Bộ lọc:

Thương hiệu
Giá
Bộ sưu tập
Tuổi vàng
Chất liệu
Giới tính
Loại trang sức
Màu chất liệu
Nhẫn Vàng Ý 18K PNJ 0000Y002885
3.321.000đ
73 đã bán
Lắc tay Vàng Ý 18K PNJ 0000Y003279
11.278.000đ
134 đã bán
Mặt dây chuyền Vàng 14K đính đá Tourmaline PNJ TMXMX000001 Mặt dây chuyền Vàng 14K đính đá Tourmaline PNJ TMXMX000001 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng 14K đính đá Tourmaline PNJ TMXMX000001
Mặt dây chuyền Vàng 18K đính đá Citrine PNJ CTXMY000314 Mặt dây chuyền Vàng 18K đính đá Citrine PNJ CTXMY000314 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng 18K đính đá Citrine PNJ CTXMY000314
Mặt dây chuyền Vàng 18K PNJ hình Chìa Khóa Kim Tiền 0000Y060312 Mặt dây chuyền Vàng 18K PNJ hình Chìa Khóa Kim Tiền 0000Y060312 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng 18K PNJ hình Chìa Khóa Kim Tiền 0000Y060312
Nhẫn nam Vàng 18K PNJ 0000Y060484
19.990.000đ
21 đã bán
Nhẫn bạc đính đá PNJSilver hình mèo kim tiền XMXMY060008
436.000đ
545.000đ (-20%)
5 (4)
231 đã bán
Nhẫn bạc đính ngọc trai PNJSilver hình túi tiền PMXMW060001
524.000đ
655.000đ (-20%)
5 (4)
188 đã bán
Nhẫn bạc PNJSilver hình mèo kim tiền 0000X060004
420.000đ
525.000đ (-20%)
5 (2)
98 đã bán
Vòng tay Vàng 18K đính đá CZ PNJ XM00Y000824
13.546.450đ
15.937.000đ (-15%)
5 (2)
159 đã bán
Nhẫn Kim tiền Vàng trắng Ý 18K PNJ 0000W002490
6.616.800đ
7.352.000đ (-10%)
5 (4)
91 đã bán
Nhẫn Vàng trắng 10K đính đá ECZ PNJ XMXMW003338
5.433.200đ
6.392.000đ (-15%)
5 (5)
34 đã bán
Nhẫn Vàng 18K đính đá Ruby PNJ RB00Y000165
15.030.000đ
5 (4)
143 đã bán
Mặt dây chuyền Vàng 18K đính đá CZ PNJ XMXMY063368 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng 18K đính đá CZ PNJ XMXMY063368
Mặt dây chuyền Vàng 18K đính đá CZ PNJ XMXMY063368
9.265.000đ
10.900.000đ (-15%)
5 (4)
23 đã bán
Mặt dây chuyền Vàng 18K đính đá CZ PNJ XMXMY005910 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng 18K đính đá CZ PNJ XMXMY005910
Mặt dây chuyền Vàng 18K đính đá CZ PNJ XMXMY005910
7.367.800đ
8.668.000đ (-15%)
5 (3)
69 đã bán
Mặt dây chuyền Vàng trắng 10K đính đá ECZ PNJ XMXMW060649 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng trắng 10K đính đá ECZ PNJ XMXMW060649
Mặt dây chuyền Vàng trắng 10K đính đá ECZ PNJ XMXMW060649
6.791.500đ
7.990.000đ (-15%)
5 (3)
14 đã bán
Mặt dây chuyền Vàng trắng 10K đính đá ECZ PNJ XMXMW060647 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng trắng 10K đính đá ECZ PNJ XMXMW060647
Mặt dây chuyền Vàng trắng 10K đính đá ECZ PNJ XMXMW060647
8.491.500đ
9.990.000đ (-15%)
5 (3)
10 đã bán
Mặt dây chuyền Vàng trắng 10K đính đá ECZ PNJ XMXMW002214 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng trắng 10K đính đá ECZ PNJ XMXMW002214
Mặt dây chuyền Vàng trắng 10K đính đá ECZ PNJ XMXMW002214
5.639.750đ
6.635.000đ (-15%)
5 (3)
85 đã bán
Mặt dây chuyền Vàng 18K đính đá CZ PNJ XM00Y060397 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng 18K đính đá CZ PNJ XM00Y060397
Mặt dây chuyền Vàng 18K đính đá CZ PNJ XM00Y060397
10.965.000đ
12.900.000đ (-15%)
5 (3)
31 đã bán
Mặt dây chuyền Vàng 14K Kim cương PNJ DDDDY060010 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Kim tiền Kim cương Vàng 14K PNJ DDDDY060010
Mặt dây chuyền Kim tiền Kim cương Vàng 14K PNJ DDDDY060010
17.910.000đ
19.900.000đ (-10%)
5 (3)
112 đã bán
Mặt dây chuyền Kim cương Vàng 14K PNJ DDDDY060009 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Kim cương Vàng 14K PNJ DDDDY060009
Mặt dây chuyền Vàng trắng 14K Kim cương PNJ DDDDW060341 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Kim cương Kim tiền Vàng trắng 14K PNJ DDDDW060341
Mặt dây chuyền Vàng trắng 14K Kim cương PNJ DDDDW060340 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Kim cương Kim tiền Vàng trắng 14K PNJ DDDDW060340
Mặt dây chuyền Vàng trắng 14K Kim cương PNJ DDDDW002168 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Kim cương Vàng trắng 14K PNJ DDDDW002168
Mặt dây chuyền Kim cương Vàng trắng 14K PNJ DDDDW002168
29.631.600đ
32.924.000đ (-10%)
5 (3)
134 đã bán
Mặt dây chuyền Vàng trắng 14K Kim cương PNJ DD00W000477 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Kim cương Vàng trắng 14K PNJ DD00W000477
Mặt dây chuyền Kim cương Vàng trắng 14K PNJ DD00W000477
22.194.000đ
24.660.000đ (-10%)
5 (3)
26 đã bán
Mặt dây chuyền Kim tiền Vàng trắng Ý 18K PNJ 0000W060499 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Kim tiền Vàng trắng Ý 18K PNJ 0000W060499
Mặt dây chuyền Kim tiền Vàng trắng Ý 18K PNJ 0000W060499
3.231.000đ
3.590.000đ (-10%)
5 (3)
18 đã bán
Mặt dây chuyền Vàng trắng Ý 18K PNJ 0000W000997 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng trắng Ý 18K PNJ 0000W000997
Mặt dây chuyền Vàng trắng Ý 18K PNJ 0000W000997
17.343.000đ
19.270.000đ (-10%)
5 (3)
64 đã bán
 
1 2 3 4 5