Bộ lọc:

Thương hiệu
Giá
Bộ sưu tập
Tuổi vàng
Loại đá chính
Chất liệu
Giới tính
Loại trang sức
Màu chất liệu
Mặt dây chuyền Bạc đính ngọc trai PNJSilver XMXMW000052 Mặt dây chuyền Bạc đính đá PNJSilver XMXMW000052 Chưa kèm dây chuyền
Mặt dây chuyền nam Bạc đính đá PNJSilver XMXMW000049 Mặt dây chuyền nam Bạc đính đá PNJSilver XMXMW000049 Chưa kèm dây chuyền
Mặt dây chuyền nam Bạc đính đá PNJSilver XMXMW000048 Mặt dây chuyền nam Bạc đính đá PNJSilver XMXMW000048 Chưa kèm dây chuyền
Mặt dây chuyền nam Bạc đính đá PNJSilver XMXMW000047 Mặt dây chuyền nam Bạc đính đá PNJSilver XMXMW000047 Chưa kèm dây chuyền
Mặt dây chuyền Bạc đính đá PNJSilver XM00W000036 Mặt dây chuyền Bạc đính đá PNJSilver XM00W000036 Chưa kèm dây chuyền
Mặt dây chuyền Bạc đính đá PNJSilver XM00W000035 Mặt dây chuyền Bạc đính đá PNJSilver XM00W000035 Chưa kèm dây chuyền
Mặt dây chuyền Vàng Trắng 14K Đính đá ECZ PNJ XMXMW002736 Mặt dây chuyền Vàng Trắng 14K Đính đá ECZ PNJ XMXMW002736 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng Trắng 14K Đính đá ECZ PNJ XMXMW002736
Mặt dây chuyền Vàng Trắng 14K Đính đá ECZ PNJ XMXMW002736
4.972.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
94 đã bán
Mặt dây chuyền Vàng Trắng 14K Đính đá ECZ PNJ XMXMW002734 Mặt dây chuyền Vàng trắng 14K đính đá ECZ PNJ XMXMW002734 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng trắng 14K đính đá ECZ PNJ XMXMW002734
Mặt dây chuyền Vàng trắng 14K đính đá ECZ PNJ XMXMW002734
7.548.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
51 đã bán
Mặt dây chuyền Vàng trắng 14K đính Ngọc trai Akoya PNJ PAXMW060003 Mặt dây chuyền Vàng trắng 14K đính Ngọc trai Akoya PNJ PAXMW060003 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng trắng 14K đính Ngọc trai Akoya PNJ PAXMW060003
Mặt dây chuyền Vàng trắng 14K đính Ngọc trai Akoya PNJ PAXMW060003
10.500.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
Mặt dây chuyền Kim cương Vàng Trắng 14K PNJ DDDDW002602 Mặt dây chuyền Kim cương Vàng trắng 14K PNJ DDDDW002602 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Kim cương Vàng trắng 14K PNJ DDDDW002602
Mặt dây chuyền Kim cương Vàng trắng 14K PNJ DDDDW002602
23.648.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
78 đã bán
Mặt dây chuyền Bạc đính đá PNJSilver XM00W000037 Mặt dây chuyền Bạc đính đá PNJSilver XM00W000037 Chưa kèm dây chuyền
Mặt dây chuyền Vàng Trắng 14K Đính đá ECZ PNJ XMXMW002737 Mặt dây chuyền Vàng Trắng 14K Đính đá ECZ PNJ XMXMW002737 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng Trắng 14K Đính đá ECZ PNJ XMXMW002737
Mặt dây chuyền Vàng Trắng 14K Đính đá ECZ PNJ XMXMW002737
4.695.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
112 đã bán
Mặt dây chuyền Vàng trắng 14K đính đá ECZ PNJ XMXMW002735 Mặt dây chuyền Vàng trắng 14K đính đá ECZ PNJ XMXMW002735 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng trắng 14K đính đá ECZ PNJ XMXMW002735
Mặt dây chuyền Vàng trắng 14K đính đá ECZ PNJ XMXMW002735
5.722.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
77 đã bán
Mặt dây chuyền Vàng 14K đính đá Ruby PNJ RBMXX000001 Mặt dây chuyền Vàng 14K đính đá Ruby PNJ RBMXX000001 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng 14K đính đá Ruby PNJ RBMXX000001
Mặt dây chuyền Vàng 14K đính đá Ruby PNJ RBMXX000001
4.899.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
36 đã bán
