Chọn viên kim cương hoàn hảo

Bộ lọc

Kết quả

 
1 2 3 4 5 6 7 8
  2 - 16
Hình ảnh SKU Hình dạng MM (Ly) Màu sắc Độ tinh khiết Chứng nhận
DI10407.10053053 Tròn 5.30 G SI1 Liên Hệ
DI10407.00036036 Tròn 3.60 G SI1 Liên Hệ
DI10407.10043043 Tròn 4.30 G SI1 Liên Hệ
DI10405.30054054 Tròn 5.40 G VS1 Liên Hệ
DI10405.10045046 Tròn 4.60 G VS1 Liên Hệ
DI10405.10038038 Tròn 3.80 G VS1 Liên Hệ
DI10405.10041041 Tròn 4.10 G VS1 Liên Hệ
DI10405.10045045 Tròn 4.50 G VS1 Liên Hệ
DI10405.10041042 Tròn 4.20 G VS1 Liên Hệ
DI10405.10042042 Tròn 4.20 G VS1 Liên Hệ
DI10405.10042043 Tròn 4.30 G VS1 Liên Hệ
DI10405.30063063 Tròn 6.30 G VS1 Liên Hệ
DI10403.10047047 Tròn 4.70 G VVS1 Liên Hệ
DI10403.10052053 Tròn 5.20 G VVS1 Liên Hệ
DI10403.10046047 Tròn 4.60 G VVS1 Liên Hệ
DI10403.10063063 Tròn 6.30 G VVS1 Liên Hệ
 
1 2 3 4 5 6 7 8
  2 - 16