Bộ lọc:

Thương hiệu
Loại trang sức
Giá
Tuổi vàng
Loại đá chính
Giới tính
Màu chất liệu
Dây chuyền vàng trắng 18K PNJ 0000W000431
9.421.000đ
Giảm 5% cho combo Dây chuyền & Mặt dây Vàng
5 (9)
500+ đã bán
Dây chuyền Vàng 18K PNJ 0000X000041
10.487.580đ
11.157.000đ (-6%)
5 (2)
235 đã bán
Dây chuyền Vàng 18K PNJ 0000Y000833
24.484.350đ
25.773.000đ (-5%)
Flash Sale độc quyền 12/12
5 (2)
472 đã bán
Dây chuyền Vàng Ý 18K PNJ 0000Y000783
10.538.000đ
Giảm 5% cho combo Dây chuyền & Mặt dây Vàng
5 (2)
1000+ đã bán
Dây chuyền Vàng trắng 18K PNJ 0000W000281
11.430.000đ
12.700.000đ (-10%)
Flash Sale độc quyền 12/12
5 (2)
500+ đã bán
Dây chuyền Vàng 24K PNJ 0000Y007437
8.160.000đ
5 (24)
1000+ đã bán
Dây chuyền Vàng trắng Ý 18K PNJ 0000W000273
5.603.000đ
Giảm 5% cho combo Dây chuyền & Mặt dây Vàng
5 (8)
2000+ đã bán
Dây chuyền Vàng 18K PNJ 0000Y000716
6.456.000đ
Giảm 5% cho combo Dây chuyền & Mặt dây Vàng
5 (3)
2000+ đã bán
Dây chuyền Vàng trắng Ý 18K PNJ 0000W000268
8.049.000đ
Giảm 5% cho combo Dây chuyền & Mặt dây Vàng
4 (5)
2000+ đã bán
Dây chuyền Vàng Trắng 18K PNJ 0000W000233
19.602.000đ
Giảm 5% cho combo Dây chuyền & Mặt dây Vàng
5 (32)
2000+ đã bán
Dây chuyền Vàng trắng Ý 18K PNJ 0000W000265
7.892.000đ
Giảm 5% cho combo Dây chuyền & Mặt dây Vàng
5 (6)
2000+ đã bán
Dây chuyền Vàng 18K PNJ kiểu dây bi 0000Y000138
20.039.000đ
Giảm 5% cho combo Dây chuyền & Mặt dây Vàng
5 (1)
1000+ đã bán
Dây chuyền Vàng trắng Ý 18K PNJ 0000W000256
4.997.000đ
Giảm 5% cho combo Dây chuyền & Mặt dây Vàng
5 (9)
2000+ đã bán
Dây chuyền Vàng trắng 10K PNJ 0000W000528
7.810.460đ
8.309.000đ (-6%)
5 (1)
430 đã bán
Dây chuyền Vàng Ý 18K PNJ 0000Y000797
3.312.000đ
Giảm 5% cho combo Dây chuyền & Mặt dây Vàng
5 (19)
2000+ đã bán
Dây chuyền Vàng trắng Ý 18K PNJ 0000W000234
11.262.000đ
Giảm 5% cho combo Dây chuyền & Mặt dây Vàng
5 (2)
2000+ đã bán
Dây chuyền Vàng trắng 10K PNJ 0000W000082
9.017.000đ
Giảm 5% cho combo Dây chuyền & Mặt dây Vàng
5 (1)
2000+ đã bán
Dây chuyền Vàng trắng Ý 18K PNJ 0000W000582
23.916.000đ
Giảm 5% cho combo Dây chuyền & Mặt dây Vàng
5 (7)
2000+ đã bán
Dây chuyền Vàng trắng Ý 18K PNJ 0000W000583
14.754.000đ
Giảm 5% cho combo Dây chuyền & Mặt dây Vàng
5 (5)
2000+ đã bán
Dây chuyền Vàng Ý 18K PNJ 0000X000035
9.149.000đ
Giảm 5% cho combo Dây chuyền & Mặt dây Vàng
5 (16)
500+ đã bán
Dây chuyền Vàng 24K PNJ 0000Y007438
8.063.444đ
5 (8)
1000+ đã bán
Dây chuyền Vàng trắng 10K PNJ 0000W000529
6.109.060đ
6.499.000đ (-6%)
5 (1)
500+ đã bán
Dây chuyền Vàng trắng 10K PNJ 0000W000527
7.105.460đ
7.559.000đ (-6%)
5 (3)
498 đã bán
Dây chuyền Vàng trắng 10K PNJ 0000W000530
3.361.440đ
3.576.000đ (-6%)
5 (1)
1000+ đã bán
Dây chuyền Vàng trắng Ý 18K PNJ 0000W000255
3.839.000đ
Giảm 5% cho combo Dây chuyền & Mặt dây Vàng
5 (35)
2000+ đã bán
