Bộ lọc:

Thương hiệu
Giá
Bộ sưu tập
Tuổi vàng
Loại đá chính
Chất liệu
Giới tính
Loại trang sức
Màu chất liệu
Mặt dây chuyền Vàng 18K đính đá Ruby PNJ RBXMY000486 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng 18K đính đá Ruby PNJ RBXMY000486
Mặt dây chuyền Vàng 18K đính đá Ruby PNJ RBXMY000486
14.840.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
5 (2)
500+ đã bán
Nhẫn Vàng 18K đính đá Ruby PNJ RBXMY000818
14.973.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
5 (4)
500+ đã bán
Nhẫn nam kim cương Vàng trắng 14K PNJ DDDDW002055
68.742.000đ
Tặng thêm ưu đãi đến 1.000.000đ
4 (3)
336 đã bán
Mặt dây chuyền Vàng 14K đính ngọc trai Akoya PNJ PAXMH000005 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng 14K đính ngọc trai Akoya PNJ PAXMH000005
Mặt dây chuyền Vàng 14K đính ngọc trai Akoya PNJ PAXMH000005
10.631.000đ
Giảm đến 20% khi mua từ 3 sản phẩm
5 (3)
90 đã bán
Nhẫn Kim cương Vàng trắng 14K PNJ DDDDW003131
29.479.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
5 (2)
1000+ đã bán
Nhẫn Kim cương Vàng trắng 14K PNJ DDDDW000709
47.819.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
5 (2)
500+ đã bán
Mặt dây chuyền Vàng trắng 14K đính ngọc trai Akoya PNJ PAXMW000078 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng trắng 14K đính ngọc trai Akoya PNJ PAXMW000078
Mặt dây chuyền Vàng trắng 14K đính ngọc trai Akoya PNJ PAXMW000078
10.720.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
5 (3)
363 đã bán
Lắc tay cưới Vàng trắng 14K đính đá Topaz PNJ True Love TPXMW000065
21.314.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
5 (3)
463 đã bán
Nhẫn Kim cương Vàng trắng 14K PNJ DDDDW000681
34.680.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
5 (2)
2000+ đã bán
Nhẫn Vàng trắng 14K đính đá Topaz PNJ TPXMW000285
9.363.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
5 (13)
500+ đã bán
Nhẫn Kim cương Vàng 14K Disney|PNJ Beauty & The Beast DDDDH000102
16.668.500đ
19.610.000đ (-15%)
5 (4)
375 đã bán
Mặt dây chuyền Kim cương Vàng 14K Disney|PNJ Beauty & The Beast DDDDH000036 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Kim cương Vàng 14K Disney|PNJ Beauty & The Beast DDDDH000036
Mặt dây chuyền Kim cương Vàng 14K Disney|PNJ Beauty & The Beast DDDDH000036
17.164.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
5 (2)
146 đã bán
Nhẫn Vàng trắng 14K đính ngọc trai Akoya PNJ PADDW000009
51.109.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
5 (4)
39 đã bán
Nhẫn nam Kim cương Vàng trắng 14K PNJ DDDDW000363
58.698.000đ
Tặng thêm ưu đãi đến 1.000.000đ
4 (3)
2000+ đã bán
Dây cổ cưới Vàng trắng 14K đính Ngọc trai Akoya PNJ PAXMW000048
35.232.500đ
41.450.000đ (-15%)
5 (3)
119 đã bán
Lắc tay Vàng 18K đính đá Citrine PNJ CTXMY000052
28.066.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
5 (3)
412 đã bán
Nhẫn Kim cương Vàng trắng 14K Disney|PNJ Beauty & The Beast DDDDW003817
23.199.050đ
27.293.000đ (-15%)
5 (5)
443 đã bán
Bông tai Kim cương Vàng trắng 14K PNJ DDDDW000302
27.617.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
5 (13)
2000+ đã bán
Lắc tay Vàng 18K đính đá Citrine PNJ CTXMY000054
29.189.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
5 (3)
196 đã bán
Nhẫn Kim cương Vàng 14K PNJ True Love DD00C000551
56.642.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
5 (13)
500+ đã bán
Bông tai Vàng trắng 14K đính ngọc trai Akoya PNJ PADDW000018
70.082.500đ
82.450.000đ (-15%)
5 (4)
28 đã bán
Lắc tay Vàng 18K đính đá Ruby PNJ RBXMY000143
