Bộ lọc:

Thương hiệu
Giá
Bộ sưu tập
Tuổi vàng
Loại đá chính
Chất liệu
Giới tính
Loại trang sức
Màu chất liệu
Dây cổ Vàng trắng 14K đính đá ECZ PNJ ❤️ HELLO KITTY XM00W000180
5.879.000đ
Quà tặng nón xinh Hello Kitty
43 đã bán
Dây cổ Vàng 14K đính đá Synthetic PNJ ❤️ HELLO KITTY ZTXMX000007
9.656.000đ
Quà tặng nón xinh Hello Kitty
13 đã bán
Dây cổ Vàng 14K Đính đá ECZ PNJ ❤️ HELLO KITTY XM00H000040
6.880.000đ
Quà tặng nón xinh Hello Kitty
27 đã bán
Hạt Charm Vàng 14K Đính đá synthetic PNJ ❤️ HELLO KITTY ZT00X000002 Chưa kèm Vòng / Lắc Hạt Charm Vàng 14K đính đá Synthetic PNJ ❤️ HELLO KITTY ZT00X000002
Hạt Charm Vàng 14K đính đá Synthetic PNJ ❤️ HELLO KITTY ZT00X000002
8.790.000đ
Quà tặng nón xinh Hello Kitty
16 đã bán
Hạt Charm Vàng 14K đính đá Synthetic PNJ ❤️ HELLO KITTY ZT00H000002 Chưa kèm Vòng / Lắc Hạt Charm Vàng 14K đính đá Synthetic PNJ ❤️ HELLO KITTY ZT00H000002
Hạt Charm Vàng 14K đính đá Synthetic PNJ ❤️ HELLO KITTY ZT00H000002
4.475.000đ
Quà tặng nón xinh Hello Kitty
18 đã bán
Hạt Charm Vàng 14K Đính đá ECZ PNJ ❤️ HELLO KITTY XM00X000006 Chưa kèm Vòng / Lắc Hạt Charm Vàng 14K đính đá ECZ PNJ ❤️ HELLO KITTY XM00X000006
Hạt Charm Vàng 14K đính đá ECZ PNJ ❤️ HELLO KITTY XM00X000006
3.200.000đ
Quà tặng nón xinh Hello Kitty
32 đã bán
Hạt Charm Vàng 14K đính đá Synthetic PNJ ❤️ HELLO KITTY ZT00H000001 Chưa kèm Vòng / Lắc Hạt Charm Vàng 14K đính đá Synthetic PNJ ❤️ HELLO KITTY ZT00H000001
Hạt Charm Vàng 14K đính đá Synthetic PNJ ❤️ HELLO KITTY ZT00H000001
5.445.000đ
Quà tặng nón xinh Hello Kitty
24 đã bán
Hạt Charm Vàng 14K đính đá Synthetic PNJ ❤️ HELLO KITTY ZTXMH000002 Chưa kèm Vòng / Lắc Hạt Charm Vàng 14K đính đá Synthetic PNJ ❤️ HELLO KITTY ZTXMH000002
Hạt Charm Vàng 14K đính đá Synthetic PNJ ❤️ HELLO KITTY ZTXMH000002
6.292.000đ
Quà tặng nón xinh Hello Kitty
29 đã bán
Dây cổ Vàng 14K Đính đá Synthetic PNJ ❤️ HELLO KITTY ZT00X000003
6.228.000đ
Quà tặng nón xinh Hello Kitty
24 đã bán
Dây cổ Vàng 14K đính đá Synthetic PNJ ❤️ HELLO KITTY ZTXMX000009
8.052.000đ
Quà tặng nón xinh Hello Kitty
21 đã bán
Lắc tay Vàng 14K đính đá Synthetic PNJ ❤️ HELLO KITTY ZTXMX000006
6.410.000đ
Quà tặng nón xinh Hello Kitty
15 đã bán
Bông tai Vàng 14K đính đá Synthetic PNJ ❤️ HELLO KITTY ZT00X000017
3.408.000đ
Quà tặng nón xinh Hello Kitty
49 đã bán
Dây cổ Vàng 14K đính đá Synthetic PNJ ❤️ HELLO KITTY ZTXMX000008
7.732.000đ
Quà tặng nón xinh Hello Kitty
15 đã bán
Lắc tay Vàng 14K đính đá Synthetic PNJ ❤️ HELLO KITTY ZTXMH000025
8.435.000đ
Quà tặng nón xinh Hello Kitty
34 đã bán
Bông tai Vàng 14K đính đá Synthetic PNJ ❤️ HELLO KITTY ZTXMX000011
6.780.000đ
Quà tặng nón xinh Hello Kitty
20 đã bán
Nhẫn Vàng 14K đính đá Synthetic PNJ ❤️ HELLO KITTY ZTXMX000013
4.959.000đ
Quà tặng nón xinh Hello Kitty
20 đã bán
Bông tai Vàng 14K đính đá Synthetic PNJ ❤️ HELLO KITTY ZTXMH000017
5.120.000đ
Quà tặng nón xinh Hello Kitty
49 đã bán
Lắc tay Vàng 14K đính đá Synthetic PNJ ❤️ HELLO KITTY ZTXMH000024
7.015.000đ
Quà tặng nón xinh Hello Kitty
30 đã bán
Bông tai Vàng 14K Đính đá synthetic PNJ ❤️ HELLO KITTY ZTMXH000014
5.475.000đ
Quà tặng nón xinh Hello Kitty
27 đã bán
Lắc tay Vàng 14K Đính đá Synthetic PNJ ❤️ HELLO KITTY ZTMXH000005
8.795.000đ
Quà tặng nón xinh Hello Kitty
26 đã bán
