Bộ lọc:

Thương hiệu
Chất liệu
Giá
Bộ sưu tập
Tuổi vàng
Loại đá chính
Giới tính
Màu chất liệu
2.409.000 đ
Nhẫn, Vàng 10K, Giao hàng 4h, PNJ, Sinh nhật, Cầu hôn, Ngày kỷ niệm, Cho Nàng, Cho Mẹ, Duyên dáng, Thời trang, 2.39250
117 sản phẩm

2.438.000 đ
Nhẫn, Vàng 10K, Giao hàng 4h, PNJ, , Sinh nhật, Tình yêu, Ngày kỷ niệm, Cho Nàng, 2.82296
88 sản phẩm

3.208.000 đ
Nhẫn, Vàng 10K, Giao hàng 4h, PNJ, Sinh nhật, Tình yêu, Ngày kỷ niệm, Các dịp lễ tết, Cho Nàng, 5.38826
96 sản phẩm

4.082.000 đ
Nhẫn, Vàng 10K, Giao hàng 4h, PNJ, Sinh nhật, Tình yêu, Quà cưới - Kỷ niệm ngày cưới, Ngày kỷ niệm, Các dịp lễ tết, Cho Nàng, Cho Mẹ, 6.92478
213 sản phẩm

2.592.000 đ
Nhẫn, Vàng 10K, Giao hàng 4h, PNJ, Sinh nhật, Tình yêu, Ngày kỷ niệm, Cho Nàng, Cho Mẹ, Duyên dáng, Thời trang, 3.31541
93 sản phẩm

4.065.000 đ
Nhẫn, Vàng 10K, Giao hàng 4h, PNJ, Sinh nhật, Tình yêu, Ngày kỷ niệm, Các dịp lễ tết, Cho Nàng, 6.19587
224 sản phẩm

3.247.000 đ
Nhẫn, Vàng 10K, Giao hàng 4h, PNJ, Cầu hôn, Cho Nàng, 5.35264

Giá bán mang tính chất tham khảo, phụ thuộc trọng lượng vàng và thuộc tính của đá. PNJ Shopping Online sẽ lấy sản phẩm với giá bán thực tế tại cửa hàng tương ứng trọng lượng vàng cụ thể báo lại cho khách hàng và hưởng chính sách ưu đãi trên online.

254 sản phẩm

3.372.000 đ
Nhẫn, Vàng 10K, Giao hàng 4h, PNJ, Sinh nhật, Tình yêu, Quà cưới - Kỷ niệm ngày cưới, Ngày kỷ niệm, Các dịp lễ tết, Cho Nàng, 4.60067

Giá bán sản phẩm mang tính chất tham khảo, phụ thuộc trọng lượng vàng và thuộc tính của đá. Khi Đơn Hàng thành công, PNJ sẽ xác nhận và báo giá chính xác tương ứng trọng lượng vàng thực tế của sản phẩm hiện có. PNJ Shopping Online sẽ lấy sản phẩm với gi

145 sản phẩm

4.786.000 đ
Nhẫn, Vàng 10K, Giao hàng 4h, PNJ, , Sinh nhật, Tình yêu, Ngày kỷ niệm, Các dịp lễ tết, Cho Nàng, Cho Mẹ, 6.72817
222 sản phẩm

4.535.000 đ
Nhẫn, Vàng 10K, Giao hàng 4h, Disney|PNJ, , 5.42216
215 sản phẩm

2.640.000 đ
Nhẫn, Vàng 10K, Giao hàng 4h, PNJ, Sinh nhật, Tình yêu, Ngày kỷ niệm, Cho Nàng, Duyên dáng, Thời trang, 4.16057
166 sản phẩm

3.207.000 đ
Nhẫn, Vàng 10K, Giao hàng 4h, PNJ, Sinh nhật, Tình yêu, Cầu hôn, Cho Nàng, 4.45143

Giá bán mang tính chất tham khảo, phụ thuộc trọng lượng vàng và thuộc tính của đá. PNJ Shopping Online sẽ lấy sản phẩm với giá bán thực tế tại cửa hàng tương ứng trọng lượng vàng cụ thể báo lại cho khách hàng và hưởng chính sách ưu đãi trên online.

232 sản phẩm

3.905.000 đ
Nhẫn, Vàng 10K, Giao hàng 4h, PNJ, Sinh nhật, Tình yêu, Cầu hôn, Ngày kỷ niệm, Các dịp lễ tết, Cho Nàng, 6.97559

Giá bán sản phẩm mang tính chất tham khảo, phụ thuộc trọng lượng vàng và thuộc tính của đá. Khi Đơn Hàng thành công, PNJ sẽ xác nhận và báo giá chính xác tương ứng trọng lượng vàng thực tế của sản phẩm hiện có. PNJ Shopping Online sẽ lấy sản phẩm với gi

241 sản phẩm

4.053.000 đ
Nhẫn, Vàng 10K, Giao hàng 4h, PNJ, , Sinh nhật, Tình yêu, Ngày kỷ niệm, Các dịp lễ tết, Cho Nàng, Cho Mẹ, 5.82186
270 sản phẩm

5.319.000 đ
Nhẫn, Vàng 10K, Giao hàng 4h, PNJ, , Tình yêu, Quà cưới - Kỷ niệm ngày cưới, Cho Nàng, 9.37577
174 sản phẩm

4.361.000 đ
Nhẫn, Vàng 18K, Giao hàng 4h, PNJ, Sinh nhật, Tình yêu, Ngày kỷ niệm, Các dịp lễ tết, Cho Nàng, 5.95580
140 sản phẩm
 
1 2 3 4 5 6 7 8
  2 - 16