Bộ lọc:

Thương hiệu
Chất liệu
Loại trang sức
Giá
Bộ sưu tập
Tuổi vàng
Loại đá chính
Giới tính
Màu chất liệu
Dây chuyền Vàng 16K PNJ 0000Y000685
5.767.000 đ
5 (2)
27 đã bán
Dây chuyền Vàng trắng Ý 18K PNJ 0000W061151
26.290.000 đ
5 (1)
43 đã bán
Dây chuyền Vàng trắng Ý 18K PNJ 0000W061147
24.590.000 đ
5 (1)
24 đã bán
Dây chuyền Vàng trắng Ý 18K PNJ 0000W061033
9.793.000 đ
5 (2)
500+ đã bán
Dây chuyền Vàng Ý 18K PNJ 0000Y008307
66.577.000 đ
5 (1)
64 đã bán
Dây chuyền Vàng trắng Ý 18K PNJ 0000W061051
41.590.000 đ
5 (2)
11 đã bán
Dây chuyền Vàng Ý 18K PNJ 0000C060139
13.491.000 đ
14.990.000 đ (-10%)
5 (2)
14 đã bán
Dây chuyền Vàng trắng Ý 18K PNJ 0000W000713
18.000.000 đ
5 (2)
500+ đã bán
Dây chuyền Vàng 18K PNJ 0000H060004
7.821.000 đ
8.690.000 đ (-10%)
5 (2)
26 đã bán
Dây chuyền Vàng 18K PNJ 0000C060136
7.821.000 đ
8.690.000 đ (-10%)
5 (2)
32 đã bán
Dây chuyền Vàng trắng Ý 18K PNJ 0000W000626
26.110.000 đ
5 (2)
362 đã bán
Dây chuyền Vàng trắng Ý 18K PNJ 0000W000617
35.506.000 đ
5 (2)
105 đã bán
Dây chuyền Vàng trắng Ý 18K PNJ 0000W061052
37.290.000 đ
5 (2)
19 đã bán
Dây chuyền Vàng trắng Ý 18K PNJ 0000W061049
18.990.000 đ
5 (2)
11 đã bán
Dây chuyền Vàng Ý 18K PNJ 0000C060140
38.590.000 đ
5 (2)
29 đã bán
Dây chuyền Vàng trắng 18K PNJ 0000W061038
12.290.000 đ
5 (2)
56 đã bán
Dây chuyền Vàng trắng Ý 18K PNJ 0000W000623
9.756.000 đ
5 (2)
175 đã bán
Dây chuyền Vàng trắng Ý 18K PNJ 0000W000663
7.836.000 đ
5 (2)
193 đã bán
Dây chuyền Vàng 18K PNJ 0000Y060455
8.091.000 đ
8.990.000 đ (-10%)
5 (1)
63 đã bán
Dây chuyền Vàng trắng Ý 18K PNJ 0000W061032
19.146.000 đ
5 (2)
192 đã bán
Dây chuyền Vàng trắng Ý 18K PNJ 0000W000629
30.201.300 đ
33.557.000 đ (-10%)
5 (2)
97 đã bán
Dây chuyền nam Bạc PNJSilver 0000A060000
3.495.000 đ
5 (2)
121 đã bán
Dây chuyền Bạc PNJSilver 0000W060052
445.000 đ
5 (2)
500+ đã bán
Dây chuyền Bạc PNJSilver 0000W060051
695.000 đ
5 (2)
252 đã bán
Dây chuyền Bạc PNJSilver 0000W060049
745.000 đ
5 (2)
97 đã bán
Dây chuyền Bạc PNJSilver 0000W060046
1.395.000 đ
5 (2)
138 đã bán
Dây chuyền bạc Ý PNJSilver 0000W060043
325.000 đ
4 (3)
1000+ đã bán
Dây chuyền Vàng Ý 18K PNJ 0000Y060452
8.990.000 đ
5 (2)
81 đã bán
Dây chuyền Vàng Ý 18K PNJ 0000Y060451
15.990.000 đ
5 (2)
85 đã bán
Dây chuyền Vàng Ý 18K PNJ 0000Y060450
25.590.000 đ
5 (2)
155 đã bán
Dây chuyền Vàng trắng Ý 18K PNJ 0000W061047
25.836.000 đ
5 (2)
96 đã bán
Dây chuyền bạc PNJSilver 0000W060040
325.000 đ
5 (3)
2000+ đã bán
 
1 2 3 4 5 6 7 8
  2 - 10