Chọn viên kim cương hoàn hảo

Bộ lọc

Kết quả

 
1 2 3 4 5 6 7 8
  2 - 16
Hình ảnh SKU Hình dạng MM (Ly) Màu sắc Độ tinh khiết Chứng nhận
DI10303.10068068 Tròn 6.80 F VVS1 Liên Hệ
DI10302.30068068 Tròn 6.80 F IF Liên Hệ
DI10205.30068068 Tròn 6.80 E VS1 Liên Hệ
DI10202.30068068 Tròn 6.80 E IF Liên Hệ
DI10303.11072072 Tròn 7.20 F VVS1 Liên Hệ
DI10105.30072072 Tròn 7.20 D VS1 Liên Hệ
DI10305.30052052 Tròn 5.20 F VS1 Liên Hệ
DI10403.10072072 Tròn 7.20 G VVS1 Liên Hệ
DI10405.10045046 Tròn 4.60 G VS1 Liên Hệ
DI10403.10035036 Tròn 3.60 G VVS1 Liên Hệ
DI10203.10035036 Tròn 3.60 E VVS1 Liên Hệ
DI10303.10035036 Tròn 3.60 F VVS1 Liên Hệ
DI10203.30045046 Tròn 4.60 E VVS1 Liên Hệ
DI10305.00036036 Tròn 3.60 F VS1 Liên Hệ
DI10407.00036036 Tròn 3.60 G SI1 Liên Hệ
DI10403.10036036 Tròn 3.60 G VVS1 Liên Hệ
 
1 2 3 4 5 6 7 8
  2 - 16