Bộ lọc:

Thương hiệu
Giá
Bộ sưu tập
Tuổi vàng
Loại đá chính
Chất liệu
Giới tính
Loại trang sức
Màu chất liệu
Bông tai Vàng 18K đính đá Ruby PNJ RBXMY000034
7.928.800đ
9.911.000đ (-20%)
5 (3)
500+ đã bán
Nhẫn nam Vàng 18K đính đá Ruby PNJ RBXMY000626
27.394.000đ
5 (9)
1000+ đã bán
Mặt dây chuyền Vàng 18K đính đá Ruby PNJ RBXMY000156 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng 18K đính đá Ruby PNJ RBXMY000156
Mặt dây chuyền Vàng 18K đính đá Ruby PNJ RBXMY000156
5.153.280đ
8.052.000đ (-36%)
5 (5)
500+ đã bán
Nhẫn Vàng 18K đính đá Ruby PNJ RBXMY000556
9.526.000đ
5 (5)
1000+ đã bán
Mặt dây chuyền Vàng 18K đính đá Ruby PNJ RBXMY000144 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng 18K đính đá Ruby PNJ RBXMY000144
Nhẫn Vàng trắng 14K đính đá Ruby PNJ Phượng Hoàng RBXMW000103
5.613.440đ
8.771.000đ (-36%)
5 (4)
100 đã bán
Bông tai Vàng 18K đính đá Ruby PNJ RBXMY000031
5.752.960đ
8.989.000đ (-36%)
5 (3)
500+ đã bán
Nhẫn Vàng 18K đính đá Ruby PNJ RBXMY000559
8.550.000đ
5 (9)
500+ đã bán
Mặt dây chuyền PNJ Vàng 18K đính đá Ruby Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng 18K đính đá Ruby PNJ RBXMY000150
Mặt dây chuyền Vàng 14K đính đá Ruby PNJ RBXMX000005 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng 14K đính đá Ruby PNJ Trịnh Collection RBXMX000005
Nhẫn Vàng 18K đính đá Ruby PNJ RBXMY001024
9.851.000đ
4 (4)
500+ đã bán
Mặt dây chuyền Vàng 18K đính đá Ruby PNJ RBXMY000557 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng 18K đính đá Ruby PNJ RBXMY000557
Mặt dây chuyền vàng trắng 14K đính đá Topaz PNJ TPXMW000342 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền vàng trắng 14K đính đá Topaz PNJ TPXMW000342
Nhẫn Vàng trắng 14K đính đá Topaz PNJ TPXMW000386
8.554.880đ
13.367.000đ (-36%)
5 (4)
214 đã bán
Vòng tay Vàng 14K đính đá Topaz PNJ TPXMW000080
27.947.150đ
32.879.000đ (-15%)
5 (3)
145 đã bán
Vòng tay Vàng 14K đính đá Topaz PNJ TPXMW000079
19.880.320đ
31.063.000đ (-36%)
5 (3)
140 đã bán
Mặt dây chuyền PNJ Phượng Hoàng Vàng Trắng 14K đính đá Topaz Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng trắng 14K đính đá Topaz PNJ Phượng Hoàng TPXMW000177
Mặt dây chuyền Vàng trắng 14K đính đá Topaz PNJ TPXMW000159 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng trắng 14K đính đá Topaz PNJ TPXMW000159
Mặt dây chuyền Vàng trắng 14K đính đá Topaz PNJ TPXMW000164 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng trắng 14K đính đá Topaz PNJ TPXMW000164
Nhẫn Vàng trắng 14K đính đá Topaz PNJ TPXMW000043
4.808.450đ
5.657.000đ (-15%)
5 (4)
500+ đã bán
Bông tai Vàng 18K đính đá Ruby PNJ RBXMY000028
10.195.000đ
5 (4)
1000+ đã bán
Mặt dây chuyền Vàng trắng 14K đính đá Topaz PNJ TPXMW000389 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng trắng 14K đính đá Topaz PNJ TPXMW000389
Mặt dây chuyền Vàng trắng 14K đính đá Topaz PNJ TPXMW000386 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng trắng 14K đính đá Topaz PNJ TPXMW000386
Nhẫn Vàng trắng 14K đính đá Topaz PNJ TPXMW000422
9.801.600đ
12.252.000đ (-20%)
5 (4)
153 đã bán
Mặt dây chuyền Vàng trắng 14K đính đá Topaz PNJ TPXMW000387 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng trắng 14K đính đá Topaz PNJ TPXMW000387
Nhẫn Vàng trắng 14K đính đá Topaz PNJ TPXMW000383
8.151.200đ
10.189.000đ (-20%)
5 (3)
234 đã bán
Vòng tay Vàng 14K đính đá Topaz PNJ TPXMW000082
22.462.100đ
26.426.000đ (-15%)
5 (3)
231 đã bán
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9
  3 - 17