Bộ lọc:

Thương hiệu
Chất liệu
Loại trang sức
Giá
Bộ sưu tập
Tuổi vàng
Loại đá chính
Giới tính
Màu chất liệu
Mặt dây chuyền Vàng trắng Ý 18K PNJ hình nốt nhạc 0000W000116 Chưa kèm dây chuyền
Mặt dây chuyền Vàng trắng Ý 18K PNJ hình nốt nhạc 0000W000116
834.000đ
Giảm 5% cho combo Dây chuyền & Mặt dây Vàng
5 (4)
2000+ đã bán
Mặt dây chuyền Vàng 18K đính đá CZ PNJ XM00C000031 Chưa kèm dây chuyền
Mặt dây chuyền Vàng 18K đính đá CZ PNJ XM00C000031
1.965.000đ
Giảm 5% cho combo Dây chuyền & Mặt dây Vàng
5 (3)
2000+ đã bán
Mặt Dây Chuyền PNJ Vàng 18K đính đá CZ Chưa kèm dây chuyền
Mặt dây chuyền Vàng 18K đính đá CZ PNJ XM00Y000096
2.018.000đ
Giảm 5% cho combo Dây chuyền & Mặt dây Vàng
5 (5)
2000+ đã bán
Mặt dây chuyền Vàng trắng Ý 18K PNJ 0000W000132 Chưa kèm dây chuyền
Mặt dây chuyền Vàng trắng Ý 18K PNJ 0000W000132
2.083.000đ
Giảm 5% cho combo Dây chuyền & Mặt dây Vàng
5 (2)
1000+ đã bán
Mặt dây chuyền Vàng 18K đính đá CZ PNJ XMXMY000293 Chưa kèm dây chuyền
Mặt dây chuyền Vàng 18K đính đá CZ PNJ XMXMY000293
2.398.000đ
Giảm 5% cho combo Dây chuyền & Mặt dây Vàng
5 (13)
2000+ đã bán
Mặt Dây Chuyền PNJ Vàng Trắng 10K đính đá ECZ Chưa kèm dây chuyền
Mặt dây chuyền Vàng trắng 10K đính đá ECZ PNJ XM00W000112
2.361.000đ
Giảm 5% cho combo Dây chuyền & Mặt dây Vàng
5 (8)
2000+ đã bán
Mặt Dây Chuyền PNJ Vàng 18K đính đá CZ Chưa kèm dây chuyền
Mặt dây chuyền Vàng 18K đính đá CZ PNJ XMXMY000320
2.685.000đ
Giảm 5% cho combo Dây chuyền & Mặt dây Vàng
5 (2)
2000+ đã bán
Mặt dây chuyền PNJ vàng trắng 10K đính đá ECZ Chưa kèm dây chuyền
Mặt dây chuyền Vàng trắng 10K đính đá ECZ PNJ XMXMW000435
2.762.000đ
Giảm 5% cho combo Dây chuyền & Mặt dây Vàng
5 (5)
2000+ đã bán
Mặt dây chuyền PNJ Vàng trắng 10K đính đá ECZ Swarovski 95873.100 Chưa kèm dây chuyền
Mặt dây chuyền Vàng trắng 10K đính đá Suncut PNJ Sunflower XMXMW000475
2.332.400đ
2.744.000đ (-15%)
4 (4)
1000+ đã bán
Mặt dây chuyền Vàng trắng Ý 18K PNJ 0000W000119 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng trắng Ý 18K PNJ 0000W000119
Mặt dây chuyền Vàng trắng Ý 18K PNJ 0000W000119
3.165.000đ
Giảm 5% cho combo Dây chuyền & Mặt dây Vàng
5 (3)
2000+ đã bán
Mặt dây chuyền PNJ vàng 10K đính đá ECZ Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng trắng 10K đính đá ECZ PNJ XMXMW000457
Mặt dây chuyền Vàng trắng 10K đính đá ECZ PNJ XMXMW000457
3.100.000đ
Giảm 5% cho combo Dây chuyền & Mặt dây Vàng
5 (6)
1000+ đã bán
Mặt dây chuyền Vàng trắng Ý 18K PNJ 0000W000105 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng trắng Ý 18K PNJ 0000W000105
Mặt dây chuyền Vàng trắng Ý 18K PNJ 0000W000105
3.683.000đ
Giảm 5% cho combo Dây chuyền & Mặt dây Vàng
5 (4)
2000+ đã bán
Mặt dây chuyền Vàng 18K đính đá CZ PNJ XMXMY000291 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng 18K đính đá CZ PNJ XMXMY000291
Mặt dây chuyền Vàng 18K đính đá CZ PNJ XMXMY000291
3.808.000đ
Giảm 5% cho combo Dây chuyền & Mặt dây Vàng
5 (3)
2000+ đã bán
Mặt Dây Chuyền PNJ Vàng 18K đính đá CZ Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng 18K đính đá CZ PNJ XMXMY000301
Mặt dây chuyền Vàng 18K đính đá CZ PNJ XMXMY000301
3.834.000đ
Giảm 5% cho combo Dây chuyền & Mặt dây Vàng
4 (3)
