Bộ lọc:

Thương hiệu
Giá
Bộ sưu tập
Tuổi vàng
Loại đá chính
Chất liệu
Giới tính
Loại trang sức
Màu chất liệu
Nhẫn Bạc STYLE By PNJ XM00H000047
417.000đ
695.000đ (-40%)
5 (7)
67 đã bán
Dây cổ bạc đính đá STYLE By PNJ XM00H000017
1.197.000đ
1.995.000đ (-40%)
5 (5)
103 đã bán
Nhẫn bạc STYLE By PNJ 0000Y060010
237.000đ
395.000đ (-40%)
5 (2)
79 đã bán
Bông tai Bạc STYLE By PNJ DNA 0000Y000133
459.000đ
765.000đ (-40%)
5 (4)
66 đã bán
Bông tai Bạc STYLE By PNJ 0000C060000
267.000đ
445.000đ (-40%)
5 (5)
13 đã bán
Nhẫn hợp kim cao cấp STYLE By PNJ DNA 0000C000001
327.000đ
545.000đ (-40%)
5 (4)
57 đã bán
Nhẫn hợp kim cao cấp STYLE By PNJ DNA XM00C000001
381.500đ
545.000đ (-30%)
5 (20)
85 đã bán
Nhẫn Bạc STYLE By PNJ DNA XM00X000008
387.000đ
645.000đ (-40%)
5 (9)
101 đã bán
Bông tai Bạc STYLE By PNJ DNA XMXMX000009
393.000đ
655.000đ (-40%)
5 (4)
56 đã bán
Dây cổ Bạc đính đá STYLE By PNJ ZT00Y060000
747.000đ
1.245.000đ (-40%)
5 (6)
72 đã bán
Dây cổ Bạc đính đá ECZ STYLE by PNJ DNA ZTMXY000002
2.337.000đ
3.895.000đ (-40%)
5 (14)
11 đã bán
Dây cổ Bạc đính đá ECZ STYLE by PNJ DNA XM00C000008
837.000đ
1.395.000đ (-40%)
5 (12)
30 đã bán
Bông tai hợp kim cao cấp STYLE By PNJ DNA XM00C000001
801.500đ
1.145.000đ (-30%)
5 (4)
104 đã bán
Dây cổ hợp kim cao cấp STYLE By PNJ DNA XM00C000002
1.032.500đ
1.475.000đ (-30%)
5 (4)
68 đã bán
Bông tai bạc đính đá ECZ STYLE by PNJ DNA XMXMH000050
828.750đ
975.000đ (-15%)
5 (8)
265 đã bán
Nhẫn bạc STYLE by PNJ DNA 0000Y000043
388.500đ
555.000đ (-30%)
5 (4)
127 đã bán
Bông tai hợp kim cao cấp STYLE By PNJ DNA 0000C000001
445.500đ
495.000đ (-10%)
5 (12)
100 đã bán
Dây cổ Bạc STYLE By PNJ DNA XMXMX000008
1.525.500đ
1.695.000đ (-10%)
5 (10)
147 đã bán
Lắc tay bạc STYLE by PNJ DNA 0000Y000020
1.437.000đ
2.395.000đ (-40%)
5 (5)
170 đã bán
Vòng tay Bạc đính đá STYLE By PNJ Feminine XMXMW000005
1.068.750đ
1.125.000đ (-5%)
5 (8)
355 đã bán
Bông tai bạc Hero 3 STYLE by PNJ DNA 0000Y000106
679.500đ
755.000đ (-10%)
5 (4)
163 đã bán
Dây cổ bạc đính đá Style by PNJ Spring Love ZTZTW000004
976.500đ
1.395.000đ (-30%)
5 (1)
100 đã bán
Lắc tay vàng 10K STYLE by PNJ DNA 0000Y001416
6.935.000đ
7.300.000đ (-5%)
5 (2)
88 đã bán
Vòng tay Vàng 10K đính đá CZ STYLE by PNJ DNA XM00Y000405
