Bộ lọc:

Thương hiệu
Chất liệu
Loại trang sức
Giá
Bộ sưu tập
Tuổi vàng
Loại đá chính
Giới tính
Màu chất liệu
Mặt dây chuyền Vàng trắng Ý 18K PNJ hình nốt nhạc 0000W000116 Chưa kèm dây chuyền
Mặt dây chuyền Vàng 18K đính đá CZ PNJ XM00C000031 Chưa kèm dây chuyền
Mặt dây chuyền Vàng 18K đính đá CZ PNJ XM00C000031
1.958.000đ
Giảm 5% cho combo Dây chuyền & Mặt dây Vàng
5 (4)
2000+ đã bán
Mặt Dây Chuyền PNJ Vàng 18K đính đá CZ Chưa kèm dây chuyền
Mặt dây chuyền Vàng 18K đính đá CZ PNJ XM00Y000096
2.002.000đ
Giảm 5% cho combo Dây chuyền & Mặt dây Vàng
5 (5)
2000+ đã bán
Mặt dây chuyền Vàng trắng Ý 18K PNJ 0000W000132 Chưa kèm dây chuyền
Mặt dây chuyền Vàng trắng Ý 18K PNJ 0000W000132
2.086.000đ
Giảm 5% cho combo Dây chuyền & Mặt dây Vàng
5 (2)
1000+ đã bán
Mặt dây chuyền Vàng 18K đính đá CZ PNJ XMXMY000293 Chưa kèm dây chuyền
Mặt dây chuyền Vàng 18K đính đá CZ PNJ XMXMY000293
2.400.000đ
Giảm 5% cho combo Dây chuyền & Mặt dây Vàng
5 (14)
2000+ đã bán
Mặt Dây Chuyền PNJ Vàng Trắng 10K đính đá ECZ Chưa kèm dây chuyền
Mặt dây chuyền Vàng trắng 10K đính đá ECZ PNJ XM00W000112
2.354.000đ
Giảm 5% cho combo Dây chuyền & Mặt dây Vàng
5 (8)
2000+ đã bán
Mặt Dây Chuyền PNJ Vàng 18K đính đá CZ Chưa kèm dây chuyền
Mặt dây chuyền Vàng 18K đính đá CZ PNJ XMXMY000320
2.667.000đ
Giảm 5% cho combo Dây chuyền & Mặt dây Vàng
5 (2)
2000+ đã bán
Mặt dây chuyền PNJ vàng trắng 10K đính đá ECZ Chưa kèm dây chuyền
Mặt dây chuyền Vàng trắng 10K đính đá ECZ PNJ XMXMW000435
2.757.000đ
Giảm 5% cho combo Dây chuyền & Mặt dây Vàng
5 (5)
2000+ đã bán
Mặt dây chuyền PNJ Vàng trắng 10K đính đá ECZ Swarovski 95873.100 Chưa kèm dây chuyền
Mặt dây chuyền Vàng trắng 10K đính đá Suncut PNJ Sunflower XMXMW000475
2.336.650đ
2.749.000đ (-15%)
4 (4)
1000+ đã bán
Mặt dây chuyền Vàng trắng Ý 18K PNJ 0000W000119 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng trắng Ý 18K PNJ 0000W000119
Mặt dây chuyền Vàng trắng Ý 18K PNJ 0000W000119
3.155.000đ
Giảm 5% cho combo Dây chuyền & Mặt dây Vàng
5 (3)
2000+ đã bán
Mặt dây chuyền Vàng trắng Ý 18K PNJ 0000W000105 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng trắng Ý 18K PNJ 0000W000105
Mặt dây chuyền Vàng trắng Ý 18K PNJ 0000W000105
3.675.000đ
Giảm 5% cho combo Dây chuyền & Mặt dây Vàng
5 (4)
2000+ đã bán
Mặt dây chuyền Vàng 18K đính đá CZ PNJ XMXMY000291 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng 18K đính đá CZ PNJ XMXMY000291
Mặt dây chuyền Vàng 18K đính đá CZ PNJ XMXMY000291
3.793.000đ
Giảm 5% cho combo Dây chuyền & Mặt dây Vàng
5 (3)
2000+ đã bán
Mặt Dây Chuyền PNJ Vàng 18K đính đá CZ Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng 18K đính đá CZ PNJ XMXMY000301
Mặt dây chuyền Vàng 18K đính đá CZ PNJ XMXMY000301
3.823.000đ
Giảm 5% cho combo Dây chuyền & Mặt dây Vàng
4 (3)
2000+ đã bán
Mặt Dây Chuyền PNJ Vàng 18K đính đá CZ Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng 18K đính đá CZ PNJ XMXMY000330
Mặt dây chuyền Vàng 18K đính đá CZ PNJ XMXMY000330
3.846.000đ
Giảm 5% cho combo Dây chuyền & Mặt dây Vàng
5 (4)
2000+ đã bán
Mặt dây chuyền Vàng 14K đính đá Citrine PNJ Sắc Xuân CTXMY000262 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng 14K đính đá Citrine PNJ Sắc Xuân CTXMY000262