2000+ đã bán
Mặt Dây Chuyền PNJ Vàng 18K đính đá CZ Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng 18K đính đá CZ PNJ XMXMY000330
Mặt dây chuyền Vàng 18K đính đá CZ PNJ XMXMY000330
3.893.000đ
Giảm 5% cho combo Dây chuyền & Mặt dây Vàng
5 (4)
2000+ đã bán
Mặt dây chuyền Vàng 14K đính đá Citrine PNJ Sắc Xuân CTXMY000262 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng 14K đính đá Citrine PNJ Sắc Xuân CTXMY000262
Mặt dây chuyền Vàng 14K đính đá Citrine PNJ Sắc Xuân CTXMY000262
3.877.000đ
Giảm 5% cho combo Dây chuyền & Mặt dây Vàng
5 (2)
500+ đã bán
Mặt dây chuyền PNJ Phượng Hoàng Vàng 18K đính đá Citrine Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng 18K đính đá Citrine PNJ Phượng Hoàng CTXMY000151
Mặt dây chuyền Vàng 18K đính đá Citrine PNJ Phượng Hoàng CTXMY000151
6.495.000đ
Giảm 5% cho combo Dây chuyền & Mặt dây Vàng
4 (2)
500+ đã bán
Mặt dây chuyền PNJ Vàng 18K đính đá Ruby Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng 18K đính đá Ruby PNJ RBXMY000155
Mặt dây chuyền Vàng 18K đính đá Ruby PNJ RBXMY000155
6.644.000đ
Giảm 5% cho combo Dây chuyền & Mặt dây Vàng
4 (4)
1000+ đã bán
Mặt dây chuyền Vàng 18K đính đá Citrine PNJ Sắc Xuân CTXMY000263 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng 18K đính đá Citrine PNJ Sắc Xuân CTXMY000263
Mặt dây chuyền Vàng 18K đính đá Citrine PNJ Sắc Xuân CTXMY000263
7.388.000đ
Giảm 5% cho combo Dây chuyền & Mặt dây Vàng
5 (3)
384 đã bán
Mặt dây chuyền Vàng 18K đính đá Ruby PNJ Sắc Xuân RBXMY000490 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng 18K đính đá Ruby PNJ Sắc Xuân RBXMY000490
Mặt dây chuyền Vàng 18K đính đá Ruby PNJ Sắc Xuân RBXMY000490
9.483.000đ
Giảm 5% cho combo Dây chuyền & Mặt dây Vàng
5 (2)
437 đã bán
Mặt dây chuyền Kim cương Vàng trắng 14K PNJ DDDDW000904 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Kim cương Vàng trắng 14K PNJ DDDDW000904
Mặt dây chuyền Kim cương Vàng trắng 14K PNJ DDDDW000904
33.694.000đ
Giảm 5% cho combo Dây chuyền & Mặt dây Vàng
5 (4)
137 đã bán
Mặt dây chuyền Vàng 18K PNJ 0000Y001443 Mặt dây chuyền Vàng 18K PNJ 0000Y001443 Chưa kèm dây chuyền
Mặt dây chuyền Vàng 18K PNJ 0000Y001443
13.576.000đ
Giảm 5% cho combo Dây chuyền & Mặt dây Vàng
5 (2)
Mặt dây chuyền nam Vàng Trắng 14K đính đá ECZ PNJ Niềm tin XMXMW002544 Mặt dây chuyền nam Vàng Trắng 14K đính đá ECZ PNJ Niềm tin XMXMW002544 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền nam Vàng Trắng 14K đính đá ECZ PNJ Niềm tin XMXMW002544
Mặt dây chuyền Vàng Trắng 14K đính đá Freshwater PNJ PFXMW060004 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng Trắng 14K đính ngọc trai Freshwater PNJ PFXMW060004
Mặt dây chuyền Vàng Trắng 14K đính ngọc trai Freshwater PNJ PFXMW060004
5.490.000đ
Giảm 5% cho combo Dây chuyền & Mặt dây Vàng
4 (1)
Mặt dây chuyền Vàng Trắng 14K đính đá Freshwater PNJ PFXMW060003 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng Trắng 14K đính Ngọc trai Freshwater PNJ PFXMW060003
Mặt dây chuyền Vàng Trắng 14K đính Ngọc trai Freshwater PNJ PFXMW060003
5.490.000đ
Giảm 5% cho combo Dây chuyền & Mặt dây Vàng
4 (1)
Vỏ mặt dây chuyền Kim cương Vàng trắng 18K PNJ 00DDW000603 Chưa kèm dây chuyền Vỏ mặt dây chuyền Kim cương Vàng trắng 18K PNJ 00DDW000603
