Bộ lọc:

Thương hiệu
Giá
Bộ sưu tập
Tuổi vàng
Chất liệu
Giới tính
Loại trang sức
Màu chất liệu
Mặt dây chuyền Vàng trắng 14K Kim cương PNJ DD00W000477 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Kim cương Vàng trắng 14K PNJ DD00W000477
Mặt dây chuyền Kim cương Vàng trắng 14K PNJ DD00W000477
22.523.400đ
25.026.000đ (-10%)
5 (3)
31 đã bán
Mặt dây chuyền Kim tiền Vàng trắng Ý 18K PNJ 0000W060499 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Kim tiền Vàng trắng Ý 18K PNJ 0000W060499
Mặt dây chuyền Kim tiền Vàng trắng Ý 18K PNJ 0000W060499
3.713.000đ
3.950.000đ (-6%)
5 (3)
21 đã bán
Mặt dây chuyền Vàng trắng Ý 18K PNJ 0000W000997 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng trắng Ý 18K PNJ 0000W000997
Mặt dây chuyền Vàng trắng Ý 18K PNJ 0000W000997
19.609.340đ
20.861.000đ (-6%)
5 (3)
68 đã bán
Mặt dây chuyền Vàng trắng 18K PNJ 0000W000995 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Kim Tiền Vàng trắng Ý 18K PNJ 0000W000995
Mặt dây chuyền Kim Tiền Vàng trắng Ý 18K PNJ 0000W000995
10.406.740đ
11.071.000đ (-6%)
5 (3)
172 đã bán
Lắc tay Vàng 18K đính đá CZ PNJ XMXMY000839
19.594.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
5 (3)
127 đã bán
Lắc tay Vàng 14K đính đá CZ PNJ XMXMY000832
10.466.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
5 (3)
104 đã bán
Lắc tay Vàng trắng 10K đính đá ECZ PNJ XMXMW060310
16.731.000đ
18.590.000đ (-10%)
5 (4)
82 đã bán
Lắc tay Kim cương Vàng trắng 14K PNJ DD00W000342
40.901.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
5 (3)
200 đã bán
Lắc tay Vàng 18K PNJ 0000Y002414
10.178.000đ
5 (2)
98 đã bán
Lắc tay Kim tiền Vàng trắng Ý 18K PNJ 0000W000920
18.791.540đ
19.991.000đ (-6%)
5 (2)
128 đã bán
Lắc tay Vàng trắng Ý 18K PNJ 0000W000919
15.014.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
149 đã bán
Lắc tay Kim tiền Vàng trắng Ý 18K PNJ 0000W000684
20.225.980đ
21.517.000đ (-6%)
5 (3)
50 đã bán
Lắc tay Kim tiền Vàng trắng Ý 18K PNJ 0000W000683
27.506.280đ
29.262.000đ (-6%)
5 (3)
58 đã bán
Lắc tay Vàng Ý 18K PNJ 0000C060138
26.874.600đ
28.590.000đ (-6%)
5 (3)
70 đã bán
Dây cổ Kim tiền Vàng trắng Ý 18K PNJ 0000W000182
10.043.900đ
10.685.000đ (-6%)
5 (3)
149 đã bán
Bông tai Vàng 18K PNJ 0000Y002548
6.217.000đ
5 (4)
101 đã bán
Nhẫn Vàng 18K đính đá Ruby PNJ RB00Y000159
12.039.400đ
14.164.000đ (-15%)
5 (4)
136 đã bán
Nhẫn Vàng trắng 14K đính Ngọc trai Freshwater PNJ PFXMW000269
8.606.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
5 (4)
62 đã bán
Nhẫn Kim cương Vàng trắng 14K PNJ DD00W004213
39.253.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
5 (4)
233 đã bán
Mặt dây chuyền Kim tiền Vàng trắng 10K đính đá ECZ PNJ XMXMW002215 Chưa kèm dây chuyền
Mặt dây chuyền Vàng trắng 10K đính đá ECZ PNJ XMXMW002215
2.931.000đ
Mua từ 2 giảm 12%
5 (3)
73 đã bán
Nhẫn Kim cương Vàng trắng 14K PNJ DD00W004212
18.853.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
5 (4)
304 đã bán
Nhẫn Vàng 18K đính đá CZ PNJ XMXMY008229
9.727.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
5 (5)
335 đã bán
Dây cổ Vàng 18K PNJ 0000Y000339
15.146.000đ
5 (3)
179 đã bán
Hạt charm Bạc đính ngọc trai PNJSilver NHXMY060001
237.000đ
395.000đ (-40%)
5 (3)
244 đã bán
Mặt dây chuyền Vàng trắng 10K đính đá ECZ PNJ XMXMW002195 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng trắng 10K đính đá ECZ PNJ XMXMW002195
Mặt dây chuyền Vàng trắng 10K đính đá ECZ PNJ XMXMW002195
2.934.000đ
3.260.000đ (-10%)
5 (3)
60 đã bán
Mặt dây chuyền Kim cương Vàng trắng 14K PNJ DDDDW002167 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Kim cương Vàng trắng 14K PNJ DDDDW002167
