Bộ lọc:

Thương hiệu
Giá
Tuổi vàng
Loại đá chính
Giới tính
Loại trang sức
Màu chất liệu
Dây chuyền vàng trắng 18K PNJ 0000W000431
10.662.000đ
5 (9)
500+ đã bán
Dây chuyền Vàng 18K PNJ 0000Y000833
30.583.000đ
5 (2)
500+ đã bán
Dây chuyền Vàng Ý 18K PNJ 0000Y000783
11.882.000đ
5 (2)
1000+ đã bán
Dây chuyền Vàng 24K PNJ 0000Y007437
10.026.000đ
5 (24)
2000+ đã bán
Dây chuyền Vàng trắng Ý 18K PNJ 0000W000273
6.303.000đ
5 (8)
2000+ đã bán
Dây chuyền Vàng 18K PNJ 0000Y000716
7.563.000đ
5 (3)
2000+ đã bán
Dây chuyền Vàng trắng Ý 18K PNJ 0000W000268
8.748.000đ
4 (5)
2000+ đã bán
Dây chuyền Vàng Trắng 18K PNJ 0000W000233
21.872.000đ
5 (32)
2000+ đã bán
Dây chuyền Vàng trắng Ý 18K PNJ 0000W000265
8.827.000đ
5 (6)
2000+ đã bán
Dây chuyền Vàng 18K PNJ kiểu dây bi 0000Y000138
21.680.720đ
23.566.000đ (-8%)
5 (1)
1000+ đã bán
Dây chuyền Vàng trắng Ý 18K PNJ 0000W000256
5.554.000đ
5 (9)
2000+ đã bán
Dây chuyền Vàng Ý 18K PNJ 0000Y000797
3.692.000đ
5 (19)
2000+ đã bán
Dây chuyền Vàng trắng Ý 18K PNJ 0000W000234
12.801.000đ
5 (2)
2000+ đã bán
Dây chuyền Vàng trắng 10K PNJ 0000W000082
10.445.000đ
5 (1)
2000+ đã bán
Dây chuyền Vàng trắng Ý 18K PNJ 0000W000582
25.437.000đ
5 (7)
2000+ đã bán
Dây chuyền Vàng trắng Ý 18K PNJ 0000W000583
15.796.000đ
5 (5)
2000+ đã bán
Dây chuyền Vàng Ý 18K PNJ 0000X000035
9.773.000đ
5 (16)
500+ đã bán
Dây chuyền Vàng trắng 10K PNJ 0000W000527
8.730.000đ
5 (3)
500+ đã bán
Dây chuyền Vàng trắng 18K PNJ 0000W000255
4.321.000đ
5 (35)
2000+ đã bán
Dây chuyền Vàng trắng 10K PNJ 0000W000204
2.218.000đ
5 (8)
2000+ đã bán
Dây chuyền Vàng trắng 10K PNJ 0000W000203
1.319.000đ
5 (16)
2000+ đã bán
Dây chuyền Vàng trắng 10K PNJ 0000W000071
2.407.000đ
5 (23)
2000+ đã bán
Dây chuyền Vàng Trắng 10K PNJ 0000W000199
1.392.000đ
5 (37)
2000+ đã bán
Dây chuyền Vàng 18K PNJ 0000Y000098
4.039.000đ
5 (39)
2000+ đã bán
Dây chuyền Vàng 18K PNJ 0000Y000099
5.256.000đ
5 (13)
2000+ đã bán
Dây chuyền Vàng 18K PNJ 0000Y000711
2.902.000đ
5 (133)
2000+ đã bán
Dây chuyền Vàng trắng 10K PNJ 0000W000117
2.901.000đ
5 (3)
2000+ đã bán
Dây chuyền Vàng trắng Ý 18K PNJ 0000W000270
16.846.000đ
5 (4)
2000+ đã bán
Dây chuyền nam Vàng 18K PNJ 0000Y000891
24.171.000đ
5 (2)
1000+ đã bán
Dây chuyền Vàng 18K PNJ 0000Y000830
23.785.000đ
5 (3)
1000+ đã bán
Dây chuyền Vàng 18K PNJ 0000Y000823
11.014.000đ
5 (4)
2000+ đã bán
Dây chuyền Vàng trắng Ý 18K PNJ 0000W000277
2.340.480đ
2.544.000đ (-8%)
5 (42)
2000+ đã bán
Dây chuyền Vàng 18K PNJ 0000Y000708
2.911.800đ
3.165.000đ (-8%)
5 (35)
2000+ đã bán
Dây chuyền Vàng 18K PNJ 0000Y000505
10.406.000đ
4 (2)
2000+ đã bán
Dây chuyền Vàng 18K PNJ 0000Y000714
11.061.000đ
3 (2)
2000+ đã bán
Dây chuyền Vàng trắng Ý 18K PNJ 0000W000275
6.402.000đ
5 (2)
2000+ đã bán
Dây chuyền Vàng trắng Ý 18K PNJ 0000W000520
58.910.000đ
5 (10)
1000+ đã bán
Dây chuyền Vàng 18K PNJ 0000Y000742
5.798.000đ
5 (9)
2000+ đã bán
Dây chuyền Vàng trắng 10K PNJ 0000W000143
3.899.000đ
5 (10)
2000+ đã bán
Dây chuyền Vàng trắng 10K PNJ 0000W000079
7.238.000đ
5 (5)
2000+ đã bán
Dây chuyền Vàng trắng 10K PNJ 0000W000075
4.607.000đ
5 (4)
2000+ đã bán
 
1 2 3 4 5 6 7