Bộ lọc:

Thương hiệu
Giá
Bộ sưu tập
Tuổi vàng
Loại đá chính
Chất liệu
Giới tính
Loại trang sức
Màu chất liệu
Vòng tay Vàng Ý 18K đính đá CZ PNJ XM00C000104
28.540.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
5 (2)
44 đã bán
Vòng tay Vàng 18K đính đá CZ PNJ XM00Y000910
17.330.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
492 đã bán
Vòng tay Vàng 18K đính đá CZ PNJ XMXMY002863
35.753.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
5 (6)
30 đã bán
Vòng tay Vàng 18K đính đá CZ PNJ XMXMY002862
36.691.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
5 (3)
34 đã bán
Vòng tay Vàng 18K đính đá CZ PNJ XMXMY002571
32.524.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
5 (3)
15 đã bán
Vòng tay trẻ em Vàng 14K đính đá CZ Disney|PNJ Mickey XMXML060000
7.250.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
5 (3)
80 đã bán
Vòng tay trẻ em Vàng 14K đính đá CZ Disney|PNJ Mickey & Minnie XM00L060000
7.470.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
5 (3)
57 đã bán
Vòng tay trẻ em Vàng 14K đính đá CZ PNJ ❤️ HELLO KITTY XM00Y060307
6.480.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
5 (1)
273 đã bán
Vòng tay Vàng 14K đính đá CZ PNJ ❤️ HELLO KITTY XMXMY063086
7.939.000đ
9.340.000đ (-15%)
5 (4)
105 đã bán
Vòng tay Vàng đính đá CZ 14K PNJ ❤️ HELLO KITTY XM00Y060306
6.162.500đ
7.250.000đ (-15%)
5 (3)
154 đã bán
Vòng tay Vàng 14K đính đá CZ PNJ ❤️ HELLO KITTY XM00Y060305
6.150.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
5 (4)
187 đã bán
Vòng tay Vàng 14K đính đá CZ PNJ ❤️ HELLO KITTY XM00Y060304
5.975.500đ
7.030.000đ (-15%)
5 (2)
191 đã bán
Vòng tay charm Vàng Ý 18K đính đá CZ PNJ XM00C000103
29.793.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
5 (7)
286 đã bán
Vòng tay Vàng 18K đính đá CZ PNJ XMXMY002818
32.778.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
5 (4)
51 đã bán
Vòng tay Vàng 18K đính đá CZ PNJ XM00Y000824
17.356.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
5 (2)
182 đã bán
Vòng tay bạc đính đá STYLE By PNJ ZTZTW000003
1.463.000đ
2.090.000đ (-30%)
5 (3)
19 đã bán
Vòng tay bạc đính đá Style by PNJ Nàng Thu XM00W000012
661.500đ
945.000đ (-30%)
5 (2)
320 đã bán
Vòng tay Vàng 18K đính đá CZ PNJ XMXMY002341
30.221.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
39 đã bán
Vòng tay Vàng trắng Ý 18K đính đá CZ PNJ XMXMW000666
31.940.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
5 (2)
290 đã bán
Vòng tay Vàng 14K đính đá CZ Disney|PNJ Mickey & Minnie XMXMY062466
10.950.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
5 (3)
218 đã bán
Vòng tay Vàng 14K đính đá CZ PNJ XMXMY001300
19.507.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
5 (4)
233 đã bán
Vòng tay Vàng 18K đính đá CZ PNJ 00XMY000005
17.330.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
5 (11)
1000+ đã bán
Vòng tay Vàng 14K đính đá CZ PNJ XMXMY000071
15.371.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
5 (3)
500+ đã bán
Vòng tay Vàng 18K đính đá CZ PNJ XMXMY000061
17.622.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
5 (9)
2000+ đã bán
Vòng tay Vàng 14K đính đá CZ PNJ XMXMY000104
20.139.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
5 (3)
380 đã bán
Vòng tay Vàng 18K đính đá CZ PNJ XMXMY000081
23.946.300đ
26.607.000đ (-10%)
5 (2)
500+ đã bán
Vòng tay bạc đính đá PNJSilver XMXMK000015
1.075.000đ
5 (17)
2000+ đã bán
Vòng tay bạc đính đá PNJSilver XMXMK000014
995.000đ
5 (32)
2000+ đã bán
Vòng tay Vàng 18K đính đá CZ PNJ XMXMY000066
18.645.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
5 (3)
1000+ đã bán
Vòng tay Vàng 18K đính đá CZ PNJ XM00C000003
19.088.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
5 (3)
2000+ đã bán
 
1 2