Bộ lọc:

Thương hiệu
Chất liệu
Loại trang sức
Giá
Bộ sưu tập
Tuổi vàng
Loại đá chính
Giới tính
Màu chất liệu
Màu đá chính
Mặt dây chuyền Vàng trắng Ý 18K PNJ hình nốt nhạc 0000W000116 Chưa kèm dây chuyền
Mặt dây chuyền Vàng 18K đính đá CZ PNJ XM00C000031 Chưa kèm dây chuyền
Mặt dây chuyền Vàng 18K đính đá CZ PNJ XM00C000031
1.988.000 đ
Mua Online giảm thêm đến 790.000đ
5 (3)
2000+ đã bán
Mặt Dây Chuyền PNJ Vàng 18K đính đá CZ Chưa kèm dây chuyền
Mặt dây chuyền Vàng 18K đính đá CZ PNJ XM00Y000096
2.037.000 đ
Mua Online giảm thêm đến 790.000đ
5 (2)
2000+ đã bán
Mặt dây chuyền Vàng trắng Ý 18K PNJ 0000W000132 Chưa kèm dây chuyền
Mặt dây chuyền Vàng trắng Ý 18K PNJ 0000W000132
2.024.000 đ
Mua Online giảm thêm đến 790.000đ
5 (2)
1000+ đã bán
Mặt dây chuyền Vàng 18K đính đá CZ PNJ XMXMY000293 Chưa kèm dây chuyền
Mặt dây chuyền Vàng 18K đính đá CZ PNJ XMXMY000293
2.443.000 đ
Mua Online giảm thêm đến 790.000đ
5 (11)
2000+ đã bán
Mặt Dây Chuyền PNJ Vàng Trắng 10K đính đá ECZ Chưa kèm dây chuyền
Mặt dây chuyền Vàng trắng 10K đính đá ECZ PNJ XM00W000112
2.368.000 đ
Mua Online giảm thêm đến 790.000đ
5 (6)
2000+ đã bán
Mặt Dây Chuyền PNJ Vàng 18K đính đá CZ Chưa kèm dây chuyền
Mặt dây chuyền Vàng 18K đính đá CZ PNJ XMXMY000320
2.743.000 đ
Mua Online giảm thêm đến 790.000đ
5 (2)
2000+ đã bán
Mặt dây chuyền PNJ vàng trắng 10K đính đá ECZ Chưa kèm dây chuyền
Mặt dây chuyền Vàng trắng 10K đính đá ECZ PNJ XMXMW000435
2.759.000 đ
Mua Online giảm thêm đến 790.000đ
4 (3)
2000+ đã bán
Mặt dây chuyền PNJ Vàng trắng 10K đính đá ECZ Swarovski 95873.100 Chưa kèm dây chuyền
Mặt dây chuyền Vàng trắng 10K đính đá Suncut PNJ Sunflower XMXMW000475
2.758.000 đ
Mua Online giảm thêm đến 790.000đ
5 (4)
1000+ đã bán
Mặt dây chuyền Vàng trắng Ý 18K PNJ 0000W000119 Chưa kèm dây chuyền
Mặt dây chuyền Vàng trắng Ý 18K PNJ 0000W000119
3.046.000 đ
Mua Online giảm thêm đến 790.000đ
5 (2)
2000+ đã bán
Mặt dây chuyền PNJ vàng 10K đính đá ECZ Chưa kèm dây chuyền
Mặt dây chuyền Vàng trắng 10K đính đá ECZ PNJ XMXMW000457
3.107.000 đ
Mua Online giảm thêm đến 790.000đ
5 (6)
1000+ đã bán
Mặt dây chuyền Vàng trắng Ý 18K PNJ 0000W000105 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng trắng Ý 18K PNJ 0000W000105
Mặt dây chuyền Vàng trắng Ý 18K PNJ 0000W000105
3.524.000 đ
Mua Online giảm thêm đến 790.000đ
5 (2)
2000+ đã bán
Mặt dây chuyền Vàng 18K đính đá CZ PNJ XMXMY000291 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng 18K đính đá CZ PNJ XMXMY000291
Mặt dây chuyền Vàng 18K đính đá CZ PNJ XMXMY000291
3.848.000 đ
Mua Online giảm thêm đến 790.000đ
5 (2)
2000+ đã bán
Mặt Dây Chuyền PNJ Vàng 18K đính đá CZ Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng 18K đính đá CZ PNJ XMXMY000301
Mặt dây chuyền Vàng 18K đính đá CZ PNJ XMXMY000301
3.849.000 đ
Mua Online giảm thêm đến 790.000đ
1 (2)
2000+ đã bán
Mặt Dây Chuyền PNJ Vàng 18K đính đá CZ Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng 18K đính đá CZ PNJ XMXMY000330
Mặt dây chuyền Vàng 18K đính đá CZ PNJ XMXMY000330
3.988.000 đ
