Bộ lọc:

Thương hiệu
Giá
Bộ sưu tập
Tuổi vàng
Loại đá chính
Chất liệu
Giới tính
Loại trang sức
Màu chất liệu
Nhẫn Vàng trắng 10K đính đá Synthetic STYLE By PNJ Lucky Me ZTMXW000024
2.809.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
28 đã bán
Nhẫn Vàng Trắng 10K Đính đá synthetic STYLE By PNJ Active ZTMXW000025
2.233.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
14 đã bán
Nhẫn Vàng Trắng 10K Đính đá synthetic STYLE By PNJ Feminine ZTZTW000013
1.971.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
51 đã bán
Nhẫn Bạc đính đá STYLE By PNJ Sunlover XM00C000032
486.500đ
695.000đ (-30%)
14 đã bán
Nhẫn Bạc STYLE By PNJ 0000C000017
485.000đ
5 (3)
66 đã bán
Nhẫn Bạc STYLE By PNJ 0000Y060019
1.155.000đ
16 đã bán
Nhẫn Bạc đính đá STYLE By PNJ Active XMXMW060142
645.000đ
Mua từ 2 giảm 30%
42 đã bán
Nhẫn Bạc đính đá STYLE by PNJ Sunlover XMXMY060021
645.000đ
Mua từ 2 giảm 30%
5 (4)
24 đã bán
Nhẫn Bạc đính đá STYLE by PNJ Sunlover XMXMX060020
595.000đ
Mua từ 2 giảm 30%
5 (4)
19 đã bán
Nhẫn Bạc đính đá CZ STYLE by PNJ Unisex XMXMN060001
645.000đ
Mua từ 2 giảm 30%
5 (4)
92 đã bán
Nhẫn Bạc đính đá STYLE by PNJ Unisex XM00W000070
472.500đ
675.000đ (-30%)
4 (2)
20 đã bán
Nhẫn Bạc STYLE by PNJ Unisex 0000B060000
645.000đ
5 (4)
90 đã bán
Nhẫn Vàng Trắng 10K đính đá ECZ STYLE by PNJ Sunlover XMXMW003944
2.610.960đ
2.838.000đ (-8%)
5 (4)
12 đã bán
Nhẫn Vàng trắng 10K STYLE By PNJ DNA ZTXMW000153
4.056.300đ
4.507.000đ (-10%)
5 (3)
15 đã bán
Nhẫn Vàng 10K đính đá Synthetic STYLE By PNJ DNA ZTMXY000095
3.378.240đ
3.672.000đ (-8%)
5 (2)
23 đã bán
Nhẫn Vàng 10K đính đá Synthetic STYLE By PNJ ZTXMY002512
5.669.100đ
6.299.000đ (-10%)
5 (4)
3 đã bán
Nhẫn Vàng 10K đính đá ECZ STYLE by PNJ XMXMX000061
3.016.680đ
3.279.000đ (-8%)
5 (4)
20 đã bán
Nhẫn Vàng 10K đính đá ECZ STYLE by PNJ XMXMX000060
3.029.400đ
3.366.000đ (-10%)
5 (4)
19 đã bán
Nhẫn Vàng trắng 10K đính đá ECZ STYLE by PNJ XMXMW003736
2.401.200đ
2.668.000đ (-10%)
5 (4)
13 đã bán
Nhẫn Vàng 10K đính đá ECZ STYLE by PNJ XM00Y003709
3.230.000đ
3.400.000đ (-5%)
5 (4)
18 đã bán
Nhẫn Vàng 10K đính đá ECZ STYLE by PNJ Active XM00Y003708
4.011.200đ
4.360.000đ (-8%)
5 (4)
25 đã bán
Nhẫn Vàng 10K đính đá ECZ STYLE by PNJ XM00X000052
2.165.680đ
2.354.000đ (-8%)
5 (4)
18 đã bán
 
1 2 3 4 5