Thành tựu | Trang Sức Cao Cấp PNJ

2014

BẰNG KHEN VỀ ỨNG DỤNG ĐỔI MỚI SÁNG TẠO TRONG HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH

Khẳng định PNJ luôn mang lại niềm kiêu hãnh cho khách hàng thông qua việc luôn ứng dụng đổi mới và sáng tạo. Đơn vị trao: Bộ trưởng bộ Khoa học & Công nghệ năm: 2014