Bộ lọc:

Thương hiệu
Giá
Tuổi vàng
Loại đá chính
Giới tính
Loại trang sức
Màu chất liệu
Dây chuyền vàng trắng 18K PNJ 0000W000431
10.647.000đ
5 (9)
500+ đã bán
Dây chuyền Vàng 18K PNJ 0000Y000833
30.546.000đ
5 (2)
500+ đã bán
Dây chuyền Vàng Ý 18K PNJ 0000Y000783
11.834.000đ
5 (2)
1000+ đã bán
Dây chuyền Vàng 24K PNJ 0000Y007437
10.212.391đ
5 (24)
1000+ đã bán
Dây chuyền Vàng trắng Ý 18K PNJ 0000W000273
6.264.000đ
5 (8)
2000+ đã bán
Dây chuyền Vàng 18K PNJ 0000Y000716
7.546.000đ
5 (3)
2000+ đã bán
Dây chuyền Vàng trắng Ý 18K PNJ 0000W000268
8.638.000đ
4 (5)
2000+ đã bán
Dây chuyền Vàng Trắng 18K PNJ 0000W000233
22.210.000đ
5 (32)
2000+ đã bán
Dây chuyền Vàng trắng Ý 18K PNJ 0000W000265
8.904.000đ
5 (6)
2000+ đã bán
Dây chuyền Vàng 18K PNJ kiểu dây bi 0000Y000138
21.676.120đ
23.561.000đ (-8%)
5 (1)
1000+ đã bán
Dây chuyền Vàng trắng Ý 18K PNJ 0000W000256
5.534.000đ
5 (9)
2000+ đã bán
Dây chuyền Vàng trắng 10K PNJ 0000W000528
8.923.080đ
9.699.000đ (-8%)
5 (1)
486 đã bán
Dây chuyền Vàng Ý 18K PNJ 0000Y000797
3.694.000đ
5 (19)
2000+ đã bán
Dây chuyền Vàng trắng 10K PNJ 0000W000082
10.462.000đ
5 (1)
2000+ đã bán
Dây chuyền Vàng trắng Ý 18K PNJ 0000W000582
26.024.000đ
5 (7)
2000+ đã bán
Dây chuyền Vàng trắng Ý 18K PNJ 0000W000583
15.531.000đ
5 (5)
2000+ đã bán
Dây chuyền Vàng Ý 18K PNJ 0000X000035
10.174.000đ
5 (16)
500+ đã bán
Dây chuyền Vàng 24K PNJ 0000Y007438
9.667.000đ
5 (8)
1000+ đã bán
Dây chuyền Vàng trắng 10K PNJ 0000W000529
6.093.600đ
7.617.000đ (-20%)
5 (1)
500+ đã bán
Dây chuyền Vàng trắng 10K PNJ 0000W000527
8.217.440đ
8.932.000đ (-8%)
5 (3)
500+ đã bán
Dây chuyền Vàng trắng 10K PNJ 0000W000220
1.611.000đ
5 (44)
2000+ đã bán
Dây chuyền Vàng trắng 10K PNJ 0000W000204
2.250.000đ
5 (8)
2000+ đã bán
Dây chuyền Vàng trắng 10K PNJ 0000W000203
1.339.000đ
5 (16)
2000+ đã bán
Dây chuyền Vàng trắng 10K PNJ 0000W000071
2.420.000đ
5 (23)
2000+ đã bán
Dây chuyền Vàng Trắng 10K PNJ 0000W000199
1.383.000đ
5 (37)
2000+ đã bán
Dây chuyền Vàng 18K PNJ 0000Y000098
4.037.000đ
5 (39)
2000+ đã bán
Dây chuyền Vàng 18K PNJ 0000Y000099
5.257.000đ
5 (13)
2000+ đã bán
Dây chuyền Vàng 18K PNJ 0000Y000711
2.941.000đ
5 (133)
2000+ đã bán
Dây chuyền Vàng trắng 10K PNJ 0000W000117
2.895.000đ
5 (3)
2000+ đã bán
Dây chuyền Vàng trắng Ý 18K PNJ 0000W000270
16.405.000đ
5 (4)
2000+ đã bán
Dây chuyền nam Vàng 18K PNJ 0000Y000891
23.925.000đ
5 (2)
1000+ đã bán
Dây chuyền Vàng 18K PNJ 0000Y000830
23.500.000đ
5 (3)
1000+ đã bán
Dây chuyền Vàng 18K PNJ 0000Y000823
10.990.000đ
5 (4)
2000+ đã bán
Dây chuyền Vàng trắng Ý 18K PNJ 0000W000277
2.368.080đ
2.574.000đ (-8%)
5 (42)
2000+ đã bán
Dây chuyền Vàng 18K PNJ 0000Y000708
2.854.760đ
3.103.000đ (-8%)
5 (35)
2000+ đã bán
Dây chuyền Vàng trắng Ý 18K PNJ 0000W000275
6.394.000đ
5 (2)
2000+ đã bán
Dây chuyền Vàng trắng Ý 18K PNJ 0000W000520
58.964.000đ
5 (10)
1000+ đã bán
Dây chuyền Vàng 18K PNJ 0000Y000742
5.770.000đ
5 (9)
2000+ đã bán
Dây chuyền Vàng trắng 10K PNJ 0000W000143
3.856.000đ
5 (10)
2000+ đã bán
Dây chuyền Vàng trắng 10K PNJ 0000W000079
7.246.000đ
5 (5)
2000+ đã bán
 
1 2 3 4 5 6 7