Mặt dây chuyền Vàng 14K đính đá Citrine PNJ Sắc Xuân CTXMY000262
3.883.000đ
Giảm 5% cho combo Dây chuyền & Mặt dây Vàng
5 (2)
500+ đã bán
Mặt dây chuyền Vàng 18K đính đá CZ PNJ XMXMY000284 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng 18K đính đá CZ PNJ XMXMY000284
Mặt dây chuyền Vàng 18K đính đá CZ PNJ XMXMY000284
4.678.000đ
Giảm 5% cho combo Dây chuyền & Mặt dây Vàng
5 (5)
2000+ đã bán
Mặt dây chuyền PNJ Phượng Hoàng Vàng 18K đính đá Citrine Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng 18K đính đá Citrine PNJ Phượng Hoàng CTXMY000151
Mặt dây chuyền Vàng 18K đính đá Citrine PNJ Phượng Hoàng CTXMY000151
6.492.000đ
Giảm 5% cho combo Dây chuyền & Mặt dây Vàng
4 (2)
500+ đã bán
Mặt dây chuyền PNJ Vàng 18K đính đá Ruby Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng 18K đính đá Ruby PNJ RBXMY000155
Mặt dây chuyền Vàng 18K đính đá Ruby PNJ RBXMY000155
5.305.600đ
6.632.000đ (-20%)
4 (4)
1000+ đã bán
Mặt dây chuyền Vàng 18K đính đá Citrine PNJ Sắc Xuân CTXMY000263 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng 18K đính đá Citrine PNJ Sắc Xuân CTXMY000263
Mặt dây chuyền Vàng 18K đính đá Citrine PNJ Sắc Xuân CTXMY000263
7.389.000đ
Giảm 5% cho combo Dây chuyền & Mặt dây Vàng
5 (3)
384 đã bán
Mặt dây chuyền Vàng 18K đính đá Ruby PNJ Sắc Xuân RBXMY000490 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng 18K đính đá Ruby PNJ Sắc Xuân RBXMY000490
Mặt dây chuyền Vàng 18K đính đá Ruby PNJ Sắc Xuân RBXMY000490
9.487.000đ
Giảm 5% cho combo Dây chuyền & Mặt dây Vàng
5 (2)
437 đã bán
Mặt dây chuyền Kim cương Vàng trắng 14K PNJ DDDDW000904 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Kim cương Vàng trắng 14K PNJ DDDDW000904
Mặt dây chuyền Kim cương Vàng trắng 14K PNJ DDDDW000904
30.321.900đ
33.691.000đ (-10%)
5 (5)
137 đã bán
Mặt dây chuyền Kim cương Vàng Trắng 14K PNJ DDDDW060376 Mặt dây chuyền Kim cương Vàng Trắng 14K PNJ DDDDW060376 Chưa kèm dây chuyền
Mặt dây chuyền Kim cương Vàng Trắng 14K PNJ DDDDW060376
6.900.000đ
Giảm 5% cho combo Dây chuyền & Mặt dây Vàng
Mặt dây chuyền Vàng Trắng 10K đính đá ECZ PNJ XMXMW002517 Mặt dây chuyền Vàng Trắng 10K đính đá ECZ PNJ XMXMW002517 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng Trắng 10K đính đá ECZ PNJ XMXMW002517
Mặt dây chuyền Vàng Trắng 10K đính đá ECZ PNJ XMXMW002517
7.258.000đ
Giảm 5% cho combo Dây chuyền & Mặt dây Vàng
Mặt dây chuyền Vàng 18K PNJ 0000Y001442 Mặt dây chuyền Vàng 18K PNJ 0000Y001442 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng 18K PNJ 0000Y001442
Mặt dây chuyền Vàng 18K PNJ 0000Y001442
12.954.000đ
Giảm 5% cho combo Dây chuyền & Mặt dây Vàng
Mặt dây chuyền Vàng 10K đính đá ECZ PNJ Niềm tin XMXMH000222 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng 10K đính đá ECZ PNJ Niềm tin XMXMH000222
Mặt dây chuyền Vàng 10K đính đá ECZ PNJ Niềm tin XMXMH000222
4.340.000đ
Giảm 5% cho combo Dây chuyền & Mặt dây Vàng
5 (3)
Mặt dây chuyền Vàng Trắng 14K đính đá Topaz PNJ Niềm tin TPXMW000423 Mặt dây chuyền Vàng Trắng 14K đính đá Topaz PNJ Niềm tin TPXMW000423 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng Trắng 14K đính đá Topaz PNJ Niềm tin TPXMW000423
