Bộ lọc:

Thương hiệu
Chất liệu
Loại trang sức
Giá
Bộ sưu tập
Tuổi vàng
Loại đá chính
Giới tính
Màu chất liệu
Bông tai Vàng 18K PNJ hình trái tim 0000Y002426
9.672.000 đ
Mua Online giảm thêm đến 790.000đ
41 đã bán
Bông tai Vàng 18K PNJ 0000Y002424
3.125.000 đ
Mua Online giảm thêm đến 790.000đ
74 đã bán
Vòng tay Charm Vàng 18K PNJ hồ ly 0000Y001260
7.968.000 đ
Mua Online giảm thêm đến 790.000đ
5 (1)
134 đã bán
Vòng tay Vàng 18K PNJ Trịnh Collection 0000Y001275
17.848.000 đ
Mua Online giảm thêm đến 790.000đ
5 (1)
117 đã bán
Mặt dây chuyền Vàng 18K PNJ 0000Y001232 Chưa kèm dây chuyền
Mặt dây chuyền Vàng 18K PNJ Trịnh Collection 0000Y001232
3.063.000 đ
Mua Online giảm thêm đến 790.000đ
5 (2)
369 đã bán
Lắc tay Vàng 18K PNJ 0000C000259
25.896.000 đ
Mua Online giảm thêm đến 790.000đ
5 (1)
51 đã bán
Nhẫn Vàng 18K PNJ 0000Y001991
6.921.000 đ
Mua Online giảm thêm đến 790.000đ
5 (1)
243 đã bán
Nhẫn Vàng 24K PNJ 0000Y001846
7.788.000 đ
5 (1)
43 đã bán
Nhẫn Vàng 18K PNJ 0000Y001996
7.212.000 đ
Mua Online giảm thêm đến 790.000đ
5 (1)
157 đã bán
Bông tai Kim tiền Vàng 18K PNJ 0000Y002335
5.032.000 đ
Mua Online giảm thêm đến 790.000đ
5 (1)
135 đã bán
Vòng tay Ximen Vàng 10K PNJ 0000Y001206
14.317.000 đ
Mua Online giảm thêm đến 790.000đ
3 (2)
100 đã bán
Mặt dây chuyền Vàng 18K PNJ 0000Y001148 Chưa kèm dây chuyền
Mặt dây chuyền Vàng 18K PNJ 0000Y001148
5.730.000 đ
Mua 1 giảm 5%, mua 2 giảm 10%
5 (1)
56 đã bán
Lắc tay Vàng 18K PNJ 0000Y060500
12.900.000 đ
Mua 1 giảm 10%, mua 2 giảm 15%
5 (1)
11 đã bán
Lắc tay Vàng 18K PNJ 0000Y060499
12.290.000 đ
Mua 1 giảm 10%, mua 2 giảm 15%
5 (3)
12 đã bán
Lắc tay Vàng 18K PNJ 0000Y060497
12.590.000 đ
Mua 1 giảm 10%, mua 2 giảm 15%
5 (1)
16 đã bán
Dây cổ Vàng 18K PNJ 0000Y060109
12.900.000 đ
Mua 1 giảm 10%, mua 2 giảm 15%
5 (3)
12 đã bán
Nhẫn Vàng 18K PNJ 0000Y060303
5.790.000 đ
Mua 1 giảm 10%, mua 2 giảm 15%
5 (1)
8 đã bán
Nhẫn Vàng 18K PNJ 0000Y060301
5.790.000 đ
Mua 1 giảm 10%, mua 2 giảm 15%
5 (1)
21 đã bán
Bông tai Vàng 18K PNJ 0000Y002223
6.173.000 đ
Mua Online giảm thêm đến 790.000đ
5 (1)
241 đã bán
Nhẫn Vàng 18K PNJ 0000Y001923
3.199.000 đ
Mua Online giảm thêm đến 790.000đ
5 (2)
500+ đã bán
Dây cổ Vàng 14K Disney|PNJ Mickey & Minnie 0000Y060107
7.390.000 đ
Mua Online giảm thêm đến 790.000đ
5 (2)
11 đã bán
Dây cổ Vàng 14K Disney|PNJ Mickey & Minnie 0000Y060106
7.990.000 đ
Mua Online giảm thêm đến 790.000đ
5 (2)
12 đã bán
Dây cổ Vàng 14K Disney|PNJ Mickey & Minnie 0000Y060105
7.290.000 đ
Mua Online giảm thêm đến 790.000đ
5 (2)
13 đã bán
Dây cổ Vàng 14K Disney|PNJ Mickey & Minnie 0000Y060103
6.490.000 đ
Mua Online giảm thêm đến 790.000đ
5 (3)
33 đã bán
