Bộ lọc:

Thương hiệu
Chất liệu
Giá
Bộ sưu tập
Tuổi vàng
Loại đá chính
Giới tính
Màu chất liệu
Bông tai Vàng 14K đính đá ECZ Disney|PNJ XMXMC000421
5.443.000 đ
Mua Online giảm thêm đến 790.000đ
Bông tai Vàng 18K PNJ 0000Y002516
5.501.000 đ
Mua Online giảm thêm đến 790.000đ
Bông tai Vàng Trắng 14K đính đá ECZ Disney|PNJ XMXMW002044
5.350.000 đ
Mua Online giảm thêm đến 790.000đ
Bông tai Vàng 10K đính đá ECZ PNJ Flowrous XMXMX000027
3.396.000 đ
Mua Online giảm thêm đến 790.000đ
Bông tai Bạch kim đính Kim cương PNJ DD00W060000
16.400.000 đ
Mua Online giảm thêm đến 790.000đ
Bông tai Vàng 18K đính đá CZ PNJ XMXMY005441
9.018.000 đ
Mua Online giảm thêm đến 790.000đ
Bông tai Vàng trắng 10K đính đá ECZ PNJ XMXMW002063
4.752.000 đ
Mua Online giảm thêm đến 790.000đ
Bông tai Vàng 10K PNJ 0000Y002464
4.406.000 đ
Mua Online giảm thêm đến 790.000đ
Bông tai Vàng trắng 10K đính đá ECZ PNJ XMXMW060643
3.390.000 đ
Mua Online giảm thêm đến 790.000đ
Bông tai Vàng 18K PNJ 0000Y002539
6.656.000 đ
Mua Online giảm thêm đến 790.000đ
Bông tai Vàng 18K PNJ 0000Y002537
7.000.000 đ
Mua Online giảm thêm đến 790.000đ
Bông tai Vàng trắng 10K đính đá Sythetic PNJ The Merrier ZTXMW000099
5.420.000 đ
Mua Online giảm thêm đến 790.000đ
Bông tai Vàng 18K PNJ 0000L060002
8.390.000 đ
Mua Online giảm thêm đến 790.000đ
Bông tai Vàng 18K PNJ 0000L060001
4.190.000 đ
Mua Online giảm thêm đến 790.000đ
Bông tai Vàng trắng 10K đính đá ECZ PNJ XMXMW002076
6.167.000 đ
Mua Online giảm thêm đến 790.000đ
Bông tai Vàng 18K đính đá Ngọc trai South Sea PNJ PNJ PSDDY060001
32.900.000 đ
Mua Online giảm thêm đến 790.000đ
Bông tai Vàng 18K đính đá Ngọc trai South Sea PNJ PNJ PSDDY060000
26.900.000 đ
Mua Online giảm thêm đến 790.000đ
Bông tai Vàng 18K đính đá Ngọc trai Akoya PNJ PNJ PAXMY060001
18.900.000 đ
Mua Online giảm thêm đến 790.000đ
Bông tai Vàng 18K đính đá Ngọc trai Akoya PNJ PNJ PAXMY060000
26.900.000 đ
Mua Online giảm thêm đến 790.000đ
Bông tai Vàng trắng 14K đính đá Ngọc trai Akoya PNJ PNJ PAXMW060000
18.900.000 đ
Mua Online giảm thêm đến 790.000đ
Bông tai Vàng 18K đính Ngọc trai Akoya PNJ PAXMY060002
25.900.000 đ
Mua Online giảm thêm đến 790.000đ
Bông tai Vàng 18K PNJ 0000Y060574
7.990.000 đ
Mua Online giảm thêm đến 790.000đ
Bông tai Vàng 18K PNJ 0000Y060573
7.390.000 đ
Mua Online giảm thêm đến 790.000đ
Bông tai Vàng 18K PNJ 0000Y060572
3.890.000 đ
Mua Online giảm thêm đến 790.000đ
Bông tai Vàng 18K PNJ 0000Y060571
4.790.000 đ
Mua Online giảm thêm đến 790.000đ
Bông tai Vàng 18K PNJ 0000Y060570
4.990.000 đ
Mua Online giảm thêm đến 790.000đ
Bông tai Vàng 18K PNJ 0000Y060569
5.190.000 đ
Mua Online giảm thêm đến 790.000đ
Bông tai Vàng 18K PNJ 0000Y060568
3.990.000 đ
Mua Online giảm thêm đến 790.000đ
 
1 2 3 4 5 6 7 8
  2 - 16