Vỏ mặt dây chuyền Kim cương Vàng trắng 18K PNJ 00DDW000603
47.401.000đ
Giảm 5% cho combo Dây chuyền & Mặt dây Vàng
5 (1)
Mặt dây chuyền Vàng trắng 10K đính đá ECZ PNJ XMXMW002464 Mặt dây chuyền Vàng trắng 10K đính đá ECZ PNJ XMXMW002464 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng trắng 10K đính đá ECZ PNJ XMXMW002464
Mặt dây chuyền Vàng trắng 10K đính đá ECZ PNJ XMXMW002464
4.084.000đ
Giảm 5% cho combo Dây chuyền & Mặt dây Vàng
4 (1)
Mặt dây chuyền Vàng Trắng 10K đính đá ECZ PNJ XMXMW002466 Mặt dây chuyền Vàng Trắng 10K đính đá ECZ PNJ XMXMW002466 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng Trắng 10K đính đá ECZ PNJ XMXMW002466
Mặt dây chuyền Vàng Trắng 10K đính đá ECZ PNJ XMXMW002466
5.320.000đ
Giảm 5% cho combo Dây chuyền & Mặt dây Vàng
5 (1)
Mặt dây chuyền Vàng trắng 10K đính đá ECZ PNJ XMXMW002465 Mặt dây chuyền Vàng trắng 10K đính đá ECZ PNJ XMXMW002465 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng trắng 10K đính đá ECZ PNJ XMXMW002465
Mặt dây chuyền Vàng trắng 10K đính đá ECZ PNJ XMXMW002465
4.365.000đ
Giảm 5% cho combo Dây chuyền & Mặt dây Vàng
5 (2)
Mặt dây chuyền Vàng Trắng 14K đính Ngọc trai Freshwater PNJ PF00W060001 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng Trắng 14K đính Ngọc trai Freshwater PNJ PF00W060001
Mặt dây chuyền Vàng Trắng 14K đính Ngọc trai Freshwater PNJ PF00W060001
5.490.000đ
Giảm 5% cho combo Dây chuyền & Mặt dây Vàng
5 (2)
Mặt dây chuyền Vàng 18K đính đá Citrine PNJ CTMXC000001 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng 18K đính đá Citrine PNJ CTMXC000001
Mặt dây chuyền Vàng 18K đính đá Citrine PNJ CTMXC000001
11.086.000đ
Giảm 5% cho combo Dây chuyền & Mặt dây Vàng
5 (3)
Mề đay Vàng 18K đính Citrine GMCTXMC000011 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng 18K đính Citrine PNJ CTXMC000011
Mặt dây chuyền Vàng 18K đính Citrine PNJ CTXMC000011
8.448.000đ
Giảm 5% cho combo Dây chuyền & Mặt dây Vàng
5 (3)
Mặt dây chuyền Vàng 14K đính đá Synthetic PNJ ❤️ HELLO KITTY ZTXMY060840 Chưa kèm dây chuyền
Mặt dây chuyền Vàng 14K đính đá Synthetic PNJ ❤️ HELLO KITTY ZTXMY060840
2.890.000đ
Giảm 5% cho combo Dây chuyền & Mặt dây Vàng
5 (3)
2 đã bán
Mặt dây chuyền Vàng 14K đính đá CZ PNJ ❤️ HELLO KITTY ZTMXY060003 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng 14K đính đá Synthetic PNJ ❤️ HELLO KITTY ZTMXY060003
Mặt dây chuyền Vàng 14K đính đá Synthetic PNJ ❤️ HELLO KITTY ZTMXY060003
4.390.000đ
Giảm 5% cho combo Dây chuyền & Mặt dây Vàng
5 (3)
2 đã bán
Mặt dây chuyền Vàng 14K đính đá CZ PNJ ❤️ HELLO KITTY ZTMXY060002 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng 14K đính đá Synthetic PNJ ❤️ HELLO KITTY ZTMXY060002
Mặt dây chuyền Vàng 14K đính đá Synthetic PNJ ❤️ HELLO KITTY ZTMXY060002
3.390.000đ
Giảm 5% cho combo Dây chuyền & Mặt dây Vàng
5 (3)
3 đã bán
Mặt dây chuyền Vàng 18K đính đá CZ PNJ XMXMY006016 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng 18K đính đá CZ PNJ XMXMY006016
Mặt dây chuyền Vàng 18K đính đá CZ PNJ XMXMY006016
10.981.000đ
Mua từ 2 giảm 10%
5 (3)
13 đã bán
