Bộ lọc:

Chất liệu dây
Hình dạng mặt
Kích thước mặt
Loại máy đồng hồ
Độ chịu nước
Thương hiệu
Loại trang sức
Giá
Giới tính
Mặt số
Đồng Hồ Citizen Nữ EM0863-53D Dây Thép Không Gỉ 25 mm
11.685.000đ
Ưu đãi 5% độc quyền Siêu Hội Thương Hiệu
5 (2)
30 đã bán
Đồng Hồ Tissot T-Classic Nữ T41.1.183.53 Dây Thép Không Gỉ 25.3mm
18.550.000đ
Ưu đãi 5% độc quyền Siêu Hội Thương Hiệu
30 đã bán
Đồng Hồ Tissot T-Lady Nữ T103.210.36.018.00 Dây Da 38mm
10.500.000đ
Ưu đãi 5% độc quyền Siêu Hội Thương Hiệu
5 (3)
27 đã bán
Đồng Hồ Tissot T-Lady Nữ T112.210.36.051.00 Dây Da 30mm
13.130.000đ
Ưu đãi 5% độc quyền Siêu Hội Thương Hiệu
5 (3)
59 đã bán
Đồng Hồ Tissot T-Lady Nữ T094.210.11.111.00 Dây Thép Không Gỉ 30mm
10.325.000đ
Ưu đãi 5% độc quyền Siêu Hội Thương Hiệu
5 (3)
112 đã bán
Đồng Hồ Tissot T-Classic Nữ T099.207.16.118.00 Dây Da 32mm
23.450.000đ
Ưu đãi 5% độc quyền Siêu Hội Thương Hiệu
5 (3)
33 đã bán
Đồng Hồ Tissot T-Lady Nữ T050.207.37.117.04 Dây Da 39.3mm
24.500.000đ
Ưu đãi 5% độc quyền Siêu Hội Thương Hiệu
5 (3)
46 đã bán
Đồng Hồ Tissot T-Classic Nữ T085.210.36.011.00 Dây Da 28.5mm x 29.5mm
10.675.000đ
Ưu đãi 5% độc quyền Siêu Hội Thương Hiệu
5 (3)
14 đã bán
Đồng Hồ Tissot T-Classic Nữ T085.210.22.013.00 Dây Thép Không Gỉ 28.5mm x 29.5mm
11.725.000đ
Ưu đãi 5% độc quyền Siêu Hội Thương Hiệu
5 (3)
7 đã bán
Đồng Hồ Tissot T-Lady Nữ T050.207.37.017.04 Dây Da 35mm
24.500.000đ
Ưu đãi 5% độc quyền Siêu Hội Thương Hiệu
5 (4)
36 đã bán
Đồng Hồ Tissot T-Classic Nữ T063.210.22.037.01 Dây Thép Không Gỉ 33mm
12.600.000đ
Ưu đãi 5% độc quyền Siêu Hội Thương Hiệu
5 (3)
15 đã bán
Đồng Hồ Tissot T-Lady Nữ T112.210.36.111.00 Dây Da 30mm
19.075.000đ
Ưu đãi 5% độc quyền Siêu Hội Thương Hiệu
5 (3)
63 đã bán
Đồng Hồ Tissot T-Lady Nữ T103.310.11.123.00 Dây Thép Không Gỉ 28mm x 31.4mm
11.550.000đ
Ưu đãi 5% độc quyền Siêu Hội Thương Hiệu
5 (3)
23 đã bán
Đồng Hồ Tissot T-Lady Nữ T112.210.33.111.00 Dây Thép Không Gỉ 30mm
20.825.000đ
Ưu đãi 5% độc quyền Siêu Hội Thương Hiệu
5 (3)
37 đã bán
Đồng Hồ Tissot T-Classic Nữ T085.210.36.013.00 Dây Da28.5mm x 29.5mm
10.675.000đ
Ưu đãi 5% độc quyền Siêu Hội Thương Hiệu
5 (3)
30 đã bán
Đồng Hồ Tissot T-Classic Nữ T097.010.11.038.00 Dây Thép Không Gỉ 29mm
11.550.000đ
Ưu đãi 5% độc quyền Siêu Hội Thương Hiệu
5 (3)
48 đã bán
Đồng Hồ Longines Master Nữ L2.128.5.78.7 Dây Thép 25.5mm
61.560.000đ
Ưu đãi 5% độc quyền Siêu Hội Thương Hiệu
5 (2)
2 đã bán
Đồng Hồ Tissot T-Lady Nữ T112.210.11.036.00 Dây Thép Không Gỉ 30mm
11.900.000đ
Ưu đãi 5% độc quyền Siêu Hội Thương Hiệu
5 (3)
62 đã bán
Đồng Hồ Longines Master Nữ L2.128.5.57.7 Dây Thép 25.5mm
72.960.000đ
Ưu đãi 5% độc quyền Siêu Hội Thương Hiệu
5 (3)
3 đã bán
Đồng Hồ Tissot T-Classic Nữ T097.010.22.116.00 Dây Thép Không Gỉ 29mm
15.400.000đ
Ưu đãi 5% độc quyền Siêu Hội Thương Hiệu
5 (3)
45 đã bán
Đồng Hồ Longines Flagship Nữ L4.274.3.21.7 Dây Thép 26mm
40.700.000đ
Ưu đãi 5% độc quyền Siêu Hội Thương Hiệu
