Bộ lọc:

Thương hiệu
Chất liệu
Loại trang sức
Giá
Bộ sưu tập
Tuổi vàng
Loại đá chính
Giới tính
Màu chất liệu
Mặt dây chuyền Vàng Trắng 14K đính Ngọc trai Freshwater PNJ PF00W060001 Mặt dây chuyền Vàng Trắng 14K đính Ngọc trai Freshwater PNJ PF00W060001 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng Trắng 14K đính Ngọc trai Freshwater PNJ PF00W060001
Mề đay Vàng 18K đính Citrine GMCTXMC000011 Mặt dây chuyền Vàng 18K đính Citrine PNJ CTXMC000011 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng 18K đính Citrine PNJ CTXMC000011
Mặt dây chuyền Vàng 18K đính Citrine PNJ CTXMC000011
8.448.000đ
Giảm 5% cho combo Dây chuyền & Mặt dây Vàng
5 (2)
Mặt dây chuyền Kim cương Vàng 14K PNJ Family Infinity DDDDH000077 Mặt dây chuyền Kim cương Vàng 14K PNJ Family Infinity DDDDH000077 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Kim cương Vàng 14K PNJ Family Infinity DDDDH000077
Mặt dây chuyền Kim cương Vàng 14K PNJ Family Infinity DDDDH000077
18.652.000đ
Giảm 5% cho combo Dây chuyền & Mặt dây Vàng
5 (2)
Mặt Dây Chuyền Kim Cương Vàng trắng 18K PNJ DDDDW060181 Mặt Dây Chuyền Kim Cương Vàng trắng 18K PNJ thánh giá DDDDW060181 Chưa kèm dây chuyền Mặt Dây Chuyền Kim Cương Vàng trắng 18K PNJ thánh giá DDDDW060181
Mặt Dây Chuyền Kim Cương Vàng trắng 18K PNJ thánh giá DDDDW060181
54.500.000đ
Giảm 5% cho combo Dây chuyền & Mặt dây Vàng
5 (2)
44 đã bán
Mặt dây chuyền Vàng 14K đính đá Synthetic PNJ ❤️ HELLO KITTY ZTXMY060840 Chưa kèm dây chuyền
Mặt dây chuyền Vàng 14K đính đá Synthetic PNJ ❤️ HELLO KITTY ZTXMY060840
2.890.000đ
Giảm 5% cho combo Dây chuyền & Mặt dây Vàng
5 (2)
2 đã bán
Mặt dây chuyền Vàng 14K đính đá CZ PNJ ❤️ HELLO KITTY ZTMXY060003 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng 14K đính đá Synthetic PNJ ❤️ HELLO KITTY ZTMXY060003
Mặt dây chuyền Vàng 14K đính đá Synthetic PNJ ❤️ HELLO KITTY ZTMXY060003
4.390.000đ
Giảm 5% cho combo Dây chuyền & Mặt dây Vàng
5 (2)
2 đã bán
Mặt dây chuyền Vàng 14K đính đá CZ PNJ ❤️ HELLO KITTY ZTMXY060002 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng 14K đính đá Synthetic PNJ ❤️ HELLO KITTY ZTMXY060002
Mặt dây chuyền Vàng 14K đính đá Synthetic PNJ ❤️ HELLO KITTY ZTMXY060002
3.390.000đ
Giảm 5% cho combo Dây chuyền & Mặt dây Vàng
5 (2)
3 đã bán
Mặt dây chuyền Vàng 18K đính đá CZ PNJ XMXMY006016 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng 18K đính đá CZ PNJ XMXMY006016
Mặt dây chuyền Vàng 18K đính đá CZ PNJ XMXMY006016
10.981.000đ
Giảm 5% cho combo Dây chuyền & Mặt dây Vàng
5 (2)
13 đã bán
Mặt dây chuyền Vàng Trắng 14K đính ngọc trai Freshwater PNJ PFXMW000282 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng Trắng 14K đính ngọc trai Freshwater PNJ PFXMW000282
Mặt dây chuyền Vàng Trắng 14K đính ngọc trai Freshwater PNJ PFXMW000282
3.244.000đ
Giảm 5% cho combo Dây chuyền & Mặt dây Vàng
5 (2)
17 đã bán
Mặt dây chuyền Vàng Trắng 14K PNJ PFXMW000271 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng trắng 14K đính ngọc trai Freshwater PNJ PFXMW000271
Mặt dây chuyền Vàng trắng 14K đính ngọc trai Freshwater PNJ PFXMW000271
3.624.000đ
Giảm 5% cho combo Dây chuyền & Mặt dây Vàng
5 (2)
15 đã bán
Mặt dây chuyền Vàng Trắng 14K PNJ PAXMW000101 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng Trắng 14K đính ngọc trai Akoya PNJ PAXMW000101
