Bộ lọc:

Thương hiệu
Giá
Bộ sưu tập
Tuổi vàng
Loại đá chính
Chất liệu
Giới tính
Loại trang sức
Màu chất liệu
Nhẫn Bạc STYLE By PNJ XM00H000047
417.000đ
695.000đ (-40%)
5 (7)
64 đã bán
Dây cổ bạc đính đá STYLE By PNJ XM00H000017
1.197.000đ
1.995.000đ (-40%)
5 (5)
101 đã bán
Bông tai bạc STYLE By PNJ 0000Y060020
297.000đ
495.000đ (-40%)
5 (4)
49 đã bán
Bông tai Bạc STYLE By PNJ DNA 0000Y000133
459.000đ
765.000đ (-40%)
5 (4)
66 đã bán
Bông tai Bạc STYLE By PNJ 0000C060000
267.000đ
445.000đ (-40%)
5 (5)
13 đã bán
Nhẫn hợp kim cao cấp STYLE By PNJ DNA 0000C000001
327.000đ
545.000đ (-40%)
5 (4)
57 đã bán
Nhẫn hợp kim cao cấp STYLE By PNJ DNA XM00C000001
381.500đ
545.000đ (-30%)
5 (20)
83 đã bán
Nhẫn Bạc STYLE By PNJ DNA XM00X000008
387.000đ
645.000đ (-40%)
5 (9)
99 đã bán
Bông tai Bạc STYLE By PNJ DNA XMXMX000009
393.000đ
655.000đ (-40%)
5 (4)
56 đã bán
Dây cổ Bạc đính đá STYLE By PNJ ZT00Y060000
747.000đ
1.245.000đ (-40%)
5 (6)
69 đã bán
Dây cổ Bạc đính đá ECZ STYLE by PNJ DNA ZTMXY000002
2.337.000đ
3.895.000đ (-40%)
5 (14)
11 đã bán
Dây cổ Bạc đính đá ECZ STYLE by PNJ DNA XM00C000008
837.000đ
1.395.000đ (-40%)
5 (12)
29 đã bán
Bông tai hợp kim cao cấp STYLE By PNJ DNA XM00C000001
801.500đ
1.145.000đ (-30%)
5 (4)
102 đã bán
Dây cổ hợp kim cao cấp STYLE By PNJ DNA XM00C000002
1.032.500đ
1.475.000đ (-30%)
5 (4)
67 đã bán
Lắc tay hợp kim cao cấp STYLE By PNJ DNA XM00C000001
548.000đ
685.000đ (-20%)
5 (23)
500+ đã bán
Bông tai bạc đính đá ECZ STYLE by PNJ DNA XMXMH000050
828.750đ
975.000đ (-15%)
5 (8)
263 đã bán
Nhẫn bạc STYLE by PNJ DNA 0000Y000043
388.500đ
555.000đ (-30%)
5 (4)
124 đã bán
Bông tai hợp kim cao cấp STYLE By PNJ DNA 0000C000001
445.500đ
495.000đ (-10%)
5 (12)
99 đã bán
Vòng tay hợp kim cao cấp STYLE By PNJ DNA XM00Y000001
369.000đ
615.000đ (-40%)
5 (17)
105 đã bán
Dây cổ Bạc STYLE By PNJ DNA XMXMX000008
1.525.500đ
1.695.000đ (-10%)
5 (10)
146 đã bán
Dây cổ Bạc STYLE by PNJ DNA 0000Y000052
651.000đ
1.085.000đ (-40%)
5 (2)
166 đã bán
Lắc tay bạc STYLE by PNJ DNA 0000Y000020
1.437.000đ
2.395.000đ (-40%)
5 (5)
169 đã bán
Bông tai bạc Hero 3 STYLE by PNJ DNA 0000Y000106
679.500đ
755.000đ (-10%)
5 (4)
158 đã bán
Dây cổ bạc đính đá Style by PNJ Spring Love ZTZTW000004
