Bộ lọc:

Thương hiệu
Giá
Bộ sưu tập
Tuổi vàng
Loại đá chính
Chất liệu
Giới tính
Loại trang sức
Màu chất liệu
Nhẫn Kim cương Vàng trắng 14K PNJ DDDDW000709
47.819.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
5 (2)
500+ đã bán
Nhẫn Kim cương Vàng trắng 14K PNJ DDDDW000681
34.680.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
5 (2)
2000+ đã bán
Nhẫn Vàng trắng 14K đính đá Topaz PNJ TPXMW000022
8.500.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
5 (4)
1000+ đã bán
Bông tai Vàng trắng 14K đính đá Topaz PNJ TPXMW000045
6.262.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
5 (7)
2000+ đã bán
Vòng tay Vàng 18K đính đá Citrine PNJ Sắc Xuân CTXMY000059
45.194.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
5 (3)
349 đã bán
Nhẫn Vàng 18K đính đá Citrine PNJ Sắc Xuân CTXMY000322
19.959.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
5 (5)
297 đã bán
Bông tai Kim cương Vàng trắng 14K PNJ DDDDW000302
27.617.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
5 (13)
2000+ đã bán
Nhẫn Kim cương Vàng trắng 14K PNJ DDDDW000136
34.211.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
5 (2)
1000+ đã bán
Bông tai Kim cương Vàng trắng 14K PNJ DDDDW000511
59.043.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
5 (18)
1000+ đã bán
Bông tai Kim cương Vàng trắng 14K PNJ DD00W000375
16.866.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
5 (8)
2000+ đã bán
Nhẫn Vàng trắng 14K đính ngọc trai Freshwater PNJ PF00W000012
6.307.000đ
7.420.000đ (-15%)
5 (4)
79 đã bán
Nhẫn nam Kim cương Vàng trắng 14K PNJ DDDDW001852
132.648.000đ
Tặng thêm ưu đãi đến 1.000.000đ
5 (8)
337 đã bán
Nhẫn Kim cương Vàng trắng 14K PNJ First Diamond DDDDW001959
23.021.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
5 (4)
500+ đã bán
Mặt dây chuyền Kim cương Vàng trắng 14K PNJ DDDDW000636 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Kim cương Vàng trắng 14K PNJ DDDDW000636
Mặt dây chuyền Kim cương Vàng trắng 14K PNJ DDDDW000636
14.844.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
4 (7)
2000+ đã bán
Nhẫn Vàng 18K đính đá Ruby PNJ RBXMY000573
15.532.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
5 (4)
500+ đã bán
Nhẫn Vàng trắng 14K đính đá Sapphire Disney|PNJ Cinderella SPDDW000265
27.506.000đ
32.360.000đ (-15%)
4 (3)
100 đã bán
Mặt dây chuyền Vàng 18K đính đá Ruby PNJ Sắc Xuân RBXMY000488 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng 18K đính đá Ruby PNJ Sắc Xuân RBXMY000488
Mặt dây chuyền Vàng 18K đính đá Ruby PNJ Sắc Xuân RBXMY000488
14.405.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
5 (6)
500+ đã bán
Bông tai Vàng 18K đính đá Citrine PNJ CTXMY000037
7.963.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
5 (5)
2000+ đã bán
Nhẫn Kim cương Vàng trắng 14K PNJ DDDDW001994
91.459.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
5 (2)
436 đã bán
Mặt dây chuyền Kim cương Vàng 14K PNJ DD00C000036 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Kim cương Vàng 14K PNJ DD00C000036
Mặt dây chuyền Kim cương Vàng 14K PNJ DD00C000036
5.995.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
5 (8)
1000+ đã bán
Nhẫn Vàng 18K đính đá Ruby PNJ RBXMY000552
8.982.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
5 (5)
1000+ đã bán
Nhẫn Kim cương Vàng trắng 14K PNJ DDDDW001989
25.921.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
5 (12)
1000+ đã bán
Mặt dây chuyền Kim cương Vàng trắng 14K PNJ DDDDW000613 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Kim cương Vàng trắng 14K PNJ DDDDW000613
Mặt dây chuyền Kim cương Vàng trắng 14K PNJ DDDDW000613
12.949.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
3 (4)
1000+ đã bán
Mặt dây chuyền Kim cương Vàng trắng 14K PNJ DDDDW000626 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Kim cương Vàng trắng 14K PNJ DDDDW000626
Mặt dây chuyền Kim cương Vàng trắng 14K PNJ DDDDW000626
66.783.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
5 (4)
475 đã bán