Mặt dây chuyền Vàng Trắng 14K đính ngọc trai Akoya PNJ PAXMW000101
11.226.000đ
Giảm 5% cho combo Dây chuyền & Mặt dây Vàng
5 (2)
18 đã bán
Mặt dây chuyền Vàng 18K đính đá Cẩm thạch PNJ JDXMY000230 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng 18K đính đá Cẩm thạch PNJ JDXMY000230
Mặt dây chuyền Vàng 18K đính đá Cẩm thạch PNJ JDXMY000230
12.914.000đ
Giảm 5% cho combo Dây chuyền & Mặt dây Vàng
5 (2)
Mặt dây chuyền Vàng 18K đính đá Cẩm thạch PNJ JDXMY000230 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng 18K đính đá Cẩm thạch PNJ JDXMY000229
Mặt dây chuyền Vàng 18K đính đá Cẩm thạch PNJ JDXMY000229
14.783.000đ
Giảm 5% cho combo Dây chuyền & Mặt dây Vàng
5 (2)
Mặt dây chuyền Vàng 18K đính đá Cẩm thạch PNJ JDXMY000228 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng 18K đính đá Cẩm thạch PNJ JDXMY000228
Mặt dây chuyền Vàng 18K đính đá Cẩm thạch PNJ JDXMY000228
20.204.000đ
Giảm 5% cho combo Dây chuyền & Mặt dây Vàng
5 (2)
Mặt dây chuyền Kim tiền Vàng 18K PNJ 0000Y060283 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Kim tiền Vàng 18K PNJ 0000Y060283
Mặt dây chuyền Kim tiền Vàng 18K PNJ 0000Y060283
6.990.000đ
Giảm 5% cho combo Dây chuyền & Mặt dây Vàng
5 (2)
Mặt dây chuyền Kim tiền Vàng 18K PNJ 0000Y060282 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Kim tiền Vàng 18K PNJ 0000Y060282
Mặt dây chuyền Kim tiền Vàng 18K PNJ 0000Y060282
11.090.000đ
Giảm 5% cho combo Dây chuyền & Mặt dây Vàng
5 (2)
Mặt dây chuyền Kim tiền Vàng 18K PNJ 0000Y060281 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Kim tiền Vàng 18K PNJ 0000Y060281
Mặt dây chuyền Kim tiền Vàng 18K PNJ 0000Y060281
6.390.000đ
Giảm 5% cho combo Dây chuyền & Mặt dây Vàng
5 (2)
Mặt dây chuyền Kim tiền Vàng 18K PNJ 0000Y060280 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Kim tiền Vàng 18K PNJ 0000Y060280
Mặt dây chuyền Kim tiền Vàng 18K PNJ 0000Y060280
6.790.000đ
Giảm 5% cho combo Dây chuyền & Mặt dây Vàng
5 (2)
3 đã bán
Mặt dây chuyền Vàng PNJ 0000Y060279 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng 18K PNJ 0000Y060279
Mặt dây chuyền Vàng 18K PNJ 0000Y060279
5.290.000đ
Giảm 5% cho combo Dây chuyền & Mặt dây Vàng
5 (2)
1 đã bán
Mặt dây chuyền Kim tiền Vàng 18K PNJ 0000Y060278 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Kim tiền Vàng 18K PNJ 0000Y060278
Mặt dây chuyền Kim tiền Vàng 18K PNJ 0000Y060278
6.690.000đ
Giảm 5% cho combo Dây chuyền & Mặt dây Vàng
5 (2)
1 đã bán
Mặt dây chuyền Vàng 18K PNJ 0000Y060277 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng 18K PNJ 0000Y060277
Mặt dây chuyền Vàng 18K PNJ 0000Y060277
9.690.000đ
Giảm 5% cho combo Dây chuyền & Mặt dây Vàng
5 (1)
4 đã bán
Mặt dây chuyền Vàng 18K đính Ngọc trai Freshwater PNJ PFXMY000516 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng 18K đính Ngọc trai Freshwater PNJ PFXMY000516
Mặt dây chuyền Vàng 18K đính Ngọc trai Freshwater PNJ PFXMY000516
6.881.000đ
Giảm 5% cho combo Dây chuyền & Mặt dây Vàng
5 (2)
21 đã bán
Mặt dây chuyền Vàng Trắng 10K đính đá ECZ STYLE by PNJ XMXMW002476 Chưa kèm dây chuyền
Mặt dây chuyền Vàng Trắng 10K đính đá ECZ STYLE by PNJ Sunlover XMXMW002476
1.666.000đ
Giảm 5% cho combo Dây chuyền & Mặt dây Vàng
5 (2)
