Bộ lọc:

Thương hiệu
Chất liệu
Loại trang sức
Giá
Bộ sưu tập
Tuổi vàng
Loại đá chính
Giới tính
Màu chất liệu
Dây cổ Vàng 10K đính đá ECZ STYLE By PNJ Nàng Thu XMXMY000500
10.559.000 đ
Mua Online nhận ngay chuyến du lịch 10Tr
Nhẫn cưới Vàng 18K đính đá ECZ PNJ XM00Y002736
8.441.000 đ
Mua 2 giảm 5%
5 (1)
47 đã bán
Dây cổ Vàng 14K đính đá ECZ Disney|PNJ Winnie The Pooh XMXMY000460
8.826.000 đ
Mua Online nhận ngay chuyến du lịch 10Tr
5 (1)
25 đã bán
Mặt dây chuyền Vàng 10K đính đá ECZ PNJ Hoa của Mẹ XM00H000059 Chưa kèm dây chuyền
Mặt dây chuyền Vàng trắng 10K đính đá ECZ PNJ Hoa của Mẹ XMXMW001984 Chưa kèm dây chuyền
Vòng tay Vàng trắng 10K đính đá ECZ PNJ XMXMW000720
19.221.000 đ
Mua Online nhận ngay chuyến du lịch 10Tr
5 (1)
95 đã bán
Bông tai Vàng trắng 10K đính đá ECZ PNJ XMXMW060583
6.590.000 đ
Mua từ 2 giảm 20%
5 (1)
51 đã bán
Nhẫn Vàng trắng 10K đính đá ECZ PNJ XMXMW002533
5.534.000 đ
Mua Online nhận ngay chuyến du lịch 10Tr
5 (1)
24 đã bán
Nhẫn cưới Vàng trắng 10K đính đá ECZ PNJ XM00W000954
4.465.000 đ
Mua 2 giảm 5%
5 (1)
97 đã bán
Dây cổ Vàng trắng 10K đính đá ECZ PNJ XMXMW000248
5.530.400 đ
6.913.000 đ (-20%)
5 (1)
31 đã bán
Lắc tay Vàng trắng 10K đính đá ECZ PNJ XMXMW000335
15.595.200 đ
19.494.000 đ (-20%)
5 (1)
25 đã bán
Mặt dây chuyền Vàng trắng 10K đính đá ECZ PNJ XMXMW060516 Chưa kèm dây chuyền
Bông tai Vàng trắng 10K đính đá ECZ PNJ XMXMW060567
6.590.000 đ
Mua Online nhận ngay chuyến du lịch 10Tr
5 (1)
27 đã bán
Bông tai Vàng trắng 10K đính đá ECZ PNJ XMXMW060565
6.990.000 đ
Mua Online nhận ngay chuyến du lịch 10Tr
5 (1)
41 đã bán
Vòng tay Vàng trắng 10K đính đá ECZ PNJ XMXMW000652
26.889.000 đ
Mua Online nhận ngay chuyến du lịch 10Tr
5 (3)
65 đã bán
Nhẫn Vàng trắng 10K đính đá ECZ PNJ XMXMW002392
9.260.000 đ
Mua Online nhận ngay chuyến du lịch 10Tr
5 (3)
58 đã bán
Vòng tay Vàng trắng 10K đính đá ECZ PNJ XMXMW000609
23.908.000 đ
Mua Online nhận ngay chuyến du lịch 10Tr
5 (1)
93 đã bán
Mặt dây chuyền Vàng trắng 10K đính đá ECZ PNJ XMXMW001720 Chưa kèm dây chuyền
Mặt dây chuyền Vàng trắng 10K đính đá ECZ PNJ XMXMW001720
9.089.000 đ
Mua Online nhận ngay chuyến du lịch 10Tr
5 (1)
54 đã bán
Dây cổ Vàng trắng 10K đính đá ECZ PNJ XMXMW000253
50.446.000 đ
Mua Online nhận ngay chuyến du lịch 10Tr
5 (1)
80 đã bán
Mặt dây chuyền Vàng 10K đính đá STYLE by PNJ XMXMX000016 Chưa kèm dây chuyền
Nhẫn Vàng trắng 10K đính đá ECZ PNJ XMXMW060772
3.992.000 đ
4.990.000 đ (-20%)
5 (5)
14 đã bán
Nhẫn Vàng trắng 10K đính đá ECZ PNJ XMXMW060776
3.032.000 đ
3.790.000 đ (-20%)
5 (2)
25 đã bán
Nhẫn Vàng trắng 10K đính đá ECZ PNJ XMXMW060775
6.360.000 đ
7.950.000 đ (-20%)
5 (2)
32 đã bán
Dây cổ cưới Vàng trắng 10K đính đá ECZ PNJ XMXMW000239
42.673.000 đ
Mua Online nhận ngay chuyến du lịch 10Tr
5 (1)
48 đã bán
Mặt dây chuyền Vàng trắng 10K đính đá ECZ PNJ XMXMW001527 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng trắng 10K đính đá ECZ PNJ XMXMW001527
Mặt dây chuyền Vàng trắng 10K đính đá ECZ PNJ XMXMW001527
3.154.350 đ
3.711.000 đ (-15%)
5 (12)
58 đã bán
Nhẫn Vàng trắng 10K đính đá ECZ PNJ XMXMW001947
5.425.000 đ
Mua từ 2 giảm 20%
5 (4)
29 đã bán
Nhẫn Vàng 10K đính đá ECZ PNJ XMXMC000016
3.905.000 đ
5 (2)
500+ đã bán
Dây cổ Vàng 14K đính đá ECZ Disney|PNJ Winnie The Pooh XMXMY000459
8.115.000 đ
Mua Online nhận ngay chuyến du lịch 10Tr
5 (1)
71 đã bán
Dây cổ Vàng 10K đính đá ECZ STYLE By PNJ Nàng Thu XMXMY000501
6.047.000 đ
Mua Online nhận ngay chuyến du lịch 10Tr
5 (1)
42 đã bán
Lắc tay Vàng 10K đính đá ECZ Disney|PNJ Alice In Wonderland XMXMH000040
5.023.000 đ
Mua Online nhận ngay chuyến du lịch 10Tr
5 (1)
149 đã bán
Lắc tay Vàng 10K đính đá ECZ PNJ XMXMC000108
24.543.000 đ
Mua Online nhận ngay chuyến du lịch 10Tr
5 (1)
52 đã bán
Mặt dây chuyền Vàng trắng 10K đính đá ECZ PNJ XMXMW001928 Chưa kèm dây chuyền
Dây cổ Vàng trắng 10K đính đá ECZ PNJ XMXMW000286
26.711.000 đ
Mua Online nhận ngay chuyến du lịch 10Tr
5 (1)
18 đã bán
Dây cổ Vàng trắng 10K đính đá ECZ PNJ XMXMW000281
23.812.000 đ
Mua Online nhận ngay chuyến du lịch 10Tr
5 (1)
63 đã bán
Dây cổ Vàng trắng 10K đính đá ECZ PNJ XMXMW000280
24.921.000 đ
Mua Online nhận ngay chuyến du lịch 10Tr
5 (1)
85 đã bán
 
1 2 3 4 5 6 7 8
  2 - 16