Bộ lọc:

Thương hiệu
Giá
Tuổi vàng
Loại đá chính
Chất liệu
Giới tính
Loại trang sức
Màu chất liệu
Bông tai Vàng Trắng Ý 18K PNJ 0000W001454
5.693.000đ
4 (3)
78 đã bán
Bông tai Vàng trắng Ý 18K PNJ 0000W002342
4.860.000đ
5 (5)
213 đã bán
Bông tai Vàng Ý 18K đính đá CZ PNJ XMXMY005408
6.630.300đ
7.367.000đ (-10%)
5 (4)
209 đã bán
Bông tai Vàng trắng Ý 18K PNJ hình hoa kim tiền 0000W002169
7.221.600đ
8.024.000đ (-10%)
5 (4)
216 đã bán
Bông tai Vàng trắng Ý 18K PNJ 0000W002164
6.747.000đ
5 (4)
358 đã bán
Bông tai Kim Tiền Vàng trắng Ý 18K PNJ 0000W002163
6.355.800đ
7.062.000đ (-10%)
5 (4)
155 đã bán
Bông tai Bạc Ý đính đá PNJSilver XMXMW060113
487.500đ
975.000đ (-50%)
5 (4)
51 đã bán
Bông tai Bạc Ý đính đá PNJSilver XM00X060007
482.500đ
965.000đ (-50%)
5 (4)
35 đã bán
Bông tai Vàng trắng Ý 18K PNJ 0000W001270
4.979.700đ
5.533.000đ (-10%)
5 (4)
251 đã bán
Bông tai Vàng trắng Ý 18K PNJ 0000W001539
6.128.000đ
5 (4)
500+ đã bán
Bông tai Vàng Trắng Ý 18K PNJ hoa văn 0000W001266
5.121.900đ
5.691.000đ (-10%)
5 (3)
282 đã bán
Bông tai Vàng trắng Ý 18K PNJ 0000W000843
10.613.700đ
11.793.000đ (-10%)
5 (6)
500+ đã bán
Bông tai Vàng trắng Ý 18K PNJ 0000W000842
11.866.500đ
13.185.000đ (-10%)
5 (4)
500+ đã bán
Bông tai Vàng Ý 18K PNJ 0000Y000300
2.296.000đ
5 (24)
2000+ đã bán
Bông tai Vàng trắng Ý 18K PNJ 0000W000206
5.853.000đ
5 (4)
2000+ đã bán
Bông tai Vàng Ý 18K PNJ 0000Y000297
1.296.000đ
5 (37)
2000+ đã bán
Bông tai Vàng trắng Ý 18K PNJ 0000W000202
2.268.000đ
5 (75)
2000+ đã bán
Bông tai Vàng trắng Ý 18K PNJ 0000W000187
2.883.000đ
4 (6)
2000+ đã bán
Bông tai Vàng trắng Ý 18K PNJ 0000W000186
1.290.000đ
5 (39)
2000+ đã bán
Bông tai Vàng trắng Ý 18K PNJ 0000W000178
2.998.000đ
5 (4)
2000+ đã bán
Bông tai Vàng trắng Ý 18K PNJ 0000W000172
4.019.000đ
5 (7)
2000+ đã bán
Bông tai Vàng trắng Ý 18K PNJ 0000W000167
2.624.000đ
5 (8)
2000+ đã bán
Bông tai Vàng trắng Ý 18K PNJ 0000W000164
4.273.000đ
5 (7)
2000+ đã bán
Bông tai Vàng trắng Ý 18K đính đá CZ PNJ XMXMW000453
4.056.300đ
4.507.000đ (-10%)
5 (3)
2000+ đã bán
Bông tai Vàng trắng Ý 18K PNJ 0000W000163
3.441.000đ
5 (7)
2000+ đã bán
Bông tai Vàng trắng Ý 18K PNJ 0000W000159
6.548.000đ
5 (4)
2000+ đã bán
Bông tai Vàng trắng Ý 18K PNJ 0000W000156
4.154.000đ
5 (5)
2000+ đã bán
Bông tai Vàng trắng Ý 18K PNJ 0000W000151
5.769.000đ
5 (5)
2000+ đã bán
Bông tai Vàng trắng Ý 18K PNJ 0000W000150
4.600.000đ
5 (4)
2000+ đã bán
Bông tai Vàng trắng Ý 18K PNJ 0000W000041
2.553.000đ
5 (16)
2000+ đã bán
Bông tai Vàng trắng Ý 18K PNJ 0000W000176
2.901.000đ
5 (4)
2000+ đã bán
Bông tai Vàng trắng Ý 18K PNJ 0000W000175
2.862.000đ
5 (3)
2000+ đã bán
Bông tai Vàng Trắng Ý 18K PNJ 0000W000136
6.578.000đ
5 (6)
2000+ đã bán
Bông tai Vàng trắng Ý 18K PNJ 0000W000133
2.223.000đ
5 (35)
2000+ đã bán
Bông tai Vàng trắng Ý 18K PNJ 0000W000131
4.768.000đ
5 (7)
2000+ đã bán
 
1 2