Mặt dây chuyền Bạc đính đá CZ PNJSilver XMXMW060052 Chưa kèm dây chuyền
Mặt dây chuyền nam Bạc đính đá PNJSilver hình thánh giá XMXMW060052
1.565.000đ
Giảm 10% cho combo Dây chuyền & Mặt dây Bạc
5 (2)
4 đã bán
Mặt dây chuyền trẻ em Vàng trắng 10K Disney|PNJ 0000W001073 Chưa kèm dây chuyền
Mặt dây chuyền trẻ em Vàng trắng 10K Disney|PNJ 0000W001073
1.470.000đ
Giảm 5% cho combo Dây chuyền & Mặt dây Vàng
Mặt dây chuyền Vàng Trắng PNJ 0000W001071 Chưa kèm dây chuyền
Mặt dây chuyền trẻ em Vàng trắng 10K Disney|PNJ Winnie The Pooh 0000W001071
2.209.000đ
Giảm 5% cho combo Dây chuyền & Mặt dây Vàng
Mặt dây chuyền Vàng Trắng PNJ 0000W001070 Chưa kèm dây chuyền
Mặt dây chuyền trẻ em Vàng trắng 10K Disney|PNJ Mickey & Minnie 0000W001070
1.879.000đ
Giảm 5% cho combo Dây chuyền & Mặt dây Vàng
Mặt dây chuyền Vàng Trắng PNJ 0000W001069 Chưa kèm dây chuyền
Mặt dây chuyền trẻ em Vàng trắng 10K Disney|PNJ Mickey & Minnie 0000W001069
2.009.000đ
Giảm 5% cho combo Dây chuyền & Mặt dây Vàng
Mặt dây chuyền Vàng 14K đính đá CZ Disney|PNJ XM00C060001 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng 14K đính đá CZ Disney|PNJ Mickey XM00C060001
Mặt dây chuyền Vàng 14K đính đá CZ Disney|PNJ Mickey XM00C060001
3.051.500đ
3.590.000đ (-15%)
5 (2)
1 đã bán
Mặt dây chuyền Vàng 18K PNJ Family Infinity NPMXY000001 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng 18K đính đá Peridot PNJ Family Infinity NPMXY000001
Mặt dây chuyền Vàng 18K đính đá Peridot PNJ Family Infinity NPMXY000001
6.012.000đ
Giảm 5% cho combo Dây chuyền & Mặt dây Vàng
5 (2)
1 đã bán
Mặt dây chuyền Kim cương Vàng trắng 14K PNJ DDDDW000924 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Kim cương Vàng trắng 14K PNJ DDDDW000924
Mặt dây chuyền Kim cương Vàng trắng 14K PNJ DDDDW000924
23.098.000đ
Giảm 5% cho combo Dây chuyền & Mặt dây Vàng
5 (1)
500+ đã bán
Vỏ mặt dây chuyền Kim Cương Vàng trắng 18K PNJ 00DDW000442 Chưa kèm dây chuyền Vỏ mặt dây chuyền Kim Cương Vàng trắng 18K PNJ 00DDW000442
Vỏ mặt dây chuyền Kim Cương Vàng trắng 18K PNJ 00DDW000442
33.566.000đ
Giảm 5% cho combo Dây chuyền & Mặt dây Vàng
5 (2)
72 đã bán
Mặt dây chuyền Vàng trắng 14K đính đá Topaz PNJ TPXMW000385 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng trắng 14K đính đá Topaz PNJ TPXMW000385
Mặt dây chuyền Vàng trắng 14K đính đá Topaz PNJ TPXMW000385
9.537.000đ
Giảm 5% cho combo Dây chuyền & Mặt dây Vàng
5 (2)
84 đã bán
Mặt dây chuyền Kim cương Vàng trắng 14K PNJ DDDDW000923 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Kim cương Vàng trắng 14K PNJ DDDDW000923
Mặt dây chuyền Kim cương Vàng trắng 14K PNJ DDDDW000923
20.882.000đ
Giảm 5% cho combo Dây chuyền & Mặt dây Vàng
5 (3)
500+ đã bán
Mặt dây chuyền Kim cương Vàng trắng 14K PNJ DDDDW000935 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Kim cương Vàng trắng 14K PNJ DDDDW000935
Mặt dây chuyền Kim cương Vàng trắng 14K PNJ DDDDW000935
29.712.000đ
Giảm 5% cho combo Dây chuyền & Mặt dây Vàng
5 (3)
141 đã bán
Mặt dây chuyền Kim cương Vàng trắng 14K PNJ DDDDW000367 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Kim cương Vàng trắng 14K PNJ DDDDW000367
Mặt dây chuyền Kim cương Vàng trắng 14K PNJ DDDDW000367
42.176.000đ
Giảm 5% cho combo Dây chuyền & Mặt dây Vàng
5 (2)
372 đã bán