Dây cổ Vàng 14K Disney|PNJ Rapunzel 0000Y060102
5.990.000 đ
Mua Online giảm thêm đến 790.000đ
5 (3)
20 đã bán
Dây cổ Vàng 14K Disney|PNJ Rapunzel 0000Y060101
5.990.000 đ
Mua Online giảm thêm đến 790.000đ
5 (1)
21 đã bán
Dây cổ Vàng 14K Disney|PNJ Snow White & the Seven Dwarfs 0000Y060100
5.690.000 đ
Mua Online giảm thêm đến 790.000đ
5 (1)
33 đã bán
Dây cổ Vàng 14K Disney|PNJ Beauty & The Beast 0000Y060099
5.790.000 đ
Mua Online giảm thêm đến 790.000đ
5 (1)
20 đã bán
Dây cổ Vàng 14K Disney|PNJ Winnie The Pooh 0000Y060098
6.590.000 đ
Mua Online giảm thêm đến 790.000đ
5 (1)
53 đã bán
Dây cổ Vàng 14K Disney|PNJ Mickey 0000Y060095
5.990.000 đ
Mua Online giảm thêm đến 790.000đ
5 (3)
22 đã bán
Dây cổ Vàng 14K Disney|PNJ Minnie 0000Y060092
7.290.000 đ
Mua Online giảm thêm đến 790.000đ
5 (3)
42 đã bán
Dây cổ Vàng 14K Disney|PNJ Mickey 0000Y060091
6.390.000 đ
Mua Online giảm thêm đến 790.000đ
5 (1)
114 đã bán
Dây cổ Vàng 14K Disney|PNJ Mickey 0000Y060089
6.190.000 đ
Mua Online giảm thêm đến 790.000đ
5 (1)
57 đã bán
Mặt dây chuyền Vàng 18K PNJ 0000Y001149 Chưa kèm dây chuyền
Mặt dây chuyền Vàng 18K PNJ 0000Y001149
6.976.000 đ
Mua Online giảm thêm đến 790.000đ
5 (3)
182 đã bán
Nhẫn Vàng 18K PNJ 0000Y001842
7.771.000 đ
Mua Online giảm thêm đến 790.000đ
5 (2)
122 đã bán
Bông tai Vàng 18K PNJ 0000Y002151
7.165.000 đ
Mua Online giảm thêm đến 790.000đ
5 (1)
171 đã bán
Lắc tay Vàng 18K PNJ 0000Y001619
22.410.000 đ
Mua Online giảm thêm đến 790.000đ
5 (8)
131 đã bán
Bông tai Vàng 18K PNJ 0000Y002149
6.889.000 đ
Mua Online giảm thêm đến 790.000đ
5 (6)
106 đã bán
Nhẫn Vàng 18K PNJ hình hoa 0000Y001761
9.638.000 đ
Mua 1 giảm 5%, mua 2 giảm 10%
5 (3)
42 đã bán
Mặt dây chuyền Vàng 18K PNJ 0000Y001114 Chưa kèm dây chuyền
Mặt dây chuyền Vàng 18K PNJ 0000Y001114
5.698.000 đ
Mua Online giảm thêm đến 790.000đ
5 (5)
107 đã bán
Nhẫn Vàng 24K PNJ 0000Y001477
4.877.000 đ
5 (1)
73 đã bán
Lắc tay Vàng 18K PNJ 0000Y001620
23.446.000 đ
Mua Online giảm thêm đến 790.000đ
5 (2)
267 đã bán
Dây cổ Vàng 18K PNJ 0000Y000259
20.640.000 đ
Mua 1 giảm 5%, mua 2 giảm 10%
5 (5)
38 đã bán
Nhẫn Vàng 24K PNJ 0000Y001480
8.111.000 đ
5 (7)
105 đã bán
Dây cổ Vàng 18K PNJ 0000Y000244
15.589.000 đ
Mua Online giảm thêm đến 790.000đ
5 (6)
72 đã bán
Nhẫn Vàng 10K STYLE By PNJ 0000Y001408
4.937.000 đ
Mua Online giảm thêm đến 790.000đ
5 (4)
32 đã bán
Mặt dây chuyền Vàng 18K PNJ 0000Y001069 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng 18K PNJ 0000Y001069
Mặt dây chuyền Vàng 18K PNJ 0000Y001069
13.428.000 đ
Mua 1 giảm 5%, mua 2 giảm 10%
5 (6)
36 đã bán
Nhẫn nam Vàng 18K PNJ 0000Y001657
17.976.800 đ
19.540.000 đ (-8%)
5 (6)
207 đã bán
 
1 2 3 4 5 6 7 8
  2 - 16