Mua Online giảm thêm đến 790.000đ
5 (4)
2000+ đã bán
Mặt dây chuyền Vàng 14K đính đá Citrine PNJ Sắc Xuân CTXMY000262 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng 14K đính đá Citrine PNJ Sắc Xuân CTXMY000262
Mặt dây chuyền Vàng 14K đính đá Citrine PNJ Sắc Xuân CTXMY000262
3.884.000 đ
Mua Online giảm thêm đến 790.000đ
5 (2)
500+ đã bán
Mặt Dây Chuyền PNJ Vàng 18K đính đá CZ 02487.102 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng 18K đính đá CZ PNJ XMXMY000284
Mặt dây chuyền Vàng 18K đính đá CZ PNJ XMXMY000284
4.737.000 đ
Mua Online giảm thêm đến 790.000đ
5 (2)
2000+ đã bán
Mặt dây chuyền PNJ Phượng Hoàng Vàng 18K đính đá Citrine Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng 18K đính đá Citrine PNJ Phượng Hoàng CTXMY000151
Mặt dây chuyền Vàng 18K đính đá Citrine PNJ Phượng Hoàng CTXMY000151
6.489.000 đ
Mua Online giảm thêm đến 790.000đ
4 (2)
500+ đã bán
Mặt dây chuyền PNJ Vàng 18K đính đá Ruby Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng 18K đính đá Ruby PNJ RBXMY000155
Mặt dây chuyền Vàng 18K đính đá Ruby PNJ RBXMY000155
6.641.000 đ
Mua Online giảm thêm đến 790.000đ
5 (2)
1000+ đã bán
Mặt dây chuyền Vàng 18K đính đá Citrine PNJ Sắc Xuân CTXMY000263 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng 18K đính đá Citrine PNJ Sắc Xuân CTXMY000263
Mặt dây chuyền Vàng 18K đính đá Citrine PNJ Sắc Xuân CTXMY000263
7.398.000 đ
Mua Online giảm thêm đến 790.000đ
5 (2)
348 đã bán
Mặt dây chuyền Vàng 18K đính đá Ruby PNJ Sắc Xuân RBXMY000490 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng 18K đính đá Ruby PNJ Sắc Xuân RBXMY000490
Mặt dây chuyền Vàng 18K đính đá Ruby PNJ Sắc Xuân RBXMY000490
9.474.000 đ
Mua Online giảm thêm đến 790.000đ
5 (2)
395 đã bán
Mặt dây chuyền Kim cương Vàng trắng 14K PNJ DDDDW000904 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Kim cương Vàng trắng 14K PNJ DDDDW000904
Mặt dây chuyền Kim cương Vàng trắng 14K PNJ DDDDW000904
33.692.000 đ
Mua Online giảm thêm đến 790.000đ
5 (1)
132 đã bán
Mặt dây chuyền Nam Bạch kim PNJ 0000W060005 Mặt dây chuyền Nam Bạch kim PNJ 0000W060005 Chưa kèm dây chuyền
Mặt dây chuyền Nam Bạch kim PNJ 0000W060005
9.590.000 đ
Mua Online giảm thêm đến 790.000đ
Mặt dây chuyền Bạch kim PNJ 0000W060001 Mặt dây chuyền Bạch kim PNJ 0000W060001 Chưa kèm dây chuyền
Mặt dây chuyền Bạch kim PNJ 0000W060001
7.590.000 đ
Mua Online giảm thêm đến 790.000đ
Mặt dây chuyền Bạch kim PNJ 0000W060003 Mặt dây chuyền Bạch kim PNJ 0000W060003 Chưa kèm dây chuyền
Mặt dây chuyền Bạch kim PNJ 0000W060003
9.990.000 đ
Mua Online giảm thêm đến 790.000đ
Mặt dây chuyền Vàng 18K đính đá CZ PNJ XMXMY005910 Chưa kèm dây chuyền
Mặt dây chuyền Vàng 18K đính đá CZ PNJ XMXMY005910
8.650.000 đ
Mua Online giảm thêm đến 790.000đ
Mặt dây chuyền Vàng 18K đính đá CZ PNJ XMXMY005868 Chưa kèm dây chuyền
Mặt dây chuyền nam Vàng 18K đính đá CZ PNJ Thánh Giá XMXMY005868
7.008.000 đ
Mua Online giảm thêm đến 790.000đ
Mặt dây chuyền Vàng trắng 10K đính đá ECZ PNJ XMXMW002214 Mặt dây chuyền Vàng trắng 10K đính đá ECZ PNJ XMXMW002214 Chưa kèm dây chuyền
