Bộ lọc:

Thương hiệu
Chất liệu
Loại trang sức
Giá
Bộ sưu tập
Tuổi vàng
Loại đá chính
Giới tính
Màu chất liệu
Màu đá chính
Vòng tay Vàng 18K đính đá Ruby PNJ RBXMY000050
53.653.000 đ
Mua Online giảm thêm đến 790.000đ
5 (5)
168 đã bán
Vòng tay Vàng 18K đính đá Citrine PNJ Sắc Xuân CTXMY000059
41.868.000 đ
Mua Online giảm thêm đến 790.000đ
5 (2)
271 đã bán
Vòng tay Vàng 18K đính đá Ruby PNJ Sắc Xuân RBXMY000180
38.524.000 đ
Mua Online giảm thêm đến 790.000đ
5 (1)
179 đã bán
Vòng tay Vàng trắng Ý 18K đính đá CZ PNJ XMXMW000167
26.672.000 đ
Mua Online giảm thêm đến 790.000đ
5 (2)
2000+ đã bán
Vòng tay Vàng trắng Ý 18K PNJ 0000W000024
18.946.000 đ
Mua Online giảm thêm đến 790.000đ
5 (3)
2000+ đã bán
Vòng tay Vàng 18K đính đá CZ PNJ XM00Y000034
20.794.000 đ
Mua Online giảm thêm đến 790.000đ
5 (12)
2000+ đã bán
Vòng tay Vàng trắng 10K đính đá ECZ PNJ Sắc Hoa Tinh Khôi XMXMW000062
16.862.000 đ
Mua Online giảm thêm đến 790.000đ
5 (12)
1000+ đã bán
Vòng tay Vàng 18K đính đá CZ PNJ XM00C000003
17.081.000 đ
Mua Online giảm thêm đến 790.000đ
5 (2)
2000+ đã bán
Vòng tay Charm Me Vàng Ý 18K PNJ 0000Y000281
13.209.000 đ
Mua Online giảm thêm đến 790.000đ
5 (12)
2000+ đã bán
Vòng tay Charm Me Vàng trắng Ý 18K PNJ 0000W000138
13.224.000 đ
Mua Online giảm thêm đến 790.000đ
5 (13)
2000+ đã bán
Vòng tay Vàng trắng 10K đính đá ECZ PNJ XMXMW000056
12.757.000 đ
Mua Online giảm thêm đến 790.000đ
5 (10)
2000+ đã bán
Vòng tay cưới Vàng 24K PNJ 0000Y060002
12.279.000 đ
5 (40)
2000+ đã bán
Vòng tay Vàng 18K đính đá CZ PNJ XMXMY000064
13.041.000 đ
Mua Online giảm thêm đến 790.000đ
5 (6)
2000+ đã bán
Vòng tay Charm Me Vàng trắng Ý 18K PNJ 0000W000135
10.781.000 đ
Mua Online giảm thêm đến 790.000đ
5 (19)
2000+ đã bán
Vòng tay Vàng trắng 10K đính đá ECZ PNJ XMXMW000047
10.781.000 đ
Mua Online giảm thêm đến 790.000đ
5 (16)
1000+ đã bán
Vòng tay Vàng trắng 10K đính đá ECZ PNJ XMXMW000052
10.288.000 đ
Mua Online giảm thêm đến 790.000đ
5 (12)
2000+ đã bán
Vòng tay Vàng trắng 10K đính đá ECZ PNJ XMXMW000051
10.507.000 đ
Mua Online giảm thêm đến 790.000đ
5 (3)
1000+ đã bán
Vòng tay Vàng trắng 10K đính đá ECZ PNJ XMXMW000045
10.140.000 đ
Mua Online giảm thêm đến 790.000đ
5 (2)
1000+ đã bán
Vòng tay Vàng trắng Ý 18K PNJ 0000W000136
9.137.000 đ
Mua Online giảm thêm đến 790.000đ
5 (9)
2000+ đã bán
Vòng tay Vàng trắng Ý 18K PNJ 0000W000133
4.649.000 đ
Mua Online giảm thêm đến 790.000đ
5 (10)
2000+ đã bán
Vòng tay Kim tiền Vàng Ý 18K PNJ 0000Y060473
21.690.000 đ
