Bộ lọc:

Thương hiệu
Giá
Bộ sưu tập
Tuổi vàng
Loại đá chính
Chất liệu
Giới tính
Loại trang sức
Màu chất liệu
Lắc tay trẻ em Bạc PNJSilver Sweet Spring 0000W000021
875.000đ
Quà tặng túi xinh
5 (4)
2000+ đã bán
Hạt charm xỏ DIY PNJSilver hình con ngựa XMXMK060097 Chưa kèm Vòng / Lắc
Hạt charm xỏ DIY PNJSilver hình con ngựa XMXMK060097
370.000đ
Quà tặng túi xinh
5 (8)
2000+ đã bán
Nhẫn nam bạc đính đá PNJSilver XM00K000175
315.000đ
525.000đ (-40%)
5 (19)
1000+ đã bán
Nhẫn Bạc đính đá PNJSilver XM00K000064
333.000đ
Quà tặng túi xinh
4 (6)
2000+ đã bán
Nhẫn nam bạc PNJSilver chữ Forever 0000K000040
343.000đ
Quà tặng túi xinh
4 (7)
2000+ đã bán
Hạt Charm xỏ Bạc DIY PNJSilver hình mảnh ghép trái tim 0000W060017 Chưa kèm Vòng / Lắc
Hạt Charm xỏ Bạc DIY PNJSilver hình mảnh ghép trái tim 0000W060017
295.000đ
Quà tặng túi xinh
5 (4)
1000+ đã bán
Dây chuyền bạc PNJSilver dây đan lật đơn 0000K000037
295.000đ
Quà tặng túi xinh
5 (20)
2000+ đã bán
Hạt Charm Bạc đính đá PNJSilver XMXMW000012 Chưa kèm Vòng / Lắc
Hạt Charm Bạc đính đá PNJSilver XMXMW000012
645.000đ
Quà tặng túi xinh
5 (5)
1000+ đã bán
Lắc tay bạc đính đá PNJSilver XMXMK000017
750.000đ
Quà tặng túi xinh
5 (10)
2000+ đã bán
Lắc tay Bạc Ý PNJSilver 0000W000035
985.000đ
Quà tặng túi xinh
5 (3)
2000+ đã bán
Bông tai Bạc đính đá PNJSilver Fantasia XMXMK000183
655.000đ
Quà tặng túi xinh
5 (7)
2000+ đã bán
Nhẫn Bạc đính đá PNJSilver XMXMK000164
594.000đ
Quà tặng túi xinh
5 (6)
2000+ đã bán
Lắc tay bạc PNJSilver hình ngôi sao 0000K000034
695.000đ
Quà tặng túi xinh
5 (50)
2000+ đã bán
Hạt charm xỏ DIY PNJSilver chữ sweet baby 0000H060002 Chưa kèm Vòng / Lắc
Hạt charm xỏ trẻ em DIY PNJSilver chữ sweet baby 0000H060002
315.000đ
Quà tặng túi xinh
5 (4)
1000+ đã bán
Vòng tay trẻ em bạc đính đá Disney|PNJ Mickey ZTXMW000002
1.095.000đ
Quà tặng blind box nhân vật Disney
5 (3)
2000+ đã bán
Lắc chân bạc đính đá PNJSilver XM00K000028
525.000đ
Quà tặng túi xinh
5 (49)
2000+ đã bán
Bông tai trẻ em bạc Disney|PNJ Mickey 0000W000001
545.000đ
Quà tặng blind box nhân vật Disney
5 (4)
2000+ đã bán
Mặt dây chuyền Bạc đính Ngọc trai PNJSilver Retro Forest NHXMK000006 Chưa kèm dây chuyền
Mặt dây chuyền Bạc đính Ngọc trai PNJSilver Retro Forest NHXMK000006
627.000đ
Quà tặng túi xinh
5 (18)
1000+ đã bán
Lắc tay bạc Ý đính đá PNJSilver XMXMK060010
1.085.000đ
Quà tặng túi xinh
5 (4)
1000+ đã bán
Nhẫn Bạc đính đá PNJSilver Fantasia XM00K000144
455.000đ
Quà tặng túi xinh
5 (5)
2000+ đã bán
Lắc tay bạc đính đá Disney|PNJ Frozen ZTXMW000004
1.195.000đ
Quà tặng blind box nhân vật Disney
5 (11)
1000+ đã bán
Hạt Charm Bạc PNJSilver My Man mắt thần xi giả cổ 0000K060163 Chưa kèm Vòng / Lắc
Hạt Charm Bạc PNJSilver My Man mắt thần xi giả cổ 0000K060163
300.000đ
500.000đ (-40%)
5 (3)
1000+ đã bán
Lắc tay Bạc đính đá PNJSilver XMXMW060004
1.285.000đ
Quà tặng túi xinh
5 (34)
2000+ đã bán
Lắc tay Bạc đính đá STYLE by PNJ General XMXMW060038