Mặt dây chuyền Vàng trắng 10K đính đá ECZ PNJ XMXMW002214
6.641.000 đ
Mua Online giảm thêm đến 790.000đ
Mặt dây chuyền Vàng trắng 10K đính đá ECZ PNJ XMXMW002203 Mặt dây chuyền Vàng trắng 10K đính đá ECZ PNJ XMXMW002203 Chưa kèm dây chuyền
Mặt dây chuyền Vàng trắng 10K đính đá ECZ PNJ XMXMW002203
4.910.000 đ
Mua Online giảm thêm đến 790.000đ
Mặt dây chuyền Vàng trắng 10K đính đá ECZ PNJ XMXMW002202 Mặt dây chuyền Vàng trắng 10K đính đá ECZ PNJ XMXMW002202 Chưa kèm dây chuyền
Mặt dây chuyền Vàng trắng 10K đính đá ECZ PNJ XMXMW002202
9.463.000 đ
Mua Online giảm thêm đến 790.000đ
Mặt dây chuyền Vàng trắng 10K đính đá ECZ PNJ XMXMW002196 Mặt dây chuyền Vàng trắng 10K đính đá ECZ PNJ XMXMW002196 Chưa kèm dây chuyền
Mặt dây chuyền Vàng trắng 10K đính đá ECZ PNJ XMXMW002196
4.252.000 đ
Mua Online giảm thêm đến 790.000đ
Mặt dây chuyền Vàng 18K đính đá Ruby PNJ RBXMY000582 Mặt dây chuyền Vàng 18K đính đá Ruby PNJ RBXMY000582 Chưa kèm dây chuyền
Mặt dây chuyền Vàng 18K đính đá Ruby PNJ RBXMY000582
6.696.000 đ
Mua Online giảm thêm đến 790.000đ
Mặt dây chuyền Vàng 18K đính Ngọc trai South Sea PNJ PSDDY060004 Chưa kèm dây chuyền
Mặt dây chuyền Vàng 18K đính Ngọc trai South Sea PNJ PSDDY060004
15.500.000 đ
Mua Online giảm thêm đến 790.000đ
Mặt dây chuyền Vàng 18K đính Ngọc trai Freshwater PNJ PFXMY000512 Chưa kèm dây chuyền
Mặt dây chuyền Vàng 18K đính Ngọc trai Freshwater PNJ PFXMY000512
4.173.000 đ
Mua Online giảm thêm đến 790.000đ
Mặt dây chuyền Vàng 18K đính Ngọc trai Freshwater PNJ PFXMY000510 Chưa kèm dây chuyền
Mặt dây chuyền Vàng 18K đính Ngọc trai Freshwater PNJ PFXMY000510
5.326.000 đ
Mua Online giảm thêm đến 790.000đ
Mặt dây chuyền Vàng 14K đính Ngọc trai Freshwater PNJ PFXMX000006 Chưa kèm dây chuyền
Mặt dây chuyền Vàng trắng 14K đính Ngọc trai Freshwater PNJ PFXMW000264 Chưa kèm dây chuyền
Mặt dây chuyền Vàng trắng 14K đính Ngọc trai Freshwater PNJ PFXMW000264
4.725.000 đ
Mua Online giảm thêm đến 790.000đ
Mặt dây chuyền Vàng trắng Ý 18K PNJ 0000W060497 Mặt dây chuyền Vàng trắng Ý 18K PNJ 0000W060497 Chưa kèm dây chuyền
Mặt dây chuyền Vàng trắng Ý 18K PNJ 0000W060496 Mặt dây chuyền Vàng trắng Ý 18K PNJ 0000W060496 Chưa kèm dây chuyền
Mặt dây chuyền Vàng trắng Ý 18K PNJ 0000W060496
11.290.000 đ
Mua Online giảm thêm đến 790.000đ
Mặt dây chuyền Vàng trắng Ý 18K PNJ 0000W000997 Mặt dây chuyền Vàng trắng Ý 18K PNJ 0000W000997 Chưa kèm dây chuyền
Mặt dây chuyền Vàng 18K PNJ 0000C060057 Mặt dây chuyền Vàng 18K PNJ 0000C060057 Chưa kèm dây chuyền
Mặt dây chuyền Vàng 18K PNJ 0000C060057
3.990.000 đ
Mua Online giảm thêm đến 790.000đ
Mặt dây chuyền Vàng 18K PNJ 0000C060055 Mặt dây chuyền Vàng 18K PNJ 0000C060055 Chưa kèm dây chuyền
Mặt dây chuyền Vàng 18K PNJ 0000C060055
4.490.000 đ
Mua Online giảm thêm đến 790.000đ
Mặt dây chuyền Vàng 18K PNJ 0000C060053 Mặt dây chuyền Vàng 18K PNJ 0000C060053 Chưa kèm dây chuyền
Mặt dây chuyền Vàng 18K PNJ 0000C060053
2.990.000 đ
Mua Online giảm thêm đến 790.000đ
 
1 2 3 4 5 6 7 8
  2 - 16