Mặt dây chuyền Vàng Trắng 14K PNJ TPXMW000335 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng trắng 14K đính đá Topaz PNJ TPXMW000335
Mặt dây chuyền Vàng trắng 14K đính đá Topaz PNJ TPXMW000335
6.445.000đ
Giảm 5% cho combo Dây chuyền & Mặt dây Vàng
4 (1)
Mặt dây chuyền Vàng Trắng 14K đính ngọc trai Freshwater PNJ PFXMW000282 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng Trắng 14K đính ngọc trai Freshwater PNJ PFXMW000282
Mặt dây chuyền Vàng Trắng 14K đính ngọc trai Freshwater PNJ PFXMW000282
3.243.000đ
Giảm 5% cho combo Dây chuyền & Mặt dây Vàng
5 (3)
17 đã bán
Mặt dây chuyền Vàng Trắng 14K PNJ PFXMW000271 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng trắng 14K đính ngọc trai Freshwater PNJ PFXMW000271
Mặt dây chuyền Vàng trắng 14K đính ngọc trai Freshwater PNJ PFXMW000271
3.627.000đ
Giảm 5% cho combo Dây chuyền & Mặt dây Vàng
5 (3)
15 đã bán
Mặt dây chuyền Vàng Trắng 14K PNJ PAXMW000101 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng Trắng 14K đính ngọc trai Akoya PNJ PAXMW000101
Mặt dây chuyền Vàng Trắng 14K đính ngọc trai Akoya PNJ PAXMW000101
11.226.000đ
Giảm 5% cho combo Dây chuyền & Mặt dây Vàng
5 (3)
18 đã bán
Mặt dây chuyền Kim cương Vàng Trắng 14K PNJ DDDDW001299 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Kim cương Vàng Trắng 14K PNJ DDDDW001299
Mặt dây chuyền Kim cương Vàng Trắng 14K PNJ DDDDW001299
65.800.000đ
Giảm 5% cho combo Dây chuyền & Mặt dây Vàng
Vỏ Mặt dây chuyền Kim cương Vàng Trắng 18K PNJ 00DDW000448 Chưa kèm dây chuyền Vỏ Mặt dây chuyền Kim cương Vàng Trắng 18K PNJ 00DDW000448
Vỏ Mặt dây chuyền Kim cương Vàng Trắng 18K PNJ 00DDW000448
59.546.000đ
Giảm 5% cho combo Dây chuyền & Mặt dây Vàng
Mặt dây chuyền Vàng 18K đính đá CZ PNJ XMXMY006015 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng 18K đính đá CZ PNJ XMXMY006015
Mặt dây chuyền Vàng 18K đính đá CZ PNJ XMXMY006015
12.067.000đ
Mua từ 2 giảm 10%
5 (3)
5 đã bán
Mặt dây chuyền Vàng 18K đính đá CZ PNJ XMXMY005538 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng 18K đính đá CZ PNJ XMXMY005538
Mặt dây chuyền Vàng 18K đính đá CZ PNJ XMXMY005538
6.242.000đ
Mua từ 2 giảm 10%
5 (3)
7 đã bán
Mặt dây chuyền Vàng 18K đính đá CZ PNJ XMXMY005537 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng 18K đính đá CZ PNJ XMXMY005537
Mặt dây chuyền Vàng 18K đính đá CZ PNJ XMXMY005537
9.960.000đ
Mua từ 2 giảm 10%
5 (3)
8 đã bán
Mặt dây chuyền Vàng 14K đính Ngọc trai Freshwater PNJ PFXMX000007 Mặt dây chuyền Vàng 14K đính Ngọc trai Freshwater PNJ PFXMX000007 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng 14K đính Ngọc trai Freshwater PNJ PFXMX000007
Mặt dây chuyền Vàng 14K đính Ngọc trai Freshwater PNJ PFXMX000007
3.052.000đ
Giảm 5% cho combo Dây chuyền & Mặt dây Vàng
5 (1)
Mặt dây chuyền Vàng Trắng 10K đính đá ECZ PNJ XMXMW002395 Chưa kèm dây chuyền
Mặt dây chuyền Vàng Trắng 10K đính đá ECZ PNJ XMXMW002395
2.844.000đ
Mua từ 2 giảm 10%
5 (3)
31 đã bán
Mặt dây chuyền Vàng Trắng 10K đính đá ECZ PNJ XMXMW002393 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng Trắng 10K đính đá ECZ PNJ XMXMW002393
Mặt dây chuyền Vàng Trắng 10K đính đá ECZ PNJ XMXMW002393
6.513.000đ
Mua từ 2 giảm 10%
5 (3)
56 đã bán
 
1 2 3 4 5 6 7 8
  2 - 16