Bộ lọc:

Thương hiệu
Giá
Bộ sưu tập
Tuổi vàng
Loại đá chính
Chất liệu
Giới tính
Loại trang sức
Màu chất liệu
Vòng tay Vàng 18K đính đá Citrine PNJ Sắc Xuân CTXMY000059
45.189.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
5 (3)
347 đã bán
Vòng tay Vàng 18K đính đá Ruby PNJ Sắc Xuân RBXMY000180
41.335.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
5 (2)
221 đã bán
Vòng tay Vàng trắng Ý 18K đính đá CZ PNJ XMXMW000167
31.358.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
5 (3)
2000+ đã bán
Vòng tay Vàng trắng Ý 18K PNJ 0000W000024
20.497.640đ
21.806.000đ (-6%)
5 (3)
2000+ đã bán
Vòng tay Vàng 18K đính đá CZ PNJ XM00Y000034
23.738.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
5 (12)
2000+ đã bán
Vòng tay Vàng trắng 10K đính đá ECZ PNJ Sắc Hoa Tinh Khôi XMXMW000062
18.104.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
5 (12)
1000+ đã bán
Vòng tay Vàng 18K đính đá CZ PNJ XM00C000003
19.119.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
5 (3)
2000+ đã bán
Vòng tay Charm Me Vàng Ý 18K PNJ 0000Y000281
15.407.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
5 (13)
2000+ đã bán
Vòng tay Charm Me Vàng trắng Ý 18K PNJ 0000W000138
15.348.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
5 (16)
2000+ đã bán
Vòng tay Vàng trắng 10K đính đá ECZ PNJ XMXMW000056
13.652.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
5 (10)
2000+ đã bán
Vòng tay cưới Vàng 24K PNJ 0000Y060002
15.739.000đ
5 (42)
2000+ đã bán
Vòng tay Charm Me Vàng trắng Ý 18K PNJ 0000W000135
12.416.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
5 (22)
2000+ đã bán
Vòng tay Vàng trắng 10K đính đá ECZ PNJ XMXMW000047
11.771.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
5 (18)
2000+ đã bán
Vòng tay Vàng trắng 10K đính đá ECZ PNJ XMXMW000052
11.031.000đ
Mua từ 2 giảm 12%
5 (12)
2000+ đã bán
Vòng tay Vàng trắng 10K đính đá ECZ PNJ XMXMW000051
10.115.100đ
11.239.000đ (-10%)
5 (6)
2000+ đã bán
Vòng tay Vàng trắng 10K đính đá ECZ PNJ XMXMW000045
11.051.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
5 (4)
2000+ đã bán
Vòng tay Vàng trắng Ý 18K PNJ 0000W000136
10.071.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
5 (11)
2000+ đã bán
Vòng tay Vàng trắng Ý 18K PNJ 0000W000133
5.439.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
5 (11)
2000+ đã bán
Vòng tay Kim cương Vàng trắng 14K PNJ DDDDW001032
133.117.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
2 đã bán
Vòng tay Kim cương Vàng trắng 14k PNJ DD00W000351
161.500.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
8 đã bán
Vòng tay Kim cương Vàng Trắng 14K PNJ DDDDW060083
27.290.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
51 đã bán
Vòng tay Kim cương Vàng Trắng 14K PNJ DDDDW001016
101.418.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
84 đã bán
Vòng tay nam Vàng 18K PNJ 0000Y001475
19.550.000đ
19 đã bán
Vòng tay Vàng 18K PNJ 0000Y001474
16.134.000đ
42 đã bán
Vòng tay Kim cương Vàng Trắng 14K PNJ DD00W000350
31.751.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
37 đã bán
Vòng tay Vàng 14K Đính đá ECZ Disney|PNJ Mickey alone XM00Y000908
15.711.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
54 đã bán
Vòng tay Vàng Ý 18K đính đá ECZ PNJ XM00C000102
23.117.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
48 đã bán
Vòng tay Vàng Trắng Ý 18K PNJ 0000W000913
13.481.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
108 đã bán
Vòng tay Vàng Trắng 10K đính đá ECZ PNJ XMXMW001222
17.844.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
81 đã bán
Vòng tay Vàng trắng Ý 18K đính đá ECZ PNJ XM00W000364
16.953.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
142 đã bán
Vòng tay Vàng 10K đính đá ECZ PNJ Kim Bảo Như Ý XMXMY003384
11.978.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
73 đã bán
Vòng tay Vàng 18K đính đá Citrine PNJ Kim Bảo Như Ý CTXMY000103
33.793.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
16 đã bán
Vòng tay Vàng Trắng 10K đính đá ECZ PNJ Kim Bảo Như Ý XMXMW001200
22.471.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
44 đã bán
Vòng tay Vàng 10K đính đá ECZ PNJ Kim Bảo Như Ý XMXMY003365
11.924.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
42 đã bán
Vòng tay Vàng Trắng 10K đính đá ECZ PNJ Kim Bảo Như Ý XMXMW001199
13.960.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
72 đã bán
Vòng tay Vàng Trắng 14K đính Ngọc trai Akoya PNJ PAXMW000044
22.979.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
4 đã bán
Vòng tay Vàng Trắng 10K đính đá ECZ PNJ XMXMW001107
26.905.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
37 đã bán
Vòng tay Kim cương Vàng Trắng 14K PNJ DDDDW000566
159.210.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
42 đã bán
Vòng tay Vàng Ý 18K đính đá CZ PNJ XM00C000104
28.540.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
5 (2)
44 đã bán
Vòng tay Vàng 18K đính đá Citrine PNJ Audax Rosa CTXMC000004
66.948.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
4 đã bán
Vòng tay Kim cương Vàng Trắng 14K PNJ DDDDW000002
153.475.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
19 đã bán
Vòng tay Vàng 18K PNJ 0000Y001392
28.245.000đ
32 đã bán
Vòng tay Vàng 10K đính đá ECZ PNJ Niềm tin XMXMH000111
14.023.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
9 đã bán
Vòng tay Vàng 10K đính đá ECZ PNJ Niềm tin XMXMH000110
12.321.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
5 (3)
8 đã bán
 
1 2 3 4 5 6 7 8