Mặt dây chuyền Kim cương Vàng trắng 14K PNJ DDDDW001381 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Kim cương Vàng trắng 14K PNJ DDDDW001381
Mặt dây chuyền Kim cương Vàng trắng 14K PNJ DDDDW001381
104.268.000đ
Giảm 5% cho combo Dây chuyền & Mặt dây Vàng
5 (2)
9 đã bán
Mặt dây chuyền Kim cương Vàng trắng 14K PNJ DDDDW001065 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Kim cương Vàng trắng 14K PNJ DDDDW001065
Mặt dây chuyền Kim cương Vàng trắng 14K PNJ DDDDW001065
120.893.000đ
Giảm 5% cho combo Dây chuyền & Mặt dây Vàng
5 (3)
37 đã bán
Mặt dây chuyền Vàng Trắng 10K đính đá ECZ PNJ XMXMW002395 Chưa kèm dây chuyền
Mặt dây chuyền Vàng Trắng 10K đính đá ECZ PNJ XMXMW002395
2.844.000đ
Giảm 5% cho combo Dây chuyền & Mặt dây Vàng
5 (2)
31 đã bán
Mặt dây chuyền Vàng Trắng 10K đính đá ECZ PNJ XMXMW002393 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng Trắng 10K đính đá ECZ PNJ XMXMW002393
Mặt dây chuyền Vàng Trắng 10K đính đá ECZ PNJ XMXMW002393
6.513.000đ
Giảm 5% cho combo Dây chuyền & Mặt dây Vàng
5 (2)
56 đã bán
Mặt dây chuyền Vàng Trắng 14K đính Ngọc trai Freshwater PNJ PFXMW000263 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng Trắng 14K đính Ngọc trai Freshwater PNJ PFXMW000263
Mặt dây chuyền Vàng Trắng 14K đính Ngọc trai Freshwater PNJ PFXMW000263
3.118.000đ
Giảm 5% cho combo Dây chuyền & Mặt dây Vàng
5 (3)
9 đã bán
Mặt dây chuyền Vàng 18K đính Ngọc trai Akoya PNJ PAXMY000032 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng 18K đính Ngọc trai Akoya PNJ PAXMY000032
Mặt dây chuyền Vàng 18K đính Ngọc trai Akoya PNJ PAXMY000032
5.649.000đ
Giảm 5% cho combo Dây chuyền & Mặt dây Vàng
5 (1)
15 đã bán
Mặt dây chuyền Vàng Trắng 14K đính Ngọc trai Akoya PNJ PAXMW000103 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng Trắng 14K đính Ngọc trai Akoya PNJ PAXMW000103
Mặt dây chuyền Vàng Trắng 14K đính Ngọc trai Akoya PNJ PAXMW000103
5.838.000đ
Giảm 5% cho combo Dây chuyền & Mặt dây Vàng
5 (2)
12 đã bán
Mặt dây chuyền Vàng Trắng 10K đính đá ECZ PNJ XMXMW002394 Chưa kèm dây chuyền
Mặt dây chuyền Vàng Trắng 10K đính đá ECZ PNJ XMXMW002394
2.550.000đ
Giảm 5% cho combo Dây chuyền & Mặt dây Vàng
5 (2)
92 đã bán
Mặt dây chuyền Vàng 14K đính đá CZ Disney|PNJ XM00Y060399 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng 14K đính đá CZ Disney|PNJ Mickey XM00Y060399
Mặt dây chuyền Vàng 14K đính đá CZ Disney|PNJ XM00Y060398 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng 14K đính đá CZ Disney|PNJ Mickey XM00Y060398
Mặt dây chuyền Vàng 14K đính đá CZ Disney|PNJ Mickey XM00Y060398
3.590.000đ
Giảm 5% cho combo Dây chuyền & Mặt dây Vàng
5 (2)
15 đã bán
Mặt dây chuyền Vàng 14K đính đá CZ PNJ XM00C060000 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng 14K đính đá CZ Disney|PNJ Minnie XM00C060000
Mặt dây chuyền Vàng 14K đính đá CZ Disney|PNJ Minnie XM00C060000
4.190.000đ
Giảm 5% cho combo Dây chuyền & Mặt dây Vàng
5 (2)
8 đã bán
Mặt dây chuyền Vàng trắng 10K đính đá ECZ PNJ XMXMW060645 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng trắng 10K đính đá ECZ PNJ XMXMW060645
Mặt dây chuyền Vàng trắng 10K đính đá ECZ PNJ XMXMW060645
4.190.000đ
Giảm 5% cho combo Dây chuyền & Mặt dây Vàng
5 (2)
137 đã bán
 
1 2 3 4 5 6 7 8
  2 - 16

Sản phẩm gợi ý cho bạn