Mặt dây chuyền Vàng 18K đính đá Ruby PNJ RB00Y000097 Mặt dây chuyền Vàng 18K đính đá Ruby PNJ RB00Y000097 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng 18K đính đá Ruby PNJ RB00Y000097
Mặt dây chuyền Vàng 18K đính đá Ruby PNJ RB00Y000097
8.244.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
12 đã bán
Mặt dây chuyền Vàng trắng 14K đính đá Topaz PNJ TPXMW000417 Mặt dây chuyền Vàng trắng 14K đính đá Topaz PNJ TPXMW000417 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng trắng 14K đính đá Topaz PNJ TPXMW000417
Mặt dây chuyền Vàng trắng 14K đính đá Topaz PNJ TPXMW000417
6.346.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
48 đã bán
Mặt dây chuyền Kim cương Vàng Trắng 14K PNJ chữ N DDDDW002572 Mặt dây chuyền Kim cương Vàng Trắng 14K PNJ chữ N DDDDW002572 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Kim cương Vàng Trắng 14K PNJ chữ N DDDDW002572
Mặt dây chuyền Kim cương Vàng Trắng 14K PNJ chữ N DDDDW002572
10.803.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
41 đã bán
Mặt dây chuyền Kim cương Vàng Trắng 14K PNJ chữ N DD00W000643 Mặt dây chuyền Kim cương Vàng Trắng 14K PNJ chữ N DD00W000643 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Kim cương Vàng Trắng 14K PNJ chữ N DD00W000643
Mặt dây chuyền Kim cương Vàng Trắng 14K PNJ chữ N DD00W000643
7.727.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
29 đã bán
Mặt dây chuyền Kim cương Vàng Trắng 14K PNJ chữ H DD00W000639 Mặt dây chuyền Kim cương Vàng Trắng 14K PNJ chữ H DD00W000639 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Kim cương Vàng Trắng 14K PNJ chữ H DD00W000639
Mặt dây chuyền Kim cương Vàng Trắng 14K PNJ chữ H DD00W000639
7.894.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
24 đã bán
Mặt dây chuyền Kim cương Vàng Trắng 14K PNJ chữ A DD00W000634 Mặt dây chuyền Kim cương Vàng trắng 14K PNJ chữ A DD00W000634 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Kim cương Vàng trắng 14K PNJ chữ A DD00W000634
Mặt dây chuyền Kim cương Vàng trắng 14K PNJ chữ A DD00W000634
7.831.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
8 đã bán
Mặt dây chuyền Kim cương Vàng Trắng 14K PNJ chữ P DD00W000645 Mặt dây chuyền Kim cương Vàng Trắng 14K PNJ chữ P DD00W000645 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Kim cương Vàng Trắng 14K PNJ chữ P DD00W000645
Mặt dây chuyền Kim cương Vàng Trắng 14K PNJ chữ P DD00W000645
7.979.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
15 đã bán
Mặt dây chuyền Vàng Trắng 14K đính đá Topaz PNJ TPXMW000418 Mặt dây chuyền Vàng trắng 14K đính đá Topaz PNJ TPXMW000418 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng trắng 14K đính đá Topaz PNJ TPXMW000418
Mặt dây chuyền Vàng trắng 14K đính đá Topaz PNJ TPXMW000418
3.811.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
54 đã bán
Vỏ Mặt dây chuyền Kim cương Vàng Trắng 18K PNJ 00DDW000807 Vỏ Mặt dây chuyền Kim cương Vàng Trắng 18K PNJ 00DDW000807 Chưa kèm dây chuyền Vỏ Mặt dây chuyền Kim cương Vàng Trắng 18K PNJ 00DDW000807
Vỏ Mặt dây chuyền Kim cương Vàng Trắng 18K PNJ 00DDW000807
36.120.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
15 đã bán
Mặt dây chuyền Kim cương Vàng Trắng 14K PNJ DD00W000623 Mặt dây chuyền Kim cương Vàng Trắng 14K PNJ DD00W000623 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Kim cương Vàng Trắng 14K PNJ DD00W000623
Mặt dây chuyền Kim cương Vàng Trắng 14K PNJ DD00W000623
12.899.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
56 đã bán