Mặt dây chuyền Vàng Trắng 14K đính đá Topaz PNJ Niềm tin TPXMW000423
7.201.000đ
Giảm 5% cho combo Dây chuyền & Mặt dây Vàng
5 (1)
Mặt dây chuyền Vàng 14K đính đá Topaz PNJ Niềm tin TPXMC000004 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng 14K đính đá Topaz PNJ Niềm tin TPXMC000004
Mặt dây chuyền Vàng 14K đính đá Topaz PNJ Niềm tin TPXMC000004
7.188.000đ
Giảm 5% cho combo Dây chuyền & Mặt dây Vàng
5 (1)
Vỏ Mặt dây chuyền Kim cương Vàng Trắng 18K PNJ 00DDW000809 Vỏ Mặt dây chuyền Kim cương Vàng Trắng 18K PNJ 00DDW000809 Chưa kèm dây chuyền Vỏ Mặt dây chuyền Kim cương Vàng Trắng 18K PNJ 00DDW000809
Vỏ Mặt dây chuyền Kim cương Vàng Trắng 18K PNJ 00DDW000809
24.445.000đ
Giảm 5% cho combo Dây chuyền & Mặt dây Vàng
Mặt dây chuyền Vàng Trắng 14K đính Ngọc trai Akoya PNJ PAXMW060001 Mặt dây chuyền Vàng Trắng 14K đính Ngọc trai Akoya PNJ PAXMW060001 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng Trắng 14K đính Ngọc trai Akoya PNJ PAXMW060001
Mặt dây chuyền Vàng Trắng 14K đính Ngọc trai Akoya PNJ PAXMW060001
9.900.000đ
Giảm 5% cho combo Dây chuyền & Mặt dây Vàng
5 (3)
Mặt dây chuyền Vàng Trắng 14K đính Ngọc trai Akoya PNJ PAXMW060000 Mặt dây chuyền Vàng Trắng 14K đính Ngọc trai Akoya PNJ PAXMW060000 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng Trắng 14K đính Ngọc trai Akoya PNJ PAXMW060000
Mặt dây chuyền Vàng Trắng 14K đính Ngọc trai Akoya PNJ PAXMW060000
11.500.000đ
Giảm 5% cho combo Dây chuyền & Mặt dây Vàng
4 (3)
Mặt dây chuyền Vàng Trắng 14K đính Ngọc trai Akoya PNJ PA00W060000 Mặt dây chuyền Vàng Trắng 14K đính Ngọc trai Akoya PNJ PA00W060000 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng Trắng 14K đính Ngọc trai Akoya PNJ PA00W060000
Mặt dây chuyền Vàng Trắng 14K đính Ngọc trai Akoya PNJ PA00W060000
8.100.000đ
Giảm 5% cho combo Dây chuyền & Mặt dây Vàng
5 (3)
Mặt dây chuyền Vàng 18K PNJ 0000Y001443 Mặt dây chuyền Vàng 18K PNJ 0000Y001443 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng 18K PNJ 0000Y001443
Mặt dây chuyền Vàng 18K PNJ 0000Y001443
13.535.000đ
Giảm 5% cho combo Dây chuyền & Mặt dây Vàng
5 (3)
Vỏ Mặt dây chuyền Kim cương Vàng Trắng 18K PNJ 00DDW000806 Chưa kèm dây chuyền Vỏ Mặt dây chuyền Kim cương Vàng Trắng 18K PNJ 00DDW000806
Vỏ Mặt dây chuyền Kim cương Vàng Trắng 18K PNJ 00DDW000806
11.997.000đ
Giảm 5% cho combo Dây chuyền & Mặt dây Vàng
Mặt dây chuyền nam Vàng Trắng 14K đính đá ECZ PNJ Niềm tin XMXMW002544 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền nam Vàng Trắng 14K đính đá ECZ PNJ Niềm tin XMXMW002544
Mặt dây chuyền nam Vàng Trắng 14K đính đá ECZ PNJ Niềm tin XMXMW002544
8.585.000đ
Giảm 5% cho combo Dây chuyền & Mặt dây Vàng
Mặt dây chuyền Vàng 18K đính đá CZ PNJ XM00Y002117 Chưa kèm dây chuyền
Mặt dây chuyền Vàng 18K đính đá CZ PNJ XM00Y002117
2.890.000đ
Giảm 5% cho combo Dây chuyền & Mặt dây Vàng
Mặt dây chuyền Vàng trắng 14K đính Ngọc trai Freshwater PNJ PFXMW000294 Mặt dây chuyền Vàng trắng 14K đính Ngọc trai Freshwater PNJ PFXMW000294 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng trắng 14K đính Ngọc trai Freshwater PNJ PFXMW000294
Mặt dây chuyền Vàng trắng 14K đính Ngọc trai Freshwater PNJ PFXMW000294
