Bộ lọc:

Thương hiệu
Giá
Bộ sưu tập
Tuổi vàng
Chất liệu
Giới tính
Loại trang sức (1)
Màu chất liệu

Đang lọc theo: Nhẫn

Nhẫn Vàng Ý 18K PNJ 0000Y002885
3.479.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
93 đã bán
Nhẫn Vàng Trắng Ý 18K PNJ 0000W003031
3.971.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
223 đã bán
Nhẫn Vàng 18K đính đá Sapphire PNJ SPXMY000498
12.603.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
30 đã bán
Nhẫn Vàng 14K đính đá PNJ SV00Y000001
8.954.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
26 đã bán
Nhẫn Vàng 18K đính đá Ruby PNJ RBXMY001255
13.144.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
7 đã bán
Nhẫn nam Vàng 18K PNJ 0000Y060484
21.990.000đ
30 đã bán
Nhẫn Vàng 18K đính đá ECZ PNJ XMXMY010889
8.256.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
115 đã bán
Nhẫn bạc đính ngọc trai PNJSilver hình túi tiền PMXMW060001
458.500đ
655.000đ (-30%)
5 (4)
238 đã bán
Nhẫn Kim tiền Vàng trắng 18K PNJ 0000W002495
6.073.340đ
6.461.000đ (-6%)
5 (4)
198 đã bán
Nhẫn Kim tiền Vàng trắng Ý 18K PNJ 0000W002490
7.713.640đ
8.206.000đ (-6%)
5 (4)
102 đã bán
Nhẫn Vàng trắng 10K đính đá ECZ PNJ XMXMW003338
6.126.300đ
6.807.000đ (-10%)
5 (5)
39 đã bán
Nhẫn Vàng 18K đính đá Sapphire PNJ SP00Y000070
9.909.300đ
11.658.000đ (-15%)
5 (4)
214 đã bán
Nhẫn Vàng 18K đính đá Ruby PNJ RB00Y000165
16.029.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
5 (4)
163 đã bán
Nhẫn Vàng 18K đính đá Ruby PNJ RB00Y000159
12.041.950đ
14.167.000đ (-15%)
5 (4)
136 đã bán
Nhẫn Vàng trắng 14K đính Ngọc trai Freshwater PNJ PFXMW000269
8.588.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
5 (4)
62 đã bán
Nhẫn Kim cương Vàng trắng 14K PNJ DD00W004213
39.263.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
5 (4)
233 đã bán
Nhẫn Kim cương Vàng trắng 14K PNJ DD00W004212
18.822.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
5 (4)
304 đã bán
Nhẫn Vàng 18K đính đá CZ PNJ XMXMY008229
9.726.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
5 (5)
330 đã bán
Nhẫn nam Vàng 18K đính đá CZ PNJ XM00Y003484
11.808.000đ
Tặng thêm ưu đãi đến 1.000.000đ
5 (2)
328 đã bán
Nhẫn Kim tiền Vàng trắng Ý 18K PNJ 0000W002491
7.017.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
5 (3)
1000+ đã bán
Nhẫn Kim cương Vàng trắng 14K PNJ DDDDW010344
39.667.500đ
44.075.000đ (-10%)
4 (3)
200 đã bán
Nhẫn Vàng Ý 18K PNJ 0000Y002427
5.936.100đ
6.315.000đ (-6%)
5 (4)
168 đã bán
Nhẫn Kim tiền Vàng 18K PNJ 0000Y002396
5.266.000đ
5 (5)
389 đã bán
Nhẫn Kim tiền Vàng 18K PNJ 0000Y002395
6.516.000đ
5 (5)
226 đã bán
Nhẫn kim tiền Vàng Ý 18K PNJ 0000Y001919
3.070.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
5 (2)
1000+ đã bán
Nhẫn kim tiền Vàng trắng Ý 18K PNJ 0000W001740
4.709.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
5 (6)
500+ đã bán
Nhẫn Kim tiền Vàng 18K PNJ 0000Y001993
4.785.000đ
5 (3)
365 đã bán
Nhẫn Kim tiền Vàng trắng Ý 18K đính đá CZ PNJ XMXMW002539
9.890.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
5 (4)
500+ đã bán
Nhẫn Kim tiền Kim cương Vàng trắng 14K PNJ DDDDW007924
21.362.400đ
23.736.000đ (-10%)
5 (4)
240 đã bán
Nhẫn Vàng 18K PNJ 0000Y001994
6.452.880đ
7.014.000đ (-8%)
5 (4)
310 đã bán
Nhẫn Vàng 18K PNJ 0000Y002020
9.003.000đ
5 (4)
332 đã bán
Nhẫn Vàng 18K PNJ 0000Y002019
5.498.000đ
5 (4)
500+ đã bán
Nhẫn Kim tiền Vàng 18K PNJ 0000Y001997
5.109.000đ
4 (7)
1000+ đã bán
Nhẫn Kim tiền Vàng 18K đính đá CZ PNJ XMXMY067159
9.890.000đ
Mua từ 2 giảm 12%
5 (4)
171 đã bán
Nhẫn Kim tiền Vàng 18K đính đá CZ PNJ XM00Y061086
8.130.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
5 (4)
1000+ đã bán
Nhẫn Kim tiền Vàng 18K đính đá CZ PNJ XM00Y061085
8.130.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
4 (5)
431 đã bán
Nhẫn Vàng 18K PNJ 0000Y002883
5.812.000đ
324 đã bán
Nhẫn Vàng 18K PNJ 0000Y002882
5.631.000đ
92 đã bán
Nhẫn Vàng 18K PNJ 0000Y002881
6.775.000đ
182 đã bán
Nhẫn Vàng 18K đính đá ECZ PNJ XMXMY010890
9.041.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
112 đã bán
Nhẫn Vàng 18K đính đá ECZ PNJ XMXMY010888
8.045.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
109 đã bán
Nhẫn Kim cương Vàng Trắng 14K PNJ DD00W005272
9.353.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
500+ đã bán
Nhẫn Kim tiền Vàng trắng Ý 18K PNJ 0000W001739
2.771.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
5 (35)
2000+ đã bán
Nhẫn Kim tiền Vàng 18K PNJ 0000Y000370
2.998.000đ
5 (26)
2000+ đã bán
 
1 2