Bộ lọc:

Thương hiệu
Giá
Bộ sưu tập
Tuổi vàng
Loại đá chính
Chất liệu
Giới tính
Loại trang sức
Màu chất liệu
Mặt dây chuyền Vàng trắng Ý 18K PNJ hình nốt nhạc 0000W000116 Chưa kèm dây chuyền
Mặt dây chuyền Vàng trắng Ý 18K PNJ hình nốt nhạc 0000W000116
921.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
5 (4)
2000+ đã bán
Mặt dây chuyền Vàng 18K đính đá CZ PNJ XM00C000031 Chưa kèm dây chuyền
Mặt dây chuyền Vàng 18K đính đá CZ PNJ XM00C000031
2.097.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
5 (4)
2000+ đã bán
Mặt dây chuyền Vàng 18K đính đá CZ PNJ XM00Y000096 Chưa kèm dây chuyền
Mặt dây chuyền Vàng 18K đính đá CZ PNJ XM00Y000096
2.204.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
5 (5)
2000+ đã bán
Mặt dây chuyền Vàng 18K đính đá CZ PNJ XMXMY000293 Chưa kèm dây chuyền
Mặt dây chuyền Vàng 18K đính đá CZ PNJ XMXMY000293
2.640.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
5 (14)
2000+ đã bán
Mặt dây chuyền Vàng trắng 10K đính đá ECZ PNJ XM00W000112 Chưa kèm dây chuyền
Mặt dây chuyền Vàng trắng 10K đính đá ECZ PNJ XM00W000112
2.440.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
5 (8)
2000+ đã bán
Mặt dây chuyền Vàng 18K đính đá CZ PNJ XMXMY000320 Chưa kèm dây chuyền
Mặt dây chuyền Vàng 18K đính đá CZ PNJ XMXMY000320
2.880.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
5 (2)
2000+ đã bán
Mặt dây chuyền Vàng trắng 10K đính đá ECZ PNJ XMXMW000435 Chưa kèm dây chuyền
Mặt dây chuyền Vàng trắng 10K đính đá ECZ PNJ XMXMW000435
2.906.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
5 (5)
2000+ đã bán
Mặt dây chuyền Vàng trắng Ý 18K PNJ 0000W000119 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng trắng Ý 18K PNJ 0000W000119
Mặt dây chuyền Vàng trắng Ý 18K PNJ 0000W000119
3.516.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
5 (5)
2000+ đã bán
Mặt dây chuyền Vàng trắng 10K đính đá ECZ PNJ XMXMW000457 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng trắng 10K đính đá ECZ PNJ XMXMW000457
Mặt dây chuyền Vàng trắng 10K đính đá ECZ PNJ XMXMW000457
3.233.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
5 (7)
2000+ đã bán
Mặt dây chuyền Vàng trắng Ý 18K PNJ 0000W000105 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng trắng Ý 18K PNJ 0000W000105
Mặt dây chuyền Vàng trắng Ý 18K PNJ 0000W000105
4.183.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
5 (4)
2000+ đã bán
Mặt dây chuyền Vàng 18K đính đá CZ PNJ XMXMY000291 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng 18K đính đá CZ PNJ XMXMY000291
Mặt dây chuyền Vàng 18K đính đá CZ PNJ XMXMY000291
4.199.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
5 (3)
2000+ đã bán
Mặt dây chuyền Vàng 18K đính đá CZ PNJ XMXMY000301 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng 18K đính đá CZ PNJ XMXMY000301
Mặt dây chuyền Vàng 18K đính đá CZ PNJ XMXMY000301
4.323.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
4 (3)
2000+ đã bán
Mặt dây chuyền Vàng 18K đính đá CZ PNJ XMXMY000330 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng 18K đính đá CZ PNJ XMXMY000330
Mặt dây chuyền Vàng 18K đính đá CZ PNJ XMXMY000330
4.298.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
5 (4)
2000+ đã bán
Mặt dây chuyền Vàng 14K đính đá Citrine PNJ Sắc Xuân CTXMY000262 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng 14K đính đá Citrine PNJ Sắc Xuân CTXMY000262
Mặt dây chuyền Vàng 14K đính đá Citrine PNJ Sắc Xuân CTXMY000262
4.088.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
5 (2)
500+ đã bán
Mặt dây chuyền Vàng 18K đính đá CZ PNJ XMXMY000284 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng 18K đính đá CZ PNJ XMXMY000284