37.994.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
5 (2)
242 đã bán
Bông tai Vàng trắng 14K đính ngọc trai Akoya PNJ PAXMW000134
11.318.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
5 (2)
363 đã bán
Lắc tay Vàng 18K đính đá Ruby PNJ RBXMY000147
34.691.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
5 (3)
159 đã bán
Bông tai Kim cương Vàng trắng 14K PNJ DD00W000375
16.866.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
5 (8)
2000+ đã bán
Bông tai Vàng trắng 14K đính ngọc trai Akoya PNJ PAXMW000135
12.387.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
5 (4)
208 đã bán
Lắc tay Vàng trắng 14K đính đá Topaz PNJ TPXMW000074
31.325.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
5 (3)
191 đã bán
Bông tai kim cương Vàng trắng 14K PNJ DDDDW001341
34.825.500đ
38.695.000đ (-10%)
5 (4)
41 đã bán
Nhẫn Vàng trắng 14K đính ngọc trai Freshwater PNJ PF00W000012
6.307.000đ
7.420.000đ (-15%)
5 (4)
79 đã bán
Lắc tay Vàng trắng 14K đính đá Topaz PNJ TPXMW000075
32.613.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
5 (6)
141 đã bán
Lắc tay Vàng trắng 14K đính đá Topaz PNJ TPXMW000076
25.367.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
5 (5)
279 đã bán
Vòng tay kim cương Vàng trắng 14K PNJ DD00W000032
119.626.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
5 (5)
500+ đã bán
Nhẫn Vàng trắng 14K đính ngọc trai Akoya PNJ PADDW000007
42.771.200đ
53.464.000đ (-20%)
5 (4)
30 đã bán
Nhẫn Vàng trắng 14K đính ngọc trai Freshwater PNJ PFXMW000241
6.994.000đ
Giảm đến 20% khi mua từ 3 sản phẩm
5 (4)
88 đã bán
Vòng tay Vàng 18K đính đá Ruby PNJ RBXMY000188
36.011.950đ
42.367.000đ (-15%)
5 (3)
175 đã bán
Lắc tay Kim cương Vàng trắng 14K PNJ DDDDW000089
91.253.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
5 (6)
461 đã bán
Vòng tay Vàng 18K đính đá Citrine PNJ CTXMY000072
32.516.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
5 (2)
170 đã bán
Nhẫn Vàng 14K đính ngọc trai Freshwater PNJ PFXMY000148
6.275.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
4 (4)
183 đã bán
Lắc tay kim cương Vàng trắng 14K PNJ DDDDW000068
144.963.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
5 (4)
437 đã bán
Nhẫn Vàng trắng 14K đính đá Ruby PNJ Sứ giả mùa xuân RBXMW000232
10.583.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
5 (4)
67 đã bán
Vòng tay Vàng 14K đính đá Topaz PNJ TPXMW000079
33.644.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
5 (3)
153 đã bán
Bông tai Vàng 14K đính ngọc trai Akoya PNJ PAXMH000006
11.206.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
5 (4)
123 đã bán
Vòng tay Vàng 14K đính đá Topaz PNJ TPXMW000080
35.042.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
5 (3)
149 đã bán
Nhẫn Kim cương Vàng trắng 14K PNJ DDDDW000579
49.713.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
5 (3)
500+ đã bán
Mặt dây chuyền Kim cương Vàng trắng 14K PNJ DDDDW000636 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Kim cương Vàng trắng 14K PNJ DDDDW000636
Mặt dây chuyền Kim cương Vàng trắng 14K PNJ DDDDW000636
14.844.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
4 (7)
2000+ đã bán
Nhẫn Kim cương Vàng trắng 14K PNJ DDDDW001071
15.198.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
5 (73)
2000+ đã bán
Vòng tay Vàng trắng 14K đính đá Ruby PNJ Sứ giả mùa xuân RBXMW000042
25.934.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
5 (3)
38 đã bán
Vòng tay Vàng trắng 14K đính đá Topaz PNJ TPXMW000081
28.026.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
5 (2)
280 đã bán