Mua Online giảm thêm đến 790.000đ
Vòng tay Kim tiền Vàng trắng Ý 18K PNJ 0000W060420
21.690.000 đ
Mua Online giảm thêm đến 790.000đ
Vòng tay Vàng trắng 14K đính đá ECZ Disney|PNJ Mickey&Minnie XMXMW000950
18.096.000 đ
Mua Online giảm thêm đến 790.000đ
Vòng tay Vàng 18K đính đá CZ PNJ XMXMY002818
29.898.000 đ
Mua Online giảm thêm đến 790.000đ
Vòng tay Vàng 14K Disney|PNJ Mickey&Minnie 0000Y001350
4.040.000 đ
Mua Online giảm thêm đến 790.000đ
Vòng tay Vàng Ý 18K PNJ 0000Y060474
11.290.000 đ
Mua Online giảm thêm đến 790.000đ
Vòng tay Vàng trắng Ý 18K PNJ kiểu hồ lô 0000W060421
11.290.000 đ
Mua Online giảm thêm đến 790.000đ
Vòng tay Bạch kim đính Kim cương PNJ DD00W060000
27.900.000 đ
Mua Online giảm thêm đến 790.000đ
Vòng tay Nam Vàng 18K PNJ 0000Y060456
42.090.000 đ
Mua Online giảm thêm đến 790.000đ
Vòng tay Nam Vàng 18K PNJ 0000Y060455
24.090.000 đ
Mua Online giảm thêm đến 790.000đ
Vòng tay charm Vàng 18K PNJ 0000Y001364
6.858.000 đ
Mua Online giảm thêm đến 790.000đ
Vòng tay Vàng 18K PNJ 0000Y001361
7.205.000 đ
Mua Online giảm thêm đến 790.000đ
Vòng tay charm Vàng Ý 18K PNJ 0000Y001360
7.852.000 đ
Mua Online giảm thêm đến 790.000đ
Vòng tay charm Vàng Ý 18K PNJ hình túi tiền 0000Y001359
6.423.000 đ
Mua Online giảm thêm đến 790.000đ
Vòng tay Charm Kim tiền Vàng Ý 18K PNJ 0000Y001358
4.288.000 đ
Mua Online giảm thêm đến 790.000đ
Vòng tay Vàng trắng Ý 18K PNJ 0000W060383
19.990.000 đ
Mua Online giảm thêm đến 790.000đ
Vòng tay Vàng Ý trắng 18K PNJ 0000W060382
30.990.000 đ
Mua Online giảm thêm đến 790.000đ
Vòng tay Vàng Ý trắng 18K PNJ 0000W000735
15.806.000 đ
Mua Online giảm thêm đến 790.000đ
Vòng tay Vàng trắng Ý 18K PNJ 0000W000734
16.378.000 đ
Mua Online giảm thêm đến 790.000đ
Vòng tay Vàng trắng Ý 18K PNJ 0000W000733
16.982.000 đ
Mua Online giảm thêm đến 790.000đ
Vòng tay Vàng trắng Ý 18K PNJ 0000W000732
19.064.000 đ
Mua Online giảm thêm đến 790.000đ
Vòng tay Vàng Ý 18K PNJ 0000C000154
19.375.000 đ
Mua Online giảm thêm đến 790.000đ
Vòng tay Vàng trắng Ý 18K PNJ 0000W000521
32.500.000 đ
Mua Online giảm thêm đến 790.000đ
Vòng tay Bạch kim đính Kim cương PNJ DDDDW060000
34.900.000 đ
Mua Online giảm thêm đến 790.000đ
Vòng tay Kim cương Vàng trắng 14K PNJ The Merrier DDDDW000797
156.668.000 đ
Mua Online giảm thêm đến 790.000đ
Vòng tay Vàng trắng Ý 18K PNJ 0000W060411
30.990.000 đ
Mua Online giảm thêm đến 790.000đ
Vòng tay Vàng Ý 18K PNJ 0000Z060470
20.990.000 đ
Mua Online giảm thêm đến 790.000đ
 
1 2 3 4 5 6 7 8
  2 - 9