Bộ lọc:

Thương hiệu
Giá
Bộ sưu tập
Tuổi vàng
Loại đá chính
Chất liệu
Giới tính
Loại trang sức
Màu chất liệu
Mặt dây chuyền Kim cương Vàng 18K PNJ DDDDC000036 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Kim cương Vàng 18K PNJ DDDDC000036
Mặt dây chuyền Kim cương Vàng 18K PNJ DDDDC000036
8.359.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
5 (4)
2000+ đã bán
Nhẫn nam vàng 18K đính đá Citrine PNJ CTXMC000019
25.744.000đ
Tặng thêm ưu đãi đến 1.000.000đ
5 (4)
195 đã bán
Nhẫn Vàng 18K đính đá Ruby PNJ RBXMY000950
15.572.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
5 (4)
308 đã bán
Nhẫn Kim cương Vàng trắng 14K PNJ DDDDW000625
55.435.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
5 (13)
2000+ đã bán
Nhẫn nam vàng 18K đính đá Citrine PNJ CTXMY000453
25.660.000đ
Tặng thêm ưu đãi đến 1.000.000đ
5 (4)
336 đã bán
Mặt dây chuyền vàng trắng 14K đính đá Topaz PNJ TPXMW000342 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền vàng trắng 14K đính đá Topaz PNJ TPXMW000342
Mặt dây chuyền vàng trắng 14K đính đá Topaz PNJ TPXMW000342
7.281.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
5 (10)
500+ đã bán
Vòng tay Vàng trắng 14K đính ngọc trai Freshwater PNJ PFXMW000053
20.589.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
5 (8)
229 đã bán
Nhẫn Vàng trắng 14K đính Ngọc trai Akoya PNJ PAXMW000111
11.024.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
5 (4)
161 đã bán
Nhẫn Vàng trắng 14K đính đá Ruby PNJ Sứ giả mùa xuân RBXMW000232
10.583.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
5 (4)
67 đã bán
Nhẫn Vàng trắng 14K đính Ngọc trai Akoya PNJ PAXMW000114
14.211.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
5 (5)
130 đã bán
Mặt dây chuyền Kim cương Vàng 18K PNJ First Diamond DDDDC000038 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Kim cương Vàng 18K PNJ First Diamond DDDDC000038
Mặt dây chuyền Kim cương Vàng 18K PNJ First Diamond DDDDC000038
11.431.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
5 (3)
1000+ đã bán
Dây cổ Kim cương Vàng trắng 14K PNJ First Diamond DD00W000100
8.117.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
5 (7)
2000+ đã bán
Vòng tay Vàng trắng 14K đính đá Ruby PNJ Sứ giả mùa xuân RBXMW000042
25.934.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
5 (3)
38 đã bán
Nhẫn Vàng 18K đính đá Ruby PNJ RBXMY000992
14.742.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
5 (4)
248 đã bán
Vòng tay Vàng 14K đính đá Topaz PNJ TPXMW000080
35.042.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
5 (3)
149 đã bán
Dây cổ Kim cương Vàng trắng 14K PNJ DD00W000107
8.148.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
4 (1)
500+ đã bán
Vòng tay Vàng 14K đính đá Topaz PNJ TPXMW000079
33.644.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
5 (3)
153 đã bán
Bông tai Vàng trắng 14K đính ngọc trai Freshwater PNJ Dáng Ngọc PF00W000008
8.538.000đ
Giảm đến 20% khi mua từ 3 sản phẩm
5 (5)
500+ đã bán
Nhẫn Kim cương Vàng trắng 14K PNJ DD00W000428
15.581.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
5 (6)
2000+ đã bán
Nhẫn Vàng trắng 14K đính đá Topaz PNJ TPXMW000285
9.363.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
5 (13)
500+ đã bán
Nhẫn nam Vàng 18K đính đá Ruby PNJ RBXMY000598
18.416.950đ
21.667.000đ (-15%)
5 (7)
500+ đã bán
