mặt dây chuyền Vàng 18K đính đá Ruby PNJ RBXMY000582 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng 18K đính đá Ruby PNJ RBXMY000582
Mặt dây chuyền Vàng 18K đính đá Ruby PNJ RBXMY000582
7.225.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
5 (3)
23 đã bán
Mặt dây chuyền Kim tiền Vàng trắng Ý 18K PNJ 0000W060499 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Kim tiền Vàng trắng Ý 18K PNJ 0000W060499
Mặt dây chuyền Kim tiền Vàng trắng Ý 18K PNJ 0000W060499
3.713.000đ
3.950.000đ (-6%)
5 (3)
21 đã bán
Mặt dây chuyền Vàng trắng Ý 18K PNJ 0000W060496 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng trắng Ý 18K PNJ 0000W060496
Mặt dây chuyền Vàng trắng Ý 18K PNJ 0000W060496
11.674.800đ
12.420.000đ (-6%)
5 (3)
41 đã bán
Mặt dây chuyền Vàng trắng Ý 18K PNJ 0000W000997 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng trắng Ý 18K PNJ 0000W000997
Mặt dây chuyền Vàng trắng Ý 18K PNJ 0000W000997
19.639.420đ
20.893.000đ (-6%)
5 (3)
67 đã bán
Mặt dây chuyền Vàng 18K đính đá CZ PNJ XMXMY005911 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng 18K đính đá CZ PNJ XMXMY005911
Mặt dây chuyền Vàng 18K đính đá CZ PNJ XMXMY005911
17.832.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
5 (3)
62 đã bán
Mặt dây chuyền Kim tiền Vàng trắng 10K đính đá ECZ PNJ XMXMW002215 Chưa kèm dây chuyền
Mặt dây chuyền Vàng trắng 10K đính đá ECZ PNJ XMXMW002215
2.929.000đ
Mua từ 2 giảm 12%
5 (3)
73 đã bán
Mặt dây chuyền Vàng trắng Ý 18K đính đá CZ PNJ XM00W000607 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng trắng Ý 18K đính đá CZ PNJ XM00W000607
Mặt dây chuyền Vàng trắng Ý 18K đính đá CZ PNJ XM00W000607
15.463.000đ
16.450.000đ (-6%)
5 (3)
101 đã bán
Mặt dây chuyền Vàng trắng 10K đính đá ECZ PNJ XMXMW002195 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng trắng 10K đính đá ECZ PNJ XMXMW002195
Mặt dây chuyền Vàng trắng 10K đính đá ECZ PNJ XMXMW002195
2.961.000đ
3.290.000đ (-10%)
5 (3)
60 đã bán
Mặt dây chuyền Kim cương Vàng trắng 14K PNJ DDDDW002169 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Kim cương Vàng trắng 14K PNJ DDDDW002169
Mặt dây chuyền Kim cương Vàng trắng 14K PNJ DDDDW002169
29.146.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
5 (9)
321 đã bán
Mặt dây chuyền Kim cương Vàng trắng 14K PNJ DDDDW002167 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Kim cương Vàng trắng 14K PNJ DDDDW002167
Mặt dây chuyền Kim cương Vàng trắng 14K PNJ DDDDW002167
13.974.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
5 (3)
350 đã bán
Mặt dây chuyền Vàng 18K đính đá CZ PNJ XMXMY005863 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng 18K đính đá CZ PNJ XMXMY005863
Mặt dây chuyền Vàng 18K đính đá CZ PNJ XMXMY005863
10.199.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
5 (17)
381 đã bán
Mặt dây chuyền Vàng 18K đính đá CZ PNJ XMXMY005869 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng 18K đính đá CZ PNJ XMXMY005869
Mặt dây chuyền Vàng 18K đính đá CZ PNJ XMXMY005869
6.363.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
5 (2)
500+ đã bán
Mặt dây chuyền Vàng 18K PNJ 0000Y001347 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng 18K PNJ 0000Y001347
Mặt dây chuyền Vàng 18K PNJ 0000Y001347
8.217.000đ
5 (2)
341 đã bán
Mặt dây chuyền Vàng trắng Ý 18K PNJ 0000W000994 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng trắng Ý 18K PNJ 0000W000994
Mặt dây chuyền Vàng trắng Ý 18K PNJ 0000W000994
8.665.860đ
9.219.000đ (-6%)
5 (3)
167 đã bán
Mặt dây chuyền Vàng trắng 10K đính đá ECZ PNJ XM00W000731 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng trắng 10K đính đá ECZ PNJ XM00W000731
Mặt dây chuyền Vàng trắng 10K đính đá ECZ PNJ XM00W000731
3.024.900đ
3.361.000đ (-10%)
5 (2)
295 đã bán
Mặt dây chuyền Vàng trắng Ý 18K đính đá CZ PNJ XM00W000733 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng trắng Ý 18K đính đá CZ PNJ XM00W000733
Mặt dây chuyền Vàng trắng Ý 18K đính đá CZ PNJ XM00W000733
9.011.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
5 (3)
500+ đã bán
Mặt dây chuyền Vàng Ý 18K đính đá CZ PNJ XMXMY005873 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng Ý 18K đính đá CZ PNJ XMXMY005873
Mặt dây chuyền Vàng Ý 18K đính đá CZ PNJ XMXMY005873
6.571.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
5 (4)
500+ đã bán

Sản phẩm gợi ý cho bạn