Mặt dây chuyền Vàng 18K đính đá CZ PNJ XMXMY000284
5.176.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
5 (5)
2000+ đã bán
Mặt dây chuyền PNJ Vàng 18K đính đá Ruby Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng 18K đính đá Ruby PNJ RBXMY000155
Mặt dây chuyền Vàng 18K đính đá Ruby PNJ RBXMY000155
6.895.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
4 (4)
1000+ đã bán
Mặt dây chuyền Vàng 18K đính đá Citrine PNJ Sắc Xuân CTXMY000263 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng 18K đính đá Citrine PNJ Sắc Xuân CTXMY000263
Mặt dây chuyền Vàng 18K đính đá Citrine PNJ Sắc Xuân CTXMY000263
7.883.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
5 (3)
444 đã bán
Mặt dây chuyền Vàng 18K đính đá Ruby PNJ Sắc Xuân RBXMY000490 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng 18K đính đá Ruby PNJ Sắc Xuân RBXMY000490
Mặt dây chuyền Vàng 18K đính đá Ruby PNJ Sắc Xuân RBXMY000490
9.862.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
5 (2)
500+ đã bán
Mặt dây chuyền Kim cương Vàng trắng 14K PNJ DDDDW000904 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Kim cương Vàng trắng 14K PNJ DDDDW000904
Mặt dây chuyền Kim cương Vàng trắng 14K PNJ DDDDW000904
33.879.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
5 (5)
148 đã bán
Mặt dây chuyền Kim cương Vàng trắng 14K PNJ DDDDW060396 Mặt dây chuyền Kim cương Vàng trắng 14K PNJ DDDDW060396 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Kim cương Vàng trắng 14K PNJ DDDDW060396
Mặt dây chuyền Kim cương Vàng trắng 14K PNJ DDDDW060396
14.680.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
20 đã bán
Mặt dây chuyền Kim cương Vàng trắng 14K PNJ DDDDW060395 Mặt dây chuyền Kim cương Vàng trắng 14K PNJ DDDDW060395 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Kim cương Vàng trắng 14K PNJ DDDDW060395
Mặt dây chuyền Kim cương Vàng trắng 14K PNJ DDDDW060395
15.110.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
23 đã bán
Mặt dây chuyền Kim cương Vàng trắng 14K PNJ DDDDW002667 Mặt dây chuyền Kim cương Vàng trắng 14K PNJ DDDDW002667 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Kim cương Vàng trắng 14K PNJ DDDDW002667
Mặt dây chuyền Kim cương Vàng trắng 14K PNJ DDDDW002667
96.660.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
11 đã bán
Mặt dây chuyền Vàng 14K Đính đá Sapphire Disney|PNJ Peter Pan SPXMW000214 Mặt dây chuyền Vàng trắng 14K đính đá Sapphire PNJ SPXMW000214 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng trắng 14K đính đá Sapphire PNJ SPXMW000214
Mặt dây chuyền Vàng trắng 14K đính đá Sapphire PNJ SPXMW000214
5.224.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
28 đã bán
Mặt dây chuyền Vàng Trắng 14K Đính đá ECZ PNJ XMXMW002736 Mặt dây chuyền Vàng Trắng 14K Đính đá ECZ PNJ XMXMW002736 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng Trắng 14K Đính đá ECZ PNJ XMXMW002736
Mặt dây chuyền Vàng Trắng 14K Đính đá ECZ PNJ XMXMW002736
4.972.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
94 đã bán
Mặt dây chuyền Vàng Trắng 14K Đính đá ECZ PNJ XMXMW002734 Mặt dây chuyền Vàng trắng 14K đính đá ECZ PNJ XMXMW002734 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng trắng 14K đính đá ECZ PNJ XMXMW002734
Mặt dây chuyền Vàng trắng 14K đính đá ECZ PNJ XMXMW002734
7.542.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
51 đã bán
Mặt dây chuyền Vàng 18K đính Ngọc trai Southsea PNJ PSDDY000128 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng 18K đính Ngọc trai Southsea PNJ PSDDY000128
Mặt dây chuyền Vàng 18K đính Ngọc trai Southsea PNJ PSDDY000128
38.441.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