Dây chuyền Vàng trắng 10K PNJ 0000W000220
1.399.000đ
Giảm 5% cho combo Dây chuyền & Mặt dây Vàng
5 (44)
2000+ đã bán
Dây chuyền Vàng trắng 10K PNJ 0000W000204
1.891.000đ
Giảm 5% cho combo Dây chuyền & Mặt dây Vàng
5 (8)
2000+ đã bán
Dây chuyền Vàng trắng 10K PNJ 0000W000203
1.163.000đ
Giảm 5% cho combo Dây chuyền & Mặt dây Vàng
5 (16)
2000+ đã bán
Dây chuyền Vàng trắng 10K PNJ 0000W000071
2.077.000đ
Giảm 5% cho combo Dây chuyền & Mặt dây Vàng
5 (23)
2000+ đã bán
Dây chuyền Vàng Trắng 10K PNJ 0000W000199
1.209.000đ
Giảm 5% cho combo Dây chuyền & Mặt dây Vàng
5 (37)
2000+ đã bán
Dây chuyền Vàng trắng 10K PNJ dây đan kiểu chữ cong 0000W000105
1.219.000đ
Giảm 5% cho combo Dây chuyền & Mặt dây Vàng
5 (63)
2000+ đã bán
Dây chuyền Vàng 18K PNJ 0000Y000098
3.482.000đ
Giảm 5% cho combo Dây chuyền & Mặt dây Vàng
5 (39)
2000+ đã bán
Dây chuyền Vàng 18K PNJ 0000Y000099
4.490.000đ
Giảm 5% cho combo Dây chuyền & Mặt dây Vàng
5 (13)
2000+ đã bán
Dây chuyền Vàng 18K PNJ 0000Y000711
2.507.000đ
Giảm 5% cho combo Dây chuyền & Mặt dây Vàng
5 (133)
2000+ đã bán
Dây chuyền Vàng trắng 10K PNJ 0000W000117
2.518.000đ
Giảm 5% cho combo Dây chuyền & Mặt dây Vàng
5 (3)
2000+ đã bán
Dây chuyền Vàng trắng Ý 18K PNJ dây mắc tre 0000W000235
6.169.000đ
Giảm 5% cho combo Dây chuyền & Mặt dây Vàng
5 (2)
2000+ đã bán
Dây chuyền Vàng trắng Ý 18K PNJ dây đan lật đơn 0000W000257
4.963.000đ
Giảm 5% cho combo Dây chuyền & Mặt dây Vàng
5 (14)
2000+ đã bán
Dây chuyền Vàng 18K PNJ dây đan kiểu chữ cong 0000Y000283
7.433.000đ
Giảm 5% cho combo Dây chuyền & Mặt dây Vàng
5 (4)
2000+ đã bán
Dây chuyền Vàng 18K PNJ dây đan kiểu chữ cong 0000Y000256
1.960.000đ
Giảm 5% cho combo Dây chuyền & Mặt dây Vàng
5 (99)
2000+ đã bán
Dây chuyền Vàng trắng Ý 18K PNJ 0000W000270
14.729.000đ
Giảm 5% cho combo Dây chuyền & Mặt dây Vàng
5 (4)
2000+ đã bán
Dây chuyền nam Vàng 18K PNJ 0000Y000891
22.383.000đ
Giảm 5% cho combo Dây chuyền & Mặt dây Vàng
5 (2)
1000+ đã bán
Dây chuyền Vàng 18K PNJ 0000Y000830
19.592.000đ
Giảm 5% cho combo Dây chuyền & Mặt dây Vàng
5 (3)
1000+ đã bán
Dây chuyền Vàng 18K PNJ 0000Y000823
9.333.000đ
Giảm 5% cho combo Dây chuyền & Mặt dây Vàng
5 (4)
1000+ đã bán
Dây chuyền Vàng trắng Ý 18K PNJ dây mắc tre 0000W000240
9.267.000đ
Giảm 5% cho combo Dây chuyền & Mặt dây Vàng
5 (9)
2000+ đã bán
Dây chuyền Vàng trắng Ý 18K PNJ 0000W000277
2.315.000đ
Giảm 5% cho combo Dây chuyền & Mặt dây Vàng
5 (42)
2000+ đã bán
Dây chuyền Vàng 18K PNJ 0000Y000708
2.647.000đ
Giảm 5% cho combo Dây chuyền & Mặt dây Vàng
5 (35)
2000+ đã bán
Dây chuyền Vàng 18K PNJ 0000Y000505
8.965.000đ
Giảm 5% cho combo Dây chuyền & Mặt dây Vàng
4 (2)
2000+ đã bán
Dây chuyền Vàng 18K PNJ 0000Y000714
9.363.000đ
Giảm 5% cho combo Dây chuyền & Mặt dây Vàng
3 (2)
2000+ đã bán
 
1 2 3 4 5 6 7 8