Mặt dây chuyền Kim cương Vàng Trắng 14K PNJ DDDDW002550 Mặt dây chuyền Kim cương Vàng Trắng 14K PNJ DDDDW002550 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Kim cương Vàng Trắng 14K PNJ DDDDW002550
Mặt dây chuyền Kim cương Vàng Trắng 14K PNJ DDDDW002550
13.669.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
117 đã bán
Mặt dây chuyền Vàng Trắng 10K đính đá ECZ PNJ XMXMW002742 Mặt dây chuyền Vàng Trắng 10K đính đá ECZ PNJ XMXMW002742 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng Trắng 10K đính đá ECZ PNJ XMXMW002742
Mặt dây chuyền Vàng Trắng 10K đính đá ECZ PNJ XMXMW002742
3.191.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
84 đã bán
Mặt dây chuyền Vàng Trắng 10K đính đá ECZ PNJ XMXMW002741 Mặt dây chuyền Vàng Trắng 10K đính đá ECZ PNJ XMXMW002741 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng Trắng 10K đính đá ECZ PNJ XMXMW002741
Mặt dây chuyền Vàng Trắng 10K đính đá ECZ PNJ XMXMW002741
4.820.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
78 đã bán
Mặt dây chuyền Vàng Trắng 10K đính đá ECZ PNJ XMXMW002740 Mặt dây chuyền Vàng Trắng 10K đính đá ECZ PNJ XMXMW002740 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng Trắng 10K đính đá ECZ PNJ XMXMW002740
Mặt dây chuyền Vàng Trắng 10K đính đá ECZ PNJ XMXMW002740
4.952.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
81 đã bán
Mặt dây chuyền Vàng 14K đính đá Tourmaline PNJ TMXMX000001 Mặt dây chuyền Vàng 14K đính đá Tourmaline PNJ TMXMX000001 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng 14K đính đá Tourmaline PNJ TMXMX000001
Mặt dây chuyền Vàng 14K đính đá Tourmaline PNJ TMXMX000001
10.170.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
7 đã bán
Mặt dây chuyền Vàng 14K đính đá Sapphire PNJ SP00X000002 Mặt dây chuyền Vàng 14K đính đá Sapphire PNJ SP00X000002 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng 14K đính đá Sapphire PNJ SP00X000002
Mặt dây chuyền Vàng 14K đính đá Sapphire PNJ SP00X000002
7.190.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
11 đã bán
Mặt dây chuyền Vàng 18K đính đá Citrine PNJ CTXMY000314 Mặt dây chuyền Vàng 18K đính đá Citrine PNJ CTXMY000314 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng 18K đính đá Citrine PNJ CTXMY000314
Mặt dây chuyền Vàng 18K đính đá Citrine PNJ CTXMY000314
7.095.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
11 đã bán
Mặt dây chuyền Bạc đính đá PNJSilver QTXMW060004 Mặt dây chuyền Bạc đính đá PNJSilver QTXMW060004 Chưa kèm dây chuyền
Mặt dây chuyền Bạc đính đá PNJSilver XM00W060007 Mặt dây chuyền Bạc đính đá PNJSilver XM00W060007 Chưa kèm dây chuyền
Mặt dây chuyền Bạc đính đá PNJSilver XMXMW060057 Mặt dây chuyền Bạc đính đá PNJSilver XMXMW060057 Chưa kèm dây chuyền
Mặt dây chuyền Vàng 18K PNJ hình Chìa Khóa Kim Tiền 0000Y060312 Mặt dây chuyền Vàng 18K PNJ hình Chìa Khóa Kim Tiền 0000Y060312 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng 18K PNJ hình Chìa Khóa Kim Tiền 0000Y060312
Mặt dây chuyền Vàng 18K PNJ hình bàn tính Abacus 0000Y060311 Mặt dây chuyền Vàng 18K PNJ hình bàn tính Abacus 0000Y060311 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng 18K PNJ hình bàn tính Abacus 0000Y060311
Mặt dây chuyền Vàng 18K PNJ 0000Y060310 Mặt dây chuyền Vàng 18K PNJ 0000Y060310 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng 18K PNJ 0000Y060310
Mặt dây chuyền Vàng 18K PNJ 0000Y060309 Mặt dây chuyền Vàng 18K PNJ 0000Y060309 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng 18K PNJ 0000Y060309
