Bộ lọc:

Thương hiệu
Giá
Bộ sưu tập
Tuổi vàng
Loại đá chính
Chất liệu
Giới tính
Loại trang sức
Màu chất liệu
Lắc tay Vàng trắng 14K đính đá Topaz PNJ TPXMW000075
27.708.300đ
32.598.000đ (-15%)
5 (6)
140 đã bán
Nhẫn Vàng trắng 14K đính ngọc trai Akoya PNJ PADDW000007
42.771.200đ
53.464.000đ (-20%)
5 (4)
30 đã bán
Nhẫn Vàng trắng 14K đính ngọc trai Freshwater PNJ PFXMW000241
6.578.120đ
6.998.000đ (-6%)
5 (4)
88 đã bán
Vòng tay Vàng 18K đính đá Ruby PNJ RBXMY000188
36.012.800đ
42.368.000đ (-15%)
5 (3)
174 đã bán
Vòng tay Vàng 14K đính đá Topaz PNJ TPXMW000079
28.651.800đ
33.708.000đ (-15%)
5 (3)
151 đã bán
Vòng tay Vàng 14K đính đá Topaz PNJ TPXMW000080
29.843.500đ
35.110.000đ (-15%)
5 (3)
146 đã bán
Mặt dây chuyền Kim cương Vàng trắng 14K PNJ DDDDW000636 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Kim cương Vàng trắng 14K PNJ DDDDW000636
Vòng tay Vàng 14K đính đá Topaz PNJ TPXMW000082
24.179.950đ
28.447.000đ (-15%)
5 (3)
235 đã bán
Nhẫn Kim cương Vàng trắng 14K PNJ DDDDW001071
15.182.000đ
5 (73)
2000+ đã bán
Mặt dây chuyền Kim cương Vàng trắng 14K PNJ DD00W000124 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Kim cương Vàng trắng 14K PNJ DD00W000124
Nhẫn nam Kim cương Vàng 18K PNJ DD00C000029
42.871.000đ
5 (8)
500+ đã bán
Nhẫn Kim cương Vàng trắng 14K PNJ DDDDW000752
40.292.000đ
4 (12)
1000+ đã bán
Mặt dây chuyền Kim cương Vàng trắng 14K PNJ DDDDW000279 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Kim cương Vàng trắng 14K PNJ DDDDW000279
Mặt dây chuyền Kim cương Vàng trắng 14K PNJ DDDDW000373 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Kim cương Vàng trắng 14K PNJ DDDDW000373
Nhẫn nam Kim cương Vàng 18K PNJ DDDDC000102
53.179.000đ
5 (11)
450 đã bán
Nhẫn Kim cương Vàng trắng 14K PNJ DDDDW001809
78.419.000đ
5 (18)
1000+ đã bán
Mặt dây chuyền Vàng 18K đính đá Ruby PNJ RBXMY000544 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng 18K đính đá Ruby PNJ RBXMY000544
Lắc tay Vàng 18K đính đá Ruby PNJ RBMXY000010
29.489.050đ
34.693.000đ (-15%)
5 (4)
260 đã bán
Nhẫn nam Kim cương Vàng 18K PNJ DDDDC000023
43.600.000đ
5 (4)
215 đã bán
Nhẫn Vàng 18K đính đá Ruby PNJ RBXMY000559
9.141.000đ
5 (9)
500+ đã bán
Mặt dây chuyền Vàng 18K đính đá Ruby PNJ RBXMY000549 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng 18K đính đá Ruby PNJ RBXMY000549
Mặt dây chuyền Vàng 18K đính đá Ruby PNJ RBXMY000549
8.043.550đ
9.463.000đ (-15%)
5 (12)
330 đã bán
Nhẫn Vàng 18K đính đá Ruby PNJ RBXMY000950
16.152.000đ
5 (4)
308 đã bán
Nhẫn Kim cương Vàng trắng 14K PNJ DDDDW001963
12.704.000đ
5 (8)
2000+ đã bán