Bộ lọc:

Thương hiệu
Giá
Bộ sưu tập
Tuổi vàng
Loại đá chính
Chất liệu
Giới tính
Loại trang sức
Màu chất liệu
Dây chuyền Vàng 14K PNJ 0000Y060532
15.390.000đ
13 đã bán
Dây chuyền Vàng 14K PNJ 0000Y060530
10.843.000đ
26 đã bán
Dây chuyền Vàng 14K PNJ 0000Y060529
21.110.000đ
16 đã bán
Dây chuyền Bạc Ý PNJSilver 0000W060104
575.000đ
Quà tặng túi xinh
119 đã bán
Dây chuyền Vàng 14K PNJ 0000Y060531
33.650.000đ
15 đã bán
Dây chuyền Vàng trắng Ý 18K PNJ 0000W000949
35.895.000đ
5 (3)
266 đã bán
Dây chuyền Vàng Trắng Ý 18K PNJ 0000W000983
18.609.760đ
20.228.000đ (-8%)
5 (4)
139 đã bán
Dây chuyền Bạc Ý PNJSilver 0000W060093
1.595.000đ
4 (2)
67 đã bán
Dây chuyền Vàng trắng Ý 18K PNJ 0000W000871
15.883.800đ
17.265.000đ (-8%)
5 (2)
186 đã bán
Dây chuyền Vàng Ý 18K PNJ 0000Y060507
20.534.400đ
22.320.000đ (-8%)
5 (3)
28 đã bán
Dây chuyền Vàng trắng Ý 18K PNJ 0000W061234
9.098.800đ
9.890.000đ (-8%)
5 (3)
76 đã bán
Dây chuyền Vàng Trắng Ý 18K PNJ 0000W000845
11.599.200đ
12.888.000đ (-10%)
5 (3)
331 đã bán
Dây chuyền Vàng Ý 18K PNJ 0000C000043
16.864.520đ
18.331.000đ (-8%)
5 (3)
93 đã bán
Dây chuyền Vàng Trắng Ý 18K PNJ 0000W000843
21.422.000đ
5 (3)
245 đã bán
Dây chuyền Vàng 18K PNJ 0000Y009478
12.584.000đ
5 (3)
232 đã bán
Dây chuyền Vàng 18K PNJ 0000Y060484
31.671.000đ
35.190.000đ (-10%)
5 (3)
76 đã bán
Dây chuyền nam Vàng 18K PNJ 0000Y000878
56.846.000đ
5 (2)
274 đã bán
Dây chuyền nam Vàng 18K PNJ 0000Y000845
70.191.000đ
5 (3)
397 đã bán
Dây chuyền nam Vàng Ý 18K PNJ 0000Y060509
46.190.000đ
5 (3)
25 đã bán
Dây chuyền nam Vàng trắng Ý 18K PNJ 0000W061199
52.210.000đ
56.750.000đ (-8%)
5 (2)
10 đã bán
Dây chuyền Vàng trắng 10K PNJ 0000W000844
5.516.000đ
5 (4)
500+ đã bán
Dây chuyền Vàng trắng Ý 18K PNJ 0000W000818
9.052.200đ
10.058.000đ (-10%)
5 (3)
363 đã bán
Dây chuyền Bạc PNJSilver 0000W000022
1.295.000đ
Quà tặng túi xinh
5 (2)
287 đã bán
Dây chuyền nam Vàng trắng Ý 18K PNJ 0000W061151
33.651.000đ
37.390.000đ (-10%)
5 (2)
91 đã bán
Dây chuyền Vàng trắng Ý 18K PNJ 0000W061033
10.990.000đ
5 (2)
1000+ đã bán
Dây chuyền nam Vàng Ý 18K PNJ 0000Y008307
66.321.000đ
73.690.000đ (-10%)
5 (2)
97 đã bán
Dây chuyền Vàng trắng Ý 18K PNJ 0000W000713
19.445.000đ
5 (3)
2000+ đã bán
Dây chuyền nam Vàng trắng Ý 18K PNJ 0000W061050
28.008.000đ
31.120.000đ (-10%)
5 (2)
108 đã bán
Dây chuyền Vàng trắng Ý 18K PNJ 0000W061032
19.989.000đ
22.210.000đ (-10%)
5 (3)
278 đã bán
Dây chuyền nam Bạc PNJSilver 0000A060000
3.495.000đ
Quà tặng túi xinh
5 (2)
284 đã bán
 
1 2 3 4 5 6 7