Bộ lọc:

Thương hiệu
Giá
Bộ sưu tập
Tuổi vàng
Loại đá chính
Chất liệu
Giới tính
Loại trang sức
Màu chất liệu
Lắc tay Vàng trắng 14K đính đá Topaz PNJ TPXMW000072
31.501.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
5 (3)
400 đã bán
Lắc tay Vàng 18K đính đá Ruby PNJ RBXMY000032
28.480.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
5 (5)
1000+ đã bán
Lắc tay Vàng trắng 10K đính đá ECZ PNJ XM00W000024
9.777.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
5 (9)
1000+ đã bán
Lắc tay Vàng 18K đính đá CZ PNJ XM00Y000001
16.330.000đ
Mua từ 2 giảm 12%
5 (5)
2000+ đã bán
Lắc tay Vàng trắng Ý 18K PNJ 0000W000124
13.479.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
5 (4)
2000+ đã bán
Lắc tay Vàng trắng Ý 18K đính đá CZ PNJ XMXMW000070
20.456.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
5 (10)
2000+ đã bán
Lắc tay Vàng trắng Ý 18K đính đá CZ PNJ XMXMW000064
17.854.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
5 (4)
2000+ đã bán
Lắc tay Vàng 18K PNJ 0000Y000081
6.780.000đ
5 (13)
2000+ đã bán
Lắc tay Vàng 18K đính đá CZ PNJ XM00Y000086
6.817.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
5 (25)
1000+ đã bán
Lắc tay Vàng trắng 10K đính đá ECZ PNJ XMXMW000030
7.714.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
5 (10)
2000+ đã bán
Lắc tay Vàng trắng 10K đính đá ECZ PNJ XMXMW000032
7.690.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
5 (22)
2000+ đã bán
Lắc tay Vàng 18K đính đá CZ PNJ XMXMY000027
11.130.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
5 (8)
2000+ đã bán
Lắc tay Vàng 18K đính đá CZ PNJ XM00Y000027
11.977.200đ
13.308.000đ (-10%)
5 (15)
1000+ đã bán
Lắc tay Vàng 18K đính đá CZ PNJ XMXMY000026
14.301.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
5 (12)
2000+ đã bán
Lắc tay Vàng 18K đính đá CZ PNJ XMXMY000029
16.373.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
5 (14)
2000+ đã bán
Lắc tay Vàng 18K đính đá CZ PNJ XM00Y000028
16.842.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
5 (36)
2000+ đã bán
Lắc tay Vàng trắng 10K đính đá ECZ PNJ XMXMW000040
15.169.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
5 (17)
2000+ đã bán
Lắc tay Vàng 18K đính đá CZ PNJ XM00Y000022
17.317.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
5 (6)
2000+ đã bán
Lắc tay Kim cương Vàng Trắng 14K PNJ DDDDW060176
212.090.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
5 đã bán
Lắc tay Kim cương Vàng Trắng 14K PNJ DDDDW060173
120.190.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
1 đã bán
Lắc tay Vàng 14K đính đá Synthetic PNJ ❤️ HELLO KITTY ZTXMX000006
6.407.000đ
Tặng nón xinh Hello Kitty
14 đã bán
Lắc tay Vàng 14K đính đá Synthetic PNJ ❤️ HELLO KITTY ZTXMH000025
8.440.000đ
Tặng nón xinh Hello Kitty
25 đã bán
Lắc tay Vàng 14K đính đá Synthetic PNJ ❤️ HELLO KITTY ZTXMH000024
6.466.000đ
Tặng nón xinh Hello Kitty
19 đã bán
Lắc tay Vàng 14K Đính đá Synthetic PNJ ❤️ HELLO KITTY ZTMXH000005
8.726.000đ
Tặng nón xinh Hello Kitty
13 đã bán
Lắc tay Vàng 18K PNJ 0000Y002816
13.174.000đ
53 đã bán
Lắc tay Vàng trắng 14K đính Ngọc trai Freshwater PNJ PFXMW000059
17.640.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
2 đã bán
Lắc tay Kim cương Vàng Trắng 18K PNJ DDDDW060161
133.300.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
2 đã bán
Lắc tay Kim cương Vàng trắng 14K PNJ Kim Bảo Như Ý DDDDW000851
137.620.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
28 đã bán
Lắc tay nam Vàng 14K PNJ 0000Y003277
25.427.000đ
29 đã bán
Lắc tay Vàng 14K PNJ 0000Y003276
16.885.000đ
35 đã bán
Lắc tay nam Vàng trắng 10K đính đá ECZ PNJ XM00W000328
36.731.000đ
Tặng thêm ưu đãi đến 1.000.000đ
39 đã bán
Lắc tay Vàng Trắng 10K Đính đá ECZ STYLE By PNJ Love Potion XMXMW000571
3.122.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
60 đã bán
Lắc tay Vàng trắng 10K đính đá Synthetic STYLE By PNJ Love Potion ZTXMW000049
2.693.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
103 đã bán
Lắc tay Vàng 10K Đính đá ECZ PNJ ❤️ HELLO KITTY XMXMH000047
4.083.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
55 đã bán
Lắc tay Vàng 14K Đính đá synthetic Disney|PNJ The Little Mermaid ZTXMY000121
4.198.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
16 đã bán
Lắc tay Vàng 14K Đính đá synthetic Disney|PNJ The Little Mermaid ZTXMY000120
4.242.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
18 đã bán
Lắc tay nam Vàng Trắng Ý 18K PNJ 0000W001104
61.765.000đ
Tặng thêm ưu đãi đến 1.000.000đ
11 đã bán
Lắc tay Vàng trắng Ý 18K đính đá ECZ PNJ XM00W000309
9.058.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
47 đã bán
Lắc tay Vàng Ý 18K PNJ 0000Y003317
10.262.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
132 đã bán
Lắc tay Vàng Ý 18K PNJ 0000Y003316
13.035.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
130 đã bán
Lắc tay Kim cương Vàng Trắng 14K PNJ DD00W000490
7.280.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
47 đã bán
 
1 2 3 4 5 6 7 8
  2 - 12