5 (2)
3 đã bán
Đồng Hồ Longines Master Nữ L2.257.4.97.6 Dây Thép 29mm
62.928.000đ
Ưu đãi 5% độc quyền Siêu Hội Thương Hiệu
5 (3)
3 đã bán
Đồng Hồ Longines Lyre Nữ L4.360.2.11.7 Dây Thép 25mm
36.520.000đ
Ưu đãi 5% độc quyền Siêu Hội Thương Hiệu
5 (3)
5 đã bán
Đồng Hồ Longines Elegant Nữ L4.309.5.57.7 Dây Thép 25.5mm
62.700.000đ
Ưu đãi 5% độc quyền Siêu Hội Thương Hiệu
5 (3)
1 đã bán
Đồng hồ Calvin Klein Nam 25200298 Dây Da 44 mm
5.018.000đ
Ưu đãi 5% độc quyền Siêu Hội Thương Hiệu
Đồng hồ Calvin Klein Nam 25200299 Dây Da 44 mm
4.743.000đ
Ưu đãi 5% độc quyền Siêu Hội Thương Hiệu
Đồng hồ Calvin Klein Nam 25200300 Dây Da 44 mm
4.458.000đ
Ưu đãi 5% độc quyền Siêu Hội Thương Hiệu
Đồng hồ Calvin Klein Nam 25200296 Dây Kim Loại 44 mm
4.743.000đ
Ưu đãi 5% độc quyền Siêu Hội Thương Hiệu
Đồng hồ Calvin Klein Nam 25200295 Dây Kim Loại 44 mm
6.137.000đ
Ưu đãi 5% độc quyền Siêu Hội Thương Hiệu
Đồng hồ Calvin Klein Nam 25200293 Dây Kim Loại 44 mm
5.302.000đ
Ưu đãi 5% độc quyền Siêu Hội Thương Hiệu
Đồng hồ Calvin Klein Nam 25200306 Dây Da 44.3 mm
5.862.000đ
Ưu đãi 5% độc quyền Siêu Hội Thương Hiệu
Đồng hồ Calvin Klein Nam 25200307 Dây Da 44.3 mm
5.302.000đ
Ưu đãi 5% độc quyền Siêu Hội Thương Hiệu
Đồng hồ Calvin Klein Nam 25200305 Dây Kim Loại 44.3 mm
5.862.000đ
Ưu đãi 5% độc quyền Siêu Hội Thương Hiệu
Đồng hồ Calvin Klein Nam 25200304 Dây Kim Loại 44.3 mm
6.981.000đ
Ưu đãi 5% độc quyền Siêu Hội Thương Hiệu
Đồng hồ Calvin Klein Nam 25200303 Dây Kim Loại 44.3 mm
6.981.000đ
Ưu đãi 5% độc quyền Siêu Hội Thương Hiệu
Đồng hồ Calvin Klein Nam 25200301 Dây Kim Loại 44.3 mm
6.137.000đ
Ưu đãi 5% độc quyền Siêu Hội Thương Hiệu
Đồng hồ Calvin Klein Nữ 25200273 Dây Da 34 mm
3.898.000đ
Ưu đãi 5% độc quyền Siêu Hội Thương Hiệu
Đồng hồ Calvin Klein Nữ 25200274 Dây Da 34 mm
3.614.000đ
Ưu đãi 5% độc quyền Siêu Hội Thương Hiệu
Đồng hồ Calvin Klein Nữ 25200272 Dây Kim Loại 34 mm
4.743.000đ
Ưu đãi 5% độc quyền Siêu Hội Thương Hiệu
Đồng hồ Calvin Klein Nữ 25200270 Dây Kim Loại 34 mm
4.743.000đ
Ưu đãi 5% độc quyền Siêu Hội Thương Hiệu
Đồng hồ Calvin Klein Nữ 25200271 Dây Kim Loại 34 mm
4.743.000đ
Ưu đãi 5% độc quyền Siêu Hội Thương Hiệu
Đồng hồ Calvin Klein Nữ 25200269 Dây Kim Loại 34 mm
4.183.000đ
Ưu đãi 5% độc quyền Siêu Hội Thương Hiệu
Đồng hồ Calvin Klein Nữ 25200275 Dây Kim Loại 34 mm
4.743.000đ
Ưu đãi 5% độc quyền Siêu Hội Thương Hiệu
Đồng hồ Calvin Klein Nữ 25200310 Dây Kim Loại 30 mm
5.577.000đ
Ưu đãi 5% độc quyền Siêu Hội Thương Hiệu
Đồng hồ Calvin Klein Nữ 25200308 Dây Kim Loại 30 mm
5.577.000đ
Ưu đãi 5% độc quyền Siêu Hội Thương Hiệu
Đồng hồ Calvin Klein Nữ 25200309 Dây Kim Loại 30 mm
5.577.000đ
Ưu đãi 5% độc quyền Siêu Hội Thương Hiệu
Đồng hồ Calvin Klein Nữ 25200311 Dây Kim Loại 30 mm
5.018.000đ
Ưu đãi 5% độc quyền Siêu Hội Thương Hiệu
Đồng hồ Calvin Klein Nữ 25200280 Dây Kim Loại 28 mm
4.743.000đ
Ưu đãi 5% độc quyền Siêu Hội Thương Hiệu
 
