Chọn viên kim cương hoàn hảo

Bộ lọc

Kết quả

 
1 2 3 4 5 6 7 8
  2 - 16
Hình ảnh SKU Hình dạng MM (Ly) Màu sắc Độ tinh khiết Chứng nhận
DI10207.10068068 Tròn 6.80 E SI1 Liên Hệ
DI10102.30068068 Tròn 6.80 D IF Liên Hệ
DI10303.10068068 Tròn 6.80 F VVS1 Liên Hệ
DI10302.30068068 Tròn 6.80 F IF Liên Hệ
DI10205.30068068 Tròn 6.80 E VS1 Liên Hệ
DI10202.30068068 Tròn 6.80 E IF Liên Hệ
DI10303.30068068 Tròn 6.80 F VVS1 Liên Hệ
DI10105.30069070 Tròn 7.00 D VS1 Liên Hệ
DI10305.30069070 Tròn 7.00 F VS1 Liên Hệ
DI10205.10070071 Tròn 7.00 E VS1 Liên Hệ
DI10302.10071072 Tròn 7.20 F IF Liên Hệ
DI10105.30071072 Tròn 7.20 D VS1 Liên Hệ
DI10102.30071072 Tròn 7.20 D IF Liên Hệ
DI10303.11072072 Tròn 7.20 F VVS1 Liên Hệ
DI10105.30072072 Tròn 7.20 D VS1 Liên Hệ
DI10103.30045046 Tròn 4.60 D VVS1 Liên Hệ
 
1 2 3 4 5 6 7 8
  2 - 16