Nhẫn Vàng 14K đính ngọc trai Freshwater PNJ PFXMY000146
4.870.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
5 (2)
1000+ đã bán
Dây cổ Vàng 14K đính ngọc trai Freshwater PNJ PF00Y000009
7.443.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
5 (1)
500+ đã bán
Bông tai Vàng 18K đính đá Ruby PNJ RBXMY000029
9.381.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
5 (4)
500+ đã bán
Nhẫn Kim cương Vàng trắng 14K PNJ DDDDW000450
37.864.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
5 (7)
2000+ đã bán
Nhẫn Vàng 14K đính đá Ruby PNJ Sắc Xuân RBXMX000003
7.453.650đ
8.769.000đ (-15%)
5 (4)
451 đã bán
Nhẫn Kim cương Vàng trắng 14K PNJ DD00W000423
16.481.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
5 (12)
2000+ đã bán
Mặt dây chuyền Kim cương Vàng trắng 14K PNJ DDDDW000337 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Kim cương Vàng trắng 14K PNJ DDDDW000337
Mặt dây chuyền Kim cương Vàng trắng 14K PNJ DDDDW000337
16.332.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
5 (6)
2000+ đã bán
Nhẫn Kim cương Vàng trắng 14K PNJ DD00W000395
9.475.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
5 (7)
2000+ đã bán
Dây cổ Vàng trắng 14K đính ngọc trai Freshwater PNJ Giai Điệu Tình Yêu PFXMW000012
40.524.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
4 (7)
119 đã bán
Nhẫn Vàng 18K đính đá Citrine PNJ CTXMY000257
9.129.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
5 (4)
30 đã bán
Nhẫn Kim cương Vàng trắng 14K PNJ DDDDW000099
22.499.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
5 (19)
2000+ đã bán
Nhẫn Kim cương Vàng trắng 14K PNJ First Diamond DDDDW001980
7.569.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
5 (5)
500+ đã bán
Mặt dây chuyền Kim cương Vàng trắng 14K PNJ First Diamond DDDDW000612 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Kim cương Vàng trắng 14K PNJ First Diamond DDDDW000612
Mặt dây chuyền Kim cương Vàng trắng 14K PNJ First Diamond DDDDW000612
5.192.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
5 (9)
1000+ đã bán
Lắc tay Kim cương Vàng trắng 14K PNJ DD00W000018
31.091.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
4 (7)
2000+ đã bán
Dây cổ Kim cương Vàng trắng 14K PNJ First Diamond DD00W000104
18.315.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
5 (9)
500+ đã bán
Bông tai Kim cương Vàng trắng 14K PNJ First Diamond DD00W000388
10.857.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
5 (9)
2000+ đã bán
Nhẫn Vàng 18K đính đá Citrine PNJ CTXMY000210
11.941.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
5 (4)
500+ đã bán
Mặt dây chuyền Vàng 18K đính đá Ruby PNJ RBXMY000153 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng 18K đính đá Ruby PNJ RBXMY000153
Mặt dây chuyền Vàng 18K đính đá Ruby PNJ RBXMY000153
6.803.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
5 (3)
1000+ đã bán
Nhẫn Vàng 18K đính đá Ruby PNJ RBXMY000555
7.549.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
5 (6)
1000+ đã bán
Bông tai Kim cương Vàng trắng 14K PNJ DDDDW000366
48.450.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
5 (1)
1000+ đã bán
Mặt dây chuyền Kim cương Vàng trắng 14K PNJ DDDDW000620 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Kim cương Vàng trắng 14K PNJ DDDDW000620
Mặt dây chuyền Kim cương Vàng trắng 14K PNJ DDDDW000620
23.185.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
5 (2)
1000+ đã bán
Bông tai Kim cương Vàng trắng 14K PNJ DDDDW000443
45.381.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
5 (5)
2000+ đã bán
Bông tai Kim cương Vàng trắng 14K PNJ DD00W000200
13.938.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
5 (4)
1000+ đã bán
Mặt dây chuyền Kim cương Vàng 14K PNJ First Diamond DD00H000010 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Kim cương Vàng 14K PNJ First Diamond DD00H000010
Mặt dây chuyền Kim cương Vàng 14K PNJ First Diamond DD00H000010
5.401.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
5 (2)
2000+ đã bán