Bộ lọc:

Thương hiệu
Giá
Bộ sưu tập
Tuổi vàng
Loại đá chính
Chất liệu
Giới tính
Loại trang sức
Màu chất liệu
Màu đá chính
Vòng tay Vàng trắng 10K đính đá ECZ PNJ XMXMW000052
8.797.600đ
10.997.000đ (-20%)
5 (12)
2000+ đã bán
Vòng tay Vàng trắng 10K đính đá ECZ PNJ XMXMW000051
8.961.600đ
11.202.000đ (-20%)
5 (6)
2000+ đã bán
Vòng tay Vàng 10K đính đá ECZ PNJ True Love XM00Y000303
12.207.200đ
15.259.000đ (-20%)
5 (7)
500+ đã bán
Vòng tay Vàng trắng 10K đính đá ECZ PNJ XMXMW000065
12.387.200đ
15.484.000đ (-20%)
5 (2)
500+ đã bán
Vòng tay Vàng 18K đính đá Ruby PNJ Phượng Hoàng RBXMY000052
21.168.900đ
23.521.000đ (-10%)
3 (5)
500+ đã bán
Vòng tay Vàng trắng 10K đính đá ECZ PNJ XMXMW000057
11.028.800đ
13.786.000đ (-20%)
5 (3)
2000+ đã bán
Vòng tay Vàng trắng 14K đính đá Topaz PNJ TPXMW000081
22.124.650đ
26.029.000đ (-15%)
5 (2)
272 đã bán
Vòng tay Vàng 18K đính đá CZ PNJ XM00Y000824
13.829.600đ
17.287.000đ (-20%)
5 (2)
176 đã bán
Vòng tay Vàng trắng Ý 18K PNJ 0000W000734
16.850.700đ
18.723.000đ (-10%)
5 (3)
179 đã bán
Vòng tay Vàng 14K đính đá Topaz PNJ TPXMW000082
22.462.100đ
26.426.000đ (-15%)
5 (3)
231 đã bán
Vòng tay Vàng 14K đính đá CZ PNJ XMXMY000071
13.081.500đ
15.390.000đ (-15%)
5 (3)
500+ đã bán
Vòng Vàng trắng Ý 18K PNJ 0000W000838
25.014.340đ
26.611.000đ (-6%)
5 (3)
215 đã bán
Vòng tay Vàng trắng 10K đính đá ECZ PNJ XMXMW000754
23.193.280đ
25.770.311đ (-10%)
99 đã bán
Vòng tay Vàng 14K đính đá CZ PNJ XMXMY001300
16.622.600đ
19.556.000đ (-15%)
5 (4)
231 đã bán
Vòng tay Vàng trắng Ý 18K PNJ 0000W000395
18.971.100đ
21.079.000đ (-10%)
5 (1)
297 đã bán
Vòng tay Vàng 14K đính đá Ruby PNJ Sắc Xuân RBXMX000002
8.082.560đ
12.629.000đ (-36%)
5 (4)
218 đã bán
Vòng tay Vàng Ý trắng 18K PNJ 0000W000735
16.356.600đ
18.174.000đ (-10%)
5 (3)
126 đã bán
Vòng tay Vàng trắng 10K đính đá ECZ PNJ XMXMW000524
18.572.000đ
23.215.000đ (-20%)
5 (8)
256 đã bán
Vòng tay Vàng trắng Ý 18K PNJ 0000W060419
27.701.800đ
29.470.000đ (-6%)
109 đã bán
Vòng tay Vàng trắng 10K đính đá ECZ PNJ XMXMW000609
20.652.800đ
25.816.000đ (-20%)
5 (2)
158 đã bán
Vòng tay bạc PNJSilver 0000W000035
540.800đ
845.000đ (-36%)
4 (4)
500+ đã bán
Vòng tay Bạc PNJSilver 0000W000034
540.800đ
845.000đ (-36%)
5 (3)
500+ đã bán
Vòng tay Vàng 18K PNJ 0000Y001071
25.629.360đ
27.858.000đ (-8%)
5 (3)
252 đã bán
Vòng tay Vàng 14K đính đá CZ PNJ XMXMY000104
18.135.000đ
20.150.000đ (-10%)
