Bộ lọc:

Thương hiệu
Giá
Bộ sưu tập
Tuổi vàng
Loại đá chính
Giới tính
Loại trang sức
Màu chất liệu
Màu đá chính
Lắc tay nam Bạc đính đá PNJSilver XM00W000015
3.495.000đ
Quà tặng túi xinh
26 đã bán
Lắc tay nam Bạc Ý PNJSilver 0000A060010
1.795.000đ
Quà tặng túi xinh
16 đã bán
Lắc tay nam Bạc Ý PNJSilver 0000A060008
1.995.000đ
Quà tặng túi xinh
16 đã bán
Lắc tay nam Bạc Ý PNJSilver 0000A060007
2.155.000đ
Quà tặng túi xinh
29 đã bán
Lắc tay Bạc đính đá PNJ ❤️ HELLO KITTY ZTZTH000005
995.000đ
Quà tặng nón xinh Hello Kitty
92 đã bán
Lắc tay Bạc đính đá PNJ ❤️ HELLO KITTY ZTZTH000004
1.495.000đ
Quà tặng nón xinh Hello Kitty
74 đã bán
Lắc tay Bạc đính đá PNJSilver XMXMW060159
475.000đ
Quà tặng túi xinh
258 đã bán
Lắc tay Bạc đính đá STYLE By PNJ Lucky Me ZTXMH000007
745.000đ
Quà tặng túi xinh
74 đã bán
Lắc tay Bạc đính đá STYLE By PNJ Lucky Me ZT00H000001
895.000đ
Quà tặng túi xinh
39 đã bán
Lắc tay Bạc đính đá STYLE By PNJ Lucky Me ZTMXH000004
855.000đ
Quà tặng túi xinh
110 đã bán
Lắc tay Bạc PNJSilver hình mèo 0000W060209
1.055.000đ
Quà tặng túi xinh
123 đã bán
Lắc tay Bạc đính đá PNJSilver XMXMW060152
595.000đ
Quà tặng túi xinh
266 đã bán
Lắc tay Bạc đính đá STYLE By PNJ Feminine XMXMW060146
955.000đ
Quà tặng túi xinh
80 đã bán
Lắc tay Bạc PNJSilver Kim Bảo Như Ý 0000Y000039
1.495.000đ
Quà tặng túi xinh
89 đã bán
Lắc tay Bạc PNJSilver Kim Bảo Như Ý 0000Y000037
695.000đ
Quà tặng túi xinh
74 đã bán
Lắc tay Bạc Disney|PNJ 101 Dalmatians 0000X000002
1.195.000đ
Quà tặng blind box nhân vật Disney
35 đã bán
Vòng tay Bạc đính đá PNJSilver XMXMW060012
1.745.000đ
Quà tặng túi xinh
150 đã bán
Lắc tay Bạc đính đá STYLE By PNJ ZTZTW000006
695.000đ
Quà tặng túi xinh
107 đã bán
Lắc tay Bạc đính đá PNJ ❤️ HELLO KITTY XMXMW000030
995.000đ
Quà tặng nón xinh Hello Kitty
5 (1)
151 đã bán
Lắc tay Bạc đính đá ECZ PNJ ❤️ HELLO KITTY XM00H000012
995.000đ
Quà tặng nón xinh Hello Kitty
74 đã bán
Lắc tay Bạc đính Ngọc trai Freshwater PNJ PF00W000005
1.375.000đ
Quà tặng túi xinh
5 (4)
142 đã bán
Lắc tay Hợp kim cao cấp STYLE By PNJ DNA 0000W000006
1.039.500đ
1.485.000đ (-30%)
5 (1)
22 đã bán
Lắc tay Hợp kim cao cấp STYLE By PNJ DNA 0000W000005
962.500đ
1.375.000đ (-30%)
5 (1)
32 đã bán
Lắc tay Bạc đính đá STYLE By PNJ DNA ZTMXW000003
1.795.000đ
Quà tặng túi xinh
5 (3)
91 đã bán
Lắc tay Bạc đính đá STYLE By PNJ DNA ZTMXW000002
945.000đ
Quà tặng túi xinh
5 (4)
62 đã bán
Lắc tay nam Bạc PNJSilver 0000H000006
537.000đ
895.000đ (-40%)
5 (4)
80 đã bán
Lắc tay Bạc STYLE by PNJ Unisex 0000W060189
766.500đ
1.095.000đ (-30%)
5 (4)
72 đã bán
Lắc tay Bạc STYLE By PNJ Unisex 0000W060188
1.515.500đ
2.165.000đ (-30%)
5 (4)
68 đã bán
Lắc tay Bạc STYLE by PNJ Unisex 0000W000082
997.500đ
1.425.000đ (-30%)
5 (4)
36 đã bán
Lắc tay Bạc STYLE By PNJ Unisex 0000B060002
1.676.500đ
2.395.000đ (-30%)
5 (4)
74 đã bán
Lắc tay Bạc STYLE By PNJ Unisex 0000B060001
836.500đ
1.195.000đ (-30%)
5 (4)
81 đã bán
Lắc tay Bạc STYLE by PNJ Unisex 0000B060000
906.500đ
1.295.000đ (-30%)
5 (4)
48 đã bán
Vòng tay trẻ em Bạc Disney|PNJ Winnie The Pooh 0000W000059
976.500đ
1.395.000đ (-30%)
5 (3)
172 đã bán
Vòng tay trẻ em Bạc Disney|PNJ Mickey&Minnie 0000W000058
1.395.000đ
Quà tặng blind box nhân vật Disney
5 (3)
143 đã bán
Vòng tay trẻ em Bạc Disney|PNJ Mickey & Minnie 0000W000057
1.395.000đ
Quà tặng blind box nhân vật Disney
5 (3)
132 đã bán
Vòng tay Bạc đính đá PNJSilver Family Infinity XM00C000005
1.995.000đ
Quà tặng túi xinh
5 (4)
87 đã bán
Lắc tay Bạc đính đá PNJSilver Family Infinity XMXMX000004
795.000đ
Quà tặng túi xinh
5 (4)
184 đã bán
Lắc tay Bạc đính đá PNJSilver Family Infinity XM00C000011
895.000đ
Quà tặng túi xinh
4 (3)
154 đã bán
Lắc tay trẻ em Bạc đính đá PNJSilver XMXMW060095
1.065.000đ
Quà tặng túi xinh
5 (4)
296 đã bán
Lắc tay trẻ em Bạc đính đá PNJSilver XMXMW060094
1.065.000đ
Quà tặng túi xinh
5 (4)
411 đã bán
Lắc tay trẻ em Bạc đính đá PNJSilver XMXMW060093
1.065.000đ
Quà tặng túi xinh
330 đã bán
Lắc tay trẻ em Bạc đính đá PNJSilver XMXMW060089
1.065.000đ
Quà tặng túi xinh
366 đã bán
Lắc tay trẻ em Bạc đính đá PNJSilver XMXMW060088
1.065.000đ
Quà tặng túi xinh
5 (4)
347 đã bán
 
1 2 3 4 5 6