Chọn viên kim cương hoàn hảo

Bộ lọc

Kết quả

 
1 2 3 4 5 6 7 8
  2 - 16
Hình ảnh SKU Hình dạng MM (Ly) Màu sắc Độ tinh khiết Chứng nhận
DI10103.30045045 Tròn 4.50 D VVS1 Liên Hệ
DI10303.30043043 Tròn 4.30 F VVS1 Liên Hệ
DI10203.30043043 Tròn 4.30 E VVS1 Liên Hệ
DI10303.10036036 Tròn 3.60 F VVS1 Liên Hệ
DI10203.30045045 Tròn 4.50 E VVS1 Liên Hệ
DI10303.10045045 Tròn 4.50 F VVS1 Liên Hệ
DI10203.10036036 Tròn 3.60 E VVS1 Liên Hệ
DI10103.30043043 Tròn 4.30 D VVS1 Liên Hệ
DI10203.30054054 Tròn 5.40 E VVS1 Liên Hệ
DI10303.10040040 Tròn 4.00 F VVS1 Liên Hệ
DI10303.30054054 Tròn 5.40 F VVS1 Liên Hệ
DI10203.30042042 Tròn 4.20 E VVS1 Liên Hệ
DI10303.30045045 Tròn 4.50 F VVS1 Liên Hệ
DI10203.30050050 Tròn 5.00 E VVS1 Liên Hệ
DI10303.30042042 Tròn 4.20 F VVS1 Liên Hệ
DI10203.10040040 Tròn 4.00 E VVS1 Liên Hệ
 
1 2 3 4 5 6 7 8
  2 - 16