Bộ lọc:

Thương hiệu
Chất liệu
Loại trang sức
Giá
Bộ sưu tập
Tuổi vàng
Loại đá chính
Giới tính
Màu chất liệu
Nhẫn cưới Vàng 18K đính đá ECZ PNJ XM00Y002736
8.454.000 đ
Mua từ 2 giảm 15%
5 (2)
55 đã bán
Nhẫn cưới Vàng trắng 10K đính đá ECZ PNJ XMXMW002529
4.159.000 đ
Mua từ 2 giảm 15%
5 (2)
106 đã bán
Nhẫn Vàng trắng 10K đính đá ECZ PNJ XMXMW002533
5.523.000 đ
Mua từ 2 giảm 15%
5 (2)
40 đã bán
Nhẫn cưới Vàng trắng 10K đính đá ECZ PNJ XM00W000954
4.474.000 đ
Mua từ 2 giảm 15%
5 (2)
121 đã bán
Vòng tay Vàng trắng 10K đính đá ECZ PNJ XMXMW000609
23.886.000 đ
Mua từ 2 giảm 15%
5 (2)
125 đã bán
Mặt dây chuyền Vàng 10K đính đá STYLE by PNJ XMXMX000016 Chưa kèm dây chuyền
Mặt dây chuyền Vàng 10K đính đá STYLE by PNJ XMXMX000016
3.322.000 đ
Giảm 10% mặt dây khi mua cùng dây chuyền
5 (2)
62 đã bán
Lắc tay Vàng 10K đính đá ECZ PNJ XMXMC000108
24.594.000 đ
Mua từ 2 giảm 15%
5 (1)
70 đã bán
Mặt dây chuyền Vàng trắng 10K đính đá ECZ PNJ XMXMW001928 Chưa kèm dây chuyền
Mặt dây chuyền Vàng trắng 10K đính đá ECZ PNJ XMXMW001928
4.512.000 đ
Giảm 10% mặt dây khi mua cùng dây chuyền
5 (2)
331 đã bán
Dây cổ Vàng trắng 10K đính đá ECZ PNJ XMXMW000286
26.695.000 đ
Mua từ 2 giảm 15%
5 (2)
24 đã bán
Nhẫn Vàng trắng 10K đính đá ECZ PNJ XMXMW002678
4.889.000 đ
Mua từ 2 giảm 15%
5 (2)
91 đã bán
Nhẫn nam Vàng trắng 10K đính đá ECZ PNJ XMXMW002621
11.615.000 đ
Mua từ 2 giảm 15%
5 (2)
213 đã bán
Nhẫn nam Vàng 10K đính đá ECZ PNJ XMXMC000829
10.731.000 đ
Mua từ 2 giảm 15%
5 (2)
171 đã bán
Nhẫn Vàng trắng 10K đính đá ECZ PNJ Trịnh Collection XMXMW002651
3.119.000 đ
Mua từ 2 giảm 15%
5 (2)
143 đã bán
Nhẫn nam Vàng trắng 10K đính đá ECZ PNJ XMXMW002620
11.385.000 đ
Mua từ 2 giảm 15%
5 (1)
153 đã bán
Mặt dây chuyền Vàng trắng 10K đính đá ECZ PNJ XMXMW001897 Chưa kèm dây chuyền
Mặt dây chuyền Vàng trắng 10K đính đá ECZ PNJ XMXMW001897
2.895.000 đ
Giảm 10% mặt dây khi mua cùng dây chuyền
5 (1)
358 đã bán
Mặt dây chuyền Vàng trắng 10K đính đá ECZ PNJ XMXMW001899. Chưa kèm dây chuyền
Mặt dây chuyền Vàng trắng 10K đính đá ECZ PNJ XMXMW001899
2.805.000 đ
Giảm 10% mặt dây khi mua cùng dây chuyền
5 (2)
401 đã bán
 
1 2 3 4 5 6 7 8
  2 - 16