5.568.900đ
5.862.000đ (-5%)
5 (3)
192 đã bán
Dây cổ Vàng 10K STYLE By PNJ 0000X000012
3.191.050đ
3.359.000đ (-5%)
4 (2)
172 đã bán
Vòng tay Bạc STYLE By PNJ XMXMX000002
1.759.500đ
1.955.000đ (-10%)
4 (2)
130 đã bán
Nhẫn Vàng 10K STYLE by PNJ DNA 0000Y001205
4.862.200đ
5.285.000đ (-8%)
5 (7)
34 đã bán
Vòng tay Vàng 10K đính đá ECZ STYLE by PNJ DNA XM00Y000406
10.629.250đ
12.505.000đ (-15%)
5 (9)
33 đã bán
Dây cổ Vàng 10K STYLE By PNJ 0000X000014
3.884.240đ
4.222.000đ (-8%)
5 (1)
310 đã bán
Lắc tay Hợp kim cao cấp STYLE By PNJ DNA 0000W000005
1.237.500đ
1.375.000đ (-10%)
5 (1)
29 đã bán
Dây cổ Bạc đính đá STYLE By PNJ DNA ZTMXW000022
1.525.500đ
1.695.000đ (-10%)
5 (3)
27 đã bán
Dây cổ Bạc đính đá STYLE by PNJ Sunlover XMXMY060038
715.500đ
795.000đ (-10%)
5 (3)
55 đã bán
Dây cổ Bạc đính đá STYLE by PNJ Sunlover XMXMW060129
2.380.500đ
2.645.000đ (-10%)
5 (3)
11 đã bán
Dây cổ Bạc đính đá STYLE by PNJ Sunlover XM00Y060014
1.075.500đ
1.195.000đ (-10%)
5 (3)
21 đã bán
Dây cổ Bạc đính đá CZ STYLE by PNJ Unisex XM00B060000
1.345.500đ
1.495.000đ (-10%)
5 (2)
43 đã bán
Vòng tay Vàng 10K đính đá Synthetic STYLE By PNJ ZTXMY000447
10.289.450đ
10.831.000đ (-5%)
5 (3)
27 đã bán
Dây cổ Vàng 10K đính đá synthetic STYLE by PNJ ZT00X000002
5.109.300đ
5.677.000đ (-10%)
5 (2)
24 đã bán
Nhẫn Vàng 10K đính đá Synthetic STYLE By PNJ DNA ZTMXY000095
3.488.400đ
3.672.000đ (-5%)
5 (2)
23 đã bán
Bông tai Vàng 10K đính đá Synthetic STYLE By PNJ Active ZTMXY000095
5.326.200đ
5.918.000đ (-10%)
5 (4)
19 đã bán
Dây cổ Vàng 10K đính đá ECZ STYLE by PNJ XMXMY000608
3.386.750đ
3.565.000đ (-5%)
5 (3)
56 đã bán
Dây cổ Vàng trắng 10K đính đá ECZ STYLE by PNJ XM00W000143
7.987.600đ
8.408.000đ (-5%)
5 (3)
34 đã bán
Bông tai Vàng 10K đính đá ECZ STYLE by PNJ XMXMX000036
2.849.050đ
2.999.000đ (-5%)
5 (4)
51 đã bán
Bông tai Vàng 10K đính đá ECZ STYLE by PNJ XM00Y002907
3.762.950đ
3.961.000đ (-5%)
5 (4)
17 đã bán
Bông tai Vàng 10K đính đá ECZ STYLE by PNJ XM00X000068
2.774.950đ
2.921.000đ (-5%)
5 (4)
41 đã bán
Bông tai Vàng 10K đính đá ECZ STYLE by PNJ XM00X000067
3.685.050đ
3.879.000đ (-5%)
11 đã bán
Bông tai Vàng trắng 10K đính đá ECZ STYLE by PNJ XM00W001215
2.409.200đ
2.536.000đ (-5%)
5 (4)
43 đã bán
 
1 2 3 4 5