Bộ lọc:

Thương hiệu
Giá
Bộ sưu tập
Tuổi vàng
Loại đá chính
Chất liệu
Giới tính
Loại trang sức
Màu chất liệu
Mặt dây chuyền Vàng trắng Ý 18K PNJ hình nốt nhạc 0000W000116 Chưa kèm dây chuyền
Mặt dây chuyền Vàng 18K đính đá CZ PNJ XM00C000031 Chưa kèm dây chuyền
Mặt Dây Chuyền PNJ Vàng 18K đính đá CZ Chưa kèm dây chuyền
Mặt dây chuyền Vàng trắng Ý 18K PNJ 0000W000132 Chưa kèm dây chuyền
Mặt dây chuyền Vàng 18K đính đá CZ PNJ XMXMY000293 Chưa kèm dây chuyền
Mặt Dây Chuyền PNJ Vàng Trắng 10K đính đá ECZ Chưa kèm dây chuyền
Mặt Dây Chuyền PNJ Vàng 18K đính đá CZ Chưa kèm dây chuyền
Mặt dây chuyền PNJ vàng trắng 10K đính đá ECZ Chưa kèm dây chuyền
Mặt dây chuyền Vàng trắng Ý 18K PNJ 0000W000119 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng trắng Ý 18K PNJ 0000W000119
Mặt dây chuyền Vàng trắng 10K đính đá ECZ PNJ XMXMW000457 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng trắng 10K đính đá ECZ PNJ XMXMW000457
Mặt dây chuyền Vàng trắng Ý 18K PNJ 0000W000105 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng trắng Ý 18K PNJ 0000W000105
Mặt dây chuyền Vàng 18K đính đá CZ PNJ XMXMY000291 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng 18K đính đá CZ PNJ XMXMY000291
Mặt Dây Chuyền PNJ Vàng 18K đính đá CZ Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng 18K đính đá CZ PNJ XMXMY000301
Mặt Dây Chuyền PNJ Vàng 18K đính đá CZ Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng 18K đính đá CZ PNJ XMXMY000330
Mặt dây chuyền Vàng 14K đính đá Citrine PNJ Sắc Xuân CTXMY000262 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng 14K đính đá Citrine PNJ Sắc Xuân CTXMY000262
Mặt dây chuyền Vàng 18K đính đá CZ PNJ XMXMY000284 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng 18K đính đá CZ PNJ XMXMY000284
Mặt dây chuyền PNJ Phượng Hoàng Vàng 18K đính đá Citrine Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng 18K đính đá Citrine PNJ Phượng Hoàng CTXMY000151
Mặt dây chuyền PNJ Vàng 18K đính đá Ruby Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng 18K đính đá Ruby PNJ RBXMY000155
Mặt dây chuyền Vàng 18K đính đá Ruby PNJ RBXMY000155
5.646.550đ
6.643.000đ (-15%)
4 (4)
1000+ đã bán
Mặt dây chuyền Vàng 18K đính đá Citrine PNJ Sắc Xuân CTXMY000263 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng 18K đính đá Citrine PNJ Sắc Xuân CTXMY000263
Mặt dây chuyền Vàng 18K đính đá Ruby PNJ Sắc Xuân RBXMY000490 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng 18K đính đá Ruby PNJ Sắc Xuân RBXMY000490
Mặt dây chuyền Kim cương Vàng trắng 14K PNJ DDDDW000904 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Kim cương Vàng trắng 14K PNJ DDDDW000904
Mặt dây chuyền Kim cương Vàng Trắng 14K PNJ DDDDW060389 Chưa kèm dây chuyền
Mặt dây chuyền Vàng Trắng 14K Đính đá ECZ PNJ XMXMW002737 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng Trắng 14K Đính đá ECZ PNJ XMXMW002737
Mặt dây chuyền Kim cương Vàng trắng 14K PNJ DDDDW060383 Mặt dây chuyền Kim cương Vàng trắng 14K PNJ DDDDW060383 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Kim cương Vàng trắng 14K PNJ DDDDW060383
Mặt dây chuyền Kim cương Vàng 14K PNJ DDDDC000145 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Kim cương Vàng 14K PNJ DDDDC000145
Mặt dây chuyền Vàng trắng 14K đính đá ECZ PNJ XMXMW002735 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng trắng 14K đính đá ECZ PNJ XMXMW002735