5 (3)
377 đã bán
Vòng tay Vàng trắng Ý 18K PNJ 0000W060403
16.948.200đ
18.030.000đ (-6%)
5 (2)
91 đã bán
Vòng tay Vàng 14K đính đá CZ PNJ ❤️ HELLO KITTY XMXMY063087
7.472.000đ
9.340.000đ (-20%)
5 (3)
142 đã bán
Vòng tay Vàng trắng Ý 18K PNJ 0000W000392
25.734.600đ
28.594.000đ (-10%)
5 (6)
396 đã bán
Vòng tay Vàng Ý 18K PNJ 0000Z000105
28.950.300đ
32.167.000đ (-10%)
5 (2)
169 đã bán
Vòng tay Vàng trắng Ý 18K PNJ 0000W000024
20.416.640đ
22.192.000đ (-8%)
5 (3)
2000+ đã bán
Vòng tay Vàng Ý 18K PNJ 0000C000174
26.045.100đ
28.939.000đ (-10%)
5 (5)
209 đã bán
Vòng tay Vàng trắng 10K đính đá Synthetic PNJ ZTXMW000025
15.364.000đ
19.205.000đ (-20%)
5 (3)
164 đã bán
Vòng tay Vàng trắng Ý 18K PNJ 0000W000690
28.386.120đ
30.198.000đ (-6%)
5 (3)
100 đã bán
Vòng tay Vàng trắng Ý 18K PNJ 0000W060314
39.195.000đ
43.550.000đ (-10%)
5 (2)
339 đã bán
Vòng tay Vàng 18K đính đá Citrine PNJ CTXMY000072
25.211.000đ
29.660.000đ (-15%)
5 (2)
167 đã bán
Vòng tay Vàng trắng 14K đính ngọc trai Akoya PNJ PAXMW000021
14.878.400đ
17.504.000đ (-15%)
5 (3)
158 đã bán
Vòng tay Vàng 18K đính đá Citrine PNJ Sắc Xuân CTXMY000059
35.515.550đ
41.783.000đ (-15%)
5 (3)
341 đã bán
Vòng tay Vàng 14K đính đá CZ PNJ ❤️ HELLO KITTY XMXMY063086
7.472.000đ
9.340.000đ (-20%)
5 (4)
96 đã bán
Vòng tay Vàng trắng Ý 18K PNJ 0000W060373
26.874.600đ
28.590.000đ (-6%)
5 (2)
110 đã bán
Vòng tay Kim Cương Vàng 14K PNJ True Love DDDDH000016
19.836.000đ
24.795.000đ (-20%)
5 (2)
239 đã bán
Vòng tay Vàng 10K đính đá ECZ PNJ Sứ giả mùa xuân XMXMY002121
10.883.200đ
13.604.000đ (-20%)
5 (2)
171 đã bán
Vòng tay Vàng trắng 14K đính đá Topaz PNJ TPXMW000090
22.134.000đ
26.040.000đ (-15%)
5 (3)
215 đã bán
Vòng tay Bạc Ý PNJSilver 0000W000024
816.000đ
1.275.000đ (-36%)
5 (3)
276 đã bán
Vòng tay Vàng 18K đính đá Ruby PNJ RBXMY000178
32.827.000đ
38.620.000đ (-15%)
5 (3)
318 đã bán
Vòng tay Vàng 18K đính ngọc trai Freshwater PNJ PFXMY000008
23.655.500đ
27.830.000đ (-15%)
5 (3)
102 đã bán
Vòng tay Vàng trắng Ý 18K PNJ 0000W000732
19.693.800đ
21.882.000đ (-10%)
5 (3)
130 đã bán
Vòng tay charm Vàng 18K đính đá Ruby PNJ dây đỏ RB00Y000004
6.320.000đ
7.900.000đ (-20%)
5 (2)
177 đã bán
Vòng tay bạc đính đá PNJSilver XM00W000008
1.123.200đ
1.755.000đ (-36%)
5 (3)
295 đã bán
Vòng tay Vàng trắng Ý 18K PNJ 0000W000389
33.478.200đ
37.198.000đ (-10%)
5 (1)
265 đã bán
 
1 2 3
 

Sản phẩm gợi ý cho bạn