Mặt dây chuyền Kim cương Vàng trắng 14K PNJ DDDDW002167
13.974.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
5 (3)
350 đã bán
Nhẫn nam Vàng 18K đính đá CZ PNJ XM00Y003484
11.815.000đ
Tặng thêm ưu đãi đến 1.000.000đ
5 (2)
329 đã bán
Mặt dây chuyền Vàng 18K đính đá CZ PNJ XMXMY005863 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng 18K đính đá CZ PNJ XMXMY005863
Mặt dây chuyền Vàng 18K đính đá CZ PNJ XMXMY005863
10.216.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
5 (17)
387 đã bán
Lắc Vàng trắng Ý 18K PNJ 0000W000917
17.042.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
5 (15)
412 đã bán
Nhẫn Kim tiền Vàng trắng Ý 18K PNJ 0000W002491
7.035.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
5 (3)
1000+ đã bán
Nhẫn Kim cương Vàng trắng 14K PNJ DDDDW010344
39.701.700đ
44.113.000đ (-10%)
4 (3)
200 đã bán
Nhẫn Vàng Ý 18K PNJ 0000Y002427
5.926.700đ
6.305.000đ (-6%)
5 (4)
169 đã bán
Mặt dây chuyền Kim cương Vàng trắng 14K PNJ DDDDW002172 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Kim cương Vàng trắng 14K PNJ DDDDW002172
Mặt dây chuyền Kim cương Vàng trắng 14K PNJ DDDDW002172
52.964.100đ
58.849.000đ (-10%)
5 (3)
116 đã bán
Lắc tay Kim cương Vàng trắng 14K PNJ DDDDW000613
113.098.500đ
125.665.000đ (-10%)
5 (3)
112 đã bán
Lắc tay Vàng Ý 18K PNJ 0000Y002401
6.862.940đ
7.301.000đ (-6%)
5 (3)
262 đã bán
Mặt dây chuyền Vàng 18K PNJ 0000Y001347 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng 18K PNJ 0000Y001347
Mặt dây chuyền Vàng 18K PNJ 0000Y001347
8.217.000đ
5 (2)
342 đã bán
Mặt dây chuyền Vàng trắng 10K đính đá ECZ PNJ XM00W000731 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng trắng 10K đính đá ECZ PNJ XM00W000731
Mặt dây chuyền Vàng trắng 10K đính đá ECZ PNJ XM00W000731
3.032.100đ
3.369.000đ (-10%)
5 (2)
295 đã bán
Lắc tay Kim tiền Vàng Ý 18K đính đá CZ PNJ XMXMY000833
18.948.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
5 (3)
500+ đã bán
Mặt dây chuyền Vàng Ý 18K đính đá CZ PNJ XMXMY005873 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng Ý 18K đính đá CZ PNJ XMXMY005873
Mặt dây chuyền Vàng Ý 18K đính đá CZ PNJ XMXMY005873
6.553.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
5 (4)
500+ đã bán
Lắc Vàng trắng Ý 18K PNJ 0000W000918
19.001.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
5 (3)
500+ đã bán
Mặt dây chuyền Vàng trắng Ý 18K PNJ 0000W000999 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng trắng Ý 18K PNJ 0000W000999
Mặt dây chuyền Vàng trắng Ý 18K PNJ 0000W000999
5.295.960đ
5.634.000đ (-6%)
5 (3)
101 đã bán
Mặt dây chuyền Vàng trắng 10K đính đá ECZ PNJ XMXMW002220 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng trắng 10K đính đá ECZ PNJ XMXMW002220
Mặt dây chuyền Vàng trắng 10K đính đá ECZ PNJ XMXMW002220
4.863.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
5 (3)
1000+ đã bán
Lắc tay Kim tiền Vàng trắng Ý 18K PNJ 0000W000863
14.667.760đ
15.604.000đ (-6%)
5 (3)
204 đã bán
Mặt dây chuyền Vàng trắng Ý 18K PNJ 0000W001000 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng trắng Ý 18K PNJ 0000W001000
Mặt dây chuyền Vàng trắng Ý 18K PNJ 0000W001000
6.874.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
5 (3)
500+ đã bán
Vòng tay charm Vàng Ý 18K PNJ 0000Y001360
8.859.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
5 (4)
495 đã bán
Vòng tay charm Vàng Ý 18K PNJ hình túi tiền 0000Y001359
6.978.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
5 (3)
457 đã bán
Vòng Vàng trắng Ý 18K PNJ 0000W000838
24.892.140đ
26.481.000đ (-6%)
5 (3)
217 đã bán
 
1 2 3 4 5