Mặt dây chuyền Kim cương Vàng Trắng 14K PNJ chữ P DDDDW002574 Mặt dây chuyền Kim cương Vàng Trắng 14K PNJ chữ P DDDDW002574 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Kim cương Vàng Trắng 14K PNJ chữ P DDDDW002574
Mặt dây chuyền Kim cương Vàng Trắng 14K PNJ chữ N DDDDW002572 Mặt dây chuyền Kim cương Vàng Trắng 14K PNJ chữ N DDDDW002572 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Kim cương Vàng Trắng 14K PNJ chữ N DDDDW002572
Mặt dây chuyền Kim cương Vàng Trắng 14K PNJ chữ H DDDDW002568 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Kim cương Vàng Trắng 14K PNJ chữ H DDDDW002568
Mặt dây chuyền Kim cương Vàng Trắng 14K PNJ chữ N DD00W000643 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Kim cương Vàng Trắng 14K PNJ chữ N DD00W000643
Mặt dây chuyền Kim cương Vàng Trắng 14K PNJ chữ H DD00W000639 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Kim cương Vàng Trắng 14K PNJ chữ H DD00W000639
Mặt dây chuyền Kim cương Vàng Trắng 14K PNJ chữ C DD00W000636 Chưa kèm dây chuyền
Mặt dây chuyền Kim cương Vàng Trắng 14K PNJ chữ P DD00W000645 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Kim cương Vàng Trắng 14K PNJ chữ P DD00W000645
Mặt dây chuyền Kim cương Vàng Trắng 14K PNJ chữ T DDDDW002577 Mặt dây chuyền Kim cương Vàng Trắng 14K PNJ chữ T DDDDW002577 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Kim cương Vàng Trắng 14K PNJ chữ T DDDDW002577
Vỏ Mặt dây chuyền Kim cương Vàng Trắng 18K PNJ 00DDW000807 Vỏ Mặt dây chuyền Kim cương Vàng Trắng 18K PNJ 00DDW000807 Chưa kèm dây chuyền Vỏ Mặt dây chuyền Kim cương Vàng Trắng 18K PNJ 00DDW000807
Mặt dây chuyền Kim cương Vàng Trắng 14K PNJ DD00W000623 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Kim cương Vàng Trắng 14K PNJ DD00W000623
Mặt dây chuyền Kim cương Vàng Trắng 14K PNJ DDDDW002550 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Kim cương Vàng Trắng 14K PNJ DDDDW002550
Mặt dây chuyền Vàng trắng 14K Disney|PNJ Mickey alone 0000W001139 Mặt dây chuyền Vàng trắng 14K Disney|PNJ Mickey alone 0000W001139 Chưa kèm dây chuyền
Mặt dây chuyền Vàng trắng 14K Disney|PNJ Mickey alone 0000W001138 Mặt dây chuyền Vàng trắng 14K Disney|PNJ Mickey alone 0000W001138 Chưa kèm dây chuyền
Mặt dây chuyền Vàng Trắng 10K đính đá ECZ PNJ XMXMW002742 Mặt dây chuyền Vàng Trắng 10K đính đá ECZ PNJ XMXMW002742 Chưa kèm dây chuyền
Mặt dây chuyền Vàng Trắng 10K đính đá ECZ PNJ XMXMW002741 Mặt dây chuyền Vàng Trắng 10K đính đá ECZ PNJ XMXMW002741 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng Trắng 10K đính đá ECZ PNJ XMXMW002741
Mặt dây chuyền Vàng Trắng 10K đính đá ECZ PNJ XMXMW002740 Chưa kèm dây chuyền
Mặt dây chuyền Vàng 14K đính đá Tourmaline PNJ TMXMX000001 Mặt dây chuyền Vàng 14K đính đá Tourmaline PNJ TMXMX000001 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng 14K đính đá Tourmaline PNJ TMXMX000001
Mặt dây chuyền Vàng 18K đính đá Citrine PNJ CTXMY000314 Mặt dây chuyền Vàng 18K đính đá Citrine PNJ CTXMY000314 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng 18K đính đá Citrine PNJ CTXMY000314
Mặt dây chuyền Vàng 18K PNJ hình Chìa Khóa Kim Tiền 0000Y060312 Mặt dây chuyền Vàng 18K PNJ hình Chìa Khóa Kim Tiền 0000Y060312 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng 18K PNJ hình Chìa Khóa Kim Tiền 0000Y060312
Mặt dây chuyền Vàng 18K PNJ hình bàn tính Abacus 0000Y060311 Mặt dây chuyền Vàng 18K PNJ hình bàn tính Abacus 0000Y060311 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng 18K PNJ hình bàn tính Abacus 0000Y060311
 
1 2 3 4 5 6 7 8
  2 - 16