Achievements | Trang Sức Cao Cấp PNJ English| Tiếng việt

2018

HR ASIA AWARDS

Giải thưởng Doanh nghiệp có môi trường làm việc tốt nhất Châu Á 2018 do tạp chí HR Asia công bố ngày 14/9/2018 tại Việt Nam.