Nhẫn Kim cương Vàng trắng 14K PNJ DD00W000502
32.514.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
5 (3)
1000+ đã bán
Vòng tay Vàng 18K đính đá Ruby PNJ RBXMY000208
42.664.050đ
50.193.000đ (-15%)
5 (3)
93 đã bán
Bông tai Kim cương Vàng trắng 14K PNJ DD00W000360
18.016.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
5 (46)
2000+ đã bán
Vòng tay Vàng 18K đính đá Citrine PNJ CTXMY000086
36.628.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
5 (3)
58 đã bán
Bông tai Vàng 18K đính đá Ruby PNJ Phượng Hoàng RBXMY000056
7.290.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
4 (10)
2000+ đã bán
Bông tai Vàng 18K đính ngọc trai Freshwater PNJ PFXMY000069
8.984.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
5 (5)
500+ đã bán
Nhẫn Kim cương Vàng 14K PNJ Timeless Diamond DDDDC001259
56.409.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
5 (2)
30 đã bán
Bông tai Kim cương Vàng trắng 14K PNJ Hoa của Mẹ DDDDW002801
42.019.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
5 (1)
316 đã bán
Nhẫn nam Kim cương Vàng trắng 14K PNJ DDDDW002759
61.653.000đ
Tặng thêm ưu đãi đến 1.000.000đ
5 (4)
84 đã bán
Nhẫn Kim cương Vàng trắng 14K PNJ DDDDW001049
69.061.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
5 (4)
60 đã bán
Nhẫn nam Kim cương Vàng trắng 14K PNJ DDDDW000742
50.103.000đ
Tặng thêm ưu đãi đến 1.000.000đ
5 (4)
58 đã bán
Mặt dây chuyền Kim cương Vàng trắng 14K PNJ DDDDW001652 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Kim cương Vàng trắng 14K PNJ DDDDW001652
Mặt dây chuyền Kim cương Vàng trắng 14K PNJ DDDDW001652
72.759.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
5 (3)
38 đã bán
Nhẫn Vàng 18k đính đá Ruby PNJ RBXMY000994
15.233.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
5 (5)
232 đã bán
Nhẫn Vàng 18K đính đá Citrine PNJ Sắc Xuân CTXMY000323
14.583.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
5 (3)
500+ đã bán
Bông tai Vàng 18K đính đá Ruby PNJ RBXMY000312
12.399.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
5 (3)
129 đã bán
Vòng tay Vàng 18K đính đá Ruby PNJ RBXMX000007
52.477.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
5 (3)
36 đã bán
Bông tai Vàng 14K đính đá Citrine PNJ Sắc Xuân CTXMY000140
5.569.200đ
6.552.000đ (-15%)
5 (6)
500+ đã bán
Vòng tay Kim cương Vàng trắng 14K PNJ DDDDW000048
152.860.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
5 (6)
500+ đã bán
Bông tai Kim cương Vàng trắng 14K PNJ DDDDW000556
26.367.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
5 (9)
2000+ đã bán
Nhẫn nam Vàng trắng 14K đính đá Topaz PNJ TP00W000001
17.212.000đ
Tặng thêm ưu đãi đến 1.000.000đ
5 (18)
488 đã bán
Nhẫn Vàng trắng 14K đính đá Topaz PNJ TPXMW000033
9.284.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
5 (6)
1000+ đã bán
Nhẫn nam Vàng trắng 14K đính đá Topaz PNJ TPXMW000154
19.829.000đ
Tặng thêm ưu đãi đến 1.000.000đ
5 (8)
500+ đã bán
Bông tai Kim cương Vàng trắng 14K PNJ DDDDW000153
29.759.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
5 (9)
2000+ đã bán
Nhẫn Vàng trắng 14K đính đá Sapphire PNJ SPXMW000041
7.429.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
5 (5)
500+ đã bán
Bông tai Vàng trắng 14K đính đá Topaz PNJ TPXMW000049
7.355.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
5 (15)
2000+ đã bán