Mặt dây chuyền Vàng 18K đính đá ECZ PNJ XMXMY007070 Mặt dây chuyền Vàng 18K đính đá ECZ PNJ XMXMY007070 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng 18K đính đá ECZ PNJ XMXMY007070
Mặt dây chuyền Vàng 18K đính đá ECZ PNJ XMXMY007070
3.996.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
63 đã bán
Mặt dây chuyền Vàng 18K đính đá ECZ PNJ XMXMY007069 Mặt dây chuyền Vàng 18K đính đá ECZ PNJ XMXMY007069 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng 18K đính đá ECZ PNJ XMXMY007069
Mặt dây chuyền Vàng 18K đính đá ECZ PNJ XMXMY007069
3.236.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
78 đã bán
Mặt dây chuyền Vàng 18K đính đá ECZ PNJ XMXMY007068 Mặt dây chuyền Vàng 18K đính đá ECZ PNJ XMXMY007068 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng 18K đính đá ECZ PNJ XMXMY007068
Mặt dây chuyền Vàng 18K đính đá ECZ PNJ XMXMY007068
5.481.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
104 đã bán
Mặt dây chuyền Kim cương Vàng Trắng 14K PNJ DDDDW002552 Mặt dây chuyền Kim cương Vàng Trắng 14K PNJ DDDDW002552 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Kim cương Vàng Trắng 14K PNJ DDDDW002552
Mặt dây chuyền Kim cương Vàng Trắng 14K PNJ DDDDW002552
7.465.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
136 đã bán
Mặt dây chuyền Kim cương Vàng Trắng 14K PNJ DDDDW002551 Mặt dây chuyền Kim cương Vàng Trắng 14K PNJ DDDDW002551 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Kim cương Vàng Trắng 14K PNJ DDDDW002551
Mặt dây chuyền Kim cương Vàng Trắng 14K PNJ DDDDW002551
10.557.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
96 đã bán
Mặt dây chuyền nam Kim cương Vàng 14K PNJ DD00C000143 Mặt dây chuyền nam Kim cương Vàng 14K PNJ DD00C000143 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền nam Kim cương Vàng 14K PNJ DD00C000143
Mặt dây chuyền nam Kim cương Vàng 14K PNJ DD00C000143
36.027.000đ
Tặng thêm ưu đãi đến 1.000.000đ
59 đã bán
Mặt dây chuyền Kim cương Vàng Trắng 14K PNJ DD00W000624 Mặt dây chuyền Kim cương Vàng Trắng 14K PNJ DD00W000624 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Kim cương Vàng Trắng 14K PNJ DD00W000624
Mặt dây chuyền Kim cương Vàng Trắng 14K PNJ DD00W000624
8.626.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
95 đã bán
Mặt dây chuyền Vàng Trắng 14K đính Ngọc trai Akoya PNJ PA00W060001 Mặt dây chuyền Vàng trắng 14K đính Ngọc trai Akoya PNJ PA00W060001 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng trắng 14K đính Ngọc trai Akoya PNJ PA00W060001
Mặt dây chuyền Vàng trắng 14K đính Ngọc trai Akoya PNJ PA00W060001
8.590.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
5 đã bán
Mặt dây chuyền Kim cương Vàng Trắng 14K PNJ DD00W000589 Mặt dây chuyền Kim cương Vàng Trắng 14K PNJ DD00W000589 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Kim cương Vàng Trắng 14K PNJ DD00W000589
Mặt dây chuyền Kim cương Vàng Trắng 14K PNJ DD00W000589
8.100.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
75 đã bán
Mặt dây chuyền Vàng Trắng 14K đính Ngọc trai Akoya PNJ PAXMW000110 Mặt dây chuyền Vàng Trắng 14K đính Ngọc trai Akoya PNJ PAXMW000110 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng Trắng 14K đính Ngọc trai Akoya PNJ PAXMW000110
Mặt dây chuyền Vàng Trắng 14K đính Ngọc trai Akoya PNJ PAXMW000110
7.050.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
 
1 2 3 4 5 6 7 8
  2 - 16

Sản phẩm gợi ý cho bạn