Dây cổ Vàng 14K đính đá Synthetic PNJ ❤️ HELLO KITTY ZTMXH000005
12.131.000đ
Quà tặng nón xinh Hello Kitty
11 đã bán
Lắc tay Bạc đính đá PNJ ❤️ HELLO KITTY ZTZTH000005
995.000đ
Quà tặng nón xinh Hello Kitty
89 đã bán
Lắc tay Bạc đính đá PNJ ❤️ HELLO KITTY ZTZTH000004
1.495.000đ
Quà tặng nón xinh Hello Kitty
72 đã bán
Nhẫn Vàng 10K Đính đá Synthetic PNJ ❤️ HELLO KITTY ZTZTH000001
4.281.000đ
Quà tặng nón xinh Hello Kitty
36 đã bán
Nhẫn Vàng 10K Đính đá Synthetic PNJ ❤️ HELLO KITTY ZTMXH000015
4.345.000đ
Quà tặng nón xinh Hello Kitty
17 đã bán
Nhẫn Vàng 10K Đính đá Synthetic PNJ ❤️ HELLO KITTY ZT00H000005
2.854.000đ
Quà tặng nón xinh Hello Kitty
45 đã bán
Nhẫn Vàng 10K Đính đá ECZ PNJ ❤️ HELLO KITTY XM00H000238
3.136.000đ
Quà tặng nón xinh Hello Kitty
56 đã bán
Lắc tay Vàng 10K Đính đá ECZ PNJ ❤️ HELLO KITTY XMXMH000047
4.086.000đ
Quà tặng nón xinh Hello Kitty
60 đã bán
Bông tai Vàng 10K Đính đá Synthetic PNJ ❤️ HELLO KITTY ZTZTX000007
3.377.000đ
Quà tặng nón xinh Hello Kitty
92 đã bán
Bông tai Vàng 10K Đính đá Synthetic PNJ ❤️ HELLO KITTY ZTXMX000005
3.180.000đ
Quà tặng nón xinh Hello Kitty
45 đã bán
Bông tai Vàng 10K Đính đá Synthetic PNJ ❤️ HELLO KITTY ZTMXX000003
4.479.000đ
Quà tặng nón xinh Hello Kitty
28 đã bán
Bông tai Vàng Trắng 10K Đính đá Synthetic PNJ ❤️ HELLO KITTY ZTMXW000023
3.066.000đ
Quà tặng nón xinh Hello Kitty
74 đã bán
Bông tai Vàng 10K Đính đá Synthetic PNJ ❤️ HELLO KITTY ZT00X000014
2.845.000đ
Quà tặng nón xinh Hello Kitty
107 đã bán
Bông tai Vàng 10K Đính đá ECZ PNJ ❤️ HELLO KITTY XM00H000140
4.535.000đ
Quà tặng nón xinh Hello Kitty
22 đã bán
Dây cổ Bạc đính đá PNJ ❤️ HELLO KITTY ZT00W000016
1.095.000đ
Quà tặng nón xinh Hello Kitty
103 đã bán
Lắc tay Vàng 10K đính đá ECZ PNJ ❤️ HELLO KITTY XMXMH000046
5.037.000đ
Quà tặng nón xinh Hello Kitty
5 (4)
154 đã bán
Dây cổ Vàng 10K đính đá Synthetic PNJ ❤️ HELLO KITTY ZT00H000005
6.662.000đ
Quà tặng nón xinh Hello Kitty
5 (1)
68 đã bán
Dây cổ Vàng 10K đính đá ECZ PNJ ❤️ HELLO KITTY XMXMH000070
5.473.000đ
Quà tặng nón xinh Hello Kitty
5 (2)
107 đã bán
Bông tai Vàng 10K đính đá Synthetic PNJ ❤️ HELLO KITTY ZT00H000007
3.763.000đ
Quà tặng nón xinh Hello Kitty
5 (2)
66 đã bán
Bông tai Vàng Trắng 10K đính đá ECZ PNJ ❤️ HELLO KITTY XMXMW002447
3.850.000đ
Quà tặng nón xinh Hello Kitty
5 (2)
69 đã bán
Hạt Charm Vàng 10K đính đá ECZ PNJ ❤️ HELLO KITTY XM00Y000162 Chưa kèm Vòng / Lắc Hạt Charm Vàng 10K đính đá ECZ PNJ ❤️ HELLO KITTY XM00Y000162
Hạt Charm Vàng 10K đính đá ECZ PNJ ❤️ HELLO KITTY XM00Y000162
3.859.000đ
Quà tặng nón xinh Hello Kitty
5 (2)
79 đã bán
Hạt Charm Vàng 10K PNJ ❤️ HELLO KITTY 0000Y000312 Chưa kèm Vòng / Lắc
Mặt dây chuyền Vàng 14K đính đá Synthetic PNJ ❤️ HELLO KITTY ZTXMY060840 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng 14K đính đá Synthetic PNJ ❤️ HELLO KITTY ZTXMY060840
Mặt dây chuyền Vàng 14K đính đá CZ PNJ ❤️ HELLO KITTY ZTMXY060003 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng 14K đính đá Synthetic PNJ ❤️ HELLO KITTY ZTMXY060003
Mặt dây chuyền Vàng 14K đính đá CZ PNJ ❤️ HELLO KITTY ZTMXY060002 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng 14K đính đá Synthetic PNJ ❤️ HELLO KITTY ZTMXY060002
Dây cổ Vàng 14K đính đá CZ PNJ ❤️ HELLO KITTY ZTXMY060022
7.097.500đ
8.350.000đ (-15%)
5 (3)
71 đã bán
 