976.500đ
1.395.000đ (-30%)
5 (1)
99 đã bán
Lắc tay vàng 10K STYLE by PNJ DNA 0000Y001416
6.935.000đ
7.300.000đ (-5%)
5 (2)
86 đã bán
Vòng tay Vàng 10K đính đá CZ STYLE by PNJ DNA XM00Y000405
5.565.100đ
5.858.000đ (-5%)
5 (3)
190 đã bán
Dây cổ Vàng 10K STYLE By PNJ 0000X000012
3.192.000đ
3.360.000đ (-5%)
4 (2)
169 đã bán
Vòng tay Bạc STYLE By PNJ XMXMX000002
1.759.500đ
1.955.000đ (-10%)
4 (2)
129 đã bán
Nhẫn Vàng 10K STYLE by PNJ DNA 0000Y001205
4.861.280đ
5.284.000đ (-8%)
5 (7)
33 đã bán
Vòng tay Vàng 10K đính đá ECZ STYLE by PNJ DNA XM00Y000406
10.629.250đ
12.505.000đ (-15%)
5 (9)
33 đã bán
Lắc tay Hợp kim cao cấp STYLE By PNJ DNA 0000W000005
1.237.500đ
1.375.000đ (-10%)
5 (2)
26 đã bán
Dây cổ Bạc đính đá STYLE By PNJ DNA ZTMXW000022
1.525.500đ
1.695.000đ (-10%)
5 (3)
25 đã bán
Dây cổ Bạc đính đá STYLE by PNJ Sunlover XMXMY060038
715.500đ
795.000đ (-10%)
5 (3)
48 đã bán
Dây cổ Bạc đính đá STYLE by PNJ Sunlover XMXMW060129
2.380.500đ
2.645.000đ (-10%)
5 (3)
11 đã bán
Dây cổ Bạc đính đá STYLE by PNJ Sunlover XM00Y060014
1.075.500đ
1.195.000đ (-10%)
5 (3)
19 đã bán
Dây cổ Bạc đính đá CZ STYLE by PNJ Unisex XM00B060000
1.345.500đ
1.495.000đ (-10%)
5 (2)
39 đã bán
Vòng tay Vàng 10K đính đá Synthetic STYLE By PNJ ZTXMY000447
10.249.550đ
10.789.000đ (-5%)
5 (3)
25 đã bán
Dây cổ Vàng 10K đính đá synthetic STYLE by PNJ ZT00X000002
5.112.900đ
5.681.000đ (-10%)
5 (2)
21 đã bán
Nhẫn Vàng 10K đính đá Synthetic STYLE By PNJ DNA ZTMXY000095
3.486.500đ
3.670.000đ (-5%)
5 (2)
22 đã bán
Bông tai Vàng 10K đính đá Synthetic STYLE By PNJ Active ZTMXY000095
5.325.300đ
5.917.000đ (-10%)
5 (4)
19 đã bán
Dây cổ Vàng 10K đính đá ECZ STYLE by PNJ XMXMY000608
3.425.700đ
3.606.000đ (-5%)
5 (3)
53 đã bán
Dây cổ Vàng trắng 10K đính đá ECZ STYLE by PNJ XM00W000143
7.984.750đ
8.405.000đ (-5%)
5 (3)
34 đã bán
Bông tai Vàng 10K đính đá ECZ STYLE by PNJ XMXMX000036
2.846.200đ
2.996.000đ (-5%)
5 (4)
47 đã bán
Bông tai Vàng 10K đính đá ECZ STYLE by PNJ XM00Y002907
3.762.950đ
3.961.000đ (-5%)
5 (4)
17 đã bán
Bông tai Vàng 10K đính đá ECZ STYLE by PNJ XM00X000068
2.775.900đ
2.922.000đ (-5%)
5 (4)
39 đã bán
Bông tai Vàng 10K đính đá ECZ STYLE by PNJ XM00X000067
3.685.050đ
3.879.000đ (-5%)
10 đã bán
 
1 2 3 4 5