Bộ lọc:

Thương hiệu
Giá
Bộ sưu tập
Tuổi vàng
Loại đá chính
Chất liệu
Giới tính
Loại trang sức
Màu chất liệu
Vòng tay Vàng 18K PNJ 0000Y001474
16.136.000đ
51 đã bán
Vòng tay Vàng 18K PNJ 0000Y001392
28.245.000đ
36 đã bán
Vòng tay Vàng 24K PNJ 0000Y001280
26.368.000đ
67 đã bán
Vòng tay Bạc STYLE by PNJ Unisex 0000B060000
1.851.500đ
2.645.000đ (-30%)
5 (3)
81 đã bán
Vòng tay Bạc STYLE by PNJ Unisex 0000A060002
1.235.500đ
1.765.000đ (-30%)
5 (3)
62 đã bán
Vòng tay Vàng Ý 18K PNJ 0000Z060456
34.420.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
5 (3)
2 đã bán
Vòng tay Vàng Ý 18K PNJ 0000Z060455
32.550.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
5 (3)
2 đã bán
Vòng tay Vàng Ý 18K PNJ 0000Z060454
43.220.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
5 (3)
2 đã bán
Vòng tay Vàng trắng Ý 18K PNJ 0000W060404
36.290.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
5 (3)
18 đã bán
Vòng tay Vàng trắng Ý 18K PNJ 0000W060403
16.948.200đ
18.030.000đ (-6%)
5 (2)
91 đã bán
Vòng tay Vàng trắng Ý 18K PNJ 0000W060401
26.060.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
5 (3)
2 đã bán
Vòng tay Vàng trắng Ý 18K PNJ 0000W060399
32.990.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
5 (3)
11 đã bán
Vòng tay Vàng trắng Ý 18K PNJ 0000W060389
35.456.800đ
37.720.000đ (-6%)
5 (3)
4 đã bán
Vòng tay Vàng 18K PNJ 0000C000153
25.863.000đ
5 (3)
63 đã bán
Vòng tay Vàng trắng Ý 18K PNJ 0000W060410
28.590.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
5 (3)
29 đã bán
Vòng tay Vàng Ý 18K PNJ 0000Z060472
42.694.800đ
45.420.000đ (-6%)
5 (3)
42 đã bán
Vòng tay charm Vàng 18K PNJ 0000Y001364
7.586.000đ
5 (3)
299 đã bán
Vòng tay Vàng 18K PNJ 0000Y001362
7.619.000đ
5 (3)
308 đã bán
Vòng tay Vàng Trắng Ý 18K PNJ 0000W060367
29.976.600đ
31.890.000đ (-6%)
5 (3)
45 đã bán
Vòng tay Vàng Ý 18K PNJ 0000Z060413
32.990.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
5 (3)
17 đã bán
Vòng tay trẻ em Vàng 10K PNJ 0000Y001293
4.619.000đ
5 (2)
1000+ đã bán
Vòng tay Vàng trắng Ý 18K PNJ 0000W000742
29.408.840đ
31.286.000đ (-6%)
5 (3)
186 đã bán
Vòng tay Bạc STYLE By PNJ Nàng Thu 0000Y000039
885.500đ
1.265.000đ (-30%)
5 (3)
224 đã bán
Vòng tay Vàng trắng Ý 18K PNJ 0000W060348
33.078.600đ
35.190.000đ (-6%)
5 (3)
77 đã bán
Vòng tay cưới Vàng 18K PNJ 0000Y001329
14.934.000đ
5 (3)
134 đã bán
Vòng tay trẻ em Vàng 10K PNJ 0000Y001294
5.783.000đ
5 (3)
307 đã bán
Vòng tay trẻ em Bạc PNJSilver 0000W060011
415.000đ
5 (1)
2000+ đã bán
Vòng tay Vàng 18K PNJ 0000Y001253
34.520.000đ
5 (3)
122 đã bán
Vòng tay Vàng 18K PNJ 0000Y001252
24.897.000đ
5 (4)
140 đã bán
Vòng tay Vàng trắng 10K PNJ True Love 0000W000744
12.426.440đ
13.507.000đ (-8%)
5 (3)
132 đã bán
Vòng tay Vàng 18K PNJ Kim tiền 0000Y001256
22.709.280đ
24.684.000đ (-8%)
5 (3)
153 đã bán
Vòng tay Ximen Vàng 10K PNJ 0000Y001206
15.941.000đ
4 (2)
209 đã bán
 
1 2