Bộ lọc:

Thương hiệu
Giá
Bộ sưu tập
Tuổi vàng
Loại đá chính
Chất liệu
Giới tính
Loại trang sức
Màu chất liệu
Nhẫn Kim cương Vàng trắng 14K PNJ DDDDH000204
89.700.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
12 đã bán
Nhẫn Kim cương Vàng trắng 14K PNJ DD00W002282
36.971.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
5 (4)
335 đã bán
Nhẫn Kim cương Vàng trắng 14K PNJ DDDDW004695
41.603.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
5 (5)
186 đã bán
Nhẫn Vàng trắng 10K đính đá ECZ PNJ XMXMW001956
7.937.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
5 (15)
2000+ đã bán
Nhẫn Kim cương Vàng 14K PNJ DDDDC000807
74.000.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
5 (4)
21 đã bán
Nhẫn Kim cương Vàng trắng 14K PNJ DDDDW005086
53.136.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
5 (9)
161 đã bán
Nhẫn Kim cương Vàng 18K PNJ DDDDH000005
46.271.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
5 (4)
37 đã bán
Nhẫn Kim cương Vàng 14K PNJ DDDDC000806
84.800.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
5 (5)
483 đã bán
Nhẫn Kim cương Vàng 14K PNJ DDDDC000805
46.400.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
5 (4)
351 đã bán
Nhẫn cưới Kim cương Vàng 18K PNJ DDDDC000156
96.781.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
5 (2)
216 đã bán
Nhẫn Kim cương Vàng 18K PNJ DDDDH000002
59.422.500đ
66.025.000đ (-10%)
5 (4)
38 đã bán
Nhẫn Vàng trắng 10K đính đá ECZ PNJ XMXMW001861
6.439.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
5 (6)
2000+ đã bán
Nhẫn Kim cương Vàng 14K PNJ DDDDC000751
64.649.700đ
71.833.000đ (-10%)
5 (3)
170 đã bán
Nhẫn Kim cương nâu Vàng trắng 18K PNJ DDDDH000003
45.465.300đ
50.517.000đ (-10%)
5 (4)
77 đã bán
Nhẫn Kim cương Vàng 14K PNJ DDDDH000184
37.004.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
5 (5)
376 đã bán
Nhẫn cầu hôn Kim cương Vàng 14K PNJ DDDDH000185
23.130.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
5 (16)
1000+ đã bán
Nhẫn Vàng trắng 10K đính đá ECZ PNJ XMXMW001734
4.950.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
5 (7)
2000+ đã bán
Nhẫn vàng trắng 10K đính đá ECZ PNJ XMXMW001738
5.463.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
5 (3)
2000+ đã bán
Nhẫn Kim cương Vàng trắng 14K PNJ DDDDW004697
57.806.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
5 (23)
500+ đã bán
Nhẫn Kim cương Vàng 14K PNJ DDDDH000110
49.618.800đ
55.132.000đ (-10%)
5 (4)
53 đã bán
Nhẫn Kim cương Vàng 18K PNJ DDDDH000029
61.934.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
4 (4)
79 đã bán
Nhẫn Kim cương Vàng 18K PNJ DDDDC000181
109.475.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
5 (3)
267 đã bán
Nhẫn Vàng 10K đính đá ECZ PNJ XMXMH000082
3.211.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
5 (3)
500+ đã bán
Nhẫn kim cương vàng trắng 14K PNJ DDDDW002566
37.467.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
5 (4)
2000+ đã bán
Nhẫn Vàng trắng 10K đính đá ECZ XMXMW001211
3.186.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
5 (5)
2000+ đã bán
Nhẫn Kim cương Vàng trắng 14K Disney|PNJ Cinderella DDDDW003843
68.783.700đ
80.922.000đ (-15%)
5 (3)
100 đã bán
Nhẫn kim cương Vàng 14K Disney|PNJ Snow White & the Seven Dwarfs DDDDC000500
57.145.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
5 (4)
344 đã bán
Nhẫn kim cương Vàng trắng 14K Disney|PNJ Cinderella DDDDW003802
36.380.000đ
42.800.000đ (-15%)
5 (4)
447 đã bán
Nhẫn kim cương Vàng 14K Disney|PNJ Beauty & The Beast DD00C000576
30.205.600đ
35.536.000đ (-15%)
5 (4)
198 đã bán
Nhẫn Kim cương Vàng trắng 14K PNJ True Love DDDDW003706
20.121.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
5 (46)
2000+ đã bán
Nhẫn Kim cương Vàng trắng 14K PNJ DDDDW003705
44.551.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
5 (4)
500+ đã bán
Nhẫn Kim cương Vàng 14K PNJ True Love DD00C000551
56.648.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
5 (13)
500+ đã bán
Nhẫn Kim cương Vàng 14K PNJ True Love DDDDC000475
44.665.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
5 (2)
374 đã bán
Nhẫn Kim cương Vàng trắng 14K PNJ DDDDW001122
40.902.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
5 (6)
234 đã bán
Nhẫn Kim cương Vàng trắng 14K PNJ Nguyện Ước DDDDW001102
39.631.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
5 (9)
296 đã bán
Nhẫn Kim cương Vàng trắng 14K PNJ DDDDW001071
15.200.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
5 (73)
2000+ đã bán
Nhẫn Vàng trắng 10K đính đá ECZ PNJ XMXMW000205
4.902.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
5 (18)
2000+ đã bán
Nhẫn Kim cương Vàng trắng 14K PNJ DDDDW000752
40.286.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
4 (12)
1000+ đã bán
Nhẫn Kim cương Vàng trắng 14K PNJ DDDDW000136
34.225.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
5 (2)
1000+ đã bán
Nhẫn Vàng trắng 10K đính đá Suncut PNJ Sunflower XMXMW000209
5.558.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
5 (36)
2000+ đã bán
Nhẫn Vàng trắng 10K đính đá Suncut PNJ Sunflower XMXMW000208
4.216.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
5 (10)
2000+ đã bán
Nhẫn Kim cương Vàng trắng 14K PNJ DDDDW001809
78.422.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
5 (18)
1000+ đã bán
Nhẫn Kim cương Vàng trắng 14K PNJ DDDDW001755
41.630.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
5 (6)
167 đã bán
Nhẫn Kim cương Vàng trắng 14K PNJ DDDDW000187
38.638.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
5 (2)
500+ đã bán
Nhẫn Kim cương Vàng trắng 14K PNJ DDDDW001963
12.706.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
5 (8)
2000+ đã bán
Nhẫn Vàng trắng 10K đính đá ECZ PNJ XMXMW000111
3.392.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
4 (7)
2000+ đã bán
 
1 2 3