1 2 3 4 5 6 7 8
  2 - 16

Blog & Tips

Trực thuộc Công ty Cổ Phần Vàng Bạc Đá Quý Phú Nhuận PNJ, PNJ Watch là chuỗi cửa hàng bán lẻ đồng hồ đeo tay chính hãng và là đối tác phân phối chính thức của nhiều thương hiệu đồng hồ danh tiếng như Longines, Tissot, Citizen, Orient, Fossil, Michael Kors, Daniel Wellington, Orient, Skagen, Casio....

Từng bước khẳng định giá trị lâu dài trong việc kinh doanh đồng hồ chính hãng, PNJ Watch hiện đã có mặt trên gần 80 CH PNJ toàn quốc, 2 cửa hàng PNJ Watch độc lập, và trở thành nhà bán lẻ đồng hồ nam, nữ tiên phong trong việc nâng tầm trải nghiệm mua sắm đồng hồ từ không gian cửa hàng đến cách trưng bày, tư vấn sản phẩm và đặc biệt là trải nghiệm Omni hoàn hảo.

Không chỉ trang sức, đồng hồ cũng là một trong những điểm nhấn quan trọng tô điểm cho phong cách thời trang của mỗi người. Tại PNJ, sự lựa chọn về điểm nhấn thời gian luôn đa dạng từ thương hiệu cho đến mức giá cũng như luôn cập nhật xu hướng mới nhất về màu sắc, thiết kế, chất liệu phù hợp với từng phong cách của mỗi người. Tin chắc rằng, PNJ Watch sẽ là điểm đến hoàn hảo nhất của các tín đồ thời trang.