1 2 3
 

Blog & Tips

CÙNG PNJ ❤️ HELLO KITTY, CHÀO EM LẤP LÁNH THẬT YÊU.

PNJ ❤️ Hello Kitty là sự kết hợp giữa hai thương hiệu nổi tiếng, PNJ và Hello Kitty, mang đến cho khách hàng những sản phẩm trang sức độc đáo và đầy yêu thương. Hello Kitty là cô bé được yêu thích trên toàn thế giới với vẻ ngoài dễ thương và đáng yêu, luôn truyền tải đến mọi người một thông điệp về tình bạn, sự yêu thương, hạnh phúc và sự chia sẻ. Với sự kết hợp PNJ và Hello Kitty, PNJ ❤️ Hello Kitty ra đời với những bộ sưu tập trang sức độc đáo, mang đậm phong cách của Hello Kitty, kết hợp với sự tinh tế và chất lượng cao của PNJ. Các bộ sưu tập Hello Kitty được thiết kế với nhiều kiểu dáng và màu sắc khác nhau, phù hợp với nhiều sở thích và phong cách của khách hàng. Những thiết kế trẻ trung, ngộ nghĩnh và đáng yêu của trang sức PNJ ❤️ Hello Kitty đều lấy cảm hứng từ hình ảnh của cô bạn Hello Kitty dễ thương, chiếc nơ xinh xắn... Bộ sưu tập "Sweet-y Hello Kitty" là một trong những bộ sưu tập nổi bật của PNJ ❤️ Hello Kitty, với các sản phẩm như nhẫn Hello Kitty, charm Hello Kitty, mặt dây chuyền Hello Kitty,… được thiết kế với những họa tiết và màu sắc tươi sáng, mang đến cho người đeo cảm giác trẻ trung, tươi mới và đầy năng lượng. Với các thiết kế độc đáo và tinh tế, PNJ ❤️ Hello Kitty không chỉ là một sản phẩm trang sức mà còn là một tác phẩm nghệ thuật, mang giá trị tinh thần đích thực. Với PNJ ❤️ Hello Kitty, người đeo không chỉ có thể tôn lên vẻ đẹp bản thân mà còn có thể truyền tải thông điệp về tình yêu thương và sự chia sẻ đến người xung quanh. Hãy để PNJ ❤️ Hello Kitty đồng hành cùng bạn trong mỗi bước đi trên hành trình cuộc sống, mang đến cho bạn sự tươi trẻ, niềm vui, sự hạnh phúc và tình yêu thương. Với PNJ ❤️ Hello Kitty, mỗi cô gái sẽ giữ được tâm hồn tươi trẻ, ngọt ngào dù ở độ tuổi nào. Hãy để PNJ ❤️ Hello Kitty đồng hành cùng nàng trong hành trình tôn vinh và lan tỏa nét đẹp đó đến người xung quanh nhé!