3 đã bán
Mặt dây chuyền Vàng Trắng 14K đính Ngọc trai Freshwater PNJ PFXMW000314 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng trắng 14K đính Ngọc trai Freshwater PNJ PFXMW000314
Mặt dây chuyền Vàng trắng 14K đính Ngọc trai Freshwater PNJ PFXMW000314
5.229.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
6 đã bán
Mặt dây chuyền Vàng trắng 14K đính Ngọc trai Akoya PNJ PAXMW060003 Mặt dây chuyền Vàng trắng 14K đính Ngọc trai Akoya PNJ PAXMW060003 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng trắng 14K đính Ngọc trai Akoya PNJ PAXMW060003
Mặt dây chuyền Vàng trắng 14K đính Ngọc trai Akoya PNJ PAXMW060003
10.500.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
Mặt dây chuyền Vàng 18K Đính ngọc trai Akoya PNJ PAMXY000003 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng 18K đính Ngọc trai Akoya PNJ PAMXY000003
Mặt dây chuyền Vàng 18K đính Ngọc trai Akoya PNJ PAMXY000003
28.613.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
2 đã bán
Mặt dây chuyền Kim cương Vàng Trắng 14K PNJ DDDDW060389 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Kim cương Vàng Trắng 14K PNJ DDDDW060389
Mặt dây chuyền Kim cương Vàng Trắng 14K PNJ DDDDW060389
25.990.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
13 đã bán
Mặt dây chuyền Kim cương Vàng Trắng 18K PNJ DDDDW060388 Mặt dây chuyền Kim cương Vàng trắng 18K PNJ DDDDW060388 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Kim cương Vàng trắng 18K PNJ DDDDW060388
Mặt dây chuyền Kim cương Vàng trắng 18K PNJ DDDDW060388
50.000.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
11 đã bán
Mặt dây chuyền Kim cương Vàng Trắng 14K PNJ DDDDW002630 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Kim cương Vàng trắng 14K PNJ DDDDW002630
Mặt dây chuyền Kim cương Vàng trắng 14K PNJ DDDDW002630
40.888.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
12 đã bán
Mặt dây chuyền Kim cương Vàng Trắng 14K PNJ DDDDW002602 Mặt dây chuyền Kim cương Vàng trắng 14K PNJ DDDDW002602 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Kim cương Vàng trắng 14K PNJ DDDDW002602
Mặt dây chuyền Kim cương Vàng trắng 14K PNJ DDDDW002602
23.648.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
78 đã bán
Mặt dây chuyền Kim cương Vàng Trắng 14K PNJ DDDDW001476 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Kim cương Vàng trắng 14K PNJ DDDDW001476
Mặt dây chuyền Kim cương Vàng trắng 14K PNJ DDDDW001476
31.874.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
14 đã bán
Mặt dây chuyền Vàng Trắng 14K Đính đá ECZ PNJ XMXMW002737 Mặt dây chuyền Vàng Trắng 14K Đính đá ECZ PNJ XMXMW002737 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng Trắng 14K Đính đá ECZ PNJ XMXMW002737
Mặt dây chuyền Vàng Trắng 14K Đính đá ECZ PNJ XMXMW002737
4.695.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
112 đã bán
Mặt dây chuyền Kim cương Vàng trắng 14K PNJ DDDDW060383 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Kim cương Vàng trắng 14K PNJ DDDDW060383
Mặt dây chuyền Kim cương Vàng trắng 14K PNJ DDDDW060383
25.837.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
204 đã bán
Mặt dây chuyền Kim cương Vàng 14K PNJ DDDDC000145 Mặt dây chuyền Kim cương Vàng 14K PNJ DDDDC000145 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Kim cương Vàng 14K PNJ DDDDC000145
Mặt dây chuyền Kim cương Vàng 14K PNJ DDDDC000145
47.054.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
55 đã bán
Mặt dây chuyền Vàng trắng 14K đính đá ECZ PNJ XMXMW002735 Mặt dây chuyền Vàng trắng 14K đính đá ECZ PNJ XMXMW002735 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng trắng 14K đính đá ECZ PNJ XMXMW002735