5.638.000đ
Giảm 5% cho combo Dây chuyền & Mặt dây Vàng
Mặt dây chuyền Vàng Trắng 14K đính đá Freshwater PNJ PFXMW060004 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng Trắng 14K đính ngọc trai Freshwater PNJ PFXMW060004
Mặt dây chuyền Vàng Trắng 14K đính đá Freshwater PNJ PFXMW060003 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng Trắng 14K đính Ngọc trai Freshwater PNJ PFXMW060003
Mặt dây chuyền Vàng Trắng 14K đính Ngọc trai Freshwater PNJ PFXMW000273 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng Trắng 14K đính Ngọc trai Freshwater PNJ PFXMW000273
Mặt dây chuyền Vàng Trắng 14K đính Ngọc trai Freshwater PNJ PFXMW000273
3.823.000đ
Giảm 5% cho combo Dây chuyền & Mặt dây Vàng
Mặt dây chuyền Kim cương Vàng Trắng 14K PNJ Audax Rosa DDDDW002514 Mặt dây chuyền Kim cương Vàng Trắng 14K PNJ Audax Rosa DDDDW002514 Chưa kèm dây chuyền
Mặt dây chuyền Kim cương Vàng Trắng 14K PNJ Audax Rosa DDDDW002514
45.094.000đ
Giảm 5% cho combo Dây chuyền & Mặt dây Vàng
Mặt dây chuyền Vàng 10K đính đá ECZ PNJ Audax Rosa XMXMH000223 Mặt dây chuyền Vàng 10K đính đá ECZ PNJ Audax Rosa XMXMH000223 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng 10K đính đá ECZ PNJ Audax Rosa XMXMH000223
Mặt dây chuyền Vàng 10K đính đá ECZ PNJ Audax Rosa XMXMH000223
4.907.000đ
Giảm 5% cho combo Dây chuyền & Mặt dây Vàng
Mặt dây chuyền Vàng 10K đính đá ECZ PNJ Sunnyva XMXMY006555 Mặt dây chuyền Vàng 10K đính đá ECZ PNJ Sunnyva XMXMY006555 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng 10K đính đá ECZ PNJ Sunnyva XMXMY006555
Mặt dây chuyền Vàng 10K đính đá ECZ PNJ Sunnyva XMXMY006555
5.377.000đ
Giảm 5% cho combo Dây chuyền & Mặt dây Vàng
Mặt dây chuyền Vàng 10K đính đá ECZ PNJ Sunnyva ZTXMY001331 Mặt dây chuyền Vàng 10K đính đá Synthetic PNJ Sunnyva ZTXMY001331 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng 10K đính đá Synthetic PNJ Sunnyva ZTXMY001331
Mặt dây chuyền Vàng 10K đính đá Synthetic PNJ Sunnyva ZTXMY001331
9.397.000đ
Giảm 5% cho combo Dây chuyền & Mặt dây Vàng
Mặt dây chuyền Vàng Trắng 14K đính Ngọc trai Freshwater PNJ PFXMW000289 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng Trắng 14K đính Ngọc trai Freshwater PNJ PFXMW000289
Mặt dây chuyền Vàng Trắng 14K đính Ngọc trai Freshwater PNJ PFXMW000289
6.626.000đ
Giảm 5% cho combo Dây chuyền & Mặt dây Vàng
Vỏ mặt dây chuyền Kim cương Vàng trắng 18K PNJ 00DDW000603 Chưa kèm dây chuyền Vỏ mặt dây chuyền Kim cương Vàng trắng 18K PNJ 00DDW000603
Vỏ mặt dây chuyền Kim cương Vàng trắng 18K PNJ 00DDW000603
47.427.000đ
Giảm 5% cho combo Dây chuyền & Mặt dây Vàng
5 (1)
Mặt dây chuyền Vàng trắng 10K đính đá ECZ PNJ XMXMW002464 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng trắng 10K đính đá ECZ PNJ XMXMW002464
Mặt dây chuyền Vàng trắng 10K đính đá ECZ PNJ XMXMW002464
4.093.000đ
Giảm 5% cho combo Dây chuyền & Mặt dây Vàng
4 (1)
Mặt dây chuyền Vàng Trắng 10K đính đá ECZ PNJ XMXMW002466 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng Trắng 10K đính đá ECZ PNJ XMXMW002466
Mặt dây chuyền Vàng Trắng 10K đính đá ECZ PNJ XMXMW002466
5.319.000đ
Giảm 5% cho combo Dây chuyền & Mặt dây Vàng
5 (1)
 
1 2 3 4 5 6 7 8
  2 - 16