1.085.000đ
Quà tặng túi xinh
5 (4)
500+ đã bán
Mặt dây chuyền trẻ em Bạc đính đá Disney|PNJ Minnie ZT00H000001 Chưa kèm dây chuyền
Mặt dây chuyền trẻ em Bạc đính đá Disney|PNJ Minnie ZT00H000001
955.000đ
Quà tặng blind box nhân vật Disney
3 (1)
1000+ đã bán
Bông tai trẻ em bạc đính đá Disney|PNJ hình chuột Mickey nơ đỏ XMXMW060063
645.000đ
Quà tặng blind box nhân vật Disney
5 (3)
1000+ đã bán
Nhẫn Bạc đính đá PNJSilver XM00K000072
348.000đ
Quà tặng túi xinh
5 (4)
2000+ đã bán
Nhẫn nam bạc đính đá màu đen PNJSilver ZTXMK000009
490.800đ
818.000đ (-40%)
5 (17)
1000+ đã bán
Mặt dây chuyền bạc đính ngọc trai PNJSilver PFXMK000016 Chưa kèm dây chuyền
Mặt dây chuyền bạc đính ngọc trai PNJSilver PFXMK000016
750.000đ
Quà tặng túi xinh
5 (3)
2000+ đã bán
Bông tai Bạc đính đá PNJSilver XM00W000027
545.000đ
Quà tặng túi xinh
5 (5)
1000+ đã bán
Hạt Charm xỏ Bạc đính đá DIY PNJSilver hình bàn chân 00XMW060018 Chưa kèm Vòng / Lắc
Hạt Charm xỏ Bạc đính đá DIY PNJSilver hình bàn chân 00XMW060018
465.000đ
Quà tặng túi xinh
5 (2)
1000+ đã bán
Mặt dây chuyền Bạc PNJSilver 0000K000043 Chưa kèm dây chuyền
Mặt dây chuyền Bạc PNJSilver 0000K000043
362.000đ
Quà tặng túi xinh
5 (3)
2000+ đã bán
Vòng tay trẻ em bạc đính đá Disney|PNJ Minnie ZTXMH000003
1.585.000đ
Quà tặng blind box nhân vật Disney
5 (5)
1000+ đã bán
Dây chuyền Bạc Ý PNJSilver 0000W060006
375.000đ
Quà tặng túi xinh
5 (5)
2000+ đã bán
Lắc tay bạc đính đá PNJSilver XMXMK000012
629.000đ
Quà tặng túi xinh
5 (34)
2000+ đã bán
Dây cổ Bạc đính đá PNJSilver XMXMW060011
825.000đ
Quà tặng túi xinh
5 (4)
2000+ đã bán
Lắc tay nam bạc Ý PNJSilver 0000K060069
1.915.000đ
Quà tặng túi xinh
5 (17)
1000+ đã bán
Hạt Charm xỏ DIY PNJSilver hình con ốc sên 0000H060000 Chưa kèm Vòng / Lắc
Hạt Charm xỏ DIY PNJSilver hình con ốc sên 0000H060000
325.000đ
Quà tặng túi xinh
5 (4)
1000+ đã bán
Mặt dây chuyền bạc đính đá PNJSilver hình trái tim XMXMK000047 Chưa kèm dây chuyền
Mặt dây chuyền bạc đính đá PNJSilver hình trái tim XMXMK000047
350.000đ
Quà tặng túi xinh
5 (33)
2000+ đã bán
Lắc tay bạc STYLE by PNJ 0000W060084
895.500đ
995.000đ (-10%)
5 (4)
500+ đã bán
Nhẫn Bạc PNJSilver ZTXMW060007
545.000đ
Quà tặng túi xinh
4 (6)
1000+ đã bán
Hạt charm xỏ DIY PNJSilver chữ Lovely Mom 0000W060009 Chưa kèm Vòng / Lắc
Hạt charm xỏ DIY PNJSilver chữ Lovely Mom 0000W060009
295.000đ
Quà tặng túi xinh
5 (4)
1000+ đã bán
Vòng tay trẻ em bạc đính đá Disney|PNJ Snow White & the Seven Dwarfs ZTXMW000003
1.095.000đ
Quà tặng blind box nhân vật Disney
5 (7)
1000+ đã bán
Nhẫn nam bạc đính đá PNJSilver XM00W000002
565.000đ
Quà tặng túi xinh
5 (24)
1000+ đã bán
Lắc tay bạc đính đá PNJSilver XM00K000017
595.000đ
Quà tặng túi xinh
5 (43)
2000+ đã bán
Dây chuyền trẻ em bạc PNJSilver 0000K000024
295.000đ
Quà tặng túi xinh
5 (50)
2000+ đã bán
Lắc tay charm bạc DIY PNJSilver XMXMW060003
1.085.000đ
Quà tặng túi xinh
4 (13)
2000+ đã bán