Mặt dây chuyền Vàng trắng 14K đính đá ECZ PNJ XMXMW002735
5.722.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
77 đã bán
Mặt dây chuyền Vàng Trắng 14K đính Ngọc trai Freshwater PNJ PFXMW000272 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng trắng 14K đính Ngọc trai Freshwater PNJ PFXMW000272
Mặt dây chuyền Vàng trắng 14K đính Ngọc trai Freshwater PNJ PFXMW000272
3.877.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
58 đã bán
Mặt dây chuyền Vàng 14K đính đá Ruby PNJ RBMXX000001 Mặt dây chuyền Vàng 14K đính đá Ruby PNJ RBMXX000001 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng 14K đính đá Ruby PNJ RBMXX000001
Mặt dây chuyền Vàng 14K đính đá Ruby PNJ RBMXX000001
4.899.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
36 đã bán
Mặt dây chuyền Vàng 18K đính đá Ruby PNJ RB00Y000097 Mặt dây chuyền Vàng 18K đính đá Ruby PNJ RB00Y000097 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng 18K đính đá Ruby PNJ RB00Y000097
Mặt dây chuyền Vàng 18K đính đá Ruby PNJ RB00Y000097
8.244.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
12 đã bán
Mặt dây chuyền Vàng trắng 14K đính đá Topaz PNJ TPXMW000417 Mặt dây chuyền Vàng trắng 14K đính đá Topaz PNJ TPXMW000417 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng trắng 14K đính đá Topaz PNJ TPXMW000417
Mặt dây chuyền Vàng trắng 14K đính đá Topaz PNJ TPXMW000417
6.346.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
48 đã bán
Mặt dây chuyền Kim cương Vàng Trắng 14K PNJ chữ N DDDDW002572 Mặt dây chuyền Kim cương Vàng Trắng 14K PNJ chữ N DDDDW002572 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Kim cương Vàng Trắng 14K PNJ chữ N DDDDW002572
Mặt dây chuyền Kim cương Vàng Trắng 14K PNJ chữ N DDDDW002572
10.803.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
41 đã bán
Mặt dây chuyền Kim cương Vàng Trắng 14K PNJ chữ N DD00W000643 Mặt dây chuyền Kim cương Vàng Trắng 14K PNJ chữ N DD00W000643 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Kim cương Vàng Trắng 14K PNJ chữ N DD00W000643
Mặt dây chuyền Kim cương Vàng Trắng 14K PNJ chữ N DD00W000643
7.727.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
28 đã bán
Mặt dây chuyền Kim cương Vàng Trắng 14K PNJ chữ H DD00W000639 Mặt dây chuyền Kim cương Vàng Trắng 14K PNJ chữ H DD00W000639 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Kim cương Vàng Trắng 14K PNJ chữ H DD00W000639
Mặt dây chuyền Kim cương Vàng Trắng 14K PNJ chữ H DD00W000639
7.894.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
24 đã bán
Mặt dây chuyền Kim cương Vàng Trắng 14K PNJ chữ A DD00W000634 Mặt dây chuyền Kim cương Vàng trắng 14K PNJ chữ A DD00W000634 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Kim cương Vàng trắng 14K PNJ chữ A DD00W000634
Mặt dây chuyền Kim cương Vàng trắng 14K PNJ chữ A DD00W000634
7.829.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
8 đã bán
Mặt dây chuyền Kim cương Vàng Trắng 14K PNJ chữ P DD00W000645 Mặt dây chuyền Kim cương Vàng Trắng 14K PNJ chữ P DD00W000645 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Kim cương Vàng Trắng 14K PNJ chữ P DD00W000645
Mặt dây chuyền Kim cương Vàng Trắng 14K PNJ chữ P DD00W000645
7.979.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
14 đã bán
Mặt dây chuyền Vàng Trắng 14K đính đá Topaz PNJ TPXMW000418 Mặt dây chuyền Vàng trắng 14K đính đá Topaz PNJ TPXMW000418 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng trắng 14K đính đá Topaz PNJ TPXMW000418
Mặt dây chuyền Vàng trắng 14K đính đá Topaz PNJ TPXMW000418
3.813.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
54 đã bán
 
1 2 3 4 5 6 7 8
  2 - 16