Bộ lọc:

Thương hiệu
Giá
Bộ sưu tập
Tuổi vàng
Chất liệu
Giới tính
Loại trang sức (1)
Màu chất liệu

Đang lọc theo: Nhẫn

Nhẫn Kim Tiền Vàng Ý 18K PNJ 0000Y000203
2.149.000đ
5 (258)
2000+ đã bán
Nhẫn Kim Tiền Vàng 18K PNJ 0000Y000389
2.754.000đ
5 (126)
2000+ đã bán
Nhẫn Kim tiền Vàng 18K PNJ 0000Y000370
3.010.000đ
5 (26)
2000+ đã bán
Nhẫn Vàng trắng Ý 18K PNJ 0000W000225
2.630.000đ
4 (8)
2000+ đã bán
Nhẫn Kim Tiền Vàng 18K PNJ 0000Y000143
6.778.000đ
5 (34)
2000+ đã bán
Nhẫn Kim tiền Vàng 18K PNJ 0000Y001997
5.105.000đ
4 (7)
1000+ đã bán
Nhẫn Kim Tiền Vàng 18K PNJ 0000Y000388
5.340.000đ
5 (36)
2000+ đã bán
Nhẫn kim tiền Vàng Ý 18K PNJ 0000Y001919
3.094.000đ
5 (2)
1000+ đã bán
Nhẫn Kim Tiền Vàng 18K PNJ 0000Y000387
3.993.720đ
4.341.000đ (-8%)
5 (4)
1000+ đã bán
Nhẫn Vàng 18K PNJ 0000Y002883
5.814.000đ
307 đã bán
Nhẫn Vàng 18K đính đá ECZ PNJ hình Kim Tiền XM00Y001218
3.958.400đ
4.948.000đ (-20%)
5 (5)
1000+ đã bán
Nhẫn Kim tiền Vàng 18K PNJ 0000Y001993
4.795.000đ
5 (3)
361 đã bán
Nhẫn Vàng 18K PNJ 0000Y002881
6.923.000đ
159 đã bán
Nhẫn Kim tiền Vàng 18K PNJ 0000Y002396
5.258.000đ
5 (5)
357 đã bán
Nhẫn Vàng 18K đính đá Ruby PNJ RB00Y000165
15.005.000đ
5 (4)
157 đã bán
Nhẫn Kim tiền Vàng 18K PNJ 0000Y001658
9.161.000đ
5 (6)
1000+ đã bán
Nhẫn Kim tiền Kim cương Vàng trắng 14K PNJ DDDDW007924
18.508.800đ
23.136.000đ (-20%)
5 (4)
233 đã bán
Nhẫn Vàng 18K đính đá CZ PNJ XMXMY008229
9.699.000đ
5 (5)
297 đã bán
Nhẫn Kim tiền Vàng 18K PNJ 0000Y002395
5.998.400đ
6.520.000đ (-8%)
5 (5)
218 đã bán
Nhẫn Vàng 18K PNJ 0000Y002019
5.460.000đ
5 (4)
500+ đã bán
Nhẫn nam Vàng 18K PNJ 0000Y060484
21.990.000đ
26 đã bán
Nhẫn Vàng Ý 18K PNJ 0000Y002885
3.469.000đ
89 đã bán
Nhẫn Vàng 18K PNJ 0000Y002882
5.645.000đ
81 đã bán
Nhẫn Vàng 18K PNJ 0000Y002020
8.990.000đ
5 (4)
325 đã bán
Nhẫn Kim cương Vàng trắng 14K PNJ DDDDW010344
34.722.400đ
43.403.000đ (-20%)
4 (3)
193 đã bán
Nhẫn Kim tiền Vàng 18K đính đá CZ PNJ XMXMY067161
11.067.000đ
13.020.000đ (-15%)
5 (4)
205 đã bán
Nhẫn Kim tiền Vàng trắng 18K PNJ 0000W002495
5.801.400đ
6.446.000đ (-10%)
5 (4)
191 đã bán
Nhẫn Vàng 18K PNJ 0000Y001994
6.450.120đ
7.011.000đ (-8%)
5 (4)
307 đã bán
Nhẫn Vàng trắng 10K đính đá ECZ PNJ XMXMW003338
5.522.359đ
6.902.949đ (-20%)
5 (5)
37 đã bán
 
1 2