PNJSilver - Chương trình Mix Không Giới Hạn, Match Phong Cách Nàng

Bước 1: Chọn vòng
Bước 1: Chọn vòng
Bước 2: Chọn thêm 02 charm để biến tấu
Bước 2: Chọn thêm 02 charm để biến tấu
Giá hiển thị là giá chưa giảm. Bạn sẽ được giảm giá khi tư vấn viên liên hệ xác nhận đơn hàng.

CHARM CHO VÒNG XỎ

275.000 đ
Combo 1 vòng & 2 charm đồng giá 1099k
425.000 đ
Combo 1 vòng & 2 charm đồng giá 1099k
450.000 đ
Combo 1 vòng & 2 charm đồng giá 1099k
370.000 đ
Combo 1 vòng & 2 charm đồng giá 1099k
490.000 đ
Combo 1 vòng & 2 charm đồng giá 1099k
295.000 đ
Combo 1 vòng & 2 charm đồng giá 1099k
325.000 đ
Combo 1 vòng & 2 charm đồng giá 1099k
Xem thêm, còn 25 sản phẩm

CHARM CHO VÒNG MÓC

420.000 đ
Combo 1 vòng & 2 charm đồng giá 1099k
445.000 đ
Combo 1 vòng & 2 charm đồng giá 1099k
505.000 đ
Combo 1 vòng & 2 charm đồng giá 1099k