Chọn viên kim cương hoàn hảo

Bộ lọc

Kết quả

Hình ảnh SKU Hình dạng MM (Ly) Màu sắc Độ tinh khiết Chứng nhận
DD1103030.1042042 Tròn 4.30 F VVS1
DD1101030.3040040 Tròn 4.00 D VVS1
DD1102030.1054054 Tròn 5.40 E VVS1
DD1102030.1050050 Tròn 5.00 E VVS1
DD1101030.1040040 Tròn 4.00 D VVS1
DD1103030.3063063 Tròn 6.30 F VVS1
DD1102030.3072072 Tròn 7.20 E VVS1
DD1101030.3052052 Tròn 5.20 D VVS1
DD1101031.3081081 Tròn 8.10 D VVS1
DD1101030.1042042 Tròn 4.20 D VVS1
DD1103030.3047047 Tròn 4.70 F VVS1
DD1103030.3086087 Tròn 8.70 F VVS1
 